t@nc

Figurakatalógus

Az oldalt készítette: Tóth Gábor
(Tatabánya KPVDSz. T.S.K.)


S T A N D A R D

  Kizárólagos kiindulási alap a leírt figurákhoz a "Revised Technique by Alex Moore" érvényben lévő angol kiadása. A megnevezett figurák (ideértve a katalógusban található kiegészítéseket is) csak a fenti könyvben leírt formában táncolhatók.
Megengedettek továbbá az összes "megelőző" és "követő" figurák, a megjegyzésekben (notes) és különleges megjegyzésekben (special notes) leírtak, a rövid összeállítások (amalgamations) egészben, vagy részben, illetve ezek figurái, amennyiben azok a katalógusban szerepelnek.

L A T I N

  A kizárólagos kiindulási alap a megnevezett figurákhoz a "Revised Technique of Latin American Dancing" és a "Popular Variations in Latin American Dancing" (mindkét könyv az ISTD gondozásában) érvényes angol kiadása.
Csak a könyvben megadott formákban és forgásmennyiségekkel (a megjegyzéseket "notes" is figyelembe véve) táncolhatók az adott lépések.
A végigszámozott lépés leírások teljes egészében táncolandók !L A T I N

Samba

Cha-Cha-Cha

Rumba

Jive

Paso doble


S T A N D A R D

Angolkeringo

Tangó

Bécsi keringo

Slow fox

Quickstep


S A M B A

D osztály C osztály

D osztály :

  1. Basic Movements (Natural, Reverse and Alternative)
  2. Progressive Basic Movement
  3. Outside Basic Movement
  4. Whisk to R. and L.
  5. Samba Walks in P.P.
  6. Travelling Bota Fogos
  7. Bota Fogos to P.P. and C.P.P.
  8. Reverse Turn
  9. Corta Jaca
10. Closed Rocks
11. Side Samba Walk
12. Volta Movements, Cross Cross, Maypole, Solo Spot Volta
13. Shadow Bota Fogo
14. Argentine Crosses
15. Stationary Samba Walks
16. Open Rocks
17. Back Rocks
18. Plait
19. Foot Changes
20. Contra Bota Fogos
21. Rolling of the Arm
22. Natural Roll
23. Volta Movements (Closed Volta, Travelling and Circular Voltas in R. Shadow Position, Roundabout)C osztály :

24. Promenade and Counter Promenade Runs and Developements
25. Back Rocks with Pivots
26. Variations of Travelling Locks (From Open Counter Promenade Position; in Right Shadow Position;       Cruzados Locks in R. Shadow Position)
27. Maxixe
28. Cruzado
29. Reverse Barrel Roll
30. Drop Voltas
31. Drop Voltas with Hand Change
32. Bota Fogo Rocks with Hand Change
33. Lady's Spiral Spin to Open Counter P.P.
34. Hip Swings
35. Chasses to L. and R.
36. Shadow Volta Roll
37. Revirado Runs
38. Promenade Spins and Zig Zag
39. Counter Promenade Spins and Zig Zag

C H A - C H A - C H A

E-D osztály C osztály

E - D osztály :

  1. Basic Movement
  2. Fan
  3. Alemana
  4. Hockey Stick
  5. Three Cha-Cha-Chas
  6. Natural Top
  7. Natural Opening Out Movement
  8. Closed Hip Twist
  9. Hand to Hand
10. Spot Turns
11. Time Steps
12. New York
13. Shoulder to Shoulder
14. Reverse Top
15. Opening Out from Reverse Top
16. Aida
17. Spiral
18. Open Hop Twist
19. Rope Spinning
20. Advanced Hip Twist
21. Cross Basic
22. Cuban Breaks
23. Turkish Towel
24. Sweetheart
25. Follow My Leader


C osztály :

26. Guapacha Timing
27. Foot Changes
28. Pat-a-Cake
29. Suiza (Skipping) Movements
30. Rope Spinning, Swivels and Break
31. Open Hip Twist to Zig Zag
32. Merengue Crosses (Travelling Merengue Crosses; Same Foot Merengue Crosses; Same Foot Circling Merengue       Crosses)
33. Swivels in Promenade and Counter Promenade
34. Cuban Break Opening Out
35. Side Break
36. Variations of Open Hip Twist (Hip Twist Runaway; Lunge Hip Twist; Freeze Hip Twist)
37. Hip Twist Sirals
38. Rolling of the Arm
39. Court


R U M B A

E-D osztály C osztály

E - D osztály :

  1. Basic Movement
  2. Fan
  3. Alemana
  4. Hockey Stick
  5. Prograssive Walks Forward and Banckward
  6. Natural Top
  7. Natural Opening Out Movement
  8. Side Step
  9. Closed Hip Twist
10. Cucarachas
11. Hand to Hand
12. Spot Turns
13. Reverse Top
14. Opening Out from Reverse Top
15. Aida
16. Spiral
17. Open Hip Twist
18. Alternative Basic Movement
19. Kiki Walks
20. Sliding Doors
21. Fencing
22. Rope Spinning
23. Three Threes
24. Advanced Hip Twist

C osztály :

25. Ronde to Outside Swiwel
26. Advanced Leg Turns
27. Aida 1
28. Overturned Alemana; Advanced Hip Twist with Right Hand Hold; Check and Lady's Solo Spot Turn
29. Advanced Sliding Doors
30. Forward and Back
31. Hand to Hand; Solo Spiral; Aida Switch; Walks in Cunter Promenade; Alternetive Basic Movements (Man) with Lady's        Underarm Turns to Left and Right
32. Continous Hip Twist (Continous Hip Twist; Continous Circular Hip Twist; Continous Corcular Hip Twist in Right        Side-by-Side Position)
33. Horse and Cart (in Closed Fancing Position)
34. Horse and Cart (Right Shadow Position)
35. Curl
36. Lady's Shadow Foot Swivels from Curl
37. Cuban Rocks
38. Three Alemanas and Opening Out to Right and Left


J I V E

E-D osztály C osztály

E - D osztály :

  1. Fallaway Rock
  2. Fallaway Throwaway
  3. Link Rock and Link
  4. Change of Places Right to Left
  5. Change of Places Left to Right
  6. Change of Places Behind Back
  7. American Spin
  8. The Walks
  9. The Whip
10. Whip Throwaway
11. Stop and Go
12. Windmill
13. Spanish Arms
14. Rolling of The Arm
15. Simple Spin
16. Chicken Walks
17. Curly Whip
18. Toe Heel Swivels
19. Flicks into Break


C osztály :

20. Developments of the Change of Places
21. Reverse Whip
22. Whip Spin
23. Ending to Stop and Go
24. Shadow Stalking Walks
25. Mooch
26. Flea Hops
27. Shoulder Spin
28. Catapult
29. Chugging
30. Rotary Zig Zag
31. Flick Crosses
32. New York with Springs
33. Coca Rola
34. Arm Circles and Hip Bumps


P A S O   D O B L E
  

  1. Sur Place
  2. Basic Movement
  3. Appel
  4. Chasses to Rigth and Left (With or Without Elevation)
  5. Promenade Link
  6. Deplacement (To include The Attack)
  7. Separation
  8. Fallaway Ending to Separation
  9. The Huit (Cape)
10. Sixteen
11. Proenades
12. Grand Circle (Advanced Ending to Promenades)
13. Open Telemark
14. Ecart (Fallaway Whisk)
15. La Passe
16. Fallaway Reverse
17. Syncopated Separation
18. Banderillas
19. The Twists
20. Coup de Pique
21. Left Foot Variation
22. Fregolina (Incorporating The Farol)
23. The Chasse Cape
24. Travelling Spins from Promenade Position
25. Travelling Spins from Counter Promenade Position
26. Shadow Attack
27. Travelling Spin from PP; Spanish Line from PP and Counter PP; 3-4 of Promenade Link; Chasse to Right
28. Flamenco Taps
29. Slip Cross
30. Salvador
31. 1-4 of Promenades; Lady's Underarm Turn to Left and Leg Lift; Lady's Spin to Right; Chasses to Right
32. Promenade Link; Syncopated Chasses to Right; Fallaway to Promenade Press Line; Lady's Underarm Turns to Right and        Fragolina Ending
33. Twists into Same Foot Lunge; Promenade Press Line; Lady's Underarm Turns to Right and Fregolina Ending


A N G O L   K E R I N G O 

E-D osztály C osztály

E - D osztály :

  1. Natural Turn
  2. Reverse Turn
  3. Closed Change
  4. Outside Change
  5. Natural Spin Turn
  6. Hesitation Change
  7. Reverse Corte
  8. Double Reverse Spin
  9. The Whisk
10. The Back Whisk
11. The Chasse from PP
12. The Progressive Chasse to Right
13. Open Impetus
14. Open Telemark, The Telemark (Closed Telemark)
15. Outside Spin
16. Drag Hesitation
17. Backward Lock
18. The Weawe from PP
19. The Weawe
20. The Turning Lock
21. Foxtrot Natural Turn


C osztály :

22. Natural Twist Turn
23. Open Telemark, Natural Turn to Outside Swiwel
24. Natural Zig Zag from PP
25. Natural Hover Telemark
26. Double Reverse Spin
27. Fallaway Whisk
28. Contra Check
29. Pivot to Right (just right after Contra Check !)


T A N G O

E-D osztály C osztály

E - D osztály :

  1. Walk to Left Foot, Right Foot
  2. Progressive Side Step, Progressive Side Step Reverse Turn
  3. Progressive Link
  4. Closed Promenade
  5. Open Promenade
  6. Back Open Promenade
  7. Back Corte
  8. Rock Turn
  9. Rock Back on Right Foot and Left Foot
10. Natural Promenade Turn
11. Natural Twist Turn
12. Fallaway Promenade
13. The Chase
14. Brush Tap
15. Four Step (with Extra Slow too)
16. Open Reverse Turn, Lady Outside or in Line, with Closed or Open Finish
17. Promenade Link
18. Outside Swivel


C osztály :

19. Four Step Change
20. Fallaway Four Step
21. Basic Reverse Turn
22. Fallaway Reverse Turn and Slip Pivot
23. The Oversway


B É C S I   K E R I N G O

  1. Natural Turn
  2. Reverse Turn
  3. Change from Right to Left
  5. Change form Left to Right


S L O W   F O X

D osztály C osztály

D osztály :

  1. Feather Step
  2. Three Step
  3. Natural Turn
  4. Reverse Turn
  5. Change of Direction
  6. Reverse Wave
  7. Impetus Turn
  8. Open Impetus Turn
  9. The Weave
10. The Weave from PP
11. The Natural Weave
12. Hover Cross
13. Curved Feather to Back Feather
14. Natural Telemark
15. The Top Spin
16. Hover Feather
17. Hover Telemark
18. Open Telemark, Open Telemark with a Feather Ending
19. The Whisk


C osztály :

20. Natural Twist Turn
21. Open Telemark, Natural Turn to Outside Swivel
22. The Telemark
23. Fallaway Reverse and Slip Pivot
24. Natural Zig Zag from PP
25. Natural Hover Telemark
26. Double Reverse Spin
27. Fallaway Whisk
28. Contra Check
29. Pivot to Right (Just right after Contra Check !)


Q U I C K S T E P

E-D osztály C osztály

E-D osztály :

  1. Quarter Turns
  2. Natural Turn
  3. Natural Turn with Hesitation
  4. Natural Pivot Turn
  5. Natural Spin Turn
  6. Progressive Chasse
  7. Forward abd Backward Locks
  8. Tipple Chasse to Right
  9. Running Finish
10. Progressive Chasse to Right
11. Quick Open Reverse
12. Four Quick Run
13. Double Reverse Spin
14. The V6
15. Chasse Reverse Turn


C osztály :

16. The Zig-Zag
17. Cross Chasse
18. Change of Direction
19. Cross Swivel
20. Fish Trail
21. Running Right Turn
22. Six Quick Turn
23. The Hover Corte
24. Rumba Cross
25. Tipsy
26. Wing
27. The Whisk
28. Foxtrot Natural Turn
29. The Top Spin
30. Curving Feather Step
31. Side Lock from PP
32. Outside Swivel
33. The Telemark
34. Open Telemark
35. Impetus
36. Open Impetus
37. Outside Spin
38. Runing Finish
39. Reverse Pivot


By: TGCo. (Tóth Gábor)
WWW:
HTTP://rs3.szif.hu/~tothg
E-Mail: Tothg@rs3.szif.hu

Make your own free website on Tripod.com