Make your own free website on Tripod.com

A MAGYAR LÁTVÁNYTÁNC SPORTSZÖVETSÉG

VERSENYRENDEZÉSI SZABÁLYZATA

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A Magyar Látványtánc Sportszövetség (MLTSz) tevékenységi területén zajló versenyzés és versenyeztetés vonatkozásában a versenyeket rendezőkre, illetve a versenyekkel kapcsolatban megvalósítási, ellenőrzési és előkészítési tevékenységet kifejtőkre alkalmazandó szabályokat a jelen Szabályzat tartalmazza.

2. A jelen Versenyrendezési Szabályzat rendelkezéseinek alkalmazása során olyan értelmezés
nem fogadható el, amely ütközne a Szövetség sporttevékenységét szabályozó Verseny- szabályzat, illetve a Szövetség Alapszabálya és Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezéseivel. A Szabályzat rendelkezéseivel nem érintett kérdésekben a MLTSZ Versenyszabályzatának a versenyek lebonyolítására vonatkozó általános rendelkezései irányadók.

3. A Magyar Látványtánc Sportszövetség a következő tánc-csoportokkal, ezen belül pedig az alábbi tánc-nemekkel és -fajtákkal foglalkozik:

* A. KOREOGRAFÁLT LÁTVÁNYTÁNCOK

- színpadi látványtánc

- akrobatikus szórakoztató tánc

- musical látványtánc

- klasszikus/kortárs látványtánc

- D4F

- dzsessz látványtánc

* B. IMPROVIZATÍV LÁTVÁNYTÁNCOK

- táncklub látványtánc

- video klip dance

- kombinált akrobatikus látványtánc

* C. TÁNCTERMI LÁTVÁNYTÁNCOK

- freasy,

- finn tangó,

- bugg.

Tevékenységünkbe felvenni szándékozunk valamennyi, napjainkban és a jövőben nagy töme-geket vonzó, sportértékű és szakmai ismeretet igénylő táncfajtát. A tánc- és mozgásművészet hétköznapi és sportélet felé tolódása, az ezen a területen folyamatosan változó irányzatok miatt a látványtáncok kategóriáinak fenti felsorolása korántsem teljes. A felsorolás csak a pillanatnyilag aktuálisnak tartott táncfajtákat öleli fel, és a Szakmai Testület javaslatára, a közgyűlés döntése alapján, a tánc-csoportok- és -fajták bármikor újakkal kiegészíthetők.

A versenyrendezési szabályzatban a jelenleg aktuális tánc-nemekben rendezendő versenyekhez szükséges szempontokat dolgoztuk fel.

4. Versenyformák:

- Egyéni,

- páros,

- csoportos

- és formációs versenyek.

Az egyes táncnemeken ezek mindegyike, vagy csak némelyike is megrendezhető. A rendezendő versenyek mindegyike egyelőre hazai verseny, és a nemzetközi kapcsolat kiépítése után a szabályzat a nemzetközi versenyformával bővítendő. Minden verseny rendezhető korosztály-bontásban is: a gyermek-, junior és felnőtt korosztályra vonatkozó szabályozás a MLTSz sporttevékenységét szabályozó Alapszabályban és
Versenyszabályzatban található.

4.1. A versenyek fajtái:

- Minősítő,bemutató versenyek

- Selejtezők

- Bajnokságok

- Kupák

4.1.1. Bajnokságok:

- Országos Bajnokság

- Területi Bajnokság

5. Versenykategóriák:

5.1. A kategória:

A minősítő versenyeken az „A" kategóriás minősítést szerzett versenyezők versenye. Az „A" kategóriában szereplő versenyzők kapnak lehetőséget a ranglista és az elnöki döntés alapján a nemzetközi szereplésre. Az előző évben az országos döntőbe jutottak a következő évben automatikusan „A” kategóriás versenyzőként indulhatnak. A Területi Bajnokságon vagy a minősítő versenyeken a pontozóbírói kar a Szakmai testület elnökének bevonásával vissza-minősítésről alapos indokolással dönthet.

5.2. B kategória:

A minősítő versenyeken a „B" kategóriás minősítést szerzett versenyzők. A kategóriákba sorolás alapelveit a Szövetség Pontozóbíráskodási Szabályzata tartalmazza.

II. HELYSZÍN, VERSENYRENDEZÉS

1. A helyszín:

A helyszín legyen alkalmas az adott verseny sajátosságainak minden tekintetben megfelelő verseny-lebonyolításra. Különösen az alábbiakra vonatkozó szempontok fontosak:
*
A TÁNCTÉR/SZÍNPAD

MÉRET:

A versenyzők számára rendelkezésre álló tánctér területének az alábbi oldalméretekkel kell rendelkeznie:

Egyéni és páros kategóriák esetében - legalább 8 x 8 m.

Csoportos és formációs kategóriák esetében - legalább 12 x 12 m.

A tánctér méretét jól láthatóan jelölni kell. A tánctér elhagyását az adott táncdarab értékelésénél negatívumként kell figyelembe venni. A környezettől eltérő magasságban elhelyezett színpad alkalmazása esetén biztonság szempontokat is figyelembe kell venni, amelyek a következők:

* A színpad legalább két, egyidejűleg legalább 4 ember közlekedésére alkalmas lépcsővel legyen ellátva.

* A színpadon a fenti tánctér-méreten kívül legalább 1 m biztonsági sáv álljon rendelkezésre a színpad széléig;

* A tánctéren, illetve a biztonsági sávban semmilyen színpadi kellék vagy a látványt befolyásoló díszitmény/határoló sem helyezhető el.

FELÜLET ÉS BORÍTÁS:

A felületnek jó minőségűnek, és szennyeződés-, valamint sérülésmentesnek kell lennie. Nem lehet a felületen ragasztómaradvány, szögfej, por, szenyeződés, bármilyen akadály, illetve olyan eltérő anyagú betoldás, amelynek súrlódási jellemzője a tánctér más részeitől eltér.

A musical látványtánc kategóriában a felület a kopogó tánclépés-hangok képzésére is alkalmas fafelület kell legyen.

A többi kategóriában a jó állapotban lévő balett- vagy sportszőnyeg, illetve más, egységes minőségű műanyag borítás megfelelőnek minősül.

* ÖLTÖZŐK

MENNYISÉGE

A versenyre várható versenyzők létszámának megfelelően. Az azonos egyesületbe tartozó ver-senyzők számára egy öltözőt kell biztosítani.

FELSZERELÉSE

Minden öltöző elégséges ülőalkalmatossággal, fogassal, tükörrel, vízvételi lehetőséggel és biztonságos elektromos hálózati csatlakozóval kell ellátva legyen, és szükség esetén (20 Celsius fok alatti hőmérséklet) fűtött kell legyen.

FELIRATOZÁSA

Jól láthatóan és egyértelműen történjen, még a csoportok versenyre jelentkezésének időpontja előtt.

* RENDEZVÉNY-ENGEDÉLY

Az illetékes hatóságoknak történő bejelentés és verseny-engedélyeztetés a versenyrendező feladata.

* INFRASTRUKTÚRA

A rendezvény méretének, látogatottságának megfelelő méretű és kiszolgáló képességű kiszolgáló létesítmények (büfé, vizes blokk, ruhatár, jegypénztár, parkoló, stb.) biztosítása a versenyrendező feladata. A versenyt ellenőrző tisztségviselő (versenyellenőr) a versenykérelem elfogadása, a versenyrendezés odaítélése után mindezekről megfelelő időben meg kell győződjön ahhoz, hogy az esetleges elégtelenség miatt a versenyt időben le lehessen mondani.

2. A versenyrendező kötelmei:

- a versenyrendezési kérelmet időben, a megfelelő adatokkal (verseny neve, helyszíne, időpontja, rendezője, nevezési határidő, rendezendő tánckategóriák, korosztály- megjelölések, tánctér mérete, zenei eszközök, esetleges szálláslehetőségre vonatkozó információk, stb.) a Szövetség elnökének el kell juttatnia. Az őszi versenyek kapcsán a szándéknyilványtási határidő a megelőző augusztus 31., a tavaszi versenyek esetén a megelőző december 15. napja.

- a megfelelő ténctér-méret, burkolat, öltözők, infrastruktúra, a versenyhez illő külsőségek biztosítása.

- a tánctér nézők és versenyzők szánmára vakításmentes megvilágítása.

- rajtszámok, min. 15x15 cm-es, a reklám a terület max. 20 %-a lehet.

- pontozólap.

- a pontozáshoz szükséges táblák biztosítása.

- hangosítás: zeneszolgáltatás a megfelelő minőségben és hangerőben, üzembiztos zeneszolgáltatás biztosítása úgy a tánctér, mint a nézőtér felé, a szükséges technikai felszerelés biztosításával és üzemeltetésével együtt.

- megfelelő háttér biztosítása a versenyzők mögött, ami egységes felületet alkot a tánctér szélességében.

- orvosi felügyelet - orvos jelenléte a verseny időtartama alatt.

- két rendező biztosítása a számlálók és a versenyirodát működtetők segítségére (versenykönyv-ellenőrzés, regisztráció és zenefeliratozás, oklevél-kitöltés, pontozólapok kiosztása céljából).

- pontozóbírói asztalok és a versenyiroda felszerelésének biztosítása, a nézőktől elhatároltan.

- bemelegítési lehetőség a versenyzőknek.

- zsűriszoba biztosítása.

- oklevelek, érmek beszerzése és biztosítása a versenyzők számára.

- műsorvezető biztosítása és díjazása. Számára külön öltözőt, mikrofont, megfelelő információt, műsorvezetői asztalt kell biztosítani.

- versenyrendezési díj megfizetése.

- javasolt pontozóbírók megjelölése.

III. ZENESZOLGÁLTATÁS

1. A VERSENYZŐK SAJÁT ZENÉJE

Azokban az esetekben és kategóriákban, amelyekben a szabályzat a versenyző számára a saját zenéje használatát engedélyezi vagy írja elő, akkor az ilyen saját zenének az alábbi zenehordozókon és módokon kell szerepelnie:

1.1 ZENEHORDOZÓ:

A versenyeken felhasználható zenehordozók az alábbiak lehetnek:

- zenei kazetta (MC)

- kompakt adathordozó lemez (CD)

1.2 A FELVÉTEL MINŐSÉGE ÉS ELLENŐRZÉSE:

A versenyeken felhasználandó saját, versenyzői felvételeknek az alábbi követelményeknek kell eleget tenniük:

- Tiszta felvétel, jó minőség, egyértelmű, tiszta keverés és vágások felhasználásával.

- Az egy darabban felhasznált összes zenerész/effekt egységesen jó minőségű és egyértelműen elég hangos legyen ahhoz, hogy mindenki hallhassa.

- A versenyzői felvételeket tartalmazó zenehordozót a jelentkezéskor ellenőrzésre le kell adni. - A versenyre jelentkezéskor a kazettának/CD-nek és a hozzá tartozó borítónak is egyértelműen azonosítottnak kell lennie. Az azonosításnak láthatóan tartalmaznia kell:

- a versenyző, illetve az egyesület nevét;

- a szám vagy koreográfia címét;

- a kategória/táncfajta és a korcsoport megnevezését, amelyben az adott zeneszámmal a versenyző indulni kíván.

- A versenyrendező a Szövetség képviselőjének jelenlétében ellenőrizni köteles a leadott zenehordozókat. Ha a tiszta, jó minőségű felvétel előírásának, vagy az adott kategóriára vonatkozó időtartam-, illetve zenejelleg- vagy sebesség-előírásnak az érintett felvétel nem tesz eleget, a versenyzőt az adott versenyből ki kell zárni.

1.3. EGYÉB ELŐÍRÁSOK:

Az adott zenehordozón (kazetta/CD) csak egyetlen zenedarab lehet felvéve, mégpedig kazetta esetén az A oldal elején, CD esetén pedig az 1. tracken. Más felvételt is tartalmazó versenyzői kazetta vagy CD szabálytalannak minősül és kizárást von maga után.

A versenyzőnek a versenyrendezőt az előadandó darab esetleges egyéni sajátosságairól a versenyre jelentkezésnél és a felvétel leadásakor tájékoztatnia kell. Ilyenek lehetnek:

- színpadi beállás után induljon a zene;

- a zenét "bevonulásra" kell elkezdeni;

- a zenét a szólítás után kell elkezdeni, és a versenyző(k) csak a zene elindítása után lépnek színpadra;

- a zenében hosszabb szünet, vagy olyan ismétlődés van, amely esetleg meghibásodásnak vélhető (a szükségtelen leállítás megelőzésére);

- a zenében olyan effekt vagy hangzat van, amely az adott zenehordozó meghibásodásának vélhető (kerregés, zúgás, stb.- a szükségtelen leállítás megelőzésére).

 

2. A SZÖVETSÉG ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ZENE

Azokban a tánckategóriákban és -fajtákban, amelyekben a versenyszabályzat a Szövetség által biztosított, egységes zenét ír elő, az alábbi szabályokat kell figyelembe venni:

2.1. Az ilyen zenét a Szövetségen belül a Szakmai Testület állítja össze és azt a MLTSZ az érdeklődők számára megvásárolhatóvá teszi. Egy táncévadon belül mindig azonos ilyen zenét kell alkalmazni. Az újonnan összeállított és egy táncévadon belül alkalmazandó egységes zenék beszerezhetőségére vonatkozó információkat a főtitkár minden aktuális változást követően 30 napon belül közzéteszi a tagságnak.

2.2. Az egységes zenére végrehajtott táncoknál a következő létszámban táncolhatnak a táncosok/párok/előadók egyidejűleg a színpadon:

Selejtezők/elő- és középdöntők:

Legfeljebb tíz egyéni versenyző, akiknek legfeljebb kettesével külön szabály szerint
kell ugyanazon fordulóban egyénileg is táncolniuk;

Legfeljebb öt pár, akiknek legfeljebb kettesével külön szabály szerint kell ugyanazon
fordulóban a tánctéren külön is táncolniuk;

Legfeljebb egy csoport;

Legfeljebb egy formáció.

Döntő: minden versenydarab egyedül lép színpadra.

3. EGYÉB, A VERSENYEN ALKALMAZOTT ZENÉK

A versenyrendező tetszése szerint alkalmazhat a vonatkozó rendelkezések betartása mellett a rendezvény színvonalát emelő, más zenéket például a verseny kezedete előtt, szünetben, vagy egyéb alkalommal. Tilos azonban valamely versenyre nevezett darab zenéjét hangulatkeltési célzattal annak színpadra lépése előtt a közönség és a versenybírók befolyásolása, vagy bármilyen hangulatkeltés érdekében lejátszani, esetleg többször is elkezdeni, stb.

IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. A versenyek engedélyezése:

Versenyt a versenyrendező csak a MLTSZ elnökének erre vonatkozó engedélye birtokában, a versenykiírásnak a verseny időpontját legalább 30 nappal megelőző kiküldése után rendezhet.

2. Versenyek időpontja:

A versenyek időpontjainak megjelölésénél - lehetőség szerint - tekintettel kell lenni a rokon területek szövetségeinek verseny-időpontjaira is, az időpont-ütközések megelőzésére. Ezért a MLTSZ elnöke a vonatkozó versenynaptárak beszerzésére a kapcsolatot a többi ilyen szövetséggel felveszi.

Egyazon régióban azonos időpontra eső, azonos tánc-nemekre vonatkozó, tehát hasonló vagy azonos versenyeket eredményező versenykérelmek nem teljesíthetők.

3. A versenyek időkeretei:

Versenyek általában szombaton, vagy többnapos munkaszünet esetében olyan napon rendezendők, amelyet nem munkanap követ. Amennyiben olyan napon indokolt a verseny rendezése, amelyet mégis munkanap követne, a versenynek legkésőbb 18.30 órakor be kell fejeződnie (eredményhirdetéssel együtt).

A versenyekre jelentkezés, regisztráció nem lehet 8.30 óránál korábban. Optimális és ajánlott a 9.00 órai versenyre jelentkezés, regisztráció és rajtszám-húzás, 10.00 órai kezdés és - amennyiben a következő nap nem munkanap - a legkésőbb 20.30 órai befejezés. Csakis és kizárólag felnőtt versenyek esetében tarthat a verseny 20.30 óra után. Gyermek- és juniorversenyek csak 19.30 óráig tarthatnak.

 

 

4. A versenyrendezés díjai:

A verseny-rendezési illetéket az elfogadott versenyrendezési szándékáról értesített versenyrendezőnek számla ellenében postai utalványon a MLTSZ székhelyére kell befizetnie. Ez versenyenként 20.000,- Ft, az Országos Bajnokság esetében 40.000,- Ft.

5. Engedélyezés elmulasztása:

Az engedély hiányában versenyt rendező tagszervezetet a MLTSZ a szövetségből kizárja.

6. Változtatás, lemondás:

A már odaítélt és kiírt versenyt a versenyrendező legkésőbb a verseny időpontja előtt 15 nappal mondhatja le. A lemondásról a vezetőségnek valamennyi tagszervezetet azonnal értesítenie kell.

7. Nyilvánosság:

Bármely médiában, bármilyen, az adott versenyre vonatkozó megjelenésnél a verseny teljes nevét, a verseny fajtáját és az induló kategóriákat, táncnemeket meg kell adni.

8. Versenyfelügyelő:

A MLTSZ elnöke jelöli ki. Tevékenységét a versenyrendezőnek elő kell segítenie.

9. A verseny menete:

Az egyes tánc-nemek sorrendjét a főtitkár az ismert résztvevői létszám alapján határozza meg, arra tekintettel, hogy a nagy létszámú tánc-nemek versenye az egyéni vagy kis létszámú tánc-nemekét meg kell előzze, azonban az esetlegesen azonos indulókkal érintett kategóriák úgy következzenek egymás után, hogy az fennakadást ne okozhasson.

10. Rajtszám-húzás:

A rajtszám-húzásra a versenyre bejelentkezést követően, azonnal kerül sor. Minden egyesületet egy fő képviselhet, akinek be kell mutatnia az érintett egyesület érvényes sportorvosi igazolásait (90 napnál nem régebbi, egyedi vagy tagkönyvbe bélyegzett), le kell adnia a versenyzenéket és egyidejűleg kell húznia a rajtszámokat. A versenyre bejelentkezésről vagy a rajtszám-húzásról elkéső egyesület a versenyen nem indulhat. Egyéb megoldás csak valamennyi jelenlévő érdekelt egyesületvezető és a Szakmai testület vezetőjének jóváhagyása esetén jöhet szóba.

11. Helyszíni próba:

A verseny helyszínén a rajtszám-húzás és a helyszíni jelentkezés, valamint a verseny kezdési időpontja figyelembevételével a versenyrendező helyszíni próbalehetőséget biztosíthat. A helyszíni próba lehetőségének biztosítása nem kötelező. Ha azonban van ilyen, ennek során azonban próbasorrendet kell felállítania, és azt a versenyzőknek be kell tartaniuk. A próbarendet be nem tartó egyesület vagy versenyző a próbából kimarad, amennyiben pedig felszólításra a táncteret nem hagyja el, kizárással büntethető.

12. Pontozóbírók:

A versenyrendező kérésének figyelembevételével az elnök jelöli ki. A kijelölt pontozóbírók munkadíját és egyéb kompenzációit a MLTSz Pontozóbíráskodási Szabályzata tartalmazza.

A jelen Versenyrendezési Szabályzatot a MLTSz október 14-i szakmai összejövetelén fogadta el.

Budapest, 2001. október 14.