Make your own free website on Tripod.com

* Hetedik Fejezet

TÁNCSPORT VERSENYSZABÁLYOK

MEGJEGYZÉS: A nemzetenkénti nevezések kvalifikálására vonatkozó olyan elõírások, amelyek például a versenyzõk számát, a korosztályokat, a kategóriákat (szóló, duó, pár/páros, csoport vagy formáció), a zenét, a színpadon tartózkodó táncosok számát, a kötelezõ zene használatát, a tánctér vagy színpad burkolatát - beleértve annak méreteit és minõségét is, a próbákat, valamint a színpad megvilágítását szabályozzák, az IDO TÁNCSPORT VERSENYSZABÁLYZAT Negyedik és Ötödik Fejezetében találhatóak.

I. ELÕADÓMÛVÉSZETEK

SZTEPP TÁNC, SHOW TÁNC, BALETT, MODERN TÁNC,

AKROBATIKUS/GIMNASZTIKUS TÁNC, KARAKTER/FOLK/NÉPTÁNC,

LIP-SYNC

1. SZTEPP TÁNC

1.1 FÉRFI SZÓLÓ SZTEPP TÁNC

1.2. NÕI SZÓLÓ SZTEPP TÁNC

1.3. SZTEPP TÁNC DUÓ VAGY PÁR/PÁROS

1.4. SZTEPP TÁNC KISCSOPORT

1.5. SZTEPP TÁNC FORMÁCIÓ

A. Az összes kategóriának saját zenére kell táncolnia.

B. A bemutató idõtartama: Szóló, duó vagy pár/páros - minimum 1:45 perctõl maximum 2:15
percig.

Csoportok - minimum 2:30 perctõl maximum 3:00 percig.

Formációk - minimum 2:30 perctõl maximum 4:00 percig.

C. Egyetlen táncos sem versenyezhet önmagával (vagyis nem indulhat két számmal azonos kategóriában - a ford. megj.).

Jellegzetességek és mozgásanyag:

D. Bár a fõ hangsúlynak a táncosok lábmunkája (hang) harmonikus összeállítására kell esnie, sok változó tényezõ létezik. Az összes sztepp táncforma együtt, egymás ellen versenyez, beleértve a következõket: rhytm, hoofing, buck and wing, waltz clog, military, precision kick line, latin és music theater.

E. A jingle sztepp, dupla sztepp vagy dupla claque nem megengedett.

F. A zenében vagy a felvételben semmilyen idõtartamban nem engedélyezett sztepphang.

G. Egyéni hangerõsítõ készülékek nem megengedettek.

H. Az egyes gyakorlatokban 30 másodpercnél több acapella vagy szünet (amikor nem szól a zene) nem használható fel. A zeneszünetes résznek a zene közben kell lennie, nem pedig annak elején vagy végén.

I. A táncos sztepplépéseinek és a zenének tisztán hallhatónak kell lenniük a táncos, a nézõközönség és a pontozóbírók számára. A Versenyrendezõ kötelessége, hogy az ennek lehetõvé tételéhez megfelelõ számú padlómikrofont és hangszórót a színpadon biztosítsa.

J. Az olyan akrobatikus elemek megengedettek, amelyek a versenygyakorlat szerves részét alkotják, de ezek nem növelik a táncosok pontszámát. Ezek az elemek levonást eredményezhetnek a pontszámból, ha technikailag nem szabályosan hajtják végre.

K. Nem megengedett a Lip-sync semmilyen formája, azonban az érzés vagy érzelem személyes interpretálása engedélyezett.

L. Színpadi kellékek megengedhetõek, ha azokat a táncos(ok) a bevonulással/kivonulással együtt, saját maga (maguk) viszi(k). A táncosok számára a kellékeket mozgató segítõtársak nem engedélyezettek.

 

2. SHOW TÁNC

2.1. FÉRFI SZÓLÓ SHOW TÁNC

2.2. NÕI SZÓLÓ SHOW TÁNC

2.3. SHOW TÁNC DUÓ VAGY PÁR/PÁROS

2.4. SHOW TÁNC KISCSOPORT

2.5. SHOW TÁNC FORMÁCIÓ

A. A. Az összes kategóriának saját zenére kell táncolnia.

B. A bemutató idõtartama: Szóló, duó vagy pár/páros - minimum 1:45 perctõl maximum 2:15
percig.

Csoportok - minimum 2:30 perctõl maximum 3:00 percig.

Formációk - minimum 2:30 perctõl maximum 4:00 percig.

C. Egyetlen táncos sem versenyezhet önmagával (vagyis nem indulhat két számmal azonos kategóriában - a ford. megj.).

D. A versenyzõk az összes létezõ táncstílust vagy tánctechnikát elõadhatják. Ezek között szerepelhet a modern tánc, a dzsessztánc, a klasszikus balett, a tánctermi táncok, a nép-, folk- és karaktertáncok. Ezek elõadhatók tiszta formájukban, vagy két, illetve több különbözõ stílus kombinációjaként, és tartalmazhatnak akrobatikus elemeket, emeléseket és egyéb színpadi mozgásanyagot. Minden táncfajta elõadható a táncosok saját egyéni interpretációjában. Felhasználhatók más olyan IDO táncfajták mozdulatai és elemei is, amilyen például a disco tánc, a hip-hop, az elektrik boogie, a break és a sztepp, de ezek nem dominálhatnak.

E. A rock-'n'-roll kizárt.

FORDÍTÓ MEGJEGYZÉSE: az eredeti szövegbõl itt hiányzik az F. pont!!! - miután oldalváltásra esik, esetleg egyeztetni kellene az IDO-val, hogy csak véletlen hiba-e, vagy információt tartalmaz, és kimaradt!

G. Az elõadás során a táncosok nem használhatnak súlyos, nehézkesen mozgatható színpadi anya-gokat. Csak azzal hajthatják végre az elõadást, amit magukon viselnek, vagy amit kezükben tartanak.

H. Az értékelés a zeneiséget, a tánc és a figurák/alakzatok változatosságát, az eredetiséget, a teljes elõadással és az egyéni koreográfiával együtt veszi figyelembe. Nagyon fontos, hogy az elõadás tükrözze az ötlet, zene, tánc, koreográfia, az elõadáshoz használt jelmezek és kellékek összhangját, mert az így alkotott összképet használják fel a pontozók az elõadás értékelésében.

I. A táncos(ok) nem használhatnak folyékony vagy más olyan anyagokat, amely a táncfelületet szennyezheti.

J. A gyermek korosztályban az emelések tilosak. Az emelések meghatározása: olyan figurák, amelyeket a táncos egy másik táncos vagy személy segítségével ad elõ, melynek során a táncos mindkét lába elhagyja a táncfelületet.

K. Minden egyes csoport vagy formáció táncosai együtt táncolnak.

 

3. BALETT

3.1. FÉRFI SZÓLÓ BALETT

3.2. NÕI SZÓLÓ BALETT

3.3. BALETT DUÓ VAGY PÁR/PÁROS

3.4. BALETT KISCSOPORT

3.5. BALETT FORMÁCIÓ

A. Az összes kategóriának saját zenére kell táncolnia.

B. A bemutató idõtartama: Szóló, duó vagy pár/páros - minimum 1:45 perctõl maximum 2:15
percig.

Csoportok - minimum 2:30 perctõl maximum 3:00 percig.

Formációk - minimum 2:30 perctõl maximum 4:00 percig.

C. Egyetlen táncos sem versenyezhet önmagával (vagyis nem indulhat két számmal azonos kategóriában - a ford. megj.).

Jellegzetességek és mozgásanyag:

D. Ebben a táncnemben a táncnak klasszikus technikájú és stílusú balettnek kell lennie, és puha balettcipõben vagy spicc-cipõben adható elõ. Bár a koreográfia természetét tekintve lehet modern, nem térhet el attól, amit általánosan klasszikus balettként ismerünk. A lírikus, modern tánc és modern dzsessztánc darabok ebben a kategóriában nem adhatóak elõ.

E. A balett kategóriában az akrobatikus elemek nem engedélyezettek.

F. A duó, pár/páros, kiscsoport és formáció kategóriákban bátorítjuk az emelések, ejtett esések, megfogással végzõdõ ugrások, és a támasszal végzett forgások alkalmazását, amennyiben ezek a klasszikus hagyományok keretein belül maradnak. Miután azonban mindenfajta tánc folyamatos fejlõdésben és növekedésben van, a kísérleti és eredeti koreográfiákat bátorítjuk.

 

4. MODERN TÁNC

4.1. FÉRFI SZÓLÓ MODERN TÁNC

4.2. NÕI SZÓLÓ MODERN TÁNC

4.3. MODERN TÁNC DUÓ VAGY PÁR/PÁROS

4.4. MODERN TÁNC KISCSOPORT

4.5. MODERN TÁNC FORMÁCIÓ

A. Az összes kategóriának saját zenére kell táncolnia.

B. A bemutató idõtartama: Szóló, duó vagy pár/páros - minimum 1:45 perctõl maximum 2:15
percig.

Csoportok - minimum 2:30 perctõl maximum 3:00 percig.

Formációk - minimum 2:30 perctõl maximum 4:00 percig.

C. Egyetlen táncos sem versenyezhet önmagával (vagyis nem indulhat két számmal azonos kategóriában - a ford. megj.).

Jellegzetességek és mozgásanyag:

D. Ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a balett táncnemben, csak azzal az eltéréssel, hogy a "klasszikus balett" kifejezést a hagyományos értelemben vett "modern technikák"-kal kell felcserélni. Mindazonáltal, a modern tánc eredetileg lázadást képviselt a klasszikus technikával szemben. Ennek következtében bátorítjuk a kísérleti vagy eredeti technikák és koreográfia alkalmazását.

 

5. AKROBATIKUS/GIMNASZTIKUS TÁNC

5.1. FÉRFI SZÓLÓ AKROBATIKUS/GIMNASZTIKUS TÁNC

5.2. NÕI SZÓLÓ AKROBATIKUS/GIMNASZTIKUS TÁNC

5.3. AKROBATIKUS/GIMNASZTIKUS TÁNC DUÓ VAGY PÁR/PÁROS

5.4. AKROBATIKUS/GIMNASZTIKUS TÁNC KISCSOPORT

5.5. AKROBATIKUS/GIMNASZTIKUS TÁNC FORMÁCIÓ

A. Az összes kategóriának saját zenére kell táncolnia.

B. A bemutató idõtartama: Szóló, duó vagy pár/páros - minimum 1:45 perctõl maximum 2:15
percig.

Csoportok - minimum 2:30 perctõl maximum 3:00 percig.

Formációk - minimum 2:30 perctõl maximum 4:00 percig.

C. Egyetlen táncos sem versenyezhet önmagával (vagyis nem indulhat két számmal azonos kategóriában - a ford. megj.).

D. Ez a tánckategória sok technikából állhat. Ezek név szerint lehetnek átfordulásos, egyensúlyi, csavar-elemek, kéz nélkül végrehajtott légi elemek és irányított mozdulatok, amelyeket táncmoz-dulatokkal kell összekötni.

E. A hangsúly a mozdulatok erõteljességén, rugalmasságán, írányítottságán és könyedségén van, függetlenül attól, hogy milyen tánctechnikát alkalmaz a táncos.

 

6. KARAKTER-/FOLK-/NÉPTÁNC

6.1. FÉRFI SZÓLÓ KARAKTER-/FOLK-/NÉPTÁNC

6.2. NÕI SZÓLÓ KARAKTER-/FOLK-/NÉPTÁNC

6.3. KARAKTER-/FOLK-/NÉPTÁNC DUÓ VAGY PÁR/PÁROS

6.4. KARAKTER-/FOLK-/NÉPTÁNC KISCSOPORT

6.5. KARAKTER-/FOLK-/NÉPTÁNC FORMÁCIÓ

A. Az összes kategóriának saját zenére kell táncolnia.

B. A bemutató idõtartama: Szóló, duó vagy pár/páros - minimum 1:45 perctõl maximum 2:15
percig.

Csoportok - minimum 2:30 perctõl maximum 3:00 percig.

Formációk - minimum 2:30 perctõl maximum 4:00 percig.

C. Egyetlen táncos sem versenyezhet önmagával (vagyis nem indulhat két számmal azonos kategóriában - a ford. megj.).

Jellegzetességek és mozgásanyag:

D. A karaktertánc azokra a táncokra vonatkozik, amelyek a hagyományos balett-, opera-, Broadway-stílusú zenés színházi, TV- vagy video-darabok karaktereit formálják meg. A karakterek tartománya nagyon széles, és ebben lehetnek például: a farkas a Péter és a farkasból, Piroska a Piroska és a farkasból, egy madár, kutya, macska, virág, pillangó, állatfigura, tengerész, ápolónõ, prédikátor, koldus, herceg, vagy akár Shirley Temple. A bemutatandó karakternek megfelelõ jelmezt, zenét és táncot kell alkalmazni.

E. Folk- és néptánc. Ezen táncnemeknek bármely nemzet hagyományos táncainak kell leniük, amelyek generációról generációra szállnak. Lehetnek például a következõek: polonéz, polinéz, amerikai indián, skót felföldi (fling), flamenco, japán gyertyatánc, hindu, tarantella, afrikai, stb. Hagyományos jelmezt és zenét kell alkalmazni, és ezeket figyelembe vesszük a bemutató összességének értékelésében.

 

7. LIP-SYNC /TÁTIKA/ (Pantomim)

7.1. FÉRFI SZÓLÓ LIP-SYNC

7.2. NÕI SZÓLÓ LIP-SYNC

7.3. LIP-SYNC DUÓ VAGY PÁR/PÁROS

7.4. LIP-SYNC KISCSOPORT

7.5. LIP-SYNC FORMÁCIÓ

A. Az elõadók a saját zenéjükre lip-sync-elnek. Teljes playback szükséges. Minden résztvevõ felelõs azért, hogy hivatalos felhatalmazást kapjon annak a zenének a felhasználására, amelyet elõadni szándékszik.

B. A bemutató idõtartama: Szóló, duó vagy pár/páros - minimum 1:45 perctõl maximum 2:15
percig.

Csoportok - minimum 2:30 perctõl maximum 3:00 percig.

Formációk - minimum 2:30 perctõl maximum 4:00 percig.

C. A lip-sync a pantomim vagy mimikai elõadás egyik stílusa; amelynek során az elõadó szájával megformálja egy zeneszám szövegét, és a nézõközönségnek ezen szöveget mutatja be, táncmozdulatokon keresztül kifejezve, az ajkaival, arc- és testjátékával. Az ajakmozgásnak pontos szinkronban kell lennie a beszéddel és a zenével. Az arcjátéknak és a taglejtéseknek illeszkedniük kell a témához, és lendületeseknek kell lenniük.

D. Az elõadás lehet humoros, drámai, vidám, szomorú és érzelmeket kell kiváltania a nézõközönségbõl.

E. Magas pontszámmal értékeljük az eredetiséget, kreativitást, a precíz ajakmozgás-szinkronizációval és arcjátékkal együtt, jól elkészített és jól elõadott koreográfia kíséretében. Nagyon fontos, hogy az elõadás az ötlet, zene, koreográfia, jelmez és kellékek harmóniáját tükrözze.

F. Színpadi kellékek megengedhetõek, ha azokat a táncos(ok) a bevonulással/kivonulással együtt, saját maga (maguk) viszi(k). A táncosok számára a kellékeket mozgató segítõtársak nem engedélyezettek.

G. A táncos(ok) nem használhatnak folyékony vagy más olyan anyagokat, amely a táncfelületet szennyezheti.

 

 

II. UTCAI/POP TÁNCOK

DISCO TÁNC, DISCO FREE STYLE, HIP-HOP, BREAK,

ELEKTRIK BOOGIE, DISCO SHOW

1. HAGYOMÁNYOS DISCO TÁNC

1.1 FÉRFI SZÓLÓ DISCO TÁNC

1.2. NÕI SZÓLÓ DISCO TÁNC

1.3. DISCO TÁNC DUÓ VAGY PÁR/PÁROS

A. A Versenyrendezõ zenéje.

B. Az elõadás hossza: 1 perc. Tempó: 33/35 mpm, ami 132-140 bpm-nek felel meg.

Jellegzetességek és mozgásanyag:

C. Disco tánc akrobatikus figurák nélkül. A modern irányzatok (például hip-hop) megengedettek, de nem szabad dominálniuk.

D. Az akrobatikus figurák nem megengedettek. Akrobatikának azok a figurák számítanak, amelyeknél a test hosszanti irányban átfordul, például szaltó, kézenátfordulás és a hasonló elemek.

E. Megengedett figurák és mozdulatok: csúszások, szökkenések, ugrások, rúgások, forgások és pörgések megengedettek. A talajelemek: spárgák, hátra és fellökéses átfordulások megengedettek, de ezeket a minimális számra kell szorítani. A tánctéren keresztül végrehajtott hosszú, futóugrásos mozdulatok egyenként négy lépést nem haladhatnak meg.

F. A zeneiséget (ritmus, szünetek), a tánc változatosságát és eredetiségét magasra értékeljük.

G. A ruházat az egyén saját választására van bízva, de mindig jó ízlésÛnek és megfelelõen illeszkedõnek kell lennie.

H. Duók és párok/párosok: Mindkét táncosnak együtt kell táncolnia, nem pedig csak önmagukban vagy egyenként. Elõadásuknak szinkronizált lépéseket kell tartalmaznia, például: "kövesd a vezetõt", árnyék- és tükör megoldások, valamint figurás munka és egy táncosként táncolás. Az összes lehetõség megfelelõ keveréke fontos.

I. A versenyzõk minden színpadra lépõ csoportja egy perces közös tánc elõadásával kezd minden körben. Hárman, ketten, vagy egyenként táncolják (ld. IDO Szabályzat, 5. Fejezet, 2. bekezdés - Táncosok a színpadon, kötelezõ zene alkalmazásával) el saját egyperces elõadásukat. Ezt követõen mindegyik színpadon lévõ csoport minden körben egy egyperces közös zárótáncot mutat be. Mind a kezdõ, mind a zárótáncnak lehetõséget kell nyújtania a pontozóbíróknak a táncosok összehasonlítására.

1.4. DISCO TÁNC KISCSOPORT

A. A Versenyrendezõ zenéje. Az elõadás idõtartama: 2 perc. Tempó: 33/35 mpm, (ami 132-140 bpm-nek felel meg - disco és tánctermi zenére).

B. Egyetlen táncos sem versenyezhet önmagával (vagyis nem indulhat két számmal azonos kategóriában - a ford. megj.).

Jellegzetességek és mozgásanyag:

C. Disco tánc akrobatikus figurák nélkül. A modern irányzatok (például hip-hop) megengedettek, de nem szabad dominálniuk.

D. Az akrobatikus figurák és az emelések nem megengedettek. Akrobatikának azok a figurák számítanak, amelyeknél a test hosszanti irányban átfordul, például szaltó, kézenátfordulás és a hasonló elemek. Az emelések olyan figurák, amelyeket a táncos egy másik táncos vagy személy segítségével ad elõ, és melynek során a táncos mindkét lába elhagyja a táncfelületet.

E. Megengedett figurák és mozdulatok: csúszások, szökkenések, ugrások (segítség nélkül), rúgások, forgások és pörgések megengedettek. A talajelemek: spárgák, hátra és fellökéses átfordulások megengedettek, de zeket a minimális számra kell szorítani. A tánctéren keresztül végrehajtott hosszú, futóugrásos mozdulatok egyenként négy lépést nem haladhatnak meg.

F. A zeneiséget (ritmus, szünetek), a tánc változatosságát és eredetiségét magasra értékeljük.

G. Színpadi kellékek megengedhetõek, ha azokat a táncos(ok) a bevonulással/kivonulással együtt, saját maga (maguk) viszi(k). A táncosok számára a kellékeket mozgató segítõtársak nem engedélyezettek.

H. Olyan színpadi kellék, amely nem ruházatként határozható meg, pl. sétapálca vagy esernyõ nem használható. Amennyiben a táncos a ruházatát kellékként használja, akkor azt az egész elõadás alatt viselnie kell; például kifordíthatja, de nem dobhatja azt el.

I. A táncos(ok) nem használhatnak folyékony vagy más olyan anyagokat, amely a táncfelületet szennyezheti.

J. A ruházat az egyén saját választására van bízva, de mindig jó ízlésÛnek és megfelelõen illeszkedõnek kell lennie.

K. A csoportok versenyében egyidejÛleg két csoport táncol az elsõ körökben és a középdöntõben. A döntõ fordulóban minden egyes csoport egyedül táncol, vagy a Versenyrendezõ zenéjére, vagy a saját maguk választotta zenére.

1.5. DISCO TÁNC FORMÁCIÓ

A. A formációk a saját zenéjükre táncolnak. (Disco és tánctermi zene, tiszta ütemezéssel ajánlatos.) Tempó: 30-38 mpm. 30 másodperc olyan zene, amely kívülesik a tempóhatárokon, elfogadható.

B. Egyetlen táncos sem versenyezhet önmagával (vagyis nem indulhat két számmal azonos kategóriában - a ford. megj.).

C. Az elõadás idõtartama: minimum 2:30 perc, maximum 4:00 perc.

D. Disco tánc akrobatikus figurák nélkül. A modern irányzatok (például hip-hop) megengedettek, de nem szabad dominálniuk.

E. A disco tánc mozgásanyagnak kell dominálnia. A disco tánc minden stílusa megengedett. A tánc szabad, mindenfajta mozdulat engedélyezett.

F. Az akrobatikus figurák és az emelések nem megengedettek. Akrobatikának azok a figurák számítanak, amelyeknél a test hosszanti irányban átfordul, például szaltó, kézenátfordulás és a hasonló elemek. Az emelések olyan figurák, amelyeket a táncos egy másik táncos vagy személy segítségével ad elõ, és melynek során a táncos mindkét lába elhagyja a táncfelületet.

G. Megengedett figurák és mozdulatok: csúszások, szökkenések, ugrások (segítség nélkül), rúgások, forgások és pörgések megengedettek. A talajelemek: spárgák, hátra és fellökéses átfordulások megengedettek, de zeket a minimális számra kell szorítani.

H. A zeneiséget (ritmus, szünetek), a tánc változatosságát és eredetiségét, szinkronizáltságát, a jól elkészített és jól elõadott, színpadi látványt nyújtó és egyéni koreográfiával együtt magasra értékeljük. Nagyon fontos, hogy az elõadás tükrözze az ötlet, zene, tánc, és az elõadáshoz használt jelmezek összhangját. Nem szükséges, hogy a csoportos vagy formációs elõadásokban a táncosok bármilyen történetet vagy "show"-t mutassanak be.

I. Az elõadás során a táncosok nem használhatnak súlyos, nehézkesen mozgatható színpadi anya-gokat. Csak azzal hajthatják végre az elõadást, amit magukon viselnek, vagy amit kezükben tartanak.

J. Olyan színpadi kellék, amely nem ruházatként határozható meg, pl. sétapálca vagy esernyõ nem használható. Amennyiben a táncos a ruházatát kellékként használja, akkor azt az egész elõadás alatt viselnie kell; például kifordíthatja, de nem dobhatja azt el.

K. A táncos(ok) nem használhatnak folyékony vagy más olyan anyagokat, amely a táncfelületet szennyezheti.

L. Minden egyes formáció táncosai együtt táncolnak.

M. A formációkat egészükben ítéljük meg. Szóló részek elõadhatóak, de nem szabad dominálniuk.

 

2. FREE STYLE DISCO TÁNC

1.1 FÉRFI SZÓLÓ FREE STYLE DISCO TÁNC

1.2. NÕI SZÓLÓ FREE STYLE DISCO TÁNC

A. A Versenyrendezõ zenéje.

B. Az elõadás hossza: 1 perc. Tempó: 33/35 mpm, ami 132-140 bpm-nek felel meg.

C. Disco tánc lépéseknek és mozgásanyagnak kell dominálniuk, és ezeket akrobatikus és szabad elemekkel és mozdulatokkal kell kombinálni. A tánc szabad stílusú, és mindenfajta mozdulat, beleértve az akrobatikát is, megengedett.

D. Az akrobatikus figurák az elõadás szerves részét kell alkossák, de nem dominálhatnak a gyakorlatban.

E. Kötelezõ elemek: átfordulások, ugrások, lazasági és hajlékonysági elemek.

F. A táncot és a végrehajtott akrobatikus elemeket zökkenõmentesen kell összeilleszteni, és az utóbbiaknak a zenével harmóniában kell lenniük.

G. Free style disco versenyeket a gyermek korosztályban nem rendezünk.

H. A versenyzõk minden színpadra lépõ csoportja egy perces közös tánc elõadásával kezd minden körben. Hárman, ketten, vagy egyenként táncolják (ld. IDO Szabályzat, 5. Fejezet, 2. bekezdés - Táncosok a színpadon, kötelezõ zene alkalmazásával) el saját egyperces elõadásukat. Ezt követõen mindegyik színpadon lévõ csoport minden körben egy egyperces közös zárótáncot mutat be. Mind a kezdõ, mind a zárótáncnak lehetõséget kell nyújtania a pontozóbíróknak a táncosok összehason-lítására. Az akrobatikus figurák az egyes körökben elõadott kezdõ és záró közös táncok során nem megengedettek.

 

3. HIP-HOP

3.1 FÉRFI SZÓLÓ HIP-HOP

3.2. NÕI SZÓLÓ HIP-HOP

3.3. HIP-HOP DUÓ VAGY PÁR/PÁROS

A. A Versenyrendezõ zenéje.

B. Az elõadás hossza: 1 perc. Tempó: 24-28 mpm, ami 96-112 bpm-nek felel meg (downbeat, több groove).

C. A hip-hop különféle új táncstílusokat tartalmaz, különösen a következõket: hype dance, new-jack-swing, jamming, stb., és ezekhez kreatív elemeket ad, például megállásokat, tréfákat, villanásokat, hirtelen mozdulatokat, stb. A hip-hopot többnyire a nyolcadik hangjegyekre jellegzetes szökkenéssel táncolják, vagy ugrálással (new-jack-swing).

D. A tipikus break-tánc akrobatikai elemei végrehajthatóak, de nem szabad dominálniuk. Az akrobatikus elemek végrehajtása nem növeli a táncosok pontszámát. Ezek az elemek levonást eredményezhetnek a pontszámból, ha nem technikailag helyesen hajtják azokat végre. A gyermek korosztályban az akrobatika nem megengedett.

E. Egyes elektrik boogie mozdulatok megengedettek, de nem szabad dominálniuk.

F. Duók és párok/párosok: Mindkét táncosnak együtt kell táncolnia, nem pedig csak önmagukban vagy egyenként. Elõadásuknak szinkronizált lépéseket kell tartalmaznia, például: "kövesd a vezetõt", árnyék- és tükör megoldások, valamint figurás munka és egy táncosként táncolás. Az összes lehetõség megfelelõ keveréke fontos.

G. A versenyzõk minden színpadra lépõ csoportja egy perces közös tánc elõadásával kezd minden körben. Hárman, ketten, vagy egyenként táncolják (ld. IDO Szabályzat, 5. Fejezet, 2. bekezdés - Táncosok a színpadon, kötelezõ zene alkalmazásával) el saját egyperces elõadásukat. Ezt követõen mindegyik színpadon lévõ csoport minden körben egy egyperces közös zárótáncot mutat be. Mind a kezdõ, mind a zárótáncnak lehetõséget kell nyújtania a pontozóbíróknak a táncosok összehasonlítására.

3.4. HIP-HOP KISCSOPORT

A. A Versenyrendezõ zenéjét használják minden körben. Az elõadás idõtartama: 2 perc. Tempó: 24-28 mpm, azaz 96-112 bpm, downbeat, groove. A döntõ fordulóban a versenyrendezõ zenéjét, vagy a táncosok saját választása szerinti zenét használják.

B. Egyetlen táncos sem versenyezhet önmagával (vagyis nem indulhat két számmal azonos kategóriában - a ford. megj.).

C. Minden egyes csoport táncosai együtt táncolnak.

D. A hip-hop különféle új táncstílusokat tartalmaz, különösen a következõket: hype dance, new-jack-swing, jamming, stb., és ezekhez kreatív elemeket ad, például megállásokat, tréfákat, villanásokat, hirtelen mozdulatokat, stb. A hip-hopot többnyire a nyolcadik hangjegyekre jellegzetes szökkenéssel táncolják, vagy ugrálással (new-jack-swing).

E. A tipikus break-tánc akrobatikai elemei végrehajthatóak, de nem szabad dominálniuk. Az akrobatikus elemek végrehajtása nem növeli a táncosok pontszámát. Ezek az elemek levonást eredményezhetnek a pontszámból, ha nem technikailag helyesen hajtják azokat végre.

F. Egyes elektrik boogie mozdulatok megengedettek, de nem szabad dominálniuk.

G. A zeneiséget (ritmus, szünetek), a tánc változatosságát és eredetiségét, szinkronizáltságát, a jól elkészített és jól elõadott, színpadi látványt nyújtó és egyéni koreográfiával együtt magasra értékeljük. Nagyon fontos, hogy az elõadás tükrözze az ötlet, zene, tánc, és az elõadáshoz használt jelmezek összhangját, amelynek a speciális hip-hop jelleget kell kiemelnie.

H. Az elõadás során a táncosok nem használhatnak súlyos, nehézkesen mozgatható színpadi anya-gokat. Csak azzal hajthatják végre az elõadást, amit magukon viselnek, vagy amit kezükben tartanak.

I. Olyan színpadi kellék, amely nem ruházatként határozható meg, pl. sétapálca vagy esernyõ nem használható. Amennyiben a táncos a ruházatát kellékként használja, akkor azt az egész elõadás alatt viselnie kell; például kifordíthatja, de nem dobhatja azt el.

J. A táncos(ok) nem használhatnak folyékony vagy más olyan anyagokat, amely a táncfelületet szennyezheti.

K. Az emelések tilosak. Az emelések meghatározása: olyan figurák, amelyeket a táncos egy másik táncos vagy személy segítségével ad elõ, melynek során a táncos mindkét lába elhagyja a tánc-felületet.

L. A csoportokat egészükben ítéljük meg. Szóló részek elõadhatóak, de nem szabad dominálniuk.

 

3.5. HIP-HOP FORMÁCIÓ

A. A formációk a saját zenéjükre táncolnak. Tempó: 24-28 mpm, azaz 96-112 bpm, downbeat, groove. Az elõadás idõtartama: minimum 2:30 perc, maximum 4:00 perc.

B. Egyetlen táncos sem versenyezhet önmagával (vagyis nem indulhat két számmal azonos kategóriában - a ford. megj.).

C. Az egyes formációk táncosainak együtt kell táncolniuk.

D. Az elõadás idõtartama: minimum 2:30 perc, maximum 4:00 perc.

E. A hip-hop különféle új táncstílusokat tartalmaz, különösen a következõket: hype dance, new-jack-swing, jamming, stb., és ezekhez kreatív elemeket ad, például megállásokat, tréfákat, villanásokat, hirtelen mozdulatokat, stb. A hip-hopot többnyire a nyolcadik hangjegyekre jellegzetes szökkenéssel táncolják, vagy ugrálással (new-jack-swing).

E. A tipikus break-tánc akrobatikai elemei végrehajthatóak, de nem szabad dominálniuk. Az akrobatikus elemek végrehajtása nem növeli a táncosok pontszámát. Ezek az elemek levonást eredményezhetnek a pontszámból, ha nem technikailag helyesen hajtják azokat végre.

F. Egyes elektrik boogie mozdulatok megengedettek, de nem szabad dominálniuk.

H. A zeneiséget (ritmus, szünetek), a tánc változatosságát és eredetiségét, szinkronizáltságát, a jól elkészített és jól elõadott, színpadi látványt nyújtó és egyéni koreográfiával együtt magasra értékeljük. Nagyon fontos, hogy az elõadás tükrözze az ötlet, zene, tánc, és az elõadáshoz használt jelmezek összhangját, amelynek a speciális hip-hop jelleget kell kiemelnie.

I. Az elõadás során a táncosok nem használhatnak súlyos, nehézkesen mozgatható színpadi anya-gokat. Csak azzal hajthatják végre az elõadást, amit magukon viselnek, vagy amit kezükben tartanak.

J. Olyan színpadi kellék, amely nem ruházatként határozható meg, pl. sétapálca vagy esernyõ nem használható. Amennyiben a táncos a ruházatát kellékként használja, akkor azt az egész elõadás alatt viselnie kell; például kifordíthatja, de nem dobhatja azt el.

K. A táncos(ok) nem használhatnak folyékony vagy más olyan anyagokat, amely a táncfelületet szennyezheti.

L. Az emelések tilosak. Az emelések meghatározása: olyan figurák, amelyeket a táncos egy másik táncos vagy személy segítségével ad elõ, melynek során a táncos mindkét lába elhagyja a tánc-felületet.

M. A formációkat egészükben ítéljük meg. Szóló részek elõadhatóak, de nem szabad dominálniuk.

 

4. BREAK TÁNC

4.1. Egyéni versenyzõk

A. A Versenyrendezõ zenéje.

B. Az elõadás hossza: 2 perc, háromszor negyven másodpercre felosztva. Tempó: 30-40 mpm, ami 120-160 bpm-nek felel meg.

C. Tipikus break elemek: korona, fejenforgás, hátonforgás, teknõsbéka, helikopter, szélmalom, Bailey-szélmalom, uprock, fagyasztás, sixstep, egy kéz fent, swipe, atomic, munchmill, flair, holoback, Traxx, 99, változó lábmunka, stb. (beleértve mindezen figurák különféle változatait is). Fontos, hogy a versenyzõ kettõnél több különbözõ figurát és elemet mutasson be. A kétszer eltáncolt elemeket csak egynek számítjuk. Ha megismétlik, a két azonos elembõl a jobb próbálkozást veszik a pontozók számításba. Az értékelésnél a végrehajtott elemek technikai nehézségét, az elemek összekap-csolását (folyamatos akrobatikus mozdulatok, amelyek gördülékenyen következnek egymás után); az eredetiséget és a teljes elõadást vesszük figyelembe.

D. Minden versenyzõ-csoport egyperces elõadással kezd, amelyet bemelegítésképpen minden fordulóban együtt táncolnak el. A pontozóbírók nem értékelik az elsõ percet. Ezután hárman, ketten, vagy egyenként táncolják (ld. IDO Szabályzat, 5. Fejezet, 2. bekezdés - Táncosok a színpadon, kötelezõ zene alkalmazásával) elsõ 40 másodpercüket; és amikor minden táncos befejezte elõadását, akkor kezdik bemutatni második 40 másodpercüket, azonos sorrendben. Minden versenyzõ-csoport együtt táncolja az utolsó 40 másodpercet, minden fordulóban. Mind a kezdõ, mind a záró elõadás a versenyzõk összehasonlítására nyújt lehetõséget a pontozóbíróknak.

 

5. ELECTRIC BOOGIE

5.1. Egyéni versenyzõk

A. A Versenyrendezõ zenéje.

B. Az elõadás hossza: 1 perc, a döntõ fordulóban 1,5 perc.

C. Jellegzetes mozgásanyag és technikák: éles electric mozdulatok, amelyek hullámba menek át; elszigetelések, robot, pantomim elemek, hullámok, popping, animáció, áramütés, sétálás, baba, ketyegés, locking. Fontos, hogy a versenyzõk kettõnél töb különbözõ technikát és mozdulatot mutassanak be.

D. Az elõadó megkísérli, hogy elõadásával olyan illúziót keltsen a nézõközönségben, amellyel meglepi és felvillanyozza õket.

E. Minden versenyzõ-csoport egyperces elõadással kezd, amelyet minden fordulóban együtt táncolnak. Ezután hárman, ketten, vagy egyenként táncolják (ld. IDO Szabályzat, 5. Fejezet, 2. bekezdés - Táncosok a színpadon, kötelezõ zene alkalmazásával) egyperces bemutatójukat (a döntõ fordulóban ez 1,5 perc). Végül minden csoport egy percet együtt táncol minden fordulóban. Mind a kezdõ, mind a záró elõadás a versenyzõk összehasonlítására nyújt lehetõséget a pontozóbíróknak.

 

6. DISCO SHOW

6.1 SZÓLÓ DISCO SHOW

6.2. DISCO SHOW DUÓ VAGY PÁR/PÁROS

A. Mindkét kategória saját zenére táncol (disco, tánctermi, hip-hop).

B. A bemutató idõtartama: minimum 1:45 perctõl maximum 2:15 percig.

C. A versenyzõ bármely stílusú disco, tánctermi, hip-hop és hasonló táncot elõadhat; a tánc szabad, az emelések és az akrobatika megengedett.

D. A zeneiséget, a tánc változatosságát és eredetiségét, szinkronizáltságát, a jól elkészített és jól elõadott, színpadi látványt nyújtó és egyéni koreográfiával együtt magasra értékeljük. Nagyon fontos, hogy az elõadás tükrözze az ötlet, zene, tánc, és az elõadáshoz használt jelmezek és kellékek össz-hangját. Az elõadást és az összképet értékeljük.

E. Az elõadás során a táncosok nem használhatnak súlyos, nehézkesen mozgatható színpadi anya-gokat. Csak azzal hajthatják végre az elõadást, amit magukon viselnek, vagy amit kezükben tartanak. A táncosok számára a kellékeket mozgató segítõtársak nem engedélyezettek.

F. A táncos(ok) nem használhatnak folyékony vagy más olyan anyagokat, amely a táncfelületet szennyezheti.

G. Gyermek korosztályban, duók vagy párok/párosok esetében az emelések tilosak. Az emelés meghatározása: olyan mozdulat, amelyben egy táncos mindkét lába elhagyja a táncfelületet, egy másik táncos támaszával.

6.3. DISCO SHOW FORMÁCIÓ

A. A formációk a saját zenéjükre táncolnak, amelynek a disco, hip-hop, funky, utcai, pop, techno, house vagy hasonló zene jellegén belül kell esnie.

B. Az elõadás hossza minimum 2:30 perctõl maximum 4:00 percig terjed.

C. Egyetlen táncos sem versenyezhet önmagával (vagyis nem indulhat két számmal azonos kategóriában - a ford. megj.).

D. A formáció táncosai együtt táncolnak.

E. A disco tánc technikának kell dominálnia, és legyen az kombinálva akrobatikus, és szabadstílusú elemekkel és mozdulatokkal. A tánc szabad, mindenfajta mozdulat, az akrobatikát is beleértve engedélyezett.

F. Az akrobatikus elemeknek az elõadás szerves részeinek kell leniük, de nem dominálhatnak a versenygyakorlatban.

G. Minimális menyiségÛek legyenek azon talajtorna-kombinációk, amelyek háromnál több akrobatikus elembõl állanak.

H. A zeneiséget (ritmus, szünetek), a tánc változatosságát és eredetiségét, szinkronizáltságát, a jól elkészített és jól elõadott, színpadi látványt nyújtó és egyéni koreográfiával együtt magasra értékeljük. Nagyon fontos, hogy az elõadás tükrözze az ötlet, zene, tánc, és az elõadáshoz használt jelmezek összhangját.

I. Az elõadás során a táncosok nem használhatnak súlyos, nehézkesen mozgatható színpadi anya-gokat. Csak azzal hajthatják végre az elõadást, amit magukon viselnek, vagy amit kezükben tartanak.

J. Színpadi kellékek megengedhetõek, ha azokat a táncos(ok) a bevonulással/kivonulással együtt, saját maga (maguk) viszi(k). A táncosok számára a kellékeket mozgató segítõtársak nem engedélyezettek.

K. A táncos(ok) nem használhatnak folyékony vagy más olyan anyagokat, amely a táncfelületet szennyezheti.

L. Disco show formációs verseny nem rendezhetõ gyermek korosztályban.

M. A formációkat egészükben ítéljük meg. Szóló részek elõadhatóak, de nem szabad dominálniuk.

 

 

III. SPECIÁLIS PÁROS TÁNCOK

ARGENTIN TANGÓ, MAMBÓ, SZALSZA, MERENGE, MIXING BLUES, AKRO MIXING BLUES, HOT BLUES, SLOW BLUES,

SZWING, BUGG

Az ezen tánccsoportban említett táncok mindegyikét PÁROK adják elõ!

Kivétel - dupla bugg!

 

1. ARGENTIN TANGÓ

A. A Versenyrendezõ zenéje a válogató, elõdöntõ fordulókban és a középdöntõben, a döntõben a Versenyrendezõ zenéje, vagy a táncosok saját választású zenéje.

B. Az elõadás hossza az elsõ fordulókban és a középdöntõben: 2 perc, a zenei vonulat végének megfelelõen. Tempó: 30-32 mpm, ami 120-128 bpm-nek felel meg.

Jellegzetességek és mozgásanyag:

C. Az argentin tangó egyfajta társas tánc. A lépések, a mozdulatok és a táncstílus az eredeti argentin tangón alapulnak. Ez a táncforma szerelmet és szenvedélyt fejez ki, amely nyilvánvaló a táncosok közelsége, a férfi irányító szerepe és a hölgy csábító volta folytán. A táncosok megpróbálnak egymás közt egy olyan érdekes közjátékot kialakítani, amelyet a zene diktál. A táncosoknak valami olyasmire kell táncolniuk, amely a zenében rejlik. A közönségnek látnia kell a melódiát mozdulataikban kifejezõdni. Az argentin tangó kivonatos összegzése az, hogy a férfi és a nõ jó tartással táncol, jól nyújtott lábakkal, és a ritmus érzete nyilvánvaló a nézõik számára. A mozdulatokat nem szabad együtt végigfutni (ami lassú, az lassú, ami pedig gyors, az gyors).

D. Jellemzõ mozgásanyag : séta, forgások, ocho-k elõre és hátra, szendvicsek, forgatások és pörgetések, átfogás lábbal, húzások és vonszolás elõre és hátra, a táncteret elhagyó boleók és más olyan díszitõ-elemek, amelyekben a láb kileng.

E. A párok kétszer öt másodpercre szétválhatnak, hogy néhány egyéni figurát mutassanak be. Az elõadás során két emelés megengedhetõ, egyik sem haladhatja meg az 5 másodpercet. Emelés az, ha a nõi táncos mindkét lába elhagyja partnere segítségével a táncteret, két másodpercet meghaladó idõre.

F. Fél-akrobatikus figurák engedélyezettek. Olyan akrobatika nem engedélyezett, amelyben a lábak vagy a test fõ része a partner vállai fölé kerül.

G. Az elõadás alatt ruhaváltás nem engedélyezett.

H. A selejtezõ, elõdöntõ és a középdöntõ fordulókban (a tánctér méretének megfelelõen) két vagy három pár táncol egyidejÛleg. A döntõben minden egyes pár egyedül adja elõ táncát.

 

2. MAMBÓ

A. A Versenyrendezõ zenéje.

B. Az elõadás hossza: minimum 1:45 perctõl maximum 2:00 percig.

Jellegzetességek és mozgásanyag:

C. A mambó egy utcai táncfajta; olyan tánc, amelyben a férfi és a hölgytáncos kihívják egymást, és versenyeznek az irányításért és az uralomért. A hölgytáncos nagyon erõteljes és lehet éppolyan domináns, mint a férfi. A férfi megkísérel irányításban maradni, és imponálni a lánynak fizikai képességeivel és gyorsaságával. A lépések és a mozgásanyag az eredeti latin-amerikai táncstílusokból származnak. A táncosoknak az ütem második leütésére kell megszakítaniuk a táncot.

D. Nagyon fontos, hogy a mozdulatoknak, a lépéskombinációknak és a "pózoknak" tökéletes összhangban kell lenniük a tánc egész folyamatában a ritmussal és a zene karakterével. Az érdekes ritmusok, a kígyózó fordulatok és az átfogások jellemzõek a táncra.

E. Az elõadás 75 %-ának zárt tánchelyzetben kell történnie. Az emelések nem engedélyezettek. Emelés az, ha a nõi táncos mindkét lába elhagyja partnere segítségével a táncteret, két másodpercet meghaladó idõre.

F. A selejtezõ, elõdöntõ és a középdöntõ fordulókban (a tánctér méretének megfelelõen) két vagy három pár táncol egyidejÛleg. A döntõben minden egyes pár egyedül adja elõ táncát.

 

3. SZALSZA

A. A Versenyrendezõ zenéje.

B. Az elõadás hossza: minimum 1:45 perctõl maximum 2:00 percig. Tempó: 40-52 bpm.

Jellegzetességek és mozgásanyag:

C. Ez a tánc latin-amerikai eredetÛ és a hagyományos módon kell táncolni. A szalsza alaplépés egy háromlépéses figura, amelyet négy zenei ütemre tesznek meg, mégpedig gyors, gyors, lassú (sztep) ritmusban. A mambótól eltérõen, elfogadható, ha a táncot bármely, a táncos által választott ütemre kezdik, jellemzõen "egyre" vagy "háromra". Ez a táncnem nagyon népszerÛ táncklubokban, mivel több szabadságot enged a táncosoknak a zene interpretálásában, sok különféle latin-amerikai táncból átvett mozdulat és elem felhasználásával. A szalsza szó "mártás"-t jelent, és a táncosoknak ennek megfelelõen nagyon tüzes és fÛszeres együttmozgást kell megjeleníteniük.

D. A selejtezõ, elõdöntõ és a középdöntõ fordulókban (a tánctér méretének megfelelõen) két vagy három pár táncol egyidejÛleg. A döntõben minden egyes pár egyedül adja elõ táncát.

 

4. MERENGE

A. A Versenyrendezõ zenéje.

B. Az elõadás hossza: minimum 1:45 perctõl maximum 2:00 percig. Tempó: 29-32 taktus/perc, 4/4-es ütemjelzésben, 56-68 bpm, 2/4-es ütemjelzésben.

Jellegzetességek és mozgásanyag:

C. A merenge olyan latin-amerikai tánc, amelyet egyhelyben táncolnak, nem mozognak el a tánc sodrában. A lépések meglehetõsen összefogottak. Az egész táncban a latin csípõmozgást alkalmazzák. A jobban staccato jellegÛ csipõmozgás szintén jellemzõje a merengének. Idõnként ellenirányú himbálást is alkalmaznak a latinos csípõmozgással együtt. Bár az alapritmus hasonló az indulóritmushoz, sok más, szinkópázott, lassúbb és variált ritmus alkalmazható a zene interpretá-lásában. A merenge táncklubokban gyakorolt táncnem, és a párok tagjainak egymásra kell összpon-tosítaniuk, a közeli, intrikus rotációs mozdulatok és az egymással folytatott, idõnként csaknem játékos incselkedõ együttmozgás felhasználásával érzéki légkört hozva létre.

D. A selejtezõ, elõdöntõ és a középdöntõ fordulókban (a tánctér méretének megfelelõen) két vagy három pár táncol egyidejÛleg. A döntõben minden egyes pár egyedül adja elõ táncát.

 

5. SZWING

A. Az IDO kötelezõ zenéje.

B. Az elõadás hossza: minimum 1:45 perc. Tempó: 54-56 bpm.

C. A szwingtánc-versenyen minden táncstílus engedélyezett: Be bop, Jitterburg, Lindy hop, keleti- és nyugati-parti szwing, bugg, boogie-woogie, stb.

D. A rock-'n'-roll stílus kizárt.

E. A selejtezõ, elõdöntõ és a középdöntõ fordulókban (a tánctér méretének megfelelõen) két vagy három pár táncol egyidejÛleg. A döntõben minden egyes pár egyedül adja elõ táncát.

 

6. BUGG

6.1. BUGG

A. A zene bármilyen típusu szwing zene lehet, amely 4/4-es ütemezésben íródott, és amely boogie ritmusú. A kvalifikációs fordulók és a középdöntõ során, valamint a döntõ elsõ részében a zene a Versenyrendezõ választása szerinti, a tempónak pedig 42-44 bpm közöttinek kell lennie.

A döntõ második részében a zenét a versenyzõk választják, a tempo pedig eltérhet. Minden versenyzõnek el kell hoznia a saját zenéjét, amely nem kevesebb egy perc tizenöt másodpercnél és nem haladja meg az egy perc harminc másodpercet.

Jellegzetességek és mozgásanyag:

B. FÉRFI ALAPMOZDULATOK

A férfi táncosnak minden ütemre sétáló tánclépést kell tennie, mégpedig a bal lábával a taktus elsõ és harmadik, a jobb lábával pedig a második és negyedik ütemére.

C. FÉRFI ALTERNATIV ALAPMOZDULATOK

A férfi táncos felemelheti a lábát, kirúghat vele, kimutathat, vagy sztepplépést is tehet - súlya áthelyezése nélkül - a taktus elsõ és harmadik ütemére. A súly ezután, a második és a negyedik ütemekre helyezõdhet át. Ezekbõl a lépésekbõl egyszerre kettõt kell táncolni, úgy, hogy akkor, amikor visszatér a normál alaplépésekhez, ütemben maradjon a zenével. Sasszé is táncolható, de egyszerre ebbõl csak egy adható elõ. Egy sztepp, egy lépés és egy sasszé például helyettesíthet négy alaplépést.

D. HÖLGY ALAPMOZDULATOK

A hölgytáncosnak sétáló alaplépést kell tennie minden ütemre, mégpedig jobb lábával a taktus elsõ és harmadik, míg bal lábával a második és negyedik ütemére.

E. HÖLGY ALTERNATÍV ALAPMOZDULATOK

A hölgytáncos táncolhat négy lépést két ütemre (dupla tempó), 1-és-2-és számolásra. Ezek a lépések egy egész taktuson keresztül, egy-és-két-és-há'--és-négy számolással. Ezután a hölgynek vissza kell térnie az alap sétáló lépéshez, legalább két teljes taktus idõtartamig, mielõtt ismét duplázott tempójú lépéseket táncolna.

F. RITMUSTÖRÉSEK (habozó lépések)

1. Labdarúgásos váltás

2. Rondé váltás

3. Habozás, szorosan elõre

A súly a férfi táncos jobb lábára helyezõdik (bal lábra a hölgyeknél), a második ütemre,
2. számolásra. A húzásos habozások, a rondé vagy kirúgások esetén a férfi bal lábbal
mozdul (a hölgy a jobb lábával), a harmadik ütemre, 3. számolásra. A labdacsere, vagy a
szoros elõre ezután, az "és-4"-re történik. Az összes fenti beállás táncolható a a negyedik
ütemre számolással kezdve is, így: 4, 1, és-2. A ritmusérték: ¾ ¼ 1.

A TÁNC ELÕADÁSA

G. AZ URAK RÉSZE

A férfitáncos körbevezeti a hölgytáncost a teremben, az óramutató járásával ellentétes irányban, balra forgatva és jobbra pörgetve õt. A férfitáncos különféle tartásokat alkalmaz, a hölgytáncos körül jobbra vagy balra körözve, vagy egy helyben jobbra vagy balra forogva, úgy, hogy a hölgytáncos köröz a férfi körül. Az idõ legnagyobb részében a sétáló alaplépéseket alkalmazza, de az elõadás érdekesebbé tétele érdekében az alternatív alaplépéseket és a különféle ritmustöréseket is eltáncolja. A BUGG az a tánc, amelyet abban a pillanatban adnak elõ és találnak ki, amikor éppen táncolják. Nincs megkoreografálva, mint egy elõkészített versenygyakorlat, ami egyedivé teszi jellegében ezt a táncot. Lehetséges koreografált figurák táncolása is, de csak akkor, ha az abban alkalmazott lépések az alaplépések, vagy az alternatív alaplépések közül kerülnek ki. A karoknak a mozdulatokat természetesen kell követniük.

H. A HÖLGYEK RÉSZE

A hölgytáncos a taktus minden ütemére lép, a férfi vezetését követve. Ha akarja, alkalmazhatja a ritmustöréseket és a dupla tempójú pördüléseket. Mivel a férfi vezeti a hölgyet, miközben folyton improvizál, nagyon fontos, hogy a hölgy nagyon érzékenyen és gyorsan reagáljon a férfi vezetésére. Ahhoz, hogy a férfi vezetését el tudja fogadni, a karjait végig egy kissé fogni kell.

I. Akrobatikus figurák csak a döntõ második részében, a szóló elõadásban engedélyezettek. A vállak feletti akrobatikus elemek nem engedélyezettek. (Sem a hölgy-, sem a férfitáncosnak nem engedélyezett, hogy teljes testével áthaladjon partnere válla felett.)

J. A selejtezõ, elõdöntõ és a középdöntõ fordulókban (a tánctér méretének megfelelõen) két vagy három pár táncol egyidejÛleg. A döntõben az összes pár (legfeljebb nyolc pár) egyidejÛleg, együtt táncol, egy perc harminc másodpercig, a Versenyrendezõ zenéjére. Ez annak bemutatására szolgál, hogyan képesek vezetni és követni egymást egy improvizált táncban, elkerülve az egymással való összeütközést, és hatékonyan kihasználva az egész táncteret. A döntõ második részében, minden egyes pár egyedül, egymás után adja elõ táncát, a saját választásuk szerinti zenére, amely nem lehet kevesebb egy perc tizenöt másodpercnél és nem haladhatja meg az egy perc harminc másodpercet. A zene tempója eltérhet és alacsony akrobatikai elemek is megengedettek. A párokat a pontozóbírók a teljesítményük szerinti sorrendbe helyezik.

6.2. A DUPLA BUGG (EGY FÉRFI ÉS KÉT HÖLGY)

A. Zene és tempó: Ld. a BUGG-nál. A zenét mindig pontosan egy perc harminc másodpercig kell játszani.

B. A dupla bugg tulajdonképpen egy formációs tánc három emberre, ami trióként is ismeretes. Elõadása egy férfi- és két hölgytáncos közremÛködésével történik. A férfi vezeti a hölgyeket különféle figurákban, amelyek improvizálhatóak vagy koreografálhatóak. A tánc a bugg-ot használja alapjellemzõként, de bármilyen típusu jive, Jitterburg, szwing, boogie-woogie vagy rock-'n'-roll fel-
használható. Mindig a buggnak kell azonban a fõ stílusnak lennie.

C. Akrobatikus figurák csak a döntõ második felében, a szóló elõadásban használhatóak. Váll feletti akrobatika nem engedélyezett. (Sem a hölgy-, sem a férfitáncosnak nem engedélyezett, hogy teljes testével áthaladjon partnere válla felett.)

D. A selejtezõ, elõdöntõ és a középdöntõ fordulókban (a tánctér méretének megfelelõen) két vagy három trió táncol egyidejÛleg. A döntõben nem lehet több, mint hat trió. Az összes trió elõször egyidejÛleg, együtt táncol, egy perc harminc másodpercig, a Versenyrendezõ zenéjére. Be kell mutatniuk, hogyan képesek vezetni és követni egymást egy improvizált táncban, elkerülve az egymással való összeütközést, és hatékonyan kihasználva az egész táncteret. A döntõ második részében, minden egyes pár egyedül, egymás után adja elõ táncát, a saját választásuk szerinti zenére, amely nem lehet kevesebb egy perc tizenöt másodpercnél és nem haladhatja meg az egy perc harminc másodpercet. A zene tempója eltérhet. Minimális számban alacsony akrobatikai elemek is megengedettek. A párokat a pontozóbírók a teljesítményük szerinti sorrendbe helyezik a döntõben.

 

A következõ négy táncot az IDO alapítója, Moreno Polidori Úr alkotta meg.

7. MIXING BLUES

A. Az IDO kötelezõ zenéje.

B. Az elõadás hossza: 2:10 perctõl 2:15 percig.

C. A zene miatt a lassú és a gyors részek egymást követik.

D. A lassú részek koreográfiáját a blues lépések és a különféle mozgásfajták jellemzik.

E. A gyors rész bármely más tánc lépéseivel és mozgásanyagával keverhetõ. Ezek például a következõek lehetnek: Be bop, Jitterburg, Lindy hop, keleti- és nyugati-parti szwing, bugg, boogie-woogie, stb.

 

8. AKRO MIXING BLUES

A. Az IDO kötelezõ zenéje.

B. Az elõadás hossza: mint a mixing blues-nál.

C. Akrobatikus blues elemekkel látványosabbá tehetõ.

D. Az akro mixing blues-nál, a gyors zene miatt, a nehéz és magas akrobatikus elemek nem hajthatóak végre.

E. Az összes akrobatikus figurában a pár tagjainak kapcsolatban (tartásban vagy érintésben) kell egymással maradniuk.

F. Ezen kapcsolat miatt mindenki számára lehetõvé válik, hogy ezt a táncot rock-'n'-roll alap nélkül táncolja.

G. A gyors rész bármely más táncstílus lépéseivel és mozdulataival keverhetõ.

 

9. HOT BLUES

A. Az IDO kötelezõ zenéje.

B. Az elõadás hossza: mint a mixing blues-nál.

C. A lassú blues zene kifejezetten erre a táncnemre íródott.

D. A párok a táncot egymást átkarolva táncolják, a felváltva alkalmazva a lassú és gyors mozdulatokat és az érzékiséget.

E. A hot blues a táncon keresztül képes kifejezni a szerelmet és szenvedélyt.

F. A pár tagjai szétválhatnak, hogy különféle figurákat mutassanak be.

G. A fél-akrobatikus figurák megengedettek.

 

10. SLOW BLUES

A. Az IDO kötelezõ zenéje, ugyanaz, mint a hot blues-nál.

B. Az elõadás hossza: mint a mixing blues-nál.

C. Bár a zene ugyanaz, mint a hot blues-nál, a táncosok eltérõ tartási helyzetben táncolnak.

D. A pároknak zárt, és nem nyitott (különvált) helyzetben kell maradniuk.

E. A tánc a blues jellegben elõadott alapvetõ mozdulatokból és figurákból áll.

 

IV. EGYÉB TÁNCOK

LISCIO TÁNC 1, LISCIO TÁNC 2

1.1. LISCIO TÁNC 1 (Mazurka - Keringõ - Polka)

1.2. LISCIO TÁNC 2 (Tangó - Angol keringõ - Foxtrott)

A. A Versenyrendezõ zenéje.

B. Az elõadás idõtartama: 2 perc, a zenei frázis végének megfelelõen.

Liscio tánc 1 sebesség: mazurka 46-48 bpm, keringõ 56-58 bpm, polka 58-60 bpm.

Liscio tánc 2 sebesség: tangó 30-32 bpm, angolkeringõ 32-34 bpm, és foxtrott 46-48 bpm.

C. A pároknak az óramutató járásával ellentétes irányban kell táncolniuk.

D. Nem szükséges figyelembe venni a tánctér negyedeit és nyolcadait.

E. A táncstílus szabad, az egyes táncok akaplépéseit be kell tartani.

F. A táncstílus szabad: lehetséges olyan figurák elõadása, amely illeszkedik az egymás után következõ részekbe és a liscio tánc 1 és liscio tánc 2 szabályok zenei kereteibe.

G. A párok tagjai szétválhatnak, hogy a különféle figurákat elõadják.

H. A félakrobatikus figurák megengedettek.

  1. Legalább két nyitott figurát végre kell hajtani.

 

A lapot a webre elokeszitette Barna Attila

Koszonjuk: Viking