Make your own free website on Tripod.com

 

 

MAGYAR LÁTVÁNYTÁNC SPORTSZÖVETSÉG

HUNGARIAN STAGE DANCE SPORTS FEDERATION

1164 Budapest, Vidámvásár u. 37/a. Telefon/Fax: 06-1-4000342 E-mail: atidance@matavnet.hu

Budapest, 2001. október 5.

MAGYARÁZATOK, KIEGÉSZÍTÉSEK AZ MLTSZ VERSENYSZABÁLYZATÁHOZ

Megváltozott időtartamok

Több táncfajtában megváltoznak a 2002-es versenyeken alkalmazandó, új szabályzatban az előírt időtartamok. Ezekkel a nemzetközi szövetségek előírásaihoz illeszkedünk. A koreografált látványtáncok csoportjában a formációk időtartamánál annak tekintetbevételével emeltük meg a maximum-időhatárt, hogy ez – különösen a valóban színpadi előadást igénylő táncfajtáknál (színpadi látványtánc, musical, akrobatikus) – lehetővé tegye a szükséges dramaturgiai megoldások kifejtését a koreográfiában (de ez is illeszkedik a nemzetközi szabályokhoz).

Megváltozott létszám-előírások

A csoportok és formációk létszám-változásainál szintén a nemzetközi szabályzatok és a helyi lehetőségek figyelembevételével döntöttünk.

Új táncfajták

Az eltérő megítélési szempontok miatt bevezettük a D4F, az új érdeklődések miatt a freasy, finn tangó és bugg, valamint a speciálisan magyar erősségek miatt az akrobatikus szórakoztató táncfajtát. Mindezek együttvéve reményeink, a nemzetközi trendek, valamint a beérkezett javaslatok alapján jelentősen járulhatnak hozzá a látványtánc-sport fejlődéséhez, a résztvevők számára egyidejűleg több lehetőséget kínálnak.

Az olyan rokon táncfajtáknál, amilyen az akrobatikus szórakoztató és a kombinált akrobatikus táncfajta, az összevonás mellett döntöttünk, azzal, hogy a korábban mindkét területen jellemző ismérveket gyúrtuk össze – lehetőleg mindent megengedve – az új akrobatikus szórakoztató tánc-nem szabályzatában. Az akrobatikus elemek lehetővé tétele a táncklub és videoklip táncokban egyébként is részben szükségtelenné teszi a kombinált akrobatikus táncfajta külön fenntartását.

Változatlanul együtt versenyeznek 2002-ben a klasszikus és a kortárs látványtánc koreográfiák. Bár a szakmai testület, az elnök és a főtitkár véleménye egybehangzóan a stílustisztaság növelését célozza, kivéve a szándékosan kevert táncfajtákat, sajnos, figyelembe kell venni verseny-lebonyolítási szempontokat is (melyik kategóriában, hányan neveznének, mennyivel csökken az összevethető produkciók versenyének lebonyolítási ideje, stb.)

Szándékosan kevert a színpadi látványtáncnál megadott stílus-lehetőség. A látványosság és a popularitás érdekében egy ilyen táncfajtát is fenn kívánunk tartani, arra különös tekintettel, hogy bárki, bármilyen más stílusban óhajt versenyszámot készíteni, annak rendelkezésére áll a többi táncfajta.

A jövőre nézve (2003) szándékunkban áll a színpadi tánc-nem további stílustisztítása, a nemzet-közileg is meglévő karaktertánc táncfajta bevezetésével a látványos, tradicionális és nemzeti táncok külön versenyeztetése érdekében.

Szerkezeti változások

A korábbihoz képest újdonság, hogy az ajánlások, kívánatos szempontok és ismertetés apró betűvel kerültek a szabályzatba. Ettől persze még ugyanolyan fontosak!

Kötelező és akrobatikai elemek bevezetése

A sportjelleg egyre jobban előírja a kötelező elemek leszabályozását. Ezért több táncfajta szabályzatában is kötelező figurákat, valamint akrobatikai elemeket rögzítettünk.

Melyek számítanak akrobatikai elemeknek?

Sokszor keveredik az akrobatika és a videoklip-akrobatika fogalma. Az akrobatikai elemek azok a talajtornából, gimnasztikából vett, akrobatikus ugrások és elemek, amelyek a táncot színesítik, kiegészítik és látványosabbá teszik. Fontos, hogy az akrobatika egyetlen táncfajtánál sem dominálhat, és az ilyen elemeket mindig a táncból zökkenőmentesen kapcsolva kell indítani, illetve a zenével ütemben maradva kell befejezni, és tánccal folytatni a versenygyakorlatot. Ilyen elemek pl. a támaszos és támasz nélkül átfordulásos ugrások, vagy a talajtornára jellemző lendületi és felugrásos elemek. Ezeket az elemeket a talajtorna szempontjából is szabályosan kell mindig végrehajtani!

A videoklip-akrobatika részben ezekből kiindulva alakult ki. Általánosan ismert elemei a hip-hop és a break versenyeken fejlődtek ki, újabban ezek már más táncokból vett és kombinált formában is láthatók. Ilyenek például a félkaros fellendülés, a fellendüléses kirúgás (csacsi), az orosz figura – mint legismertebbek, de egyértelmű, hogy egyre újabb és újabb ilyen elemek születnek.

Nem domináns táncstílusok, elemek

Ott, ahol a "nem dominálhat/dominálhatnak" kifejezés szerepel a szabályzatban, az azt jelenti, hogy annak a táncfajtának vagy elemcsoportnak nem lehet meghatározó az egész versenydarabra nézve az aránya és a kihatása. Pl. egy háromperces színpadi látványtánc csoportos koreográfiában nem lehet egy percnyi, azaz meghatározó része szólótánc, mert a szabályzat szerint ez nem dominálhat. Amennyiben azonban a szóló részek a koreográfiába jól illeszkednek és a versenydarab felépítését, látványosságát segítik, akár többször is, viszont az előbb példaként említettnél összességében is rövidebb ideig lehet ilyeneket alkalmazni.

Ugyancsak a színpadi látványtánc csoport példájánál maradva: egy – mondjuk – 2’50"-es versenydarabban nem megengedhető 1 percnyi táncklub mozgásanyag, mert az már domináns volna – bár akár többször is lehetnek ilyen elemek vagy lépés-sorok is a koreográfiában. Természetesen azok, akik táncklub jellegű koreográfiát akarnak készíteni, megtehetik, de azt a táncklub táncfajta versenyében kell nevezniük és indítaniuk.

Stílusorientáltság, stílustisztaság

Alapvető kritérium, hogy a közel azonos koreográfiákkal és versenygyakorlatokkal nem szabad több táncfajta több kategóriájában indulni. Egyetlen olyan táncfajtát hagytunk a szabályzatban, amely módot nyújt a többféle táncstílus ún. vegyes alkalmazására, mixelésére. Ez a színpadi látványtánc. Ebben is fontos azonban a stílusorientáltság, és míg a látványosság és a mondanivaló tolmácsolása érdekében minden táncfajta bármilyen mozgásanyaga felhasználható az ilyen koreográfiákhoz, felismerhetően egy táncirányzatnak (pl. latin) kell ezeknél a versenydaraboknál is alapként szerepelniük. A versenyszabályzat módot nyújt szinte minden olyan táncirányzatban, amely más szervezethez nem tartozik, a stílusában tiszta versenydarabok megfelelő kategóriában történő indítására, vagyis mindazok, akik a szabályzattal jól megismerkedtek, meg tudják találni, hogy melyik darabot melyik táncfajtában indítsák.

A többi táncfajtában a szabályzat már eleve rögzíti a stílustisztaság szempontjait.