Make your own free website on Tripod.com

 

MAGYAR LÁTVÁNYTÁNC SPORTSZÖVETSÉG

HUNGARIAN STAGE DANCE SPORTS FEDERATION

1164 Budapest, Vidámvásár u. 37/a. Telefon/Fax: 06-1-4000342 E-mail: atidance@matavnet.hu

LÁTVÁNYTÁNC-SPORT - RÖVID ISMERTETŐ

Mit szeretne a táncra vágyó sportoló?

Napra kész, aktuális mozgásformát, eredményes sporttevékenységet. Mindezt napjaink zenéire, magas technikai színvonalon. Mi is ez együtt? A 60-as évektől kezdve számos új zenei és mozgásművészeti, valamint táncirányzat jelent meg. Ezek egy részét a szabadidő táncos eltöltése, a diszkó-klubok, partik indokolták. A modernabb zenei irányzatokra történő művészi mozgás igénye és látványossága hívta életre a jazzbalett gyűjtőnéven ismert, és a 70-es, 80-as és 90-es években egyre népszerűbbé váló táncformákat és -foglalkozásokat.

20 éve ezeknek az irányzatoknak egy része már megjelent Magyarországon divattánc gyűjtőnéven. Az ott ismert táncfajták azonban az elmúlt évtizedekben teljesen megváltoztak, és körülöttünk a világ is napról napra változik. Ezeknek a megváltozott táncfajtáknak nagy része valóban komoly, sportjellegű felkészítést kíván. Az új táncformák sok esetben összeolvasztanak régebbieket, néha azonban azokból, azokra alapozva nőnek ki. A TV-ben a napi irányzatok azonnal láthatók, és rögtön tömegbázisra tesznek szert. Ezeket egyre többen szeret-nék művelni, és ezért készek valódi sportteljesítményekre, akrobatikai és torna-felkészülésre, állóképességi és más edzésekre. A szabadidő növekedése mellett a gyerekek sportra nevelésének céljával is népszerűsödnek ezek a táncfajták, melyek igazi sporttevékenységet kívánnak, ha valaki megfelelő szinten kívánja gyakorolni őket.

Miért látványtánc?

A dolog vonzereje látványosságában rejlik. A szórakoztató- és zenei ipar éppen a látványosságra alapozva termeli ki az egyre újabb zenekar-imázsokat és ezek mellett a zenei stílusokat - majd az azokat kísérő táncfajtákat is. Ezeknek Nyugat-Európában komoly versenyei és sokezres versenyzői bázisai vannak. Ilyen pl. a D4F (Dance for fans) mozgalom is, amelynek szlogenje: Táncolj úgy, ahogy a sztárok!

Ezeknek a táncoknak hazánkban tavalyig nem volt versenylehetősége. A táncos- és sportfelkészültség azonban feltétele annak, hogy ezen a területen valaki versenyezhessen. Ezért a látványtánc sportértéke nem kérdéses. Ugyanakkor megfelelő színvonalú művészi munka és folyamatos szakmai felügyelet is szükséges ahhoz, hogy a folyamatos változások között a kívánt tudásszint és produkciós látvány is megvalósuljon.

Mindez jól indokolta, hogy 2000-ben a rock’n’roll szervezetében létrejött az új szakterület, a látványtánc-sport. Itt alakult ki a terület versenyrendszere, majd a jogszabályi és szervezeti változások miatt a közel-múltban önálló sportszövetséget alapítottak az ezen a területen érdekelt sportszervezetek. Fontos szempont, hogy sokan akarnak videoklip-táncot, vagy akrobatikus táncot is tanulni – miközben más táncok területén, máshol versenyeznek. Az új szövetség erre is módot ad. Az egyesületek lehetőséget is kapnak a lépéstartásra ezen az új területen, ami nyilvánvaló üzleti szempont is kell legyen. És nem elhanyagolható, hogy sok olyan táncos egyesület, csoport, egyéni versenyző van, aki szeretné egy szakmai biztosítékokkal működő, valódi sportszövetség verseny-rendszerében, valóban sportjellegű feltételek között kipróbálni erejét ezekben a táncokban is. Mindez együttesen minden szempontból indokolja a szövetség létjogosultságát - hiszen minden érdekelt csak nyerhet vele.

Mik a látványtánc-sport céljai?

Nem kívánjuk senki tevékenységét zavarni. Tevékenységünk nem irányul senki ellen. Egyszerűen az új irányzatok sportjellegű versenyrendszerét építjük ki és szeretnénk - minden résztvevő szíves közremű-ködésével - egyértelműen bizonyított szakmai alapokkal és háttérrel a mai fiatalságnak a mai táncok terén fenntartani. Ezzel valódi sportlehetőséget adunk - a mai társadalom fiatalkorú-problémáit megoldó alternatívaként. Ehhez kérjük most az Ön figyelmét és közreműködését is!

Magyar Látványtánc Sportszövetség