Make your own free website on Tripod.com

DANCE
1994 American Dance Fest
1994-es Amerikai táncfesztivál
http://www.nando.net/adf/adfmain.html

American Dance Festival
Amerikai táncfesztivál
http://merlin.nando.net/adf/adfmain.html

Austin Ballroom Dancers
Austini Bálterem Táncosok
http://www.io.com/user/stepan/abd/

Austrian Folk Dancing
Ausztriai Néptánc
http://www.ft.tuwien.ac.at/dance/

Ballroom dancing in the San Francisco Bay Area
Báltermi tánc San Fransisco Baz Area részén
http://www-bsac.eecs.berkeley.edu/users/moroney/dance/dance.html

Carnegie Mellon University Ballroom Dance Club
Carnegie Mellon Egyetem Báltermi Tánc Klubja
http://www.contrib.andrew.cmu.edu/org/ballroom/home

Contra Dancing
Kontra tánc
http://www.io.co/user/entropy/contradance/dance-home.html

Dance (lyon)
Tánc (Lyon)
Information on history and companies, with emphasis on France.
Információ Franciaországra hangsúlyt helyezve történetrõl és cégekrõl
http://www.ens-lyon.fr/~esouche/danse/dance.html

Dance art
Táncmûvészet
http://fndauh.fnal.gov:8000/shiva/doc/www/shivaImage.html

Dance Resources
Tánc források
http://www.cs.fsu.edu/projects/group4/dance.html

Dance Resources on the Internet
Tánc források az Interneten
Information about dance instruction on the Internet.
Információ a tánc instrukciókról az Interneten
http://www.cs.fsu.edu/projects/group4/dance.html

DANCLINK
http://www.cts.com/~danclink/

Einfache Demo
http://www.uni-halle.de/demo/demo1.html

Ernesto's Tango Page
Ernesto tango page-e
http://www.ims.uni-stuttgart.de/phonetik/ernst/tango/ebtango.html

Florida State University
Florida Állam Egyeteme
http://www.fsu.edu:8888/Mou%3dDance%2c%20ou%3dSchool%20of%20Visual%20Arts%20and%
InfoVID Outlet provides access to videotaped dance instructions
bejáratot biztosit egy videoillusztrált tancinstrukcióhoz
http://branch.com:1080/infovid/c314.html

International Folk Dance Resource Guide
Nemzetközi Néptánc Forrás Kalauz
ftp://ftp.netcom.com/pub/hb/hbp/folkdance/fd.html

Internet Techno/Rave Archive
Internet Techno/Rave Archivum
http://techno.stanford.edu/

Ithaca Area Tangueros
http://astrosun.tn.cornell.edu/students/baumgarte/iat.html

Kent State University
Kent Állam Egyeteme
gopher://ucsbuxa.ucsb.edu:3001/00/.Arts/.Dance/.dance-lists

Lake Arrowhead Classical Ballet Company
Lake Arrowhead Klesszikus Balett Társulata
http://www.deltanet.com/ballet/

London Dance Server
http://www.net-shopper.co.uk/dance/index.htm

M.I.T. Ballroom Dance Club and Team
M.I.T. Báltermi Tánc Klub és Csoport
http://www.mit.edu:8001/activities/bdclub/home.html

Music & Dance
Zene & Tánc
http://192.190.21.10/wic/hum.toc.html#music

Purdue Ballroom Dance Club
Purdue Báltermi Tánc Klub
http://www.cs.purdue.edu/homes/joshi/bdc/homepage.html

rec.arts.dance
rec.arts.dance

Tango
http://litwww.epfl.ch/tango/

UK-Dance.
http://www.tecc.co.uk/public/tqm/uk-dance/

DISABILITIES

Alzheimer kór home page
Alzheimer's Disease home page
Research developments in the field of Alzheimer's disease.
Kutatás fejlesztések az Alzheimer kór területén
http://werple.mira.net.au/~dhs/ad.html

Benefits for people with disabilities in the U.K.
Kedvezmények a fogyatékos emberek számára az Egyesült Királyságban
gopher://able.afbp.org/11/INFORMATION/BENEFITS

children with disabilities
Fogyatékos gyermekek
http://chef.sped.ukans.edu/speddisabilitiesstuff/speddisabilities-child.html

Colleges and Universities which have on-line information about their disabilities programs
Fõiskolás és egyetemek, amelyek on-line információval rendelkeznek a fogyatékosok számára készült programjaikról
http://chef.sped.ukans.edu/speddisabilitiesstuff/speddisabilities-univs.html

Deaf Education Resources
Siketek Oktatása források
gopher shiva.educ.kent.edu

Siketség Források
Deafness Resource
gopher dixson.slnsw.gov.au

Department of Special Education
Speciális Oktatási tagozat
http://chef.sped.ukans.edu/spedadmin/welcome.html

DISABILITIES - RESOURCES
http://chef.sped.ukans.edu/speddisabilitiesstuff/speddisabilities-tech.html

Fogyatékosságok források
Disabilities Resources
gopher://abacus.bates.edu/11/General%20Reference%20Materials/Communities%2c%20Po

Disability & Rehabilitation 1
Fogyatékosság & Rehabilitáció 1
ftp 129.189.4.184

Fogyatékosság &Rehabilitáció 2
Disability & Rehabilitation 2
ftp.handicap.shel.isc-br.com

Fogyatékosság & Rehabilitáció 3
Disability & Rehabilitation 3
gopher trace.waisman.wisc.edu
(select: other)

