Make your own free website on Tripod.com

t@nc

PARTY MAMBO


A táncról általában: a party mambo körtánc partnerváltással. Alaplépése: mambo, de a könnyebbség kedvéért az elsô ütésre indul a lépés és nem a másodikra, ahogy a mamboban szokás. Az egész táncra jellemzô a ritmusos test-süllyedés és emelkedés, amit leginkább a test deréktól lefelé található izületeivel tud kivitelezni a táncos (csipô, térd, boka, lábujj izületek!)

A zene 4/4-es, de a könnyebb oszthatóság és vezénylés miatt a leírásban 2 ütemet vontam össze, tehát a számolás váltakozva vagy: 1-és-2, 3-és-4, 5-és-6, 7-és-8 (azaz: egy és két, hár és négy, öt és hat, hét és nyolc) vagy 1-és-2-és-3-és-4, 5-és-6-és-7-és-8. Minden egység, pl. 1-és-2 vagy három lépést tartalmaz /séta/, vagy 1 lépést egy testsúly áthelyezést és még egy lépést.

Alap:

lépései:     1-re a FIÚ ballal elôre lép (testsúly ráhelyezôdik, de nem teljesen), és-re visszahelyezi a testsúlyát a jobb lábára, 2-re visszazárja a balt a jobb mellé és ráengedi a testsúlyát. 3-ra a jobb lábával lép hátra, és-re visszahelyezi a testsúlyát a balra, 4-re visszazárja a jobbot a bal mellé és ráhelyezi a testsúlyát.

LÁNY gyakorlatilag ugyanazt lépi, mint a fiú, csak egy ütem eltolással, tehát hátrafele kezd

A tánc vázlata: Helycserék - New York/twist-es- Fiú (körül) forgós - Botafogós - Török törölközô

Részletes leírás:

Kiindulási helyzet: egy nagy kört képezünk úgy, hogy a fiú és a lány tánctartásban van, fiú táncirányban áll, lány szemben vele, a tánciránynak háttal (óramutató járásával ellentétes a táncirány). A zenében általában 1-2 ütemet bevezetônek szoktak hagyni, hogy a tánc ritmusát fel tudják venni a táncosok.

1. Figurasor: helycserék          Számolás 1-és-2, 3-és-4, 5-és-6, 7-és-8, 1-és-2, 3-és-4, 5-és-6, 7-és-8

Kezdünk egy alappal, ami fiúnak elôre-hátra, lánynak hátra-elôre mozgást jelent.
A következô lépés sor egy
helycsere, amit egy fél alappal vezetünk be.

A fiú a fél alapot úgy fejezi be, hogy a visszalépô bal lábát kis terpeszben balra hátra lépve nyitja (testsúly rá) és testével is balra fordul (bal kezét a lány kézével levezeti), hogy utat adjon az elôtte majdan elhaladô lánynak, hátralép helyben a jobb lábával és megfordulja balra a félkörbôl még megmaradt íven, szorosan, mert közben ezzel a forgással vezeti át a lányt jobbról balra, szembe, zárt tartásba érkeznek.
A lány szintén fél alapot táncol, majd a jobb láb bezárása után áttáncol a szemben lévô helyre úgy, hogy bal lábbal elôre lép (esetleg a fiú lába közé lép), közben balra kezd fordulni egy felet nagy íven, a jobb lábát már az új oldalon teszi le hátrafelé és bezár ballal, testsúly rá, hogy jobbal tudjon rögtön kezdeni. Tánctartás marad. Ebbôl a helycserébôl összesen 2, a harmadiknál a fiú nem fordul meg, hanem a lányt maga mellett tovább pörgeti a következô partnerhez.

2. Figurasor: New York/twist-es  Számolás 1-és-2-és-3-és-4, 5-és-6, 7-és-8, 1-és-2-és-3-és-4, 5-és-6, 7-és-8

Kezdünk egy alappal, ami fiúnak elôre-hátra, lánynak hátra-elôre mozgást jelent.
A következô lépés sor egy
helycsere, amit egy fél alappal vezetünk be.

New York és twist
1-re a fiú elengedi a jobb kezével a lány bal kezét és a kör közepe felé nyit - New York (negyed fordulat neki jobbra bal lábbal keresztezve, lánynak balra jobb lábbal keresztezve),
és-re visszahelyezik a testsúlyukat a másik lábukra,
2-re a fiú a bal lábával visszalép a kiindulási helyére, testsúlyát rögtön ráhelyezi a lábára és szembe (vissza) fordítja a lányt (nem fognak össza, marad a nyitott tartás), a lány pontosan ugyanezt teszi tükörben az ellentétes lábbal,
és-re a fiú a jobb, a lány a bal lábával keresztben kirúg a körbôl kifelé,
3-és-re zárják a rúgó lábat és rögtön csípôcsavarást végeznek tükörképként jobbra majd balra,
4-re a fiú a jobb, a lány a bal lábával oldalra kilép (a kör felé),
5-és-6-ra megismétli a New York-ot
7-és-8-ra egy spot turn*-nel a fiú és a lány fél fordulattal elfordulva egymástól a következô partnerhez fordul. (* Spot turn - fiú lépései: jobb lábbal elôre lép és megfordul ezen a lábán balra egy felet, majd (vissza) elôrelép a bal lábára és a jobbat zárja, testsúlyt ráhelyezve. Lány ugyanezt teszi, csak jobbra fordulva és jobb-bal-jobb lábakkal)

3. Figurasor: fiú (körül) forgós   Számolás 1-és-2-és-3-és-4, 5-és-6, 7-és-8, 1-és-2, 3-és-4, 5-és-6, 7-és-8

Kezdünk egy alappal, ami fiúnak elôre-hátra, lánynak hátra-elôre mozgást jelent.
A következô lépés sor egy
helycsere, amit egy fél alappal vezetünk be.

