Make your own free website on Tripod.com

t@nc

COUNTRY -1


A táncról általában: Amerikai eredetû közös tánc, partnerváltással. Alap lépése: a szökkenôs vagy csúsztatott lépések vagy öregesen sétálós. A zene 4/4-es

A tánc vázlata: Sétálós - Párcsere - Do sa do - Tapsos - Sasszé balra - Sasszé jobbra - Kar alatti forgatás -Karoló forgás jobbra, balra

Részletes leírás:

Kiindulási helyzet: egy nagy kört képezünk úgy, hogy a fiú jobb kezében tarja a lány bal kezét derék magasságban (vezeti) és mindketten tánc menetirányban állnak (óramutató járásával ellentétesen). Szabadon maradt kezét a fiú a háta mögé teszi, a lány vagy csípôre teszi, vagy a szoknyáját fogja fel. A zenében általában nincs bevezetô szakasz, rögtön indul a tánc.

1. Figura. Neve: sétálós           Számolás 1-2-3-4-5-6-7-8

Fiú jobb lábbal, lány ballal indul és sétálnak (szökellnek - tetszés szerint) elôre 7 lépéssel és a 8.-ra szembe fordulva megállnak, a kézfogást elengedik.

2. Figura Neve: partnercsere                  Számolás 1-2-3-4-5-6-7-8

Négy lépéssel hátrálnak (fiú ballal kezd, lány jobb lábbal) majd mindenki a neki bal kézre esô partner felé kezd 4 lépéssel közeledni szembe az új partnerrel, hogy a jobb válluk összetart, de nem igazán állnak meg, mert a következô figura haladó lesz.

3. Figura Neve: Do sa do (ejtsd: dozado)               Számolás 1-2-3-4-5-6-7-8

Mind a fiú, mind a lány elhalad egymás mellett (jobb váll - jobb váll mellett) 4 lépéssel elôre, majd oldalt lépve visszahátrál az új partnerhez, háttal megkerülve ôt és most már tényleg szembe állva egymásnak

4. Figura Neve: Tapsolós              Számolás 1-és-2-3-és-4-5-és-6-7-és-8

A tapsolás ritmusa ti-ti-tá !! !

Szemben állva elôször a saját combjára üt mindenki két tenyérrel (!!!), majd a jobb kezekkel (fiú jobb kéz - lány jobb kéz), utána a bal kezekkel (fiú jobb kéz - lány jobb kéz), majd a legvégén két kézzel tapsolunk össze fej magasságban (ti-ti-tá).

5-6. Figura Neve: Sasszé balra majd jobbra              Számolás 1-2-3-4- 5-és-6-és-7-és-8 1-2-3-4- 5-és-6-és-7-és-8

A fenti taps után a kezek fenn maradnak és két-kéz-fogásba kulcsolódnak össze (a fiú keze adja alulról a támaszt), ez a fogás megmarad addig, amíg újból kezdjük a körtáncot. A fiú bal oldala felé kezdjük a figurát. Lábmunka: fiú bal lábbal kezd, lány "tükörben" jobbal. 1-re sarkot kiteszik súlytalanul és 2-re a másik láb elôtt keresztbe tesz súlytalanul, majd ismét ki és vissza 3-4-re, de most már csak zárni kell és nem keresztezni, de még mindig súlytalanul, mert ezzel a lábbal indul oldalra a négy sasszé 5-és-6-és-7-és-8-ra. Ezután megállnak és visszafelé ugyanezt megcsinálják.

7. Figura Neve: Kar alatti forgatás     Számolás 1-2-3-4- 5-6-7-8

A fiú elengedi a jobb kezével a lány bal kezét és a bal kezét felemeli olyan magasra, hogy a lány alatta tudjon forogni egyszer vagy kétszer. Közben a fiú helyben aprókat szökken. A lány lassan vagy gyorsan szökkenve jobbra fordul egyszer vagy kétszer és 8-ra szembe érkezik a fiúval.

8. Figura Neve: Karoló forgás jobbra majd balra     Számolás 1-2-3-4- 5-6-7-8

A figura elején elengedik a kézfogást és jobb kart jobb karba öltve 4 szökkenôs lépéssel jobbra, majd kart váltva 4 szökkenéssel balra forognak egy központi tengely körül helyben. Az ütem végére mindketten táncirányba állnak, a fiú a jobb kezét adja és elölrôl kezdôdik a tánc.

Lejegyezte: Kissimon Judit, Budapest, 1998. november 30.)