Disability & Rehabilitation 4
Fogyatékosság & Rehabilitáció 4
gopher vienna.hh.lib.umich.edu
(select: social i

Disability Gopher
gopher disserv.stu.umn.edu

Disability Information
Fogyatékosság Információ
telnet 128.83.186.13
(login: tatp)

Disability Listserv Lists mailing lists dealing with disabilities
fogyatékosokkal foglalkozó levelezési lista gopher://info.umd.edu:901/11/inforM/Computing_Resources/ComputersAndDisability/I

Disability Resources from Evan Kemp Associates
http://disability.com/

Disability Services at the University of Minnesota
A Minnesotai Egyetem Fogyatékosoknak nyújtott szolgáltatásai
http://disserv.stu.umn.edu/

DISABILITY-RELATED SERVICES AT UC
BERKELEY
http://gbc-230p-3.uga.berkeley.edu/dis-serv.html

Disabled Students' Program
Fogyatékos diákok programjahttp://gbc-230p-3.uga.berkeley.edu/

Intellectual Disability Network
Intellektuális fogyatékosság Network
http://adrian.med.monash.edu.au/idcn.html

Learning disabilities
Tanulási fogyatékosságok
http://chef.sped.ukans.edu/speddisabilitiesstuff/speddisabilities-ld.html

Programs concerning disabilities
Programok a fogyatékosságokra vonatkozóan
http://chef.sped.ukans.edu/speddisabilitiesstuff/speddisabilities-examples.html

Texas Department of Mental Health and Mental
Retardation
Mentális Egészségügyi és Mentális Retardációs Tagozat Texasban
http://www.mhmr.texas.gov/index.htm

Texts on disabilities
Fogyatékosságokról szóló szöveg
http://chef.sped.ukans.edu/speddisabilitiesstuff/speddisabilities-texts.html

The Center for Excellence
Központ a Kiválóságért
http://129.252.237.161/CFE.html

women with disabilities
Fogyatékos nõk
On-line resources concerning women with disabilities
On-line források a nõk fogyatékosságaival kapcsolatban
http://chef.sped.ukans.edu/speddisabilitiesstuff/speddisabilities-women.html

DRAMA

Dramatic Exchange
Szinmûvészeti Csere
An archive for storing and distributing play scripts.
Archivum szinmûvek szövegkönyvének tárolására és terjesztésére
http://www.cco.caltech.edu/~rknop/dramex.html

Duke University Theater Operations
Duke Egyetem Szinház mûködés
http://theatre.auxserv.duke.edu/default.html

Entrance to the Shakespeare Web
Bejárat a Shakespeare Web-be
http://sashimi.wwa.com/~culturew/Shakesweb/shakesweb.html

International Shakespeare Globe Centre Germany
Nemzetközi Shakespeare Globe Központ Németország
Link-ek más Shakespeare-hez kapcsolódó site-okhoz és néhány kép az Londoni új Globe Szinházra vonatkozóan
Links to other sites related to Shakespeare and some pictures concerning the new Globe Theatre in London.
http://www.rrz.uni-koeln.de/phil-fak/englisch/SHAKESPEARE/

ISGZD: Shakespeare im Internet
http://www.rrz.uni-koeln.de/phil-fak/englisch/SHAKESPEARE/shaknet.html

Opera Schedule Server
Opera Menetrend Server
http://www.fsz.bme.hu/opera/main.html

Screenwriters' and Playwrights' Page
Televizió és szinházak számára iró szerzõk oldala
szehttp://www.teleport.com/~cdeermer/scrwriter.html

Search the Collected Works of Shakespeare
Shakespeare összegyûjtött munkáinak keresése
http://www.gh.cs.su.oz.au/Virtual/fsearch

Shakespeare
The Complete Works of William Shakespeare.
William Shakespesre összes mûve
http://the-tech.mit.edu/Shakespeare/works.html

The English Server Drama
http://english.hss.cmu.edu/Drama.html

The Shaw Festival
Shaw Fesztivál
http://www.cyberplex.com/CyberPlex/Arts/Shaw/Shaw.html

DRUGS

Blotter Art Collection
Blotter mûvészeti gyûjtemény
Interesting alternatives to using drugs.
Érdekes alternativi a kábitószerfogyasztásnak
http://www.acpub.duke.edu/~eda/blotter.html

Caffeine
Coffein
Lots of info about the world's most overused stimulant.
Sok információ a világon legtöbbször túl sokat használt stimulálószerérõl
http://www.quadralay.com/www/Caffeine/Caffeine.html
alt.drugs.caffeine

Drug Information Resources on the Net
Drog Információ forrás a Net-en
Offers lots of links to many drug-related resouces on the net.
Sok link ajánlata a Net-en található droggal kapcsolatos forrásokhoz
http://stein1.u.washington.edu:2012/pharm/misc/resources.html

Drug Information Server
http://www.paranoia.com/drugs

Drug Web Servers
Drug tests, medical info, drug humor...and many other topics.
Drog tesztek, gyógyászati információk, humor... és sok más fejezet
http://akebono.stanford.edu/yahoo/Entertainment/Drugs/

Ecstasy
http://stein1.u.washington.edu:2012/pharm/e4x-ht/

Neuropharmacological Anarchy
Neurofarmakológiai anarchia
http://stein1.u.washington.edu:2012/pharm/pharm.html

The Improbable Players: Drama for Alcohol and Drug Abu
Az valószinûtlen játékosok: Dráma az alkohol és drog miatt
http://www.xensei.com/users/players