Make your own free website on Tripod.com
 
                MAGYAR TÁNCSPORT SZÖVETSÉG
I. Fejezet
Általános rész
1. §.
 1. A Versenyszabályzat a Magyar Táncsport Szövetség sporttevékenységének hivatalos játékszabálya.
 2. A Versenyszabályzat hatályba lépésének napjától vonatkozik
  1. a Magyar Táncsport Szövetség valamennyi tagszervezetére (táncsport egyesületek, más jogi személyek által fenntartott táncklubok stb.) és azok tagjaira,
  2. a Magyar Táncsport Szövetség valamennyi szervezetére, bizottságára (Elnökség, Felügyelő Bizottság, Etikai és Fegyelmi Bizottság stb.) és azok tagjaira
  3. a Magyar Táncsport Szövetség minden hivatalos versenyén közreműködő versenyvezetői testület (versenyvezető, döntőbíró, pontozóbíró, számlálóbíró, szövetségi ellenőr, zenei szerkesztő) tagjaira - függetlenül attól, hogy ezen személyek esetleg nem (csak) a Magyar Táncsport Szövetség, hanem más (pld. professzionista) szervezet tagjai
  4. a Magyar Táncsport Szövetség hivatalos versenyein résztvevő amatőr versenyző párosokra
  5. minden olyan magán vagy jogi személyre, szervezetre, amely a Magyar Táncsport Szövetség keretein belül táncversenyt szervez, rendez, vagy a lebonyolításban közreműködik.
 3. A mindenkori hatályban lévő Versenyszabályzat az Alapszabály melléklete.
 4. A Versenyszabályzatban nem tárgyalt témakörökre az Alapszabály előírásai a mérvadóak.
II. Fejezet.
A táncverseny
2. §.
Általános meghatározások.
 1. Táncversenynek minősül minden olyan verseny, rendezvény
  1. melyet a Magyar Táncsport Szövetség vagy annak egyik tagszervezete rendez, vagy ha nem a Magyar Táncsport Szövetség vagy valamelyik tagszervezete a rendező, akkor a rendezéshez a Magyar Táncsport Szövetség vagy valamelyik tagszervezete szakmai támogatást és felügyeletet biztosít.
  2. melynek megrendezését az Magyar Táncsport Szövetség szakági illetékese a versenykiírás alapján engedélyezi.
  3. melyen érvényes versenybírói engedéllyel rendelkező személyek látják el a pontozóbírói, a számlálóbírói, a döntnöki és a szövetségi ellenőri feladatokat.
  4. melyen érvényes versenykönyvvel rendelkező amatőr versenyzőpárok állnak rajthoz.
  5. mely esemény szerepel a Magyar Táncsport Szövetség hivatalos versenynaptárában, vagy a rendezvényről a Magyar Táncsport Szövetség valamennyi tagszervezete a versenyt megelőző előírt időpontban versenykiírást kapott.
  6. melynek megtekintése bárki számára nyitott (függetlenül attól, hogy a belépés díjtalan-e vagy sem)
 2. A 2.§. (1) bekezdésében felsorolt valamennyi feltétel teljesülése esetén a táncverseny hivatalos és csak a Magyar Táncsport Szövetség mindenkori érvényben levő Versenyszabályzata szerint bonyolítható le.
 3. Nem minősül hivatalos táncversenynek illetve táncversenynek az olyan rendezvény
  1. ahol a 2.§. (1) bekezdésében foglaltak együttesen nem teljesülnek
  2. amit nem a verseny, hanem más egyéb cél érdekében (pld. táncbemutató, bál, műsoros est stb.) szerveznek, rendeznek.
3. §.
Versenyformák, versenyfajták.
 1. Táncverseny megrendezésre kerül
  1. standard táncokból (angol keringő, tangó, bécsi keringő, slowfox, quickstep)
  2. latin-amerikai táncokból (cha-cha, samba, rumba, paso doble, jive)
  3. tíztáncból (standard és latin-amerikai táncok együtt értékelve)
  4. formációs csoportok standard mix táncaiból
  5. formációs csoportok latin-amerikai mix táncaiból.
 2. A táncversenyeket minősítésük szempontjából két fő csoportba kell sorolni:
  1. pontszerző versenyek
  2. nem pontszerző versenyek
 3. Pontszerző verseny az, ahol a versenyző párok a versenyen elért eredményeik alapján úgynevezett “továbbjutó” pontokat kapnak. Csak az a verseny lehet pontszerző,
  1. amelyet a versenykiírásban előzetesen pontszerző versenynek hirdettek meg, illetve azt a Magyar Táncsport Szövetség szakági illetékese pontszerző versenynek engedélyezte
  2. amely valamennyi adott, a versenykiírásban szereplő versenyosztályú és korcsoportú, érvényes versenykönyvvel rendelkező hazai amatőr versenyző páros részére nyitott (kivétel a Területi Bajnokságok!)
  3. amelyen egy adott korcsoportban és versenyosztályban legalább 2 versenyző páros rajthoz áll (függetlenül attól, hogy a rajthoz álló párosok hány táncklub képviseletében versenyeznek)
  4. amelyen a versenyt minimum 5 fő pontozóbíró közreműködésével rendezik meg
  5. amelyik verseny szerepel a Magyar Táncsport Szövetség hivatalos versenynaptárában.
 4. Nem minősül pontszerzőnek a táncverseny - és nem kaphatnak “továbbjutó” pontokat a versenyző párok - ha
  1. a 3.§. (3) bekezdésének bármely alpontja szerinti előírás nem valósul meg.
  2. a verseny meghívásos, vagyis csak a név szerint meghívott klubok versenyzői vagy név szerint meghívott versenyző párok állhatnak rajthoz
  3. a verseny csapatverseny, vagyis csak a versenykiírásban előzetesen meghatározott összetételű csapatok nevezhetnek
 5. A pontszerző versenyek felsorolása, elnevezése:
  1. klubközi táncverseny hazai versenyző párokkal
   1. az ilyen versenyen csak hazai versenyző párok és a “kishatár” szerződést aláíró országok versenyző párosai állnak rajthoz
   2. a hazai versenyző párok a versenyben elért eredményeik alapján továbbjutó pontokat kapnak
   3. a külföldi versenyző párok részére csak az elért helyezést kell versenykönyvükbe bejegyezni.
  2. klubközi táncverseny hazai és külföldi versenyző párokkal
   1. a verseny a hazai versenyző párok részére nyitott, de külföldi versenyzők (azonos korcsoportú és versenyosztályú) is rajthoz állnak
   2. a hazai versenyző párok a versenyben elért eredményeik alapján továbbjutó pontokat kapnak
   3. a külföldi versenyző párok részére csak az elért helyezést kell versenykönyvükbe bejegyezni
  3. Területi Bajnokságok
   1. egy adott terület, régió bajnoksága. A versenyt megrendezhetik csak az adott régió versenyzői számára, de megrendezhetik egyes korcsoportok és egyes versenyosztályok versenyző párosai részére nyitottan is.
   2. a versenyző párok a versenyben elért eredményeik alapján továbbjutó pontokat kapnak
   3. a legkisebb területi egység mely Területi Bajnokságot írhat ki a megye illetve megyei jogú város lehet
  4. Országos Ranglista Verseny
   1. a verseny a “B” az “A” és az “S” versenyosztály versenyzői részére kerül megrendezésre
   2. a versenyt standard táncokból. latin-amerikai táncokból, tíztáncból a versenyző párok részére illetve a formációs csoportok (standard mix illetve latin amerikai mix) részére kell megrendezni.
   3. a standard, a latin-amerikai és a tíztánc ranglistaversenyen csak az ifjúsági és a felnőtt korcsoport versenyző párjai állhatnak rajthoz.
   4. a standard, a latin-amerikai és a tíztánc ranglistaversenyen a két korcsoport (felnőtt és ifjúsági) és a három versenyosztály (B, A, S) versenyzői együtt - “összevontan” - versenyeznek.
   5. országos ranglistaversenyt standard táncokból, latin-amerikai táncokból és tíztáncból évente minimum 3-3 alkalommal kell rendezni.
   6. a versenyző párok a versenyben elért eredményeik alapján úgynevezett “ranglista” pontokat kapnak
   7. a versenyző párok a versenyben elért eredményeik alapján továbbjutó pontokat kapnak
  5. Versenyosztályok Országos Bajnoksága
   1. valamennyi versenyosztály (kivéve: “E”) valamennyi korcsoportjának (kivéve: senior) versenyzői részére minden versenyévadban csak egyszer kerül megrendezésre
   2. csak hazai versenyző párok állhatnak rajthoz
   3. egy adott versenyosztály országos bajnokságára csak az adott versenyosztályban szereplő versenyzőpáros nevezhető be.
   4. az adott versenyosztályon belül valamennyi korcsoport bajnokságát meg kell rendezni (kivétel: gyermek I. és gyermek II. korcsoport)
   5. a gyermek I. és gyermek II. korcsoport részére Országos Gyermekbajnokságot kell rendezni standard és latin amerikai táncokból
   6. a versenyző párok a versenyben elért eredményeik alapján továbbjutó pontokat kapnak
  6. Nemzeti Bajnokság
   1. megrendezésre kerül minden versenyévadban egy-egy alkalommal külön a felnőtt és külön az ifjúsági és külön a junior korcsoportú versenyző párok részére standard táncok, latin-amerikai táncok és tíztánc versenyformákban; senior korcsoportban standard és latin-amerikai táncokban, továbbá a formációs csoportok standard mix és latin-amerikai mix táncaiban.
   2. csak hazai versenyző párok állhatnak rajthoz
   3. standard illetve latin-amerikai táncokban a versenyző párok csak az IDSF bajnokságokra vonatkozó versenyruházati előírás szerinti versenyruhában állhatnak rajthoz.
   4. egy páros egy versenyévadban csak a saját korcsoportja Nemzeti Bajnokságán állhat rajthoz. (Pld. vagy az ifjúsági vagy a felnőtt bajnokságon)
   5. a versenyző párok a versenyben elért eredményeik alapján úgynevezett “ranglista” pontokat kapnak
   6. a versenyző párok a versenyben elért eredményeik alapján továbbjutó pontokat kapnak
4. §.
Korcsoportok, versenyosztályok
 1. A Magyar Táncsport Szövetség versenyein a versenyző párok az alábbi korcsoportokban versenyeznek:
  1. gyermek I. korcsoport
 2. Az adott naptári évben töltik be legfeljebb 9. életévüket
  1. gyermek II. korcsoport
 3. Az adott naptári évben töltik be legfeljebb 10 vagy 11. életévüket
  1. junior I. korcsoport
 4. Az adott naptári évben töltik be legfeljebb 12 vagy 13. életévüket
  1. junior II. korcsoport
 5. Az adott naptári évben töltik be legfeljebb 14 vagy 15. életévüket
  1. ifjúsági korcsoport
 6. Az adott naptári évben töltik be legfeljebb 16, 17 vagy 18. életévüket
  1. felnőtt korcsoport
 7. Az adott naptári évben töltik be legalább 19. életévüket
  1. senior korcsoport
 8. Az adott naptári évben töltik be legalább 35. életévüket
  1. a gyermek II, a junior I és II, az ifjúsági és a felnőtt korcsoportban versenyző párosok egyik tagja lehet az adott korcsoportnál fiatalabb.
 9. A Magyar Táncsport Szövetség versenyein a versenyző párok az alábbi versenyosztályokban versenyeznek:
  1. “E” versenyosztály
   1. standard táncok: angol keringő, tangó, quickstep
   2. latin-amerikai táncok: cha-cha, rumba, jive
   3. ebben a versenyosztályban standard és latin-amerikai táncokban csak a Versenyszabályzat mellékletében (figurakatalógus) felsorolt és erre a versenyosztályra engedélyezett figurák táncolhatók
  2. “D” versenyosztály
   1. standard táncok: angol keringő, tangó, slowfox, quickstep
   2. latin-amerikai táncok: cha-cha, samba, rumba, jive
   3. ebben a versenyosztályban standard és latin-amerikai táncokban csak a Versenyszabályzat mellékletében (figurakatalógus) felsorolt és erre a versenyosztályra engedélyezett figurák táncolhatók
  3. “C” versenyosztály
   1. standard táncok: angol keringő, tangó, bécsi keringő, slowfox, quickstep
   2. latin-amerikai táncok: cha-cha, samba, rumba, paso doble, jive
   3. ebben a versenyosztályban standard és latin-amerikai táncokban csak a Versenyszabályzat mellékletében (figurakatalógus) felsorolt és erre a versenyosztályra engedélyezett figurák táncolhatók
  4. “B” versenyosztály
   1. standard táncok: angol keringő, tangó, bécsi keringő, slowfox, quickstep
   2. latin-amerikai táncok: cha-cha, samba, rumba, paso doble, jive
   3. tíztánc (a junior, az ifjúsági és felnőtt korcsoport részére)
  5. “A” versenyosztály
   1. standard táncok: angol keringő, tangó, bécsi keringő, slowfox, quickstep
   2. latin-amerikai táncok: cha-cha, samba, rumba, paso doble, jive
   3. tíztánc (a junior, az ifjúsági és felnőtt korcsoport részére)
  6. “S” versenyosztály
   1. standard táncok: angol keringő, tangó, bécsi keringő, slowfox, quickstep
   2. latin-amerikai táncok: cha-cha, samba, rumba, paso doble, jive
   3. tíztánc (a junior, az ifjúsági és felnőtt korcsoport részére)
 10. A gyermek I. és gyermek II. korcsoportban nincsenek versenyosztályok!
  1. mindkét korcsoportban, standard táncokban mind az öt standard táncot, illetve latin-amerikai táncokban mind az öt latin-amerikai táncot el kell táncolni a versenyeken.
  2. mindkét korcsoportban, standard táncokban és latin-amerikai táncokban csak kötött, előírt (a Versenyszabályzat mellékletében felsorolt) figurákból álló koreográfia táncolható
  3. amennyiben a versenyzőpáros - életkor alapján - magasabb korcsoporti besorolásba kerül (junior I.) úgy az új korcsoportban a versenyzést az eddig szerzett pontjai alapján “E”, “D” vagy “C” versenyosztályba sorolva folytathatja.
 11. A 4.§. (3) bekezdés c.) alpontjában leírt eset kivételével valamennyi versenyzőpáros valamennyi korcsoportban a versenyzést “E” versenyosztályban kezdi.
5. §.
Versenyruházat
 1. A Magyar Táncsport Szövetség versenyein a különböző versenyosztályokba és korcsoportba tartozó versenyző párok csak az alábbi előírások szerinti versenyruházatban versenyezhetnek:
  1. gyermek I. és gyermek II. korcsoportban táncos és táncosnő csak a nemzet-közi előírásoknak megfelelő ruhában versenyezhet.
   1. fiú versenyruházata: standard és latin amerikai táncokban egyaránt fekete hosszúnadrág normál vagy magasított derékkal, fehér hosszú ujjú ing végig begombolva, nem feltűrt ingujj, fekete nyakkendő, fekete bőr vagy lakk alacsony sarkú cipő, fekete zokni, a nadrágon fekete öv fémcsattal engedélyezett, nyakkendő csipesz engedélyezett, a rövid haj ajánlatos, a hosszú hajat összefogva kell viselni, semmiféle smink és ékszer viselése nem engedélyezett (lásd melléklet!)
   2. lány versenyruházata: standard és latin-amerikai táncokban egyaránt zárt egyrészes, egyszínű, díszítés nélküli ruha, vagy fekete szoknya és fehér blúz, a szoknya lehet 2 vagy 3 félkör, egy egyszerű félkör alsószoknya engedélyezett, a szoknya alja közvetlenül a térd felett legyen, a szoknya színével azonos színű fehérneműt kell viselni, tanga nem engedélyezett, a ruha anyaga nem lehet fémszálas és csipke, nem lehet testszínű, nem lehet semmiféle díszítés (strassz, flitter, toll, csipke, rojt, virágok stb.) alacsony, blokksarkú cipő vagy szandál engedélyezett (3,5 cm), fehér bokazokni kötelező, egyszerű frizura engedélyezett, nem lehet magas konty, a hajban szalag vagy kisebb virágdísz lehet, nem használható színes vagy flitteres hajlakk, smink nem engedélyezett.(lásd melléklet!)
  2. “E” versenyosztályban standard és latin-amerikai táncokban egyaránt
   1. fiú versenyruházata: standard és latin amerikai táncokban egyaránt fekete hosszúnadrág normál vagy magasított derékkal, fehér hosszú ujjú ing végig begombolva, nem feltűrt ingujj, fekete nyakkendő, fekete bőr vagy lakkcipő, fekete zokni, a nadrágon fekete öv fémcsattal engedélyezett, nyakkendő csipesz engedélyezett. A rövid haj ajánlatos, a hoszszú hajat összefogva kell viselni. Ékszer (gyűrű, fülbevaló) viselése nem engedélyezett (lásd melléklet!)
   2. lány versenyruházata: standard és latin-amerikai táncokban egyaránt zárt egyrészes, egyszínű, díszítés nélküli ruha vagy fekete szoknya és fehér blúz. A szoknya lehet 2 vagy 3 félkör, egy egyszerű félkör alsószoknya engedélyezett. A szoknya alja közvetlenül a térd felett legyen, a szoknya színével azonos színű fehérneműt kell viselni, tanga nem engedélyezett. A ruha anyaga nem lehet fémszálas és csipke, nem lehet testszínű, nem lehet semmiféle díszítés (strassz, flitter, toll, csipke, rojt, virágok stb.). Egyszerű frizura engedélyezett, nem lehet magas konty, a hajban szalag vagy kisebb virágdísz lehet, nem használható színes vagy flitteres hajlakk, smink nem engedélyezett.(lásd melléklet!)
   3. junior I. korosztályban a női cipő sarka maximum 5 cm lehet
   4. ifjúsági és felnőtt korcsoportban lányoknak szolid smink engedélyezett
    
  3. “D” versenyosztályban
   1. táncos versenyruházata: standard táncokban fekete vagy sötétkék hosszú nadrág, fehér hosszú ujjú ing (nem feltűrt ujjú), nyakkendő; latin-amerikai táncokban fekete vagy sötétkék hosszúnadrág, fekete vagy fehér hosszú ujjú ing. (Semmiféle díszítés nem engedélyezett, garbó, póló viselése nem engedélyezett)
   2. táncosnő versenyruházata: standard táncokban díszítés nélküli ruha vagy szoknya és blúz (nadrág nem engedélyezett!); latin-amerikai táncokban egyszerű díszítés nélküli egyrészes versenyruha. (Semmiféle díszítés nem engedélyezett)
  4. “C” versenyosztályban
   1. férfi versenyruházata: standard táncokban fekete vagy sötétkék hosszú nadrág, fehér hosszú ujjú ing, csokornyakkendő; latin amerikai táncokban egyszerű, díszítés nélküli versenyruha (junior I-II korcsoport)
  5. Ifjúsági, felnőtt és senior korcsoportban standard táncokban mellény viselése lehetséges,
  6. 2./ nő versenyruházata: standard táncokban díszítés nélküli versenyruha, (junior I-II korcsoport)

  7. Ifjúsági, felnőtt és senior korcsoportban standard és latin-amerikai táncokban egyaránt lehetséges díszített versenyruha.
  8. “B” versenyosztályban
   1. táncos versenyruházata: standard táncokban fekete vagy éjszinkék frakk, latin-amerikai táncokban versenyruha
   2. táncosnő versenyruházata: standard és latin-amerikai táncokban versenyruha
  9. “A” versenyosztályban
   1. táncos versenyruházata: standard táncokban fekete vagy éjszinkék frakk, latin-amerikai táncokban versenyruha
   2. táncosnő versenyruházata: standard és latin-amerikai táncokban versenyruha
  10. “S” versenyosztályban
   1. táncos versenyruházata: standard táncokban fekete vagy éjszinkék frakk, latin-amerikai táncokban versenyruha
   2. táncosnő versenyruházata: standard és latin-amerikai táncokban versenyruha
 2. Tanga viselése hölgyeknek egyetlen versenyosztályban sem megengedett. Olyan alsóneműt (bugyit) kell felvenni, ami tánc közben is takarja a feneket.
 3. Az IDSF hivatalos versenyeire (világ és Európa-bajnokságok, világ és Európa kupák, szubkontinens bajnokságok, IDSF ranglistaversenyek) csak olyan magyar versenyzőpáros delegálható, amelyik rendelkezik az előírásoknak megfelelő versenyruházattal
  1. táncos versenyruházata:
   1. standard táncok: fekete vagy éjszinkék frakk
   2. Latin-amerikai táncok: fekete vagy éjszinkék hosszúnadrág fekete vagy éjszinkék felsőrésszel. Díszítés csak a ruha színével megegyező színű lehet. Fehér ing viselése engedélyezett, ha a nadrág színével azonos színű hosszú ujjú felsőrész ezt takarja.
  2. táncosnő versenyruházata:
   1. standard táncok: versenyruha
   2. latin-amerikai táncok: versenyruha (tanga viselése nem engedélyezett!)
 4. Reklám a versenyruhán:
  1. a Magyar Táncsport Szövetség hivatalos versenyén egy szponzor maximum 40 cm2 felületű hirdetése helyezhető el a férfi táncos versenyruháján, a ball mellrészen vagy a bal karon, a reklámfelirat nem lehet 5 cm-nél magasabb vagy 21 cm-nél szélesebb.
III. Fejezet
A táncverseny résztvevői
6. §.
Az amatőr versenyzőpáros
 1. Egy versenyző pár egy táncosból és egy táncosnőből áll. Egy adott versenyen egy táncos vagy táncosnő csak egy partnerrel állhat rajthoz.
 2. A Magyar Táncsport Szövetség versenyein amatőr minősítésű versenyző párok állhatnak rajthoz. Amatőr minősítésű az a versenyzőpáros,
  1. mely tagja a Magyar Táncsport Szövetség valamelyik tagszervezetének
  2. mely nem tagja professzionista versenytáncos szervezetnek
  3. nem versenyez professzionistaként
  4. nem rendelkezik versenytáncos vagy társastáncos hivatásos előadóművészi engedéllyel
  5. nem rendelkezik társastánc és/vagy versenytánc oktatói szakvizsgával.
  6. nem versenyez pénzjuttatásért. Nem számít pénzjuttatásnak az engedélyezett asszisztensi tevékenységből származó bevétel, a szponzoroktól szerződés alapján tanulásra, ruhavásárlásra, utazásra, edzőtáborozásra kapott pénz, és nem számít pénzjuttatásnak sem az útiköltség térítése sem a versenyek pénzdíjazása.
 3. Amatőr minősítésű versenyzőpáros vagy annak egy tagja asszisztensi tevékenységet folytathat, ha
  1. a Magyar Táncsport Szövetség asszisztensi tanfolyamán sikeres vizsgát tesz
  2. erre táncklubjának oktatójától írásbeli megbízást kap, és ennek egy példányát a Magyar Táncsport Szövetség Elnökségének megküldi
  3. rendszeresen részt vesz az asszisztensek részére rendezett továbbképzéseken
 4. Amennyiben erről a két érintett klub oktatója megállapodik, akkor asszisztensi tevékenységet folytathat amatőr táncos egy másik klubban is. Erről a megállapodásról egy példányt a Magyar Táncsport Szövetség Elnökségének meg kell küldeni.
 5. Az amatőr státusz visszaállítását kérheti az a versenyző, aki
  1. korábban lemondott amatőr státuszáról és professzionistaként versenyzett, de már nem kíván tovább professzionistaként versenyezni
  2. súlyos fegyelmi vétsége miatt az amatőr versenyzéstől meghatározatlan időre el lett tiltva és az eltiltás óta egy év eltelt.
  3. A “reamatőrizáció” csak az IDSF mindenkori vonatkozó előírásai alapján lehetséges. Az amatőr státusz visszaállítását a Magyar Táncsport Szövetségen keresztül az IDSF Elnöksége engedélyezheti, egy táncosnak csak egyszeri alkalommal.
 6. A Magyar Táncsport Szövetség amatőr versenyző párjai rendelkeznek a Magyar Táncsport Szövetség által kibocsátott és hitelesített versenykönyvvel
  1. csak olyan versenykönyvvel lehet versenyre nevezni
   1. amely szabályosan és jól olvashatóan van kitöltve
   2. amelyikben benne van a versenyző fényképe
   3. amelyikből kitűnik, hogy a versenyző a Magyar Táncsport Szövetség melyik tagszervezetének a tagja
   4. amelyikben a versenyévadra érvényes startbélyeg van
   5. amelyből egyértelműen megállapítható a versenyző korcsoportja, versenyosztálya és partnere (partnernője) neve
7. §.
A versenybírói testület
 1. A Magyar Táncsport Szövetség hivatalos versenyein a versenybírói testület tagja:
  1. a versenyvezető. A versenyvezető feladata
   1. kapcsolatot tart fenn a versenyző párokkal, a rendezőkkel a versenybírókkal és a közönséggel.
   2. bemutatja a versenyen résztvevő versenyző párokat (csak név szerint), versenybírókat, közreműködőket
   3. a tánctérre szólítja az egyes tánckörökben versenyző párosokat, ellenőrzi a tánckörök létszámát
   4. rajtszám szerint ismerteti a következő fordulóba jutottakat, név szerint bemutatja a döntőbe jutottakat
   5. a döntőben felkéri a pontozóbírókat minden egyes táncban minden egyes versenyző páros helyezési számainak felmutatására, és ezeket a helyezési számokat hangosan, jól érthetően, meghatározott sorrendben felolvassa a számlálóbíró(k) részére
   6. ismerteti a verseny eredményét, a versenyző párok elért helyezését
   7. aláírja a versenykönyveket, a versenybírói könyveket és a helyezett versenyzők részére az okleveleket.
  2. a versenyvezetővel szemben támasztott legfőbb követelmények
   1. nem tehet semmiféle megjegyzést a versenyző párok teljesítményére
   2. a Versenyszabályzat és a Magyar Táncsport Szövetség egyéb szabályainak megfelelő ismerete. Amennyiben a versenyvezető nem szakmabeli, úgy mellé segítőként egy szakmai vezetőt kell kijelölni.
   3. nemzetközi versenyen (3.§. 5/b.) angol és/vagy német nyelv ismerete legalább társalgási szinten.
 2. (Nem lehet versenyvezető a Magyar Táncsport Szövetség versenyein az a személy, aki külföldi pontozóbíróval vagy versenyzőpárral - nyelvtudás hiánya miatt - nem tud kommunikálni!)
  1. a döntőbíró. A döntőbíró vagy döntnök feladata
   1. az adott versenyen a mindenkor érvényben levő Versenyszabályzat hiánytalan betartása és betartatása
   2. a tudomására jutott legapróbb szabálytalanság esetén is haladéktalanul köteles intézkedni a szabálytalanság megszüntetéséről
   3. a szabálytalanság mértékétől függően a versenyt megkezdését elhalasztani vagy a megkezdett versenyt félbeszakítani - a tapasztalt szabálytalanság megszűntetéséig. Amennyiben ez bármely okból nem megoldható úgy a versenyt végleg lezárni
   4. megtagadni a rajthoz állását vagy kizárni a versenyzésből azt a versenyzőpárost, amelyik a Versenyszabályzat azon pontját sérti meg és olyan mértékben, amelyik a versenyből történő kizárást vonja maga után.
   5. Döntőbírót minden hivatalos versenyre kötelező kijelölni.
  2. a döntőbíróval szemben támasztott legfőbb követelmények
   1. a Versenyszabályzat és a Magyar Táncsport Szövetség egyéb szabályainak magas fokú ismerete
   2. nemzetközi versenyen idegen nyelv (angol és/vagy német) ismerete
   3. a figurakatalógus és az egyes versenyosztályokban táncolható figurák naprakész ismerete
  3. a pontozóbíró. A pontozóbíró feladata
   1. valamennyi fordulóban a verseny hivatalos pontozólapján értékelni a versenyzőpárok teljesítményét.
   2. a döntőben felmutatni minden egyes versenyzőpáros helyezési számát minden bemutatott táncra vonatkozólag.
   3. A versenybírói szempontok szerint kell pontozni
  4. a pontozóbíróval szemben támasztott legfőbb követelmények
   1. a versenyzőpárok teljesítményének a Versenyszabályzatok szerinti értékelése
   2. a figurakatalógus és az egyes versenyosztályokban táncolható figurák naprakész ismerete
   3. amatőr táncos, aki táncpedagógusi és versenybírói képesítést szerzett, amatőr pályafutását befejezve csak az utolsó amatőr versenye utáni egy naptári év elteltével pontozhat.
  5. a számlálóbíró(k). A számlálóbíró(k) feladata
   1. a pontozóbírók által kitöltött pontozólapok feldolgozása, összesítése
   2. a verseny eredményének a versenyzőpárok helyezésének kiszámítása
   3. a verseny eredményének és a párok helyezésének valamint a helyezés után kapott továbbjutó pontok bejegyzése a versenyjegyzőkönyvbe és a versenykönyvekbe
  6. a számlálóbíróval szemben támasztott legfőbb követelmények
   1. a Magyar Táncsport Szövetség hivatalos eredményszámítási módszerének (skating) kitűnő ismerete
   2. jó számolási készség, gyors és precíz munka
  7. A szövetségi ellenőr. A szövetségi ellenőr feladata
 3. A szövetségi ellenőrt az Etikai és Fegyelmi Bizottság határozattal bíz meg egyszeri speciális feladat ellátására.
 4. A Magyar Táncsport Szövetség hivatalos versenyein pontozóbírói feladat ellátására csak olyan személy jelölhető ki vagy kérhető fel, aki
  1. pontozóbírói vizsgával rendelkezik
  2. a Magyar Táncsport Szövetség által kiadott hivatalos és érvényes versenybírói könyvvel rendelkezik
  3. az adott versenyévadra érvényes versenybírói bélyeggel rendelkezik
  4. a kötelezően előírt továbbképzéseken részt vett, és az adott versenyévadra érvényes minősítő vizsgát tett
  5. külföldi versenybíró esetén az, akit hazájának táncszövetsége írásban delegált
 5. A Magyar Táncsport Szövetség hivatalos versenyein a közreműködő versenybírók kötelező létszáma
  1. klubközi versenyen minimum 5 fő. Ha 5 főnél kevesebb pontozóbíró működik közre egy adott versenyen, akkor az a verseny nem lehet pontszerző.
  2. kiemelt versenyen minimum 7 fő. Ha 7 főnél kevesebb de minimum 5 fő pontozóbíró működik közre egy kiemelt versenyen, úgy az kiemelt minősítését elveszíti, a versenyzőpárok által elért eredmények csak egy pontszerző verseny eredményeinek számítanak. Az ilyen versenyen ranglista pont nem adható, bajnok nem hirdethető.
  3. A Magyar Táncsport Szövetség hivatalos versenyein ajánlott maximális pontozóbírói létszám 9 fő.
  4. A Magyar Táncsport Szövetség Elnöksége a Magyar Táncpedagógusok Egyesületének vezetőségével együttműködve minden versenyévadot megelőzően minimum 30 naptári nappal elkészíti és nyilvánosságra hozza azoknak a pontozóbíróknak a listáját, akik az elkövetkezendő versenyévadban hazai hivatalos versenyeken pontozhatnak, illetve akik külföldi versenyre delegálhatók.
 6. A Magyar Táncsport Szövetség hivatalos versenyeire a pontozóbírók kijelölése az alábbiak szerint történik:
  1. kiemelt versenyekre a versenyévadot megelőző 30 nappal, a versenyévadra kiadott versenybírói lista alapján a Magyar Táncsport Szövetség Elnöksége jelöli ki a pontozóbírókat a számlálóbírókat és a döntnököt.
  2. az egyéb pontszerző versenyekre a nyilvánosan közzétett pontozóbírói listáról a verseny rendezője hívhat meg pontozóbírókat a Magyar Táncsport Szövetség szakági illetékesének (érintettség esetén legalább 2 fő elnökségi tag) egyetértésével illetve engedélyével.
  3. Pontozóbírói összeférhetetlