Make your own free website on Tripod.com

t@nc

A Magyar Akrobatikus Rock And Roll Szövetség Boogie-Woogie szabályzata V2.0Készült a MARRSZ BW szabályzata (V1.0) és a WRRC aktuális BW szabályzata alapján.
Cím: Nagy Károly, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 97/2. 3/1. Tel./fax: (22) 333-652.
E-mail: karesz@datatrans.hu
Tartalomjegyzék

1. Érvényességi kör

2. Általános rendelkezések a verseny lefolyásáról

  2.1. Versenyfajták

  2.2. Indulási kategóriák
    2.2.1.  Junior kategória
    2.2.2.  Fô kategória
    2.2.3.  Senior kategória
    2.2.4.  Átfedések

  2.3.  Formaságok
    2.3.1.  Nevezés verseny rendezésére
    2.3.2.  A versenypályázat tartalma
    2.3.3.  A verseny bejelentésének határideje
    2.3.4.  A nevezés tartalma
    2.3.5.  Versenymeghívások

  2.4.  Egyéni versenyek lefolyása
    2.4.1.  A táncok idôtartama és gyorsasága
    2.4.2.  Zeneválasztás
    2.4.3.  Kategóriák szerinti forduló-beosztás
    2.4.4.  Párkorlátozás
    2.4.5.  Indulási sorrend / Szünet
    2.4.6.  Megszakítás
    2.4.7.  A verseny kezdete
    2.4.8.  Az indulási jog elvesztése
    2.4.9.  Holtverseny döntôköre
    2.4.10.  Tánctalaj
    2.3.11.  Versenyiratok

  2.5.  Csapatversenyek lefolyása
    2.5.1.  Junior-, fö- és senior csapatok versenyei
    2.5.2.  Klubcsapatok versenyei
    2.5.3.  Rendelkezések
    2.5.4.  A táncok idôtartama és gyorsasága
    2.5.5.  Kategóriák szerinti forduló-beosztás

  2.6.  Formációs versenyek lefolyása
    2.6.1  Versenykönyv
    2.6.2.  Létszám
    2.6.3.  Zene, tempó, idôtartam, hanghordozó
    2.6.4.  Tánctalaj
    2.6.5.  Próba
    2.6.6.  Rendelkezések

3.  Rendelkezések a verseny vezetôsége és a zsüri számára

  3.1.  A verseny vezetôsége

  3.2.  Egy verseny létrejötte

  3.3.  A zsüri
    3.3.1.  A zsüri összetétele
    3.3.2.  Engedélyek
    3.3.3.  A pontozóbíró feladata
    3.3.4.  Elutasítás
    3.3.5.  Csere
    3.3.6.  Vétség

  3.4.  Öltözet

4.  Rendelkezések a táncpárok számára

  4.1.  Amatôr és profi definíciója

  4.2.  Versenykönyv
    4.2.1.  Kérelmezés, partnerkötöttség
    4.2.2.  Klubkötöttség
    4.2.3.  Átigazolás
    4.2.4.  Versenykönyv kiállítása, változtatás
    4.2.5.  Kérelmezési eljárás
    4.2.6.  Érvényesség
  4.3.  Indulásra jogosultság
    4.3.1.  Magyar bajnokság
    4.3.2.  Ranglistaversenyek
    4.3.3.  Nyílt versenyek
    4.3.4.  Meghívásos versenyek
    4.3.5.  Nemzetközi bajnokságok és versenyek

  4.4.  Külföldi párok indulási jogosultsága

  4.5.  Nevezés

  4.6.  Öltözet

  4.7.  Eredményhirdetés

  4.8.  Ranglista

    4.8.1.  Ranglistaversenyek
    4.8.2.  Összpontszám
    4.8.3.  A ranglista meghatározásának határideje
    4.8.4.  A ranglista meghatározása
    4.8.5.  Nemzetközi versenyekre való jogosultság

  4.9.  Cím

  4.10.   Indulási tilalom

5.  A boogie-woogie szabályzat elleni vétségek

6.  Költségszabályozás és díjak

7.  Boogie-woogie-bizottság

  7.1.  Összetétel

  7.2.  Üzleti terület

  7.3.  BW gyülés

8.  Értékelési irányelvek az egyéni - és csapatversenyeken

  8.1.  Általános alapszabályok

  8.2.  Értékelési rendszer
    8.2.1.  A rendszer alapelvei
      8.2.1.1.  Pontértékelés
      8.2.1.2.  Ponteloszlás
      8.2.1.3.  Keresztpontozás
      8.2.1.4.  Helyrepontozás
      8.2.1.5.  Egyéni összeredmény
      8.2.1.6.  Csapat összeredmény
      8.2.1.7.  Pontozás

    8.2.2.  Skating system

    8.2.3.  Pontozólaplap
      8.2.3.1.  Formaságok
      8.2.3.2.  Rajtszám
      8.2.3.3.  Összpontszám

    8.2.4.  Jelek és pontok
      8.2.4.1.  Elô - és középdöntôk
      8.2.4.2.  Döntô

  8.3.  Értékelési szempontok

    8.3.1.  Interpretáció

    8.3.2.  Táncos elôadásmód
      8.3.2.1.  Elôzetes megjegyzés
      8.3.2.2.  Definíció
      8.3.2.3.  Kisugárzás
      8.3.2.4.  Harmónia, párhatás
      8.3.2.5.  Figuragazdagság
  
    8.3.3.  Figurakivitelezés
      8.3.3.1.  A figurák nehézsége
      8.3.3.2.  Kivitelezés

    8.3.4.  Értékelés

    8.3.5.  A férfi és a nô lépése
      8.3.5.1.  Definíció
      8.3.5.2.  Lépés
      8.3.5.3.  Testmozgás
      8.3.5.4.  Kartartás
      8.3.5.5.  Összkivitelezés
      8.3.5.6.  Értékelés

    8.3.6.  Levonások
      8.3.6.1.   Ütem / ritmus
        8.3.6.1.1. Az ütem általános definíciója
        8.3.6.1.2. Boogie-woogie zene
        8.3.6.1.3. Boogie-woogie tánc
        8.3.6.1.4. Ütemre táncolás / hangsúlyozás
        8.3.6.1.5. Ütemtévesztés értékelése
        8.3.6.1.6. Kiegészítés
      8.3.6.2.  A tánc megszakítása
      8.3.6.3.  Technikai hiba
      8.3.6.4.  Figurakorlátozás megsértése

9.  Értékelési irányelvek formációs versenyeken

  9.1.  Általános alapszabályok

  9.2.  Értékelési rendszer
    9.2.1.  Alapszabályok
    9.2.1.  A rendszer alapelvei
      9.2.1.1.  Ponteloszlás
      9.2.1.2.  Keresztpontozás
      9.2.1.3.  Helyrepontozás
      9.2.1.4.  Végeredmény
      9.2.1.5.  Értékelés


  9.3.  Értékelési szempontok

    9.3.1.  Szinkronitás
      9.3.1.1.  Szinkronitás
      9.3.1.2.  Egyes párok tánctechnikája
      9.3.1.3.  A formáció kivitelezése
      9.3.1.4.  Vonalvezetés
      9.3.1.5.  Képváltás
      9.3.1.6.  A formáció harmóniája
      9.3.2.7.  Átmenetek

    9.3.2.  Táncfigurák
      9.3.2.1.  A figurák nehézsége
      9.3.2.2.  Kivitelezés
      9.3.3.2.  Értékelés

    9.3.3.  Koreográfia
      9.3.3.1.  Definíció
      9.3.3.2.  Az egyes kritériumok
        9.3.3.2.1. Az elôadás összehangolása a zenével
        9.3.3.2.2. Összfelépítés és kialakítás
        9.3.3.2.3. A képek fajtája és felállása
        9.3.3.2.4. A tánctér kihasználása

    9.3.4.  Táncos elôadás

      9.3.4.1.  Elôzetes megjegyzés
      9.3.4.2.  Definíció
      9.3.4.3.  Kisugárzás
      9.3.4.4.  Ruházat
      9.3.4.5.  Be- és kivonulás

    9.3.5.  Levonások
      9.3.5.1.  A formációszabta sajátosságok
        9.3.5.1.1. Az egyéni hibák értékelése
        9.3.5.1.2. Ponteloszlás
        9.3.5.1.3. A kivitelezés megszakítása vagy megtagadása
        9.3.5.1.4. Technikai hiba

10. Záró rendelkezés  

Segítség az értékelési szempontokhoz

pontozólap    
1. A BW - szabályzat kötelezôen szabályozza a bejegyzett Magyar Akrobatikus R`n`R-Szövetség
  BW-sportéletét. A Magyar Akrobatikus R`n`R-Szövetség tagjai alávetik magukat a BW-szabályzat
  rendelkezéseinek és a sportszerüség általános szabályainak.
  A Magyar Akrobatikus R`n`R-Szövetség érdekeinek figyelembevétele a BW-szabályzat
  alkalmazásakor és értelmezésekor a legfelsôbb szempont.


2. A verseny levezetésének általános rendelkezései

  2.1.  Versenyfajták:
       egyéni versenyek
       csapatversenyek
       formációs versenyek

    Versenyformák:

      Nemzeti versenyek:
      – magyar bajnokság
      – magyar kupa
      – országos bajnokságok
      – városi bajnokságok
      – nyílt versenyek
      – meghívásos versenyek

      Nemzetközi versenyek (4 vagy több nemzet):
      – világbajnokság
      – európabajnokság
      – világkupa
      – nyílt versenyek
      – meghívásos versenyek


  2.2.  Indulási kategóriák

    2.2.1.  Junior kategória

      Maximális életkor valamelyik partner 17. betöltött életéve. A 17. év betöltésének
      napjától a folyó versenyév végéig megôrzi a pár az ifjúsági kategóriában való
      indulási jogát, mindaddig, míg a fôkategória egy versenyén sem vett részt.

    2.2.2.  Fô kategória

      Feltétel a mindkét partner betöltött 14. életéve.

    2.2.3.  Senior kategória

      Feltétel a mindkét partner betöltött 35. életéve.


    2.2.4.  A 14-17 év közöttiek és a 35 év fölöttiek választhatnak, hogy melyik kategóriában
      versenyeznek, de azután csak indokolt esetben és a BW Bizottság engedélyével
      változtathatnak.


2.3.  Formaságok

    2.3.1.  Nevezés verseny rendezésére

      A Magyar R`n`R-Szövetség vonatkozó rendelkezései érvényesek.
      Illetékes szerv a BW-Bizottság.

    2.3.2.  A versenypályázat tartalma

      a, A verseny megnevezése, fajtája
      b, Hely, dátum, a verseny kezdete és elôrelátható vége
      c, Engedélyezett indulási kategóriák
      d, Az esetleges résztvevôkorlátozás megadása
      e, A szervezô neve és címe
      f, A terem fajtája és mérete
      g, A táncfelület minôsége és mérete
      h, Ha lehetséges, a verseny vezetôségének és a pontozóbíróknak a neve


    2.3.3.  A verseny bejelentésének határideje

      – Kiírt versenyek kiadása után 2 hét
      – Minden más versenyre 8 hét


    2.3.4.  A verseny bejelentésének tartalma, engedélyek, kiadványok

      A Magyar R`n`R-Szövetség vonatkozó rendelkezései érvényesek


    2.3.5.  Versenymeghívások

      A versenyvezetôséget meghívja:

       A BW-Bizottság , a szervezôvel megegyezve minden bajnokságra és ranglistaversenyre
       A szervezô minden egyéb versenyre
      A zsürit meghívja:

       A BW-Bizottság minden magyar bajnokságra és ranglistaversenyre
       A szervezô minden egyéb versenyre

      Külföldi pontozót csak a BW-Bizottság engedélyével szabad hívni.

      A Magyar Akrobatikus R`n`R-Szövetség párjait a klubon keresztül meghívja:

       A BW Bizottság minden nemzetközi bajnokságra és versenyre
       A szervezô minden egyéb versenyre.
      Nemzetközi bajnokságra való meghívások csak szövetségek között folyhatnak.

  2.4.  Egyéni versenyek levezetése

    A verseny körülményeinek lehetôleg a tánc hangulatához kell igazodnia.
    Kedvezôtlen pl. egy tornacsarnokban vagy színpadon és délelôtt megrendezett verseny.
    Egy délutáni, esti idôpontban egy szórakozóhelyen lebonyolított verseny mind a résztvevôknek,
    mind a közönségnek nagyobb élményt nyujt. A szükséges táncterület megtartásával, a zsüri és a
    verseny lebonyolításának zavarása nélkül a szurkolók a táncterületet körbeülhetik.

    2.4.1.  A táncok idôtartama és gyorsasága

      elôdöntô, középdöntô:
      junior, senior  1:30 perc    46-48 ütem/perc
      fôkategória  1:30 perc    48-50 ütem/perc

      lassú döntô:
      fôkategória  1:30 perc    30-32 ütem/perc
      senior    1:30 perc    30-32 ütem/perc

      gyors döntô:
      junior, senior  1:30 perc    48-50 ütem/perc
      fôkategória  1:30 perc    50-52 ütem/perc

    2.4.2.  Zeneválasztás

      Az esélyegyenlôség szigorú figyelembevételével az elô- és középdöntôkben
      kategóriánként legalább 3 zene váltakozzon. A döntôben a párok legalább 3 zene
      közül kell választhassanak. Minden versenyre kiválasztott zenének táncra alkalmasnak
      kell lennie (tempó- és ütemváltás nélkül). A zenéket jól hallhatóan kell lehalkítani.

    2.4.3.  Kategóriák szerinti körbeosztás

      A versenyeket általában elô-, középdöntôvel és döntôvel rendezik.
      A fôkategória és a senior kategória ranglistaversenyeit és bajnokságait két részre osztott
       (lassú és gyors) döntôvel rendezik.

       7 résztvevô:    csak döntô  
       8-15 résztvevô:   elôdöntôbôl egyenes ágon 3-4 pár, reményágon plusz 2-3 pár, de
            összesen 6-7 pár jut a döntôbe          
       16-40 résztvevô:  elôdöntôbôl egyenes ágon 7-8 pár, reményágon plusz 5-6 pár, azaz
            összesen 12-14 pár jut a középdöntôbe  
       40 fölötti résztvevô:  elôdöntôbôl egyenes ágon 20 pár, reményágon plusz 5-8 pár, azaz
            összesen 25-28 pár jut az elsô középdöntôbe  

      A Magyar Bajnokságon a senior- és fôkategória elôdöntôit mindig délután rendezik.


    2.4.4.  Párkorlátozás

      Az elô- és középdöntôben 2 (max. 3) pár táncol egyidejüleg a táncparketten, ha ezt a
      táncfelület mérete megengedi.
      A döntôben minden kategória valamennyi párja egyénileg táncol.
      A verseny ideje alatt párosok bemutatásánál csak a nevet, várost, klubnevet lehet közölni,
      korábbi helyezéseket, címeket tilos.


    2.4.5.  Indulási sorrend / szünet

      A két táncforduló között min. 20 és lehetôleg max. 30 perc szünetnek kell lennie.
      A következô kör kezdete elôtt 10 perccel ki kell függeszteni a továbbjutott
      párok listáját. Ezenkívül a továbbjutott párokat mikrofonon keresztül is ismertetni kell.
      Az indulási sorrendet a versenyvezetô sorsolja ki.


    2.4.6.  Megszakítás

      Minden fordulót megszakítás nélkül kell lebonyolítani.


    2.4.7.  A verseny kezdete

      Az egyes kategóriáknak a versenykiírásban meghírdetett idôpontját csak akkor  lehet
      elôrehozni, ha valamennyi nevezett pár indulásra kész.

    2.4.8.  Az indulási jog elvesztése

      Ha egy páros a versenyvezetô második felszólítására sem jelenik meg a táncparketten, akkor
      ezen a versenyen elvesztette indulási jogát.

    2.4.9.  Holtverseny széttáncoltatása

      Széttáncoltatásra akkor kerül sor, ha két pár azonos helyezést ér el az elsô helyen ill. olyan
       helyeken, amelyek a bajnokságokon való részvételre jogosítanak fel (minôsítô versenyek).
      Ha a döntôbe holtverseny következtében több, mint 7 páros jutna be, akkor az azonos
       helyezést elért pároknak széttáncoltatást kell rendezni.
      Ha a minôsítô versenyen alakul ki holtverseny széttáncoltatás után, sorsolással döntenek,
       amennyiben nincs lehetôség tartalékos jelölésére.
      Sorsolásos döntés esetén a széttáncoltatás elôtti megosztott helyezés is elnyertnek számít.


    2.4.10.  Versenytalaj

      Minden bajnokságon, ranglista- és minôsítôversenyen egy olyan, legalább 40 m2 nagyságú
       versenytalaj kell hogy rendelkezésre álljon, amelynek oldalhosszúsága nem kisebb
       5 méternél.
      Minden egyéb versenyen 20 m2 szükséges, minimum 4 m-es oldalhosszal.
      Talajborításként parketta vagy hasonló borítás ajánlott, bajnokságokon pedig kötelezô.

    
    2.4.11.  Versenyiratok

      A párok csak a verseny után tekinthetnek be a kiértékelési táblázatokba.
      A szervezônek 7 napon belül el kell küldeni az iratokat a Magyar R`n`R Szövetség
      hivatalába.

      A versenyiratok tartalmazzák:

       a versenybeszámolót
       a formációk párfelállását (formációs versenyeken)
       a pontosított programot a startlistával
       a kiértékelési táblázatokat
       a pontozólapokat


  2.5.  Csapatversenyek

    2.5.1.  Ifjúsági-, fô- és senior csapatok versenyei

      Egy csapatban három pár indul ugyanazon kategóriából.


    2.5.2.  Klubcsapatok versenyei

      Minden csapatnak 3, egy klubhoz tartozó fôkategóriás párost kell tartalmaznia.

    2.5.3.  Rendelkezések

      Az egyéni versenyek levezetésérôl szóló rendelkezések a csapatversenyeknél is
       értelemszerüen megmaradnak, amennyiben alkalmazhatók.
      Csapatbajnokságokat nem szabad egyéni bajnokságokkal kombinálni.


    2.5.4.  A táncok idôtartama és gyorsasága

      Az elô- és középdöntôk az egyéni versenyekhez hasonlóan zajlanak.

      Lassú döntô:
        fôkategória:  1.30 perc    30-32 ütem/perc
        senior:    1.30 perc    30-32 ütem/perc

      Közepes döntô:
        fôkategória:  1.30 perc    48-50 ütem/perc
        senior:    1.30 perc    46-48 ütem/perc

      Gyors döntô:
        junior kat.:  1.30 perc    48-50 ütem/perc
        fôkategória:  1.30 perc    50-52 ütem/perc
        senior:    1.30 perc    48-50 ütem/perc


    2.5.5.  Kategóriák szerinti körbeosztás

      A versenyeket általában elô-, középdöntôvel és döntôvel rendezik.
      A fôkategória és a senior kategória ranglistaversenyeit és bajnokságait három részre osztott
       (lassú, közepes és gyors) döntôvel kell rendezni.
      A fôkategória és a senior kategória minden egyéb versenyenyét három részre osztott
       (lassú, közepes és gyors) döntôvel lehet rendezni, ha ezt a versenykiírás tartalmazza.
      A körönkénti továbbjutás aránya az egyéni versenyeknek megfelelôen.

  2.6.  Formációs versenyek

    2.6.1.  Versenykönyv

      A formációknál nincs kategóriák szerinti megkülönböztetés.
      Minden formáció rendelkezik egy versenykönyvvel, amelybe a táncosokat bejegyzik.


    2.6.2.  Létszám

      Egy formáció min. 4, max. 8 párból áll.

    2.6.3.  Zene, tempó, idôtartam, hanghordozó

      Tempó:     48-54 ütem/perc
      Idôtartam:  bevonulás és kivonulás nélkül min. 2:30, max. 3:00 perc
      Bevonulás:  max. 1 perc
      Kivonulás:  max. 30 mp.
      Összesen:  max. 4 perc 30 mp.
      A zene különbözô számokból állhat. Ezeknek boogie-woogie zenéknek kell lennie, kivéve
       a be- és kivonulást.

    2.6.4.  Versenytalaj

      A verseny talajának minimális mérete 120 m2, és egyik oldala sem lehet 10 m-nél rövidebb.


    2.6.5.  Próba

      A verseny kezdete elôtt minden formációnak meg kell adni a lehetôséget, hogy megtekintse
       a tánctalajt, és egy min. 15 perces próbát tartson.


    2.6.6.  Rendelkezések

      Az egyéni versenyek levezetésérôl szóló rendelkezések egyéb alkalmazható pontjai
       értelemszerüen megmaradnak.
3. UTASÍTÁSOK A VERSENY VEZETP SZÁMÁRA


  3.1. A versenyvezetô feladatai

  A versenyvezetô a versenyen:     ügyel a BW-szabályzat betartására;
             ellenôrzi a párok indulási jogosultságát;
             ellenôrzi a pontozóbírók engedélyeinek érvényességét.
  
  A versenyvezetô abban az esetben, ha nem szabályos összetételü a zsüri, kinevezhet más
  jelenlévô pontozóbírót.
  A versenyvezetô kényszerítô okokból és sportszerütlen magatartásért kizárhat a versenybôl
  párokat és pontozóbírókat is.
  A versenyvezetô felhívhatja a pontozóbíró figyelmét egy számítási hibára, de nem szólíthatja fel
  a pontozása megváltoztatására.
  A versenyvezetô ügyel a zene idôtartamára és gyorsaságára.
  A zsürinek is figyelnie kell a megfelelô versenyzenére: képesnek kell lennie arra, hogy a
  versenyvezetô felhívására meg tudja ítélni a zene gyorsaságát.
  A versenyvezetô a verseny után minden eseményt és döntést egy versenybeszámolóban foglal össze,
  amelyhez minden pontozólapot, rajtlistát és eredménylistát csatol. Ezt a beszámolót elküldi
  a BW-bizottság irodájába.


  3.2. Egy verseny létrejötte:

  A ranglistaversenyeket és bajnokságokat a BW-bizottság írja ki, és a pályázati határidô lejárta
  után kiadja azokat. A rendezô egyesület ezután meghirdeti a versenyt.
  A pontozóbírókat és a versenyvezetôt a BW-bizottság hívja meg.

  Egyéb versenyekre a pontozóbírókat és a versenyvezetôt az egyesület hívja meg.
  Minden versenyt be kell jelenteni és engedélyeztetni a MARRSZ BW-bizottságánál.

  A BW-versenyeket megfelelô nagyságú táncparketten kell rendezni.

    3.3. A zsüri

    3.3.1.  A zsüri összetétele

      A magyar bajnokságokon és ranglistaversenyeken legalább 5 zsüritagnak;
      egyéb versenyeken legalább 3 zsüritagnak kell jelen lennie.
      A zsüritagok száma mindíg páratlan.
      Legalább 5 zsüritag kinevezése esetén legfeljebb 2 zsüritag lehet azonos
      klub képviselôje, feltéve, hogy egyetlen pár sem indul ezen klub tagjaként a versenyen.
      A versenyzôk családtagjai, fel- és lemenô ági rokonai nem lehetnek a zsüri tagjai.
      Aktív tánc-sportolók saját országuk ranglistaversenyein és bajnokságain csak
      versenykönyvük leadása után fél évvel lehetnek zsüritagok.
      Egyéb versenyeken aktív pályafutásuk alatt is lehetnek zsüritagok.
      A pontozóbíróknak nem tilos a szövetségtôl idegen BW-versenyen pontozni.
      Érvényes engedéllyel rendelkezô pontozóbírót a versenyzô nem utasíthat el.
      A pontozóbírók a rendezô egyesülettôl költségtérítést kapnak a szövetség térítési
      szabályzatának megfelelôen.

    3.3.2.  Jogosítások

      A Magyar Rock & Roll Szövetség a Boogie-Woogie versenyek azon pontozóit
      ismeri csak el, akik a Magyar Akrobatikus Rock & Roll Szövetség érvényes
    Boogie-Woogie pontozóbírói diplomájával rendelkeznek.
      Ha nincs elegendô jogosítással rendelkezô zsüritag, átmenetileg jogosítás
      nélküli zsüritagokat is ki lehet nevezni.
      A BW-bizottság állapítja meg azon személyek listáját, akik ideiglenesen
      pontozóbírói diploma nélkül is lehetnek zsüritagok.

    3.3.3.  A zsüritagok feladatai

      A zsüritagok kötelesek objektíven és tárgyilagosan pontozni.
      Az értékelésnél a ranglistát, a korábbi helyezéseket nem szabad figyelembe venni.
      Az értékelési irányelveknek megfelelôen, a többi zsüritagtól függetlenül kell pontozniuk.
      Felelôsek a pontozólapok szabályszerü kitöltéséért.

    3.3.4.  Elutasítás

      A rendezôség nem utasíthat el egyetlen kijelölt zsüritagot sem.


    3.3.5.  Csere

      A zsüritagok a verseny alatt egy kategórián belül nem cserélhetöek.
      A zsüritagoknak 2 óránként 15 perc szünetet kell biztosítani.


    3.3.6.  Vétségek

      Ha a zsüri tagjainak egyike egy vagy több párost elônyben vagy hátrányban
      részesít, illetve a Boogie-Woogie Bizottság írásos felszólítása ellenére sem
      tartja magát az elôírt szabályokhoz és értékelési irányelvekhez, akkor
      a szövetség javaslata vagy határozata alapján pontozói jogosítása a vétségtôl
      függôen rövidebb-hosszabb idôre bevonható.
      A verseny folyamán a zsüritagok nem adhatnak ki adatokat a párokról
      illetve értékelésükrôl.
      Értékelésüket a verseny vezetôségének kérésére sem változtathatják meg.


  3.4.  Ruházat

    A zsüritagok és a verseny vezetôsége számára bajnokságokon és ranglistaversenyeken
    követelmény az ünnepélyes ruházat; egyéb versenyeken a sportosan elegáns ruházat.

4. Utasítások a párok számára

  4.1.  Az amatôr és profi kategóriák definiálása:

    A Magyar R&R Szövetség Szabályzatának elôírásai szerint


  4.2.  Versenykönyv

    A MRRSZ versenyein, bajnokságain való részvétel feltétele a MARRSZ-tagság.
    A tagságot érvényes versenykönyv igazolja.
    A versenykönyveket minden versenyen le kell adni a verseny vezetôségénél a verseny
    megkezdése elôtt.
    Kivételes esetben a verseny vezetôsége eltekinthet a versenykönyv leadásától,
    amennyiben a szövetségi tagság bizonyítható. Ez esetben a versennyel kapcsolatos
    bejegyzéseket a versenykönyvbe utólag kell megtenni.

    4.2.1.  Kérelmek; partnerkötöttség

      Versenykönyvet MARRSZ-kluboktól lehet kérelmezni.
      A versenykönyvet a szövetség adja ki.
      Mindenkinek csak egy versenykönyve lehet.
      Partnerkötöttség alapvetôen nincs. Ameddig azonban egy pár
      ranglistaversenyeken vagy bajnokságokon indul, a megszerzett pontokat
      ill. minôsítéseket csak párosan vehetik igénybe.


    4.2.2.  Klubkötöttség

      Minden pár csak 1, a versenykönyvében feltüntetett klub színeiben indulhat.
      A bajnokságokon és ranglistaversenyeken a páros mindkét tagjának ugyanazon
      klubhoz kell tartoznia.


    4.2.3.  Klubcsere

      A Magyar R&R Szövetség Szabályzatának elôírásai szerint


    4.2.4.  A versenykönyv kiállítása

      A versenykönyveket kizárólag a MARRSZ hivatala állíthatja ki.
      A változásokat, bejegyzéseket ugyanez a hivatal teheti meg; ellenkezô
      esetben a versenykönyv elveszíti érvényességét.

    4.2.5.  Kérelmezés

      Versenykönyv csak abban az esetben állítható ki, ha az illeték befizetése
      megtörténik, és a kérelem a mellékelt igazolványképen kívül tartalmazza
      az alábbi adatokat:

       A páros vezeték- és keresztneve
       születés ideje
       teljes cím
       kategória

    4.2.6.  Érvényesség

      A versenyköny érvényességének feltételei:

       teljesen ki van töltve
       tartalmazza a fényképeket is
       sajátkezüleg alá van írva
       tartalmazza a szövetség aláírását és pecsétjét
       nincs a versenybôl kizáró ok

      A csapatversenyeken is érvényesek az egyéni versenykönyvek.
      A formációs versenyekhez a szövetség hivatalából kell versenykönyvet igényelni.


  4.3.  Rajtjogosultság


    4.3.1.  Magyar bajnokságok

      Csak MARRSZ-tagok vehetnek részt magyar bajnokságokon.


    4.3.2.  Ranglistaversenyek

      A résztvevôk csak MARRSZ-tagok lehetnek.


    4.3.3.  Nyilvános verseny

      Bárki részt vehet, aki a nevezési határidô lejártáig jelentkezik a versenyre.
      (A postai bélyegzô dátuma a mérvadó.)

    4.3.4.  Meghívásos verseny
      A meghívott párok vehetnek részt.

    4.3.5.  Nemzetközi bajnokságok és versenyek

      A versenykiírás és a ranglistahelyek szerint történik a MARRSZ-párok részvétele;
      a magyar bajnokot automatikusan minôsítik.


  4.4.  Külföldi párok rajtjogosultsága

    Külföldi párok MARRSZ-versenyen akkor indulhatnak, ha a versenykiírás ezt lehetôvé teszi.


  4.5.   Nevezések

    A nevezés azon klubon keresztül történik, amelynek a tagjai a versenyzôk.
    A jelentkezési lapnak tartalmaznia kell a kategóriát, a klub nevét és a páros(ok) nevét.
    A verseny rendezôje a zsüritagok beleegyezésével késedelmes nevezést is elfogadhat.
    Ha a szabályszerü nevezés ellenére egy páros vagy klub nem jelenik meg a versenyen,
    és távolmaradását nem igazolja, az vétségnek számít, és a szabályzatnak megfelelôen büntetendô.


  4.6.  Ruházat

    A tánc jellegének megfelelô, stílszerü ruházat ajánlatos.

  4.7.  Eredményhirdetés

    A döntô résztvevôinek az eredményhirdetésen és a gyôztestáncon
  a táncos ruhájában kell résztvennie.
    A pároknak el kell fogadniuk a zsüri döntését; a verseny folyamán és különösen nem
    a gyôztes tiszteletére szóló gyôztestánc idején nem szabad kimutatniuk elégedetlenségüket.

  4.8.  Ranglista

    A ranglista a ranglistaversenyeken kapott pontok alapján áll össze.
    A ranglista határozza meg, hogy mely párokat jelölik indulóként és tartalékként
    a nemzetközi versenyekre.

    4.8.1.  Ranglistaversenyek

      Magyar bajnokság
      Budapest bajnokság
      egyéb bajnokságok

      Ranglistaversenyen nemzetközi párok részvétele esetén a ranglistapontok kiosztása a
      külföldi páros(ok) kihagyásával történik.
      Megosztott helyezés esetén a jobbik helyezés pontszámát kapják a párosok.

    4.8.2.  Összpontszám

      A ranglista összeállítása az évadzárásig szerzett ranglistapontok alapján történik.
      Az összpontszám számításánál az utolsó 5 ranglistaversenyt veszik figyelembe,
      mégpedig úgy, hogy minden párnál a három legjobb helyezéséért kapott pontszámot
      adják össze.
      Ha egy páros ezen versenyek közül egyen (vagy többön) nem vett részt, úgy arra
      a versenyre kapott pontszáma 0.
      (Az összpontszám továbbra is a három legjobb helyezésbôl tevôdik össze.)
      A pontot mindig a páros kapja, partnercserénél nem osztható.

    4.8.3.  A ranglista megadásának határideje

      A ranglista megadásának határideje legkésôbb a versenyszezon kezdete elôtt egy héttel.


    4.8.4.  A ranglista megadása

      Értelemszerüen a legmagasabb pontszámú páros áll a ranglista élén, és a többi helyezést
      az összpontszámok csökkenô sorrendje szerint kapjuk.


    4.8.5.  Rajtjogosultság nemzetközi versenyeknél

      A nemzetközi versenyek rajtjogosultságáról (bajnokságok és kupák) mint ahogyan
      a nemzeti csapatok kijelölésérôl a BW-bizottság dönt a ranglista és a párok
      teljesítményszínvonala alapján.
      Kétes esetekben a bizottság az érintett párok edzôihez fordulhat.
      A rajtjogosultságot legkésôbb egy héttel a kérdéses verseny elôtt ki kell hirdetni.


  4.9.  Cím

    A mindenkori bajnoki címet a fôkategória gyôztese viseli.
    A junior- ill. senior kategóriák gyôztesei a Junior-/Senior bajnok címet viselik.


  4.10.  Felfüggesztés

    Személy vagy csoport klubváltoztatásánál a régi klubtól írásban történô kijelentkezés
    napjától 6 hónapos felfüggesztés lép életbe.
    Nincs felfüggesztés, ha arról a régi klub írásban lemond.
    Esetleges tartozások kiegyenlítésére a klubnak 1 hónapon belül van lehetôsége írásban felszólítást
    tenni. Ez esetben a felfüggesztés ideje a kiegyenlítésig meghosszabbodik.

    Kivétel:
    Ha a klubváltoztatás oka 25 km-nél nagyobb távolságra történô lakóhelyváltoztatás, a felfüggesztés
    indokolatlan.

    Eltérô idôtartamú felfüggesztést a MARRSZ Etikai Bizottsága mondhat ki.5. A BW SZABÁLYZAT MEGSÉRTÉSE

  A MARRSZ szabályzatának határozatai érvényesek és illetékes szervnek a BW-bizottságot kell tekinteni.


6. KÖLTSÉGSZABÁLYOZÁS ÉS ILLETÉKEK

  A MRRSZ szabályzatának határozatai érvényesek.


7. BOOGIE-WOOGIE BIZOTTSÁG

  7.1.  Összetétel:

    – Szakterületvezetô
     Szakágvezetô
     Szakágvezetô helyettes

    A BW-bizottság tagjai tisztségükben maradnak, amíg arról le nem mondanak vagy a BW-gyülés
    a bizottságot vagy annak tagját vissza nem rendeli.
    Ha egy BW-bizottsági tagot a hivatalos idô lejárta elôtt leváltják, a bizottság választás útján egészül
    ki. Ezt a következô BW-gyülésnek jóvá kell hagynia.

  7.2.   Üzleti kör

    A BW-bizottságnak kötelessége a BW-szabályzat egységes értelmezése.
    A BW-bizottság határoz a BW-szabályzat változásairól a MRRSZ alapszabályzatának
    figyelembevételével.
    A BW-bizottság határozatai, amelyek kizárólag a BW-táncsportot érintik, nem igénylik
    a MRRSZ elnökségének jóváhagyását.
    A változások legkorábban a nyilvánosságra hozatal után egy hónappal léphetnek érvénybe.


  7.3.  Boogie-Woogie gyülés

    A Boogie-Woogie-gyülés a magyar BW-táncsport legfôbb szerve.
    BW-gyülést minden évben rendezni kell. A gyülést a BW-bizottság elnökének legkésôbb
    a gyülésnap elôtt 4 héttel írásban kell összehívnia. A napirendi pontokat legkésôbb 2 héttel
    a gyülés elôtt kell megküldeni. Egy szabályszerüen összehívott BW-gyülés tekintet nélkül
    a megjelent képviselôk számára, határozatképes.
    A gyülés vezetése a BW-bizottság feladata.
    A szavazások alapvetôen nyíltan, kézjelzéssel, a választások írásban, titkosan történnek.
    Lehet a választás nyílt, ha a gyülés szótöbbséggel eldönti.
    Megválasztva csak jelenlévô lehet.
    A javaslatokról a BW-gyülés a megjelent képviselôk egyszerü szótöbbségével dönt.
    Szavazategyenlôség esetén a javaslatot elvetik.

    Minden gyülésrôl jegyzôkönyvet kell készíteni, amit a gyülés vezetôjének alá kell írni és
    1 hónapon belül a szövetség tagjainak (klubjainak) meg kell küldeni.
  


8. Értékelési irányelvek az egyéni - és csapatversenyeken

  8.1.  Általános alapszabályok

    A Magyar Akrobatikus Rock & Roll Szövetség Boogie-Woogie versenyein minden
    pontozóbíró számára mérvadóak a következô irányelvek.

    A pontozóbíró feladata a párok bemutatott teljesítményének értékelése. Nem feladata a hibák okának
    magyarázata, csak azok észrevétele és figyelembevétele az értékelésnél.

    Sem a táncospár be- és kivonulása, sem a kezdés elôtti póz nem befolyásolhatja az értékelést.
    Egy páros értékelése az elsô táncmozdulatával kezdôdik és a végpózig tart, az elôírt táncidôn belül.

    Ha egy páros taktikai okokból kíméli magát a döntôre, és az elô- és középdöntôk alatt rosszabb
    teljesítményt mutat, mint a konkurencia, tekintet nélkül a nevére, a mutatott teljesítményének
    megfelelô értélkelést kell kapnia.

    Ha egy páros a táncát ok nélkül, idô elôtt megszakítja, az elôadására 0 pontot kell kapnia.
    A tánc egyértelmü befejezése a zene vége elôtt ugyanolyan vétség, mint a tánc megszakítása.

    Ha egy párosnak önhibáján kívül kell táncát megszakítania (pl. egy hibás hanglejátszó, vagy
    vétlen ütközés egy másik párral), a tánckör végén újra táncolhat. A félbeszakadt elôadásnak az
    új elôadás értékelését nem szabad befolyásolnia !

  8.2.  Értékelési rendszer

    8.2.1.  A rendszer alapelvei

      8.2.1.1.  Pontértékelés

        A táncpárok értékelése minden kategótiában és fordulóban pontok alapján történik.

      8.2.1.2.  Ponteloszlás

        Alapvetôen a következô ponteloszlás érvényes, félpontonkénti felbontással
        (ez érvényes mind az elôdöntôre, középdöntôre és a döntôre):

        Zeneinterpretáció        max.  10 pont
        Táncos elôadásmód, figura kivitelezés  max.  10 pont
        Alaplépés (férfi + nô)      max.  10 pont (5+5 pont)

      8.2.1.3.  Keresztpontozás

        Az elô- és középdöntôben a pontozóbíró annyi keresztet (x) oszt ki, ahány párnak
        tovább kell jutnia a következô körbe. A kersztek számát a versenyiroda számolja         ki és adja meg.

      8.2.1.4.  Helyrepontozás

        A döntôben helyrepontozás történik. A párnak adott helyezést a döntôben elért
        pontszáma határozza meg. Minden hely csak egyszer adható ki!
        Ha a párok ugyanazt a pontszámot érik el, a pontozónak kell dönteni.
        A helyezéseket a döntô után nyíltan felmutatják.
        A pontozó által kiadott helyezési sorrend a két külön pontozás (lassú, gyors)
        összegébôl ill. különbségébôl adódik.


      8.2.1.5.  Egyéni összeredmény

        Azokon a versenyeken, ahol egy döntô van, a végsô helyezéseket a helyrepontozás
        alapján Skating System -mel (Majoritätssystem) döntik el.

        A két döntôs (lassú és gyors) versenyeken ranglistaversenyek és bajnokságok 
        a végeredmény a következôképp adódik:

         Mindkét döntô nyílt helyrepontozása külön-külön megtörténik.
         A két döntôben kiadott helyezések összege és különbsége alapján minden
         pontozóbíró meghatározza a párok helyezési sorrendjét:

          Példa:    A páros    B páros    C páros    D páros
         lassú döntô   2     4     3     1
         gyors döntô   3     2     4     1
         összeg     5     6     7     2

         A párok sorrendjét a helyezések összege dönti el: D, A, B, C.


         Összegegyenlôség esetén az a páros kap jobb helyezést, amelyik
         a gyors döntôben jobb helyezést ért el:

          Példa:      A páros    B páros
         lassú döntô     2     4    
         gyors döntô     4     2
         összeg        6     6

         A sorrend: B, A.


         Ha több párosnál (különbözô helyezésekbôl) ugyanaz az összeg adódik,
         akkor az a páros jobb, amelynél a helyezések különbsége kisebb (azaz
         a rosszabbik helyezése jobb a többiekénél):

          Példa:    A páros    B páros    C páros
         lassú döntô   2     5     3
         gyors döntô   4     1     3
         összeg     6     6     6
         különbség   2     4     0

         A sorrend:  C, A, B.

         A végsô sorrend a pontozóbírók ezen összesített helyezései alapján,
         a Skating System -et alkalmazva dôl el.


      8.2.1.6.  Csapat összeredmény

        Mindhárom (lassú, közepes, gyors) döntô értékelése úgy történik, mint egy
        egydöntôs versenyen. A pontozók helyezéseibôl Skating System -mel adódik
        a három döntôn belüli sorrend. A végsô sorrend ezen három helyezések összegébôl
        adódik. Pontegyenlôség esetén az a jobb csapat, amelynek jobb a legrosszabb
        helyezése. Ha a helyezések is egyformák, a gyors döntô helyezése a mérvadó.

        Példa:  A csapat    B csapat    C csapat    D csapat E csapat
        lassú döntô 1     3     4     2     5
        közepes döntô 2      1     5     4     3
        gyors döntô 4     3     2     1     5
        összeg   7     7     11     7     13
        helyezés   III.   I.     IV.     II.     V.


      8.2.1.7.  Pontozás

        Az elô- és középdöntôktôl eltérôen a döntôben közvetlenül az utolsó páros tánca
        után nyílt helyrepontozás történik. Az eredményeket a számlálóbizottság számolja
        ki és hozza nyilvánosságra.


  
8.2.2.  Skating system (Majoritätssystem):

  1. Egy helyezést az azonos és esetleg jobb értékek abszolut többsége dönti el.

  2. Ha egy pár egy helyezésnél abszolut többséget ér el, megkapja azt.
   Más párok azonos helyezései a következô alacsonyabb helyezésre érvényesek.

  3. Ha két vagy több pár éri el egy helyezésnél az abszolut többséget, akkor ezt a helyezést
   a nagyobb többséggel rendelkezô pár kapja meg.

  4.1 Ha két vagy több pár éri el egy helyezésnél ugyanazt az abszolut többséget, akkor azoknak a
   pontozóbíróknak a helyezéseit, amelyek ezt a többséget alkotják, összeadják.

  4.2 Ha ez az összeg is egyforma, akkor az érintett pároknál a következô alacsonyabb helyezésnél
   folytatják.

  4.3 Ha az érintett párok minden kapott értékelését figyelembevették és minden többség és összeg
   egyforma, a helyezést meg kell osztani.

  4.4 Megosztott helyezésnél a magasabb helyezést adják ki.

  5. Ha egy helyezésnél egy pár sem éri el az abszolut többséget, akkor az a pár a jobb, amelyik
   a következô alacsonyabb helyezésen abszolut többséget ér el.

  6. Mielôtt elkezdôdik a helyezések kiszámolása, feltétlenül meg kell várni és fel kell jegyezni
   minden pár pontjait.

  7. A helyezések kiszámításakor mindig elôször az elsô helyezést majd a második helyezést kell
   megállapítani. Csak így lehet elkerülni a számítási hibákat.


  Például 3 pontozó esetén:

       p o n t o z ó k
      A  B  C  1  1-2  1-3  1-4  1-5  Helyezés
    1. pár  1  2  1  2-------------------------------------------  I.
    2. pár  2  3  3  -  1  3----------------------  II.
    3. pár  3  1  4  1  1  2----------------------  III.
    4. pár  4  4  5  -  -  -  2---------  --  IV.
    5. pár  5  5  2  -  1  1  1  3  V.    8.2.3.  Értékelési lap (pontozólap)

      Minden kategóriában és tánckörben a szabályzat utolsó oldalán látható pontozólapot kell
      használni.

      8.2.3.1.  Formaságok

        A mindenkori forduló elôtt a versenyirodának a következô adatokat kell beírnia
        a megfelelô helyre:

         a verseny idôpontja és helyszíne
         a kategória
         a forduló
         a pontozó száma és neve


      8.2.3.2.  Rajtszám

        A pontozóbíró minden forduló elôtt lejegyzi az értékelendô párok rajtszámát.


      8.2.3.3.  Összpontszám

        Az összpontszám a három értékelési szempont pontjainak össszegébôl adódik,
        figyelembe véve a hibák pontcsökkentô hatását is.


    8.2.4.  Jelek és pontok

      8.2.4.1.  Elô - és középdöntôk

        Az elô- és középdöntôben elegendô a megítélt összpontszámokat bejegyezni és
        azok alapján a kereszteket (x) kiosztani.


      8.2.4.2.  Döntô

        A döntôben a pontszámoknak részletezve kell szerepelnie a pontozólapon:

         Zeneinterpretáció        max.  10 pont
         Táncos elôadásmód, figura kivitelezés    max.  10 pont
         Alaplépés (férfi + nô)        max.  10 pont (5+5 pont)
         (mindhárom félpontos felbontással értékelhetô)
         Az elôzô három pontszám összege
         A pontozónál elért helyezés
  8.3.  Értékelési szempontok

    Az értékelési szempontok az értékelési rendszernek megfelelôen három részbôl áll:

         Zeneinterpretáció        max.  10 pont
         Táncos elôadásmód, figura kivitelezés    max.  10 pont
         Alaplépés (férfi + nô)        max.  10 pont (5+5 pont)

    8.3.1.  Interpretáció

        Egy pár táncos elôadásmódjának célja, hogy táncát a zenével
        összhangba hozza és a zenét interpretálja.
        A zene interpretálása különösen a lassú döntôben fontos értékelési szempont.  

    8.3.2.  Táncos elôadásmód

      8.3.2.1.  Elôzetes megjegyzés

        A táncos elôadásmód jóságára nem lehet részletes kritériumokat
        megszabni; a pontozóbírónak csak olyan általánosan elfogadott 
        irányelvek állnak rendelkezésére, melyek szubjektív megítélését
        helyes irányba terelik.

      8.3.2.2.  Definíció
        A táncos elôadásmód fogalmának összetevôi a partnerek egyéni
        kisugárzása, a párhatás, az interpretáció, a figurák harmóniája,
        és a koreográfia egészének jósága.

      8.3.2.3.  Kisugárzás

        A mozgásnak a nehéz figurák közepette is könnyednek és lazának,
        ugyanakkor kontrolláltnak kell lennie, anélkül, hogy bármi erôlködés  látszana.
        A táncnak szabadnak és oldottnak kell hatnia.

      8.3.2.4.  Harmónia, párhatás

        A harmónia a táncosok mozgása közötti összehangoltságot illetve
        egymás kiegészítését jelenti. A férfinak és a nônek egy egységként,
        vagyis párként kell hatnia, anélkül, hogy ezáltal bármelyikük
        egyénisége elveszne.      

      8.3.2.5.  Figuragazdagság

        Törekedni kell a figuragazdagságra, de ez nem elsôdleges értékelési
        szempont, s nem mehet a harmónia és a kivitelezés rovására.

    8.3.3.  Figurakivitelezés

      A táncos pár figurái megválasztásával meg kell ôrizze a boogie-woogie-tánc
      eredeti karakterét. Ha újonnan kreált vagy más táncból átvett figurát épít be a
      táncba, mindig figyelembe kell vegye a tánc eredeti jellegét.

      8.3.3.1.  A figurák nehézsége

        A táncos párnak elôadásába való nehéz figurák beépítésével kell
        bizonyítania táncos tudását. A kiegyensúlyozottabb elôadás érdekében
        nem szabad lemondani a technikailag nehezebb figurákról.

      8.3.3.2.  Kivitelezés

        Egy figura kivitelezéséhez tarozik a technikai végrehajtás, valamint
        a következô figurába való átvezetés. Egy táncos pár bármiféle figura
        nélkül is egyéni interpretációval egy különleges, összetéveszt-
        hetetetlen karaktert adhat a táncnak. Az interpretációtól függetlenül
        a figura kivitelezésének könnyednek és játékosnak, ugyanakkor
        pontosnak és dinamikusnak kell lennie.
        Az összkivitelezés értékelésénél az alapfigurák (pl. helycsere,
        vállfogás) kivitelezését is figyelembe kell venni.

    8.3.4.  Értékelés

        A táncos elôadásmód értékelésénél döntô az elôadás kisugárzásának,
        harmóniájának, párhatásának és figuragazdagságának összbenyomása.
        A figurakivitelezés értékelését, pontszámát az elôadás alatt bemutatott
        táncfigurák összbenyomása határozza meg, ahol a figurák nehézségét
        és kivitelezését kell alapul venni.


    8.3.5.  A férfi és a nô lépése
      
      8.3.5.1.  Definíció

        A férfi és a nô lépésének fogalma alatt azokat a kritériumokat értjük,
        melyek együttesen adják a tánc kivitelezését. A legfôbb kritériumok:
        
          - Lépés
          - Testmozgás
          - Kartartás
          - Összkivitelezés

        A kritériumok a férfi és a nô számára egyaránt érvényesek.

      8.3.5.2.  Lépés

        Minden lépésvariáció (2-es, 4-es, 6-os, 8-as stb.) engedélyezett, kivéve az
        akrobatikus rock & roll 9-es alaplépését. A kivitelezésnek könnyednek
        és játékosnak, ugyanakkor dinamikusnak kell lennie. A táncosnak a
        lépésvariáció megfelelô kiválasztásával kell a zene változó ritmikáját
        követni és hangsúlyozni (zeneinterpretáció).


      8.3.5.3.  Testmozgás

        A lépés lábmozgását a csípô megfelelô ellenmozgásával úgy kell
        kiegyenlíteni, hogy a felsôtest fel-le mozgását elkerüljük.
        A testmozgással erôsíteni kell a zene és a figurák karakterét.

      8.3.5.4.  Kartartás

        A kartartással a tánc és a táncfigurák kifejezését kell segíteni.
        A karok mindig kontrolláltak, vagyis nem lógnak, himbálóznak
        a test mozgásától függetlenül.

      8.3.5.5.  Összkivitelezés

        Ezen kritériumok összessége, gyüjtôfogalma a lépés.
        A különbözô felfogások illetve kivitelezések engedélyezettek sôt,
        kívánatosak , feltéve ha ezen kritériumoknak megfelelnek.
        Az egyes kritériumokat a lehetô legelônyösebb összképnek
        megfelelôen kell teljesíteni.

      8.3.5.6.  Értékelés

        Ez az összkép is meghatározó a lépés értékelésében. Azon kritériumok
        megsértése, melyek az összbenyomást érzékenyen befolyásolják,
        súlyosabb vétség, mint pl. egy kisebb szinkronhiba.

    8.3.6.  Levonások

      Bár a Levonások nem külön értékelési terület, a páros elôadásközbeni hibáit
      a pontozónak fel kell ismernie és az értékelési szempontokra adott pontszámait
      a hibák figyelembevételével kell megállapítania.

      Hibatipusok:
        - Ütemhiba
        - A tánc megszakítása
        - Könnyü és súlyos technikai hiba

      8.3.6.1.  Ütem / Ritmus

        8.3.6.1.1. Az ütem általános definíciója

          Ütem alatt egy zenedarab egyenlô részekre (ütemekre)
          való felosztását értjük, mely az ütemvonalakkal történik.
          Az ütem fajtáját az egy ütemen belüli egyenlô idôközök-
          ben történô ütések száma valamint azok egy ütemen belüli
          idôtartama és hangsúlyozása határozza meg.
          Megkülönböztetünk egyenletes (pl. 4/4-es) és egyenetlen
          (pl. 3/4-es) ütemfajtákat. Az ütem különbözôen
          hangsúlyos ütemrészeket (leütéseket) tartalmaz.

        8.3.6.1.2. Boogie-woogie - zene

          Boogie-woogie-zene a tánc szempontjából több hasonló
          zenei irányzat együttese. Zenetörténetileg egy a 20-as,
          30-as évekbôl származó zenei irányzat, mely a bluesból
          ered. Jellemzôje a sétáló basszus, melyben a zongorista
          bal keze  különleges szerephez jut.
          Másik fô irányzat a 50-es, korai 60-as évek rock & roll
          zenéje. A rock & roll a boogie-woogie-ból és a rhythm
          and bluesból származik, mely eleinte mint az összes
          többi a fekete zenészek mozgalma volt.
          A rock & roll ritmusa elsôsorban az ütôsök ill.
          a szaxofon révén a boogie-woogie-hoz képest
          hangsúlyosabb.

          Ezek a basszus-futamok közösek és jelentôsek mindegyik
          irányzatnál, s ezek képezik a boogie-woogie gördülékeny
          és dinamikus mozdulatainak alapját.

          A modern irányzatokban a basszus-futamok szerepét
          többnyire a gitár vagy az ütôs hangszerek veszik át, illetve
          teljesen hiányoznak.

          A zene felépítése

          A zene jellemzôje az úgynevezett ütem melletti
          (off-beat) szabad hangsúlyozás , mely sok afro-amerikai
          zenei stílusban fellelhetô.           
          A boogie-woogie 4/4-es zene, melyben a 2. és 4. leütést
          ritmushangszerek hangsúlyozzák, ugyanakkor a dallam-
          vezetés az 1. és a 3. leütést hangsúlyozza.

          Versenyzene

          Versenyzene kiválasztásánál figyelni kell arra, hogy az
          a boogie-woogie zene karakterének megfelelô legyen.
          Egy modern (neo-)rock and roll zene interpretációs
          lehetôségek nélkül boogie-woogie versenyre alkalmatlan.

        8.3.6.1.3. Boogie-woogie-tánc

          A táncos feladata, hogy lépését és testmozgását a zene
          ritmusával és hangsúlyozásával összhangba hozza.

        8.3.6.1.4. Ütemre táncolás

          A lépést a zene ritmusának megfelelôen a testsúlynak
          legalább a 2. és 4. leütésre való áthelyezésével
          hangsúlyozni kell. Pl. 6-os lépésnél testsúlyáthelyezés
          a 2., 4., 5. és 6. leütésre.

        8.3.6.1.5. Ütemtévesztés értékelése

          Ütemhiba a zene ritmuseloszlásától eltérô táncolás.
          Ez egyértelmüen különbözik a technikai lépéshibától.

           Az ütemhiba értékelésénél mértékadó a zenén kívül
          táncolt lépések idôtartama. Minden 6 ütemen kívül táncolt
          leütés (általában 1 alaplépés) 5 pont levonását jelentheti.

        8.3.6.1.6. Kiegészítés

          Mivel egy táncosnál legnagyobb hiba az ütemhiba,
          magas pontlevonásokkal „értékelik“. De éppen a magas
          pontlevonás miatt a pontozóbíró nem kételkedhet abban,
          hogy tényleg ütemhibáról és nem technikai lépéshibáról van szó.


      8.3.6.2.  A tánc megszakítása

        A tánc megszakítása egy egyértelmü, hosszabb megállás, mely pl.
        a megértés hiánya vagy technikai hiba miatt következhet be.
        Ehhez elegendô az egyik partner megállása. A tánc megszakítása
        5 pont levonásával jár.
9.  Értékelési szempontok formációs versenyeken

  Ezen fejezetben több helyen az egyéni- és csapatversenyek értékelési irányelveire lesz utalás.
  Ilyenkor a páros kifejezés értelemszerüen a formáció kifejezéssel helyettesítendô.

  9.1.  Általános alapszabályok

    Alapszabály az általános értékelési szempontok értelemszerü alkalmazása.


  9.2.  Értékelési rendszer

    9.2.1.  A rendszer alapelvei

      9.2.1.1.  A pontszámok megoszlása

        Szinkronitás        0-30 pont
        Táncfigurák        0-30 pont
        Koreográfia        0-30 pont
        Táncos elôadás        0-10 pont
        Pontlevonások         -1 pont hibánként

        Ezek az adható részpontszámok, függetlenül a fordulóktól.
        A pontszámok fél pontonként emelkednek.

      9.2.1.2.  Keresztpontozás (lásd 8.2.1.3)

      9.2.1.3.  Helyrepontozás (lásd 8.2.1.4)

      9.2.1.4.  A verseny végeredménye a Skating System alapján dôl el.

      9.2.1.5.  Értékelés

        A fordulók pontozását a döntô kivételével a zsüri nem nyilvánosan végzi.
        A végeredményt a versenyiroda számolja és hirdeti ki.

        9.3.  Értékelési szempontok

    Az értékelési szempontok az értékelési rendszernek megfelelôen a 4 részterület (és a pontlevonások)
    alapján oszlanak meg:

     Szinkronitás        0-30 pont
     Táncfigurák        0-30 pont
     Koreográfia        0-30 pont
     Táncos elôadás        0-10 pont
     Pontlevonások         -1 pont hibánként

    9.3.1.  Szinkronitás

      9.3.1.1.  Szinkronitás

        A formáció célja több, szinkronban mozgó pár ábrázolása.
        Ennélfogva a következô dolgoknak kell szinkronban lenni:

         lépések
         a karok és a test mozdulatai
         a forgások területe

      9.3.1.2.  Egyes párok tánctechnikája

        Az egyéni versenyekhez hasonlóan a következô kritériumokat kell
        figyelembe venni:
         lépés
         test- és kartartás
         a mozgás egésze

        Az egyes párok technikájának értékelése helyett a formációs versenyeken a párok
        összességének tánctechnikáját kell értékelni.
        A fô szempont a lehetô legegységesebb kivitelezés.
        Csökkenti a formáció értékét, ha valamelyik páros egyéni technikája (bármely
        irányba is) kitünik a többi páros technikája közül.

      9.3.1.3.  A formáció kivitelezése

        A formáció kivitelezése alatt a következô kritériumokat kell érteni:

         vonalvezetés
         képváltás
         a formáció harmóniája
         átmenetek

      9.3.1.4.  Vonalvezetés

        Vonalvezetés alatt a formáció elôadásában elôforduló összes vonalat értjük.
        Az egyes pároknak pontosan kell igazodniuk minden vonalhoz.

      9.3.1.5.  Képváltás

        A formációt a tiszta szinkrontánctól az egyes párok által kialakított összkép
        állandó változása különbözteti meg. Az irányváltoztatásoknak illetve a képek
        közötti átmeneteknek minden párnál szinkronban kell lennie, és ezeknek
        folyamatosnak kell lenniük.

      9.3.1.6.  A formáció harmóniája

        A formáció harmóniája alatt a több párból álló csoport egy egységként, egészként
        történô ábrázolása értendô.
        A formáció harmóniája alapvetôen a párok egymás közötti harmóniájábó lered.
        Ennélfogva:

         egyetlen pár sem domináljon;
         az egyéni technikai formák,
         a különbözô stílusformák,
         és a tekintetek vezetése összehangolt legyen.

      9.3.1.7.   Átmenetek

        A táncfigurák és a belôlük alkotott kép közötti átmeneteknek lehetôleg:

         folyamatosnak kell lenniük,
         és nem szabad azokat állandóan ugyanazzal a táncfigurával illetve mozdulattal
         végrehajtani.

        Ha az átmenetnél még partnercsere is történik, vagy egyéb formációfüggô
        nehezítésekkel kötik össze, akkor ezt a pontozásnál figyelembe kell venni.


    9.3.2.  Táncfigurák

      A figurák kiválasztásánál a Boogie-Woogie eredeti jellegét, karakterét meg kell ôrízni.
      Ha újonnan kitalált, vagy más táncfajtákból átvett figurákat építenek be a koreográfiába,
      akkor ennek mindenképp a tánc eredetiségének figyelembevételével kell történnie.
      A túl sok figura semmiképp sem tartozik a Boogie-Woogie karakteréhez.


      9.3.2.1.  A figurák nehézsége

        A nehéz figurákból felépített formáció elôadása a formációs párok tánctudását
        bizonyítja. A nehézség túlzott fokozása viszont nem mehet az elôadás
        egyensúlyának rovására.
        A továbbiakban a formációfüggô nehézségeket tekintjük át.
        Nehézség pl.:
         ha a tekintetek iránya ill. a felállás olyan, hogy a párok nem látják egymást;
         a figurákat idegen partnerral táncolják;
         a kivitelezés nem párokhoz, hanem pl. két fiúhoz és egy lányhoz, vagy pl. az
         egész csoporthoz kötôdik.


      9.3.2.2.  Kivitelezés

        A figurák kivitelezéséhez tartozik a technikai végrehajtás, a következô figurába
        való átmenet, valamint a figura összehangolt, formációnak megfelelô végrehajtása
        (pl. ha az összes pár egy irányban táncol; vagy egy figurát mindíg két páros táncol
        egyidejüleg ...)
        A figurák kivitelezésének lazának, könnyednek és játékosnak, ugyanakkor
        pontosnak és dinamikusnak is kell lennie.


      9.3.2.3.  Értékelés

        A figurák kivitelezésének értékelése csak egy a formáció elôadása alatt bemutatott
        figurák összbenyomáson alapuló értékelésének részterületei közül.
        Itt mind a nehézséget, mind a kivitelezést pontozni kell.    9.3.3.  Koerográfia

      9.3.3.1.  Definíció

        Koreográfia alatt az elôadás teljes felépítését ill. konstrukcióját értjük
         A táncfigurákat ennélfogva össze kell hangolni a zenével, valamint a különbözô
        felállásokkal. A különbözô képeket megfelelô átmenettel kell összekötni.

      9.3.3.2.  Az egyes kritériumok

        A formációs elôadás felépítésének értékelésénél a következô kritériumokat
        kell figyelembe venni:

        9.3.3.2.1. Az elôadás összehangolása a zenével

        A formáció feladata, hogy a kiválasztott zene karakterének lényegét
        megragadja, és azt a koreográfián keresztül ábrázolja.
        Mivel a koreográfia alapjául szolgáló zenét minden formációs páros
        ismeri, a zene és az elôadás összehangolása jelentôs értékelési szempont.

        9.3.3.2.2. Összfelépítés és kialakítás

        A formáció egyes alkotórészeinek harmónikus és kiegyensúlyozott egésszé
        kell összeállnia. A felállás túl gyakori váltogatása, a túl sok bonyolult kép
        éppúgy az ideális kép rovására megy, mint a túl egyhangú elôadás.
        A koreográfia értékelésénél a következô szempontokat kell figyelembevenni:

         a koreográfia igényessége
         a koreográfia összességének dinamikája
         a koreográfia táncszerüsége (nem csak show-elemeket tartalmaz!)

        A párosok száma nem befolyásolhatja az értékelést.

        9.3.3.2.3. A képek fajtája és felállása

        A kép kifejezés alatt az egyes párok egymáshoz képesti felállása értendô.
        Az értékelést befolyásolja továbbá, hogy egy kép helyhez kötött-e vagy sem        (pl. egy X alakú felállást tánc közben 90 fokkal elforgatnak), és hogy az összes
        pár egyidejüleg alkotja, vagy pl. ütemenként alakítják ki.

        9.3.3.2.4. A tánctér kihasználása

        A rendelkezésre álló teret a formációnak a lehetô legnagyobb  mértékben
        ki kell töltenie.

    9.3.4.  Táncos elôadás

      9.3.4.1.  Elôzetes megjegyzés

        A táncos elôadásmód jóságára nem lehet részletes kritériumokat
        megszabni; a pontozóbírónak csak olyan általánosan elfogadott 
        irányelvek állnak rendelkezésére, melyek szubjektív megítélését
        helyes irányba terelik.

      9.3.4.2.  Definíció

        A táncos elôadás fogalmának összetevôi pl. a partnerek egyéni kisugárzása,
        a párhatás, a figurák harmóniája.
      9.3.4.3.  Kisugárzás

        A mozgásnak a nehéz figurák közepette is könnyednek és lazának,
        ugyanakkor kontrolláltnak kell lennie, anélkül, hogy bármi erôlködés  látszana.
        A táncnak szabadnak és oldottnak kell hatnia.


      9.3.4.4.  Ruházat, elegancia

      9.3.4.5.  Be-és kivonulás


    9.3.5.  Levonások

      Az elôadásban elôforduló hibákat, melyeket az értékelés ezen részterületén bírálni kell, az
      egyéni- és csapatbajnokságok értékelési irányelvei tartalmazzák.

      9.3.5.1.  A formációszabta sajátosságok

        9.3.5.1.1. Az egyéni hibák értékelése

        Egy hibát akkor is „értékelni kell”, ha csak egy páros követte el.

        9.3.5.1.2. Ponteloszlás

        A tánc félbeszakításáért és az ütemhibáért 1 pontot vonnak le.

        9.3.5.1.3. A kivitelezés megszakítása vagy megtagadása

        Ha egy pár idô elôtt abbahagy egy figurát, vagy azt teljesen kihagyja, 1 pontot
        kell levonni. Ehhez jönnek még adott esetben a további hibák, mint pl. az ütemhiba
        vagy megszakítás...

        9.3.5.1.4. Technikai hiba

        A táncfigurától való minden egyértelmü eltérés hibának számít.
        Például:

         akaratlan kézvesztés
         a partner egyértelmü akadályoztatása
         a testkontroll elvesztése

        A technikai hibákat szintén 1 hibaponttal értékelik .
10. Záró rendelkezés

    Ez a BW-szabályzat 1996. december 07-én lép érvénybe.


9.
      8.3.6.3.  Technikai hibák

        A táncfigurától való minden jelentôs eltérés technikai hibának számít.
        Példák:
          - akaratlan kézvesztés
          - a partner jelentôs akadályozása
          - testkontroll elvesztése
          - a figura megtörése megértés hiányában
            (ha a partnerek egyike eközben megáll, az idôtartam
             függvényében még a megszakítás hibája is felróható)

        A technikai hiba súlyosságától függôen 0.5 2 pont levonásával
        büntethetô.

      8.3.6.4.  Figurakorlátozás

        Figurakorlátozás nincs. A páros táncolhat akrobatikát. Az akrobatika
        ugyanolyan értékü, mint egy táncfigura. Az akrobatikának mind technikailag,
        mind stílusában harmónikusan illeszkednie kell a tánchoz és nem mehet
        a könnyedség rovására. Amennyiben a be- és kijövetel, illetve az akrobatika
        lefolyása nem illeszkedik a zene üteméhez, technikai hiba.
  
        A figurák kiválasztásánál minden táncosnak figyelembe kell vennie, hogy a
        boogie-woogie-t csupán szórakozásból és a tánc öröméért táncolják több, mint
        50 éve. A táncosok kreativitása nincs korlátozva, viszont annak érdekében, hogy
        a boogie-woogie ne veszítse el táncos jellegét és ne váljon teljesítmény-sporttá,
        óvnunk kell a túlzott akrobatikától és a tánctudást kell az elôtérbe helyeznünk.

      8.3.6.3.  Technikai hibák

        A táncfigurától való minden jelentôs eltérés technikai hibának számít.
        Példák:
          - akaratlan kézvesztés
          - a partner jelentôs akadályozása
          - testkontroll elvesztése
          - a figura megtörése megértés hiányában
            (ha a partnerek egyike eközben megáll, az idôtartam
             függvényében még a megszakítás hibája is felróható)

        A technikai hiba súlyosságától függôen 0.5 2 pont levonásával
        büntethetô.

      8.3.6.4.  Figurakorlátozás

        Figurakorlátozás nincs. A páros táncolhat akrobatikát. Az akrobatika
        ugyanolyan értékü, mint egy táncfigura. Az akrobatikának mind technikailag,
        mind stílusában harmónikusan illeszkednie kell a tánchoz és nem mehet
        a könnyedség rovására. Amennyiben a be- és kijövetel, illetve az akrobatika
        lefolyása nem illeszkedik a zene üteméhez, technikai hiba.
  
        A figurák kiválasztásánál minden táncosnak figyelembe kell vennie, hogy a
        boogie-woogie-t csupán szórakozásból és a tánc öröméért táncolják több, mint
        50 éve. A táncosok kreativitása nincs korlátozva, viszont annak érdekében, hogy
        a boogie-woogie ne veszítse el táncos jellegét és ne váljon teljesítmény-sporttá,
        óvnunk kell a túlzott akrobatikától és a tánctudást kell az elôtérbe helyeznünk.9. ég az értékelési szempontokhoz
      8.3.6.3.  Technikai hibák

        A táncfigurától való minden jelentôs eltérés technikai hibának számít.
        Példák:
          - akaratlan kézvesztés
          - a partner jelentôs akadályozása
          - testkontroll elvesztése
          - a fi
      8.3.6.3.  Technikai hibák

        A táncfigurától való minden jelentôs eltérés technikai hibának számít.
        Példák:
          - akaratlan kézvesztés
          - a partner jelentôs akadályozása
          - testkontroll elvesztése
          - a figura megtörése megértés hiányában
            (ha a partnerek egyike eközben megáll, az idôtartam
             függvényében még a megszakítás hibája is felróható)

        A technikai hiba súlyosságától függôen 0.5 2 pont levonásával
        büntethetô.

      8.3.6.4.  Figurakorlátozás

        Figurakorlátozás nincs. A páros táncolhat akrobatikát. Az akrobatika
        ugyanolyan értékü, mint egy táncfigura. Az akrobatikának mind technikailag,
        mind stílusában harmónikusan illeszkednie kell a tánchoz és nem mehet
        a könnyedség rovására. Amennyiben a be- és kijövetel, illetve az akrobatika
        lefolyása nem illeszkedik a zene üteméhez, technikai hiba.
  
        A figurák kiválasztásánál minden táncosnak figyelembe kell vennie, hogy a
        boogie-woogie-t csupán szórakozásból és a tánc öröméért táncolják több, mint
        50 éve. A táncosok kreativitása nincs korlátozva, viszont annak érdekében, hogy
        a boogie-woogie ne veszítse el táncos jellegét és ne váljon teljesítmény-sporttá,
        óvnunk kell a túlzott akrobatikától és a tánctudást kell az elôtérbe helyeznünk.
figura megtörése megértés hiányában
            (ha a partnerek egyike eközben megáll, az idôtartam
             függvényében még a megszakítás hibája is felróható)

        A technikai hiba súlyosságától függôen 0.5 2 pont levonásával
        büntethetô.

      8.3.6.4.  Figurakorlátozás

        Figurakorlátozás nincs. A páros táncolhat akrobatikát. Az akrobatika
        ugyanolyan értékü, mint egy táncfigura. Az akrobatikának mind technikailag,
        mind stílusában harmónikusan illeszkednie kell a tánchoz és nem mehet
        a könnyedség rovására. Amennyiben a be- és kijövetel, illetve az akrobatika
        lefolyása nem illeszkedik a zene üteméhez, technikai hiba.
  
        A figurák kiválasztásánál minden táncosnak figyelembe kell vennie, hogy a
        boogie-woogie-t csupán szórakozásból és a tánc öröméért táncolják több, mint
        50 éve. A táncosok kreativitása nincs korlátozva, viszont annak érdekében, hogy
        a boogie-woogie ne veszítse el táncos jellegét és ne váljon teljesítmény-sporttá,
        óvnunk kell a túlzott akrobatikától és a tánctudást kell az elôtérbe helyeznünk.9.
ég az értékelési szempontokhoz
      8.3.6.3.  Technikai hibák

        A táncfigurától való minden jelentôs eltérés technikai hibának számít.
        Példák:
          - akaratlan kézvesztés
          - a partner jelentôs akadályozása
          - testkontroll elvesztése
          - a figura megtörése megértés hiányában
            (ha a partnerek egyike eközben megáll, az idôtartam
             függvényében még a megszakítás hibája is felróható)

        A technikai hiba súlyosságától függôen 0.5 2 pont levonásával
        büntethetô.

      8.3.6.4.  Figurakorlátozás

        Figurakorlátozás nincs. A páros táncolhat akrobatikát. Az akrobatika
        ugyanolyan értékü, mint egy táncfigura. Az akrobatikának mind technikailag,
        mind stílusában harmónikusan illeszkednie kell a tánchoz és nem mehet
        a könnyedség rovására. Amennyiben a be- és kijövetel, illetve az akrobatika
        lefolyása nem illeszkedik a zene üteméhez, technikai hiba.
  
        A figurák kiválasztásánál minden táncosnak figyelembe kell vennie, hogy a
        boogie-woogie-t csupán szórakozásból és a tánc öröméért táncolják több, mint
        50 éve. A táncosok kreativitása nincs korlátozva, viszont annak érdekében, hogy
        a boogie-woogie ne veszítse el táncos jellegét és ne váljon teljesítmény-sporttá,
        óvnunk kell a túlzott akrobatikától és a tánctudást
      8.3.6.3.  Technikai hibák

        A táncfigurától való minden jelentôs eltérés technikai hibának számít.
        Példák:
          - akaratlan kézvesztés
          - a partner jelentôs akadályozása
          - testkontroll elvesztése
          - a figura megtörése megértés hiányában
            (ha a partnerek egyike eközben megáll, az idôtartam
             függvényében még a megszakítás hibája is felróható)

        A technikai hiba súlyosságától függôen 0.5 2 pont levonásával
        büntethetô.

      8.3.6.4.  Figurakorlátozás

        Figurakorlátozás nincs. A páros táncolhat akrobatikát. Az akrobatika
        ugyanolyan értékü, mint egy táncfigura. Az akrobatikának mind technikailag,
        mind stílusában harmónikusan illeszkednie kell a tánchoz és nem mehet
        a könnyedség rovására. Amennyiben a be- és kijövetel, illetve az akrobatika
        lefolyása nem illeszkedik a zene üteméhez, technikai hiba.
  
        A figurák kiválasztásánál minden táncosnak figyelembe kell vennie, hogy a
        boogie-woogie-t csupán szórakozásból és a tánc öröméért táncolják több, mint
        50 éve. A táncosok kreativitása nincs korlátozva, viszont annak érdekében, hogy
        a boogie-woogie ne veszítse el táncos jellegét és ne váljon teljesítmény-sporttá,
        óvnunk kell a túlzott akrobatikától és a tánctudást kell az elôtér kell az elôtérbe helyeznünk.9.


Segítség az értékelési szempontokhoz
  1. Interpretáció:

     beleélés a zenébe?
     zeneinterpretálás lépés- és figuraválasztással?


    Segítség az értékeléshez:

       koreográfia (program) zeneinterpretálás nélkül?
       áttáncolják a zene stoppjait és lassításait?
       a figuraválasztás illik pl. a lassú döntôhöz?
       a zenét egy figura vagy figurasor alatt is interpretálják?
       megszakítható hiba nélkül a figura zeneinterpretálás miatt?


  2. Táncos elôadásmód

  Kisugárzás:

       kontrolált, könnyed és laza mozgás nagy sebességnél és nehézségi foknál is?
       szabad és oldott tánc erôlködés nélkül?


    Segítség az értékeléshez:

       láthatóan túl gyors a zene a párnak?
       a figurákat összecsapják (hanyagul táncolják)?
       mosolygás nehéz figuráknál is?
       észrevehetô bizonytalanság a páron?
       a hibákat jól leplezik?
       a tekintetet figura közben a földre vagy a közönségre szegezik?
       a taktusok látható számolása induláskor vagy tánc közben?


  Harmónia, párhatás

     kordinált a pár mozgása?
     a pár egysége az egyén individualitásának elvesztése nélkül

    Segítség az értékeléshez:

       tánc a partnerrel?
       tánc a közönségnek?
       a partner letáncolása; az egyik partner dominál?
       rángatja a férfi a nôt a vezetésnél és a vezetési jelzéseknél?
       megértés a figurák elôkészítésénél?


  Figuragazdagság

     a figuragazdagság nem megy a harmónia és a párhatás rovására?

    Segítség az értékeléshez:

       sok könnyü figura, de jó a zeneinterpretáció?
       sok nehéz figura
       figuragazdagság, de nincs zeneinterpretáció  Figurakivitelezés

  A figurák nehézsége:

     nehéz figurákat tartalmaz
     a nehéz figurák az elôadás rovására mennek?

    Segítség az értékeléshez:

       csupa hasonló figura, pl. fekvôfigurák?
       figuraismétlés?
       zeneinterpretálás nehéz figurák közben?

  Végrehajtás:

     helyes technikai kivitelezés?
     helyes átvezetés a következô figurába?
     a figurák könnyedek, játékosak, ugyanakkor pontosak és dinamikusak?
     ég az értékelési szempontokhoz
      8.3.6.3.  Technikai hibák

        A táncfigurától való minden jelentôs eltérés technikai hibának számít.
        Példák:
          - akaratlan kézvesztés
          - a partner jelentôs akadályozása
          - testkontroll elvesztése
          - a figura megtörése megértés hiányában
            (ha a partnerek egyike eközben megáll, az idôtartam
             függvényében még a megszakítás hibája is felróható)

        A technikai hiba súlyosságától függôen 0.5 2 pont levonásával
        büntethetô.

      8.3.6.4.  Figurakorlátozás

        Figurakorlátozás nincs. A páros táncolhat akrobatikát. Az akrobatika
        ugyanolyan értékü, mint egy táncfigura. Az akrobatikának mind technikailag,
        mind stílusában harmónikusan illeszkednie kell a tánchoz és nem mehet
        a könnyedség rovására. Amennyiben a be- és kijövetel, illetve az akrobatika
        lefolyása nem illeszkedik a zene üteméhez, technikai hiba.
  
        A figurák kiválasztásánál minden táncosnak figyelembe kell vennie, hogy a
        boogie-woogie-t csupán szórakozásból és a tánc öröméért táncolják több, mint
        50 éve. A táncosok kreativitása nincs korlátozva, viszont annak érdekében, hogy
        a boogie-woogie ne veszítse el táncos jellegét és ne váljon teljesítmény-sporttá,
        óvnunk kell a túlzott akrobatikától és a tánctudást kell az elôtérbe helyeznünk.9.


Segítség az értékelési szempontokhoz
  1. Interpretáció:

     beleélés a zenébe?
     zeneinterpretálás lépés- és figuraválasztással?


    Segítség az értékeléshez:

       koreográfia (program) zeneinterpretál

az alapfigurák helyes táncolása?

    Segítség az értékeléshez:

       bizonytalanságok a végrehajtásban?
       hiba a továbbtáncolásnál?
       lendületes és dinamikus továbbtáncolás egy nehéz figura után?
       megáll a férfi pl. egy tartópóznál, vagy továbbtáncolja a lépést?
       a férfi a nô elé megy a figuráknál, vagy csak a nô szalad?


  3. A férfi és a nô lépése

  Lépés:
     több lépésvariáció? (2-es, 4-es, 6-os, 8-as lépés)
     kivitelezés játékos és dinamikus?
     megvan a helyes ritmushangsúlyozás (2, 4, 6)

    Segítség az értékeléshez:

       egyenletes-e a térdmozgás illetve a lépésmód az alaplépés közben?
       észrevehetô-e a lábemelés a talajról?
       tánc egésztalpon vagy lábujjhegyen?
       lépés kitáncolása forgásnál és nehéz figuráknál?
       a lépés minôsége és magassága nem csökken a lassú döntôben?
       a lépés minôsége és magassága megmarad-e a tánc végéig?
       szinkronitás és harmónia a lépéskivitelezésnél

  Testmozgás:

     kiegyenlíti a csípô a lábmozgást?
     a test fel-le mozgását kerüli?
     hangsúlyozza a zenét és a figurákat a testmozgás?

    Segítség az értékeléshez:

       bizonytalanságok?
       elcsalt lépések?


  Kartartás:

     kontrolált vagy kontrolálatlan kézmozgások?
     a táncfigurákat erôsíti és alátámasztja?

    Segítség az értékeléshez:

       karok lóbálása?
       R&R karmozgások?
       az egyik kar lóg?
       van vezetôkéz-váltás és kétkaros vezetés?


  4. Levonások

  Hibák:

    Ütemhiba:  pontlevonás 5 pontig.

       a zene ritmusa mellett táncolnak?
       a zene ütemén kívül táncolt lépések idôtartama

      Segítség az értékeléshez:

         a dal kezdetén, csak egy ütemen keresztül?
         nehéz figurák után?
         stop után?


    A tánc megszakítása: pontlevonás 5 pontig.

       hosszabb megállás hiba miatt?
       hosszabb megállás félreértés miatt?


      Segítség az értékeléshez:

         megcsúszás?
         vezetési hiba?
         félreértés?

    Technikai hiba: pontlevonás 2 pontig.

       eltérés a táncfigurától?
       véletlen kézvesztés?
       a partner jelentôs akadályoztatása?
       az egye
€nsúly elveszítése?
       a figura megszakítása?

      Segítség az értékeléshez:

         kézfogás elvesztése; a partnerek túl messze kerülnek egymástól?
         a partner meglökése


ég az értékelési szempontokhoz
      8.3.6.3.  Technikai hibák

        A táncfigurától való minden jelentôs eltérés technikai hibának számít.
        Példák:
          - akaratlan kézvesztés
          - a partner jelentôs akadályozása
          - testkontroll elvesztése
      

ás nélkül?
       áttáncolják a zene stoppjait és lassításait?
       a figuraválasztás illik pl. a lassú döntôhöz?
       a zenét egy figura vagy figurasor alatt is interpretálják?
       megszakítható hiba nélkül a figura zeneinterpretálás miatt?


  2. Táncos

lôadásmód

  Kisugárzás:

       kontrolált, könnyed és laza mozgás nagy sebességnél és nehézségi foknál is?
       szabad és oldott tánc erôlködés nélkül?


    Segítség az értékeléshez:

       láthatóan túl gyors a zene a párnak?
       a figurákat összecsapják (hanyagul táncolják)?
       mosolygás nehéz figuráknál is?
       észrevehetô bizonytalanság a páron?
       a hibákat jól leplezik?
       a tekintetet figura közben a földre vagy a közönségre szegezik?
       a taktusok látható számolása induláskor vagy tánc közben?


  Harmónia, párhatás

     kordinált a pár mozgása?
     a pár egysége az egyén individualitásának elvesztése nélkül

    Segítség az értékeléshez:

       tánc a partnerrel?
       tánc a közönségnek?
       a partner letáncolása; az egyik partner dominál?
       - a figura megtörése megértés hiányában
            (ha a partnerek egyike eközben megáll, az idôtartam
             függvényében még a megszakítás hibája is felróható)

        A technikai hiba súlyosságától függôen 0.5 2 pont levonásával
        büntethetô.

      8.3.6.4.  Figurakorlátozás

        Figurakorlátozás nincs. A páros táncolhat akrobatikát. Az akrobatika
        ugyanolyan értékü, mint egy táncfigura. Az akrobatikának mind technikailag,
        mind stílusában harmónikusan illeszkednie kell a tánchoz és nem mehet
        a könnyedség rovására. Amennyiben a be- és kijövetel, illetve az akrobatika
        lefolyása nem illeszkedik a zene üteméhez, technikai hiba.
  
        A figurák kiválasztásánál minden táncosnak figyelembe kell vennie, hogy a
        boogie-woogie-t csupán szórakozásból és a tánc öröméért táncolják több, mint
        50 éve. A táncosok kreativitása nincs korlátozva, viszont annak érdekében, hogy
        a boogie-woogie ne veszítse el táncos jellegét és ne váljon teljesítmény-sporttá,
        óvnunk kell a túlzott akrobatikától és a tánctudást kell az elôtérbe helyeznünk.9.


Segítség az értékelési szempontokhoz
  1. Interpretáció:

     beleélés a zenébe?
     zeneinterpretálás lépés- és figuraválasztással?


    Segítség az értékeléshez:

       koreográfia (program) zeneinterpretálás nélkül?
       áttáncolják a zene stoppjait és lassításait?
       a figuraválasztás illik pl. a lassú döntôhöz?
       a zenét egy figura vagy figurasor alatt is interpretálják?
       megszakítható hiba nélkül a figura zeneinterpretálás miatt?


  2. Táncos elôadásmód

  Kisugárzás:

       kontrolált, könnyed és laza mozgás nagy sebességnél és nehézségi foknál is?
       szabad és oldott tánc erôlködés nélkül?


    Segítség az értékeléshez:

       láthatóan túl gyors a zene a párnak?
       a figurákat összecsapják (hanyagul táncolják)?
       mosolygás nehéz figuráknál is?
       észrevehetô bizonytalanság a páron?
       a hibákat jól leplezik?
       a tekintetet figura közben a földre vagy a közönségre szegezik?
       a taktusok látható számolása induláskor vagy tánc közben?


  Harmónia, párhatás

     kordinált a pár mozgása?
     a pár egysége az egyén individualitásának elvesztése nélkül

    Segítség az értékeléshez:

       tánc a partnerrel?
       tánc a közönségnek?
       a partner letáncolása; az egyik partner dominál?
       rángatja a férfi a nôt a vezetésnél és a vezetési jelzéseknél?
       megértés a figurák elôkészítésénél?


  Figuragazdagság

     a figuragazdagság nem megy a harmónia és a párhatás rovására?

    Segítség az értékeléshez:

       sok könnyü figura, de jó a zenerángatja a férfi a nôt a vezetésnél és a vezetési jelzéseknél?
       megértés a figurák elôkészítésénél?


  Figuragazdagság

     a figuragazdagság nem megy a harmónia és a párhatás rovására?

    Segítség az értékeléshez:

       sok könnyü figura, de jó a zeneinterpretáció?
       sok nehéz figura
       figuragazdagság, de nincs zeneinterpretáció  Figurakivitelezés

  A figurák nehézsége:

     nehéz figurákat tartalmaz
     a nehéz figurák az elôadás rovására mennek?

    Segítség az értékeléshez:

       csupa hasonló figura, pl. fekvôfigurák?
       figuraismétlés?
       zeneinterpretálás nehéz figurák közben?

  Végrehajtás:

     helyes technikai kivitelezés?
     helyes átvezetés a következô figurába?
     a figurák könnyedek, játékosak, ugyanakkor pontosak és dinamikusak?
     az alapfigurák helyes táncolása?

    Segítség az értékeléshez:

       bizonytalanságok a végrehajtásban?
       hiba a továbbtáncolásnál?
       lendületes és dinamikus továbbtáncolás egy nehéz figura után?
       megáll a férfi pl. egy tartópóznál, vagy továbbtáncolja a lépést?
       a férfi a nô elé megy a figuráknál, vagy csak a nô szalad?


  3. A férfi és a nô lépése

  Lépés:
     több lépésvariáció? (2-es, 4-es, 6-os, 8-as lépés)
     kivitelezés játékos és dinamikus?
     megvan a helyes ritmushangsúlyozás (2, 4, 6)

    Segítség az értékeléshez:

       egyenletes-e a térdmozgás illetve a lépésmód az alaplépés közben?
       észrevehetô-e a lábemelés a talajról?
       tánc egésztalpon vagy lábujjhegyen?
       lépés kitáncolása forgásnál és nehéz figuráknál?
       a lépés minôsége és magassága nem csökken a lassú döntôben?
       a lépés minôsége és magassága megmarad-e a tánc végéig?
       szinkronitás és harmónia a lépéskivitelezésnél

  Testmozgás:

     kiegyenlíti a csípô a lábmozgást?
     a test fel-le mozgását kerüli?
     hangsúlyozza a zenét és a figurákat a testmozgás?

    Segítség az értékeléshez:

       bizonytalanságok?
       elcsalt lépések?


  Kartartás:

     kontrolált vagy kontrolálatlan kézmozgások?
     a táncfigurákat erôsíti és alátámasztja?

    Segítség az értékeléshez:

       karok lóbálása?
       R&R karmozgások?
       az egyik kar lóg?
       van vezetôkéz-váltás és kétkaros vezetés?


  4. Levonások

  Hibák:

    Ütemhiba:  pontlevonás 5 pontig.

       a zene ritmusa mellett táncolnak?
       a zene ütemén kívül táncolt lépések idôtartama

      Segítség az értékeléshez:

         a dal kezdetén, csak egy ütemen keresztül?
         nehéz figurák után?
         stop után?


    A tánc megszakítása: pontlevonás 5 pontig.

       hosszabb megállás hiba miatt?
       hosszabb megállás félreértés miatt?


      Segítség az értékeléshez:

         megcsúszás?
         vezetési hiba?
         félreértés?

    Technikai hiba: pontlevonás 2 pontig.

       eltérés a táncfigurától?
       véletlen kézvesztés?
       a partner jelentôs akadályoztatása?
       az egyensúly elveszítése?
       a figura megszakítása?

      Segítség az értékeléshez:

         kézfogás elvesztése; a partnerek túl messze kerülnek egymástól?
         a partner meglökése

>interpretáció?
       sok nehéz figura
       figuragazdagság, de nincs zeneinterpretáció  Figurakivitelezés

  A figurák nehézsége:

     nehéz figurákat tartalmaz
     a nehéz figurák az elôadás rovására mennek?

    Segítség az értékeléshez:

       csupa hasonló figura, pl. fekvôfigurák?
       figuraismétlés?
       zeneinterpretálás nehéz figurák közben?

  Végrehajtás:

     helyes technikai kivitelezés?
     helyes átvezetés a következô figurába?
     a figurák könnyedek, játékosak, ugyanakkor pontosak és dinamikusak?
     az alapfigurák helyes táncolása?

    Segítség az értékeléshez:

       bizonytalanságok a végrehajtásban?
       hiba a továbbtáncolásnál?
       lendületes és dinamikus továbbtáncolás egy nehéz figura után?
       megáll a férfi pl. egy tartópóznál, vagy továbbtáncolja a lépést?
       a férfi a nô elé megy a figuráknál, vagy csak a nô szalad?


  3. A férfi és a nô lépése

  Lépés:
     több lépésvariáció? (2-es, 4-es, 6-os, 8-as lépés)
     kivitelezés játékos és dinamikus?
     megvan a helyes ritmushangsúlyozás (2, 4, 6)

    Segítség az értékeléshez:

       egyenletes-e a térdmozgás illetve a lépésmód az alaplépés közben?
       észrevehetô-e a lábemelés a talajról?
       tánc egésztalpon vagy lábujjhegyen?
       lépés kitáncolása forgásnál és nehéz figuráknál?
       a lépés minôsége és magassága nem csökken a lassú döntôben?
       a lépés minôsége és magassága megmarad-e a tánc végéig?
       szinkronitás és harmónia a lépéskivitelezésnél

  Testmozgás:

     kiegyenlíti a csípô a lábmozgást?
     a test fel-le mozgását kerüli?
     hangsúlyozza a zenét és a figurákat a testmozgás?

    Segítség az értékeléshez:

       bizonytalanságok?
       elcsalt lépések?


  Kartartás:

     kontrolált vagy kontrolálatlan kézmozgások?
     a táncfigurákat erôsíti és alátámasztja?

    Segítség az értékeléshez:

       karok lóbálása?
       R&R karmozgások?
       az egyik kar lóg?
       van vezetôkéz-váltás és kétkaros vezetés?


  4. Levonások

  Hibák:

    Ütemhiba:  pontlevonás 5 pontig.

       a zene ritmusa mellett táncolnak?
       a zene ütemén kívül táncolt lépések idôtartama

      Segítség az értékeléshez:

         a dal kezdetén, csak egy ütemen keresztül?
         nehéz figurák után?
         stop után?


    A tánc megszakítása: pontlevonás 5 pontig.

       hosszabb megállás hiba miatt?
       hosszabb megállás félreértés miatt?


      Segítség az értékeléshez:

         megcsúszás?
         vezetési hiba?
         félreértés?

    Technikai hiba: pontlevonás 2 pontig.

       eltérés a táncfigurától?
       véletlen kézvesztés?
       a partner jelentôs akadályoztatása?
       az egyensúly elveszítése?
       a figura megszakítása?

      Segítség az értékeléshez:

         kézfogás elvesztése; a partnerek túl messze kerülnek egymástól?
         a partner meglökéseA lapot összeállította: Nagy Károly.Kérdéseket, javaslatokat az õ címére: karesz@datatrans.hu küldjetek.


A web-lappal kapcsolatos technikai észrevételeket pedig cimezzetek a webmesternek.