Make your own free website on Tripod.com

t@nc Tánckategóriák


Szabad stílusú DISCO , DISCO , DISCO SHOW   , Break , Electric boogie , Hip-Hop , Show , Show Formáció , Sztepp , Swing , Argentín Tangó , Mambo Salsa , LISCIO 1-2. , Bugg , Mixing Blues , Acro Mixing Blues , Hot Blues , Slow Blues .

Magyar Divat- és Sport Tánc Szövetség

A táncktegóriák leírása az IDO (International Dance Organization) szabályzata és a magyar táncpedagógusok, táncosok véleménye alapján készült. A divattáncok aktuális változásai alapján jönnek létre új kategóriák, egyesek népszerûségüket vesztve "megszünnek". Az idõ során bekövetkezõ változásokról folyamatosan adunk értesítést.


1. Szabad stílusú DISCO tánc

Táncolhatja egyéni táncos, férfi vagy nõ, a szövetség által biztosított 1 percnyi, 32 takt/min. tempóju zenere.
A pergõ lábakkal, energikus, lendületes, a táncteret bejáró mozdulatokkal bemutatott egyéni stílusú produkciók alapja a jazztánc és a klasszikus balett, amit a diszkóban népszerû tánclépésekkel színesíthetnek a táncosok.
Kötelezõ táncelemek: forgások, ugrások, lazasági és hajlékonysági elemek. Megengedett a színpadi akrobatika, amelynek mértéke nem haladhatja meg a 40%-ot és szervesen épül a koreográfiába.
Ajánlott akrobatikus elemek: nagy ívü tigrisbukfenc, cigánykerék /esetleg kéz nélkül/, kézen átfordulás elõre és hátra /flick-flack/, szaltó elõre és hátra, forverc, cinzga, bógni elõre és hátra.
A látványt a különleges mozgáselemek, lépések, figurák alkalmazásán túl a versenyzõk kosztümjeikkel fokozhatják. Elõnyösek a csillogó, háttérbõl kiemelkedõ, élénk színû táncos ruhák. A gyermek és junior korosztálynál tilos a kihívó kosztüm, mely akár a versenybõl való kizárást is eredményezheti.

DISCO

Ugyanaz, mint fent, eltérés: tilos a színpadi akrobatika, amikor a csípõ a fej fölé emelkedik.

DISCO SHOW

FIGYELEM ! ÚJ TÁNCKATEGÓRIA !
Táncolhatja egyéni táncos (férfi vagy nô) valamint tetszôleges nemenkénti páros.
A táncosok saját zenére mutatják be versenyprogramjukat, amelynek idôtartama minimum 1.45 - maximum 2.15 perc között lehet, tempója : 32 takt./min.
Figyelem! A hangkazettán az adott produkció zenéjén kívül más zenei felvétel nem szerepelhet !
Egy-egy versenyen a szakmai értékelô bizottság ugyan külön-külön értékeli a szóló illetve a páros produkciókat - de a nemzetközi versenyekre történô nevezéseknél az elnökség dönti el a versenyprogramok tartalmi és kivitelezési minôsége alapján a szóló és páros produkciók arányát .
Elvárások a versenyprogramokkal szemben:
- A versenyzôk a discó tánckategóriában engedélyezett mozgáselemeket,
lépéseket, figurákat alkalmazhatják. A pergô lábakkal, energikus, lendületes mozdulatokkal bemutatott tánc alapja itt is a jazztánc, illetve a klasszikus balett.
- A koreográfia legyen teletûzdelve minél több látványos lépéskombinációval, forgással, emeléssel, s az összességét tekintve felépítettségrôl gyôzze meg a zsûrit.
- A produkciók egy történetet kell tükrözzenek úgy, hogy a zene -a mozgás - és a kosztüm összhangban legyenek.
-A tánc közben alkalmazhatók különféle relikviák - eszközök-, de azok a színpadot nem szennyezhetik, illetve a táncosok testi épségét nem veszélyeztethetik.
- A zene ütemébôl adódóan diszkó-zene. Azonban a zenei vágásokra, illesztésekre itt is ügyelni kell - különösen a végpóz és a zene befejezésének összhangjára.
- A táncosok öltözékénél meghatározó a látványosság, az igazi értelemben vett "show". A kosztüm emelheti, de ugyanakkor ronthatja is egy produkció értékét.

Break

Táncolhatja egyéni táncos, férfi vagy nõ, a szövetség által biztosított zenére, amelynek idõtartama 1 (egy) perc.
A kemény, sok akrobatikát tartalmazó tánc - a zenétõl függõen - megfelelõ gyorsaságot, ugyanakkor precíz kivitelezést kíván a versenyzõktõl.
Fontosak a "kötések" közötti megszakítások. A versenyzõknek a dinamikára kell inkább a hangsúlyt fektetni, mint a kötéshalmozásra, s nem szabad figyelmen kívül hagyni az elõadásmódot.
Jellegzetes - break - elemek figurák : korona, fejforgás, helikopter, egy kezes és két kezes forgások.
Mint valamennyi táncnál, itt is fontos a színpadi megjelenés. A korábban használatos melegítõt és fejvédõt felváltotta az ún. háromsávos alsó és felsõ, illetve a kötött sapka. Gyakran alkalmazzák a versenyzõk a könyök és térdvédõt, s viselnek könnyû sportcipõt.

Electric Boogie

Táncolhatja egyéni táncos, férfi vagy nõ, a szövetség által biztosított zenére, amelynek idõtartama 1 perc.
A pantomim elemek, a gépszerû mozgást idézõ, alkalmanként a testen végigmenõ hullámzás, illetve ezek kombinációja látványos produkció formájában a közönségben illúziót vált ki.
Megoszlanak a vélemények, mi a jó: improvizálni vagy elõre elkészített koreográfiát mutani be. Az utóbbi elõnye a jól begyakorlott elemek, poénok sikere.
A látványt fokozhatják a tánc közben használt eszközök (szemüveg, virág, de azok imitált jelenléte is), valamit a versenyzõk öltözéke. Ez utóbbinál elõny a csillogó-villogó, könnyû, selyemszerû anyagok használata, mert a reflektorok által kiváltott fényjátékkal a szinpadi hatás fokozható.

Hip-Hop

Táncolhatja egyéni táncos, férfi vagy nõ, a szövetség által biztosított zenére, amelynek idõtartama 1 perc.
A Hip Hop pattogó, lüktetõ, laza, egyéni stílusú tánc. Nem tartalmazhat break akrobatikát. Megengedettek az úgynevezett félakrobatikus hip hop elemek: a gátülés, térdfogás, "orosz elem" (két kar a földön, lábak közül az egyik, vagy mindkettõ a levegõben), derékcsavar.
A produkció értékét emeli a versenyzõ színpadi megjelenése, a könnyûzenei video-klipekbõl jól ismert öltözék (overáll, kapucnis póló vagy melegítõ, térdvédõ, edzõcipõ vagy bakancs, kertésznadrág, testhezálló tréningruhák).

Show

Táncolhatja egyéni táncos, férfi vagy nõ, valamint páros, tetszõleges nemenkénti párban.
A táncosok saját zenére (a kezettán az adott produkció zenéjén kívül más felvétel nem szerepelhet!) mutatják be versenyprogramjukat amelynek idõtartama: 1.45-2.15 perc között lehet.
Egy-egy versenyen szakmai értékelõ bizottság külön-külön értékeli a szóló, illetve a páros produkciókat. A nemzetközi versenyekre történõ nevezéseknél az elnökség dönti el a szóló és páros produkciók arányát a felmérõ versenyen nyújtott teljesítmény, a versenyprogramok tartalmi minõsítése alapján.
Elvárások a versenyprogramokkal szemben:
- a versenyzõk valamennyi létezõ táncstílust bemutathatják, alkalmazhatják szabályok nélkül, egyéni interpretációban, kivéve az akrobatikus Rock and Roll elemeit.
- a koreográfia során törekedni kell minél több látványos lépéskombináció, ugrás, forgás, emelés alkalmazására úgy, hogy a produkció minden tekintetben felépítettségrõl gyõzze meg a zsûrit és a közönséget egyaránt.
- ajánlatos mind a szóló, mind a párosok esetében egy-egy törénet feldolgozása, ügyelve arra, hogy a zene, a mozgás, a kosztüm összhangban legyenek. A történet lehet lírai, humoros, tragikus, de ne feledkezenek meg a versenyzõk arról, hogy show táncot kell bemutatni (nem ajánlott a szinkrontánc, valamint a disco) !
- a tánc közben alkalmazott eszközök, kellékek - amit a színpadra ki és be csak a versenyzõk mozgathatnak - a táncfelületet nem szennyezhetik, a táncosok testi épségét (csúszás) nem veszélyeztethetik.

Ajánlott stílusirányzatok:

 1. Egyéni divattáncokból összeállított produkció.
 2. Különbözõ paródiák: nem szinkrontánc

 3. (pantomim, humor, karakter a koreográfiához illeszkedõ max. 30% akrobatika)

 4. Lírai, tragikus, vidám, nagy érzelmeket kifejezõ

 5. (A klasszikus balett mozgásanyagát felhasználó látványos koreográfia, amely tartalmaz gimnasztikus, jazztánc, graham és limon technikájú elemcsoportokat)
  A koreográfiának legyen tartalma, mondanivalója.
  Ajánlott mozgásanyag:
  - a klasszikus balett különbözõ fajta ugrásai, különbözõ forgásai, pas de deux produkcióknál különbözõ emelések.
  - összekötõ elemek; gimnasztikai elemek: allóspárga, lábkiemelés, hullámok, hajlások, graham és limon technika, jazztánc mozdulatok, természetesen összhangban a zenével.
  - a koreográfiához illeszkedõ akrobatika, aránya maximum 20%.

Show Formáció

a/ kiscsoportos formáció: táncolhatja 6-12 fõ (Ezt a versenykiírás külön jelzi!)
b/ nagycsoportos formáció: táncolhatja 13-24 fõ.

A saját zenére készített koreográfia idõtartama 2.5-4.00 perc közötti lehet.
Egy-egy produkciónál alkalmazható valamennyi táncstílus lépéseleme (kivétel a Rock and Roll!), azok kombinációja. A produkció alapja a tánc, ami színesíthetõ, látványa fokozható emelésekkel, ugrásokkal, akrobatikával. Ez utóbbi aránya nem haladhatja meg a versenyprogram 40%-át. Törekedni kell a táncfelület (12x14 m) mind teljesebb kihasználására, a térformák sokaságának kialakítására. Mindezek a koreográfia látványosságának, élvezhetõségének alapjait képezik.
A produkció mindenki számára érthetõ történetet fejezzen ki. Ez lehet komoly, humoros, de elvont is. Mindezt úgy kell megalkotni, hogy a színpadon látványos show-ként jelenjen meg.
Nem mindegy, hogy a produkció színrevitele milyen zenére történik: nem árt, ha a zene a közönséget is magával ragadja. Mindenképpen az igényességre kell törekedni, mind minõségi szempontból (felvétel, vágások), mind a koreográfia szempontjából.
A színpadi megjelenés meghatározó. A kosztümök tekintetében a látványosságra, valamint a koreográfiával való összhang megteremtésére kell törekedni.
A kellékek mozgatását csak a versenyzõk végezhetik, a táncfelület szennyezése kizárást von maga után!
Javaslat:

Sztepp

Táncolhatja egyéni táncos, férfi vagy nõ, valamint páros, tetszõleges nemenkénti párban. A saját zene idõtartama 1.40 - 2.00 perc közötti kell legyen. Az ír és angol néptáncok, valmint az afrikai táncok, ritmusok, életérzések keveredésébõl kialakult tánc, amelynek sokféle stílusa létezik. Legfontosabb követelmény: a zene és a mozgás harmóniája, egysége. Vannak technikailag egyszerübb és bonyolultabb lépések, lépéskombinációk. Ezeket bárki alkalmazhatja produkciója során, de az értékeléskor a zsûri csak akkor "jutalmazza" a "nehezebb lépéseket", ha azok kivitelezése pontos és szakszerû.

Nemzetközi versenyeken a Sztepp szóló, a Sztepp duó, valamint a Sztepp formáció külön kategória.

Swing

Táncolhatja férfi-nõ páros a szövetség által biztosított zenére, amelynek idõtartama 1.45 perc, sebessége 54-56 takt/min.
A tipikusan észak-amerikai tánc figuragazdagsága a Lindy-Hop, a Bebop, a Boogie, az East-coast swingnek - mint "õsöknek" - köszönhetõ.
A forgás-forgatás variáció szinte kimeríthetetlen, lábtechnikája alapján két nagy stílus ismert, a nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb német-holland és az "izgága rúgásokkal teli" olasz.
Pattog mint a Rock and Roll, nem "tapos" mint a jive, hanem laza, hajlított térdekkel helycseréket, kipörgetéseket, a közös gyorsforgókat sûrün alkalmazva játszik egymással és a ritmussal a páros.
Ebbe a táncba "minden belefér": akrobatika, erotika, humor, játék, tragédia, de a legfontosabb, hogy mindez a zene lüktetõ ütemére történjen, jó elõadásmóddal, folyamatosan, megállás nélkül.

Argentín Tangó

Táncolhatja férfi-nõ páros a szövetség által biztosított zenére, amelynek idõtartama 2 perc (a zenei frázis végéhez igazítva).
Ebben a táncban kerül a legközelebb a táncosok teste egymáshoz. Ez a közelség szerelmi párbeszédet fejez ki.
A variációs lehetõségek mind technikailag, mind ritmikailag nagyon sokrétûek.Az átlépések, a hirtelen visszafordulások, a lábszárak öszeakasztása, illetve a lábfõk kicsúsztatása, az egymástól történõ elfordulások, fejdobások tipikus tangó elemek.
Fontos kelléke a táncnak: a férfi kalapja, egy szál vörös rózsa, a nõ vállán vagy derekán lévõ kendõ, egy szál cigaretta ... Az öltözék színe a páros mindkét tagjánál a piros-fekete.

Mambo Salsa

Táncolhatja férfi-nõ páros a szövetség által biztosított zenére, amelynek idõtartama 1.45 perc, sebessége 46-48 takt/min. A zenének jól hallható befejezése kell legyen az utolsó figurára.
Ez a temperamentumos tánc a rumba és a samba közeli rokona, de bátran kölcsönöz cha-cha figurákat is. Ebbõl adódik a lépéskombinációk gazdagsága, a tánc látványossága.
Fontos, hogy a mozgás, a lépéskombinációk, a "pózok" végig tökéletes összhangban legyenek a zenével.
A versenyzõk öltözéke jellegzetes, amely a tánc származási helyére utal (Puerto Rico, Kuba).

LISCIO 1-2.

Táncolhatja férfi-nõ páros a szövetség által biztosított zenére, amelynek idõtartama 2 perc, a zenei frázis végéhez igazítva.
 

Tempo a LISCIO 1. táncnál

Tempo a LISCIO 2. táncnál

Mazurka:

46-48 takt/min

Tangó:

30-32 takt/min

Keringõ

56-58 takt/min

Lassú ker.:

32-34 takt/min

Polka:

58-60 takt/min

Foxtrott:

46-48 takt/min

A tánc stílusa szabad, de valamennyi tánc alaplépését tiszteletben kell tartani. A párok elválhatnak egymástól bizonyos figurák bemutatásánál. Figyelem: nem standard tánc!
Egy fordulóban max. 5 pár táncolhat, így a zsûrinek lehetõsége van arra, hogy összehasonlítsa a párok által bemutatott figurákat, variációkat. A párok az óramutató járásával ellenkezõ irányban táncolnak. (Figyelmen kívül lehet hagyni a táncparkett "negyedeit, nyolcadait").
A látványos táncot fõleg a nõk ruhájával lehet még szebbé tenni, akár mindegyik táncot stílusának megfelelõ kosztümben bemutatva.

Bugg

Táncolhatja férfi-nõ páros a rendezõ által biztosított a Boogie Woogie, Swing vagy R'n'R típusú zenére, amelynek idõtartama 1.45 perc, tempója 42-44 takt/min.

Technikai szabályok:

Ritmustörõk mind a férfi, mind a nõ számára:

Általános Bugg-szabályok:

A férfi vezeti a nõt az improvizált Bugg táncban, fordítja és forgatja balra és jobbra különbözõ kéztartásokkal órajárással ellentétes irányban körbe a teremben. A nõ minden negyedre lép egyet az alaplépés szerint. Mozgását variálhatja dupla tempóval, alternatív lépésekkel és ritmustörõkkel.
A férfi alap és alternatív lépésekkel táncol, illetve variálhatja a táncot ritmustörõkkel. Az alapszabály az, hogy a férfi vezeti a nõt és improvizálja a lépéseket és figurákat egy körön vagy egyenes vonalon haladva anélkül, hogy megtervezett, koreografált rutin táncot járna. Begyakorlott figurákat csak akkor lehet táncolni, ha azok követik az alapszabályokat és a tánc természetes, szerves részét alkotják. A kezek használata a vezetésre és a vezetés fogadására történik, természetes és laza módon, "rövid karral"..

Ruhák: a kosztümöket a versenyzõk szabadon választhatják meg.

Mixing Blues

Táncolhatja: férfi - nõ páros, a rendezõ által biztosított zenére, amelynek idõtartama: 2.15 perc.
A Mixing Blues zenéjében a lassú és gyors részek váltakoznak. A lassú részek koreográfiáját a Blues lépések és a különbözõ figurák jellemzik. A gyors részt bármely táncstílus lépéseivel, figuráival lehet ötvözni, például Boogie Woogie, Bebop, Rock'n'Roll, Lindy Hop, Bugg, Jitterbugg, West- and East-coast Swing stb.

Acro Mixing Blues

Táncolhatja: férfi - nõ páros, a rendezõ által biztosított zenére, amelynek idõtartama: 2.15 perc.
A Mixing Blues zenére kell táncolni. Az akrobatikus Blues elemeinek beépítésével lehet látványosabbá tenni a táncot. Az Acro Mixing Blues-ra jellemzõ, hogy a gyors zenére nem lehet nehéz és magas akrobatikus elemeket bemutatni. Ez lehetõvé teszi, hogy a táncot bárki táncolhassa, R'n'R alapok nélkül.
A gyors részt bármely táncstílus lépéseivel és figuráival lehet ötvözni, mint a Mixing Blues-nál.

Hot Blues

Táncolhatja: férfi - nõ páros, a rendezõ által biztosított zenére, amelynek idõtartama 2.15 perc. A lassú blues zene kimondottan erre íródott. A táncot a párok egymást átkarolva blues lépésekkel, a lassú és hirtelen mozgások váltogatásával, érzékiséggel adják elõ. A Hot Blues alkalmas a szeretet és gyûlölet kifejezésére, "eltáncolására".
A négy Blues közül ezt tatják a legkönnyebnek, de nehéz jól táncolni a nehéz figurák és mozgások miatt.

Slow blues

Slow Blues: Táncolhatja: férfi - nõ páros, a rendezõ által biztosított zenére, amelynek idõtartama 2.15 perc.
A Hot Blues-zal azonos zenére, de különbözõ helyzetben táncolnak a párok. A Slow Blues-nál ez a valcer helyzet. A tánc a lassú és gyors lépések váltogatásából, valamint a különbözõ, kis helyen bemutatott figurák eltáncolásából áll.


A lapot készítette Radványi Zoltán. mail: RZoli@freemail.c3.hu