Make your own free website on Tripod.com

t@nc

Magyar Divat- és Sporttánc Szövetség
2400 - Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 11.
telefon: (25) 323-710 telefon/fax: (25) 323-663


Versenyszabályzat:

A Magyar Divat- és Sporttánc szövetség évente legalább 4 versenyt hirdet meg úgy, hogy valamennyi kategóriában - az országos bajnokságon kívül - minimum 2 alkalommal /úgynevezett ranglista versenyen/ pontzerzési lehetõséghez jussanak a táncosok.
A ranglista versenyeket a szövetség elnöksége hagyja jóvá, közzéteszi azok helyét, idõpontját, kategóriáit.
A ranglista versenyeken és az országos bajnokságon az egyes kategóriákban induló produkciók száma nem lehet kevesebb hatnál. Ellenkezõ esetben a verseny nem mínõsíthetõ pontszerzõnek.
Az országos bajnokságon, valamint a szövetség által kijelölt versenyeken elért eredmények alapján ranglista készül valamennyi tánckategóriában, amelynek 1-10. helyezettje a maygar válogatott kerettagja. A ranglistát minden évben - a nemzetközi versenyek elött - nyílvánosságra hozza a titkárság. A pontszerzõ versenyek pontértékeit a nemzetközi szabályzat szerint kell számítani, a magyar bajnokság dupla pontértékû.
A ranglista az alapja a nemzetközi /IDO/ versenyekre történõ nevezéseknek, de az elnökség nevezéskor figyelembe veheti az elõzõ évi IDO versenyeken elért eredményeket is. (VB, EB I-III.) A nemzetközi versenyekre történõ nevezés felétele, hogy a kerettagok, valamint azo a versenyzõk, akik korábbi eredményeik alapján nevezhetõek lenének, a felmérõ versenyen részt vegyenek. A nemzetközi versenyeken való indulás továbi feltétele az IDP tagság, aelynek költésgei a versenyzõket, táncpedagógusokat, zsûritagokat terheli.

A szövetség három korosztály számára hírdet IDO-tánc versenyeket:

gyermek korosztály 7. életévét betöltött, de a 11.
évet még be nem töltött
junior korosztály 11. életévét betöltött, de a 15.
évet még be nem töltött
felnõtt korosztály 15. életévet beöltött versenyzõk

A szövetség versenyein scak a szövetség tagjai vehetnek részt, akik versenyzõi igazolvánnyal tudják igazlni tagsági viszonyukat, sportorvosi alkalmasságukat, éves tagdíjuk befizetését. A versenyzõi igazolvány hiánya miatt bárki - akár a verseny helyszínén is - kizárható. Az ellenõrzés mindenkor a rendezõ feladata. (Az esetleges tagdíj elmaradások a verseny helyszínénn is befizethetõek).

A szövetség versenyein rsztvevõk nevezési díjat fizetnek a rendezõnek, amelynek mértéét a közgyûlés határozza meg.

A versenyek idõpontját, helyét, kategóriáit az elnökség minden alkalommal gyezteti a szerveõvel. A versenyrendezési kérelmet a rendezvény elött három hónappal írásban kell eljuttani a titkársághoz, hogy az a hírlevélben megjelenhessen. Az elnökség döntése alapján a titkárság a szövetség valamennyi tagjának megküldi a versenykiírást.
A versenyekre a klubok, egyéni versenyzõk részvételi szándékukat írásban, a nevezési lap kitöltésével jelenthetik be, az adott verseny elött legalább 14 nappal. Helyszíni nevezés nincs! A beérkezett nevezések alapján készül a rajtlista, amit a titkárság megküld a verseny szervezõjének.
A szövetség által meghírdetett versenyeken az elnökségi ülésen felkért pontozóbírók /3-5-7 fõ/, valamint számláló bizottság mûködik közre. A hivatalos személyek tiszteletdíját az SZMSZ alapján a rendezõ fizeti.
A nemzetközi versenyek szakmai értékelõ bizottságaiba történõ delegálás joga az elnökségé.
Táncklubok, intézmények, magánszemélyek is szervezhetnek táncversenyt IDO-táncokban a ranglista versenyken kívül, de azt kötelesek írásban a szövetség titkársága felé jelezni.

A versenyek értékelési szempontjai

Értékelési táblázat:

Milyennek ítéli a produkciót A bemutatót annak három idõpontjában - elején - közepén - végén hova sorolja a zsûritag.

KÖZEPES

KIVÁLÓ

KÖZEPES

1.I

2.I

3.I

1.II

2.II

3.II

KIVÁLÓ

1.III

2.III

3.III

Az értékelés "átszámítása" pontokra:

1.I

1.II

1.III

2.I

2.II

2.III

3.I

3.II

3.III

13

16

19

23

26

29

33

36

3.9

Közepes

Kiváló

A pontok összesítéséné a zsûritagoknak a /három értékelésnél elõforduló/ leggyakoribb érékeket kell megjelölniük dominánsnak.
A zsûritagok által adott pontok ugyancsak összesítésre kerülnek úgy, ogy a középérték /átlag tükrözze a látott produkció minõségét.

Minden verseny döntõjében az írásban leadott értékelést felmutatott "helyrepontozás" egészíti ki.

Egyéb tudnivalók a versenyekkel kapcsolatban

Zene: valamennyi zenei felvételnek jó minõségûnek - esetleg TV-felvételhez szükséges elvárásoknak megfelelõnek kell lennie.
Egy hangkazettán csak egy zenei felvétel lehet, a kazetta "A" oldalának elején. A felvétel nem lehet sem rövidebb, sem hosszabb az dott kategóriában elõírtnál (a szervezõ a verseny elött elenõrzi az idõtartamot).

Fény: a verseny szervezõje biztosítja a színpad világítását: zöld, vörös, sárga, kék és fehér fényekkel. A szervezõ lehetõvé teszi a versenyzõ megízottjának - fényechnikai szakembernek - a fény kezelését.

hangrendszer: a szervezõ dupla hangfalakat biztosít a zene bejátszásához úgy, hogy az jól hallható legyen mind a táncos, mind a közönség felé.

Táncterület: mérete minimum 9 m x 10 m, show formácinál 12 m x 14 m; anyaga lehet parketta vagy mûanyag "balettszõnyeg",ami a versenyzõ testi épségét nem veszélyezteti (csúszásveszély).
A táncfelületet a versenyzõk kellékeikkel nem szennyezhetik! (A verseny alatt a szervezõ köteles a táncfelület tisztán tartásáról gondoskodik.)

A versenybõl való kizárás okai:

A Magyar Divat- és Sporttánc Szövetség az IDO-elõírásokhoz igazodva a következõ tánckategóriákban hirdet versenyeket, illetve határozza meg a szabályokat.
(A szövetség fentartja a jogot új tánckategóriák bevezetésére, nemzetközi elfogadtatására, illetve az "elavult, idejemult tánckategóriák" törlésére.)


A lapot készítette Radványi Zoltán.