Make your own free website on Tripod.com

t@nc

BINGO


A táncról általában: Amerikai eredetû közös tánc, partnerváltással. Alap lépése: a bécsikeringôé vagy csúsztatott lépések. A zene szövegében a tánc vezetôje mondja a figurákat, lehet követni, habár angolul beszél.A zene 6/8-os, keringô ritmusú. Számolás 1-2-3, 4-5-6 (hangosan egy-két-hár-négy-öt-hat)

A tánc vázlata:

1 és 2 Figura négyszer váltakozva, 3 figura 2-szer és 4 figura.
Mondókája: 1, lép-lendít-lép-lendít,
2, átvezeti a nôt 3, lép-lendít-lép-lendít, 4, átvezeti a nôt 5, lép-lendít-lép-lendít, 6, átvezeti a nôt 7, lép-lendít-lép-lendít, 8, átvezeti a nôt  (szembefordulnak) 9, Slide in and in, 10, Slide out and out 11, Slide in and in, 12, Slide out and out 13 B, I   14, N, G 15-16 ÓÓ

Részletes leírás:

Kiindulási helyzet: egy nagy kört képezünk kézfogással, egy fiú egy lány sorrendben, arccal a kör középpontja felé. Kezek lógnak. A fiú jobb oldalán van az aktuális partner. A zenében van egy kis bevezetô szakasz, utána indul a tánc.

1. Figura. Neve: lép-lendít-lép-lendít           Számolás 1-2-3--4-5-6

Mindenki egyszerre csinálja: bal lábbal elôre lép, a jobb lábát elôre lendíti, -- a lendített lábbal (jobb) hátra lép és a balt lendíti hátra. Kézzel követjük a lendítést, de nem magasra.

2. Figura Neve: átvezeti a nôt                  Számolás 1-2-3--4-5-6

A lányok elengedik a jobb-kézfogást (a fiúk a bal kezüket) és a fiú jobb oldaláról átkeringôznek a következô fiú jobb oldalára (másképp fogalmazva, a partnerük bal oldalára) és ismét összefogódznak nagy kört képezve.

Lépések: a fiú bal lábbal hátralép, helyben lépeget, majd visszalép jobb lábbal az eredeti helyére elôre, helyben lépeget és maga elôtt átvezeti a nôt a balkezéhez úgy, hogy közben arccal maga felé fordítja. A nôk bal lábbal diagonál elôre indulva egy köríven áttáncolnak a fiú másik oldalára úgy, hogy 3-ra a fiúval szembe kerülnek (fél fordulatot tesznek balra), majd jobb lábbal diagonál jobbra elôre lépve megkezdik a befordulást háttal vissza a sorba (fél fordulat jobbra). A kezeket értelemszerûen két kézfogáson keresztül váltjuk.

3. Figura Neve: Slide in and in, Slide out and out (a mozdulat után elnevezve magyarul: ablaktörlô befelé és kifelé)       
Számolás 1-2-3--4-5-6

Az átvezetés után a fiúk jobbra (táncirányba) fordulnak és várják a következô nôt, akivel rögtön két-kézfogásba kapaszkodnak, kb. mellmagasságban (fiúk kézfeje van alul). Nôk az átvezetés után nem fordulnak ki a körbe háttal, hanem a következô fiúval szembe állnak és nyújtják a kezüket. Nekik a kör középpontja jobb oldalra fog esni. Összekapaszkodva csinálják meg (tükörkép szerûen) a figurát befelé és kifelé. A kezekkel olyan mozdulatot tesznek, mintha egy képzeletbeli ablakot törölnének le együtt két oldalról.
Lépések: mindkettônek oldalra lépés és zárás és tovább lépés befelé, a másik láb súlytalan marad, mert ezzel indulunk visszafelé lép - zár - lép (fiú: B -J -B) (lány: J - B - J) majd kifelé is lép - zár - lép (fiú: J-B -J) (lány: B- J - B).

4. Figura Neve: Kalácsozó (a tánc nevét ekkor használjuk, mert a kalácsozó a BINGO-ra történik)       
Számolás (Bi)1-2-3- (Áj) 4-5-6- (En) 1-2-3- (Dzsi)-4-5-6 (ÓÓÓÓ) 1-2-3--4-5-6 1-2-3--4-5-6
                  B              I                 N                  G                      O

A két-kézfogást elengedjük és jobb váll - jobb váll összetartással, a jobbkezek összefogásával elindulunk egy más felé szembe úgy, hogy a kézfogás csak érintô legyen (jelképes), mert rögtön nyújtjuk a bal kezünket a következô közeledô partnernek és igyekszünk egymást kikerülni balfelôl, azaz a bal vállak elhaladnak egymás mellett. A következô partnernek máris nyújtom a jobb kezemet és érintve a kezét, elhaladok a jobb válla mellett jobbról, majd a következôvel balról, mintha egy kalács fonatainak menetén haladnék. Amikor ismét jobb kezemet adnám a következô partnernek, akkor gyakorlatilag az ÓÓÓÓ-hoz érkeztünk, a fiú elkapja vagy felkapja a lányt és megforgatja az ütem végéig és leteszi maga mellé jobbra a kör közepe felé fodítva, megfogják egymás kezét láncot képezve és elölrôl kezdjük a táncot.
Lépések: bécsi keringô vagy "lép - sasszé, lép sasszé"

(Lejegyezte 1998. november 25. Kissimon Judit)