A helycsere után elengedik a tartást és a fiú balra, a lány jobbra (tükörben) együtt táncolnak 1-és-2-re egy Cucaradsa-t* /ejtsd: kukaradzsa/. 3-és-4-re a fiú megismétli a Cucaradsa-t jobbra, majd 5-és-6-és-7-és-8 mindkét kezét magasra emelve helyben topogva fél fordulatot tesz jobbra, hogy táncirányban várja a következô lányt. Addig a lány sétalépésekkel elindul a fiú körül, hogy megtegyen egy egész kört, azaz tovább sétálva szembe kerül a következô fiúval.
* (Cucaradsa = a fiú bal, a
lány jobb lábbal 1-re oldalra lép, és-re visszahelyezi a testsúlyt és 2-re zárja a balt a jobbhoz illetve a jobbot a balhoz a lány esetében)

4. Figura Neve: Botafogós              Számolás 1-és-2-és-3-és-4, 5-és-6, 7-és-8, 1-és-2, 3-és-4, 5-és-6, 7-és-8

Kezdünk egy alappal, ami fiúnak elôre-hátra, lánynak hátra-elôre mozgást jelent.
A következô lépés sor egy
helycsere, amit egy fél alappal vezetünk be.

Szemben állva tánctartásban vagy két-kéz-tartásban 1-és-2, 3-és-4, 5-és-6 három kontra botafogót* táncolnak. (Kontra, mert nem azonos, hanem ellentétes oldalra táncolják a botafogót, de tartásban). 7-és-8-ra spot turn, a következô partner felé fél fordulat.
* Kontra botafogó (3 db): 1-re a fiú bal a lány jobb lábbal elöl keresztezve jobbra ill. balra lép /testtel kicsit -1/8-ot- utánafordul a lépésnek/, és-re a jobb/bal (fiú/lány) lábával oldalra kitámaszt (nagyon kis súlyt vive a lábára), 2-re visszahelyezi a teljes súlyát a bal/jobb lábára és kicsit megáll. 3-és 4-re megismétli ugyanezt a másik lábbal és másik oldalra, majd 5-és-6 ismét botafogó jobbra/balra.

5. Figurasor: Török törölközô            Számolás 1-és-2-és-3-és-4, 5-és-6, 7-és-8, 1-és-2, 3-és-4- 5-és-6-és-7-és-8

Kezdünk egy alappal, ami fiúnak elôre-hátra, lánynak hátra-elôre mozgást jelent.
A következô lépés sor egy
helycsere, amit egy fél alappal vezetünk be.

1-és-2-re A fiú hátra lép és vissza, közben keresztbe fogja a lány kezét, felemeli a jobb karját, hogy a lány kifordulhasson alatta és 2-re 1/4-et fordul balra, hogy kényelmesen el tudja vezetni a lányt a háta mögé.
1-és-2-re a lány is hátralép, de a visszalépésnél jobbra kifordul 1/4-et, felemelve a jobb karját, a balt még nagyon rövid ideig lenn tartja.
3-és-4-re a fiú Cucaradsa-t táncol jobbra, közben már a bal karját is magasba emelve egy kanyarító mozdulatot tesz, hogy a háta mögé (shadow /árnyék/ állásba) vezesse a lányt. Karját nem engedi le, hanem váll magasságában oldalra tartja.
3-és-4-re a lány három lépéssel a fiú háta mögé sétál úgy, hogy minden számolásra 1/4-et fordul (vagy 3-ra 1/4, és-re 1/2, 2-re balra oldalra lép). Karja oldalra felemelve, melle a fiú hátára mutat.
A megérkezés Shadow állásba fiú bal oldalára történjen, fogást ne engedjék el!
5-és-6 a fiú a shadow pozícióban bal lábbal hátra lép, közben a karok tartása megmarad, 6-ra visszazár a jobb mellé.
5-és-6 a lány ebben a tartásban elôre lép a fiú mellé jobb lábbal és visszalépésnél nem zár, hanem jobbra enyhe terpeszbe lép vissza, enyhén jobbra fordulva, mert készül, hogy át fog menni a fiú jobb oldalára.
7-és-8 a fiú egy jobb Cucaradsa-t táncol, közben bal kezével a feje fölött átemeli a lány kezét, majd elengedi, ha a lány már átment a jobb oldalára (de el is engedheti a balkezes tartást), 8-ra ismét táncirányba fordul a következô lányhoz (1/4 fordulat balra), közben a jobb kezével a lánynak indítást (lendületet) ad a pördülethez, mivel a lánynak majdnem egy egész fordulatot kell csinálnia balra, ezért ne engedjék el a jobb kéz-jobb kéz tartást, hogy legyen kiindulási irány, merre forogjon a lány. (Meg kell húzni a fogódzó kezeket, mint a motoros csónak indító zsinórját).
7-és-8 a lány elfordul egy kissé, hogy bal lábbal el tudjon indulni a fiú mögött, 2 lépéssel átmegy a fiú jobb oldalára, elengedi a bal kezével a fiú bal kezét, a jobbal kicsit erôsebb támasztékot adva a fiúnak a tovább pörgetésre és balra fordulva tovább pörög a következô várakozó fiúhoz.

Megjegyzés: ez az utolsó figurasor nehéz, ezért annak letáncolása nagyobb rutint igényel. Az elsô négy figurasor elég egy party mambo eltáncolásához.

(Lejegyezte: Kissimon Judit, Budapest, 1998, december. 2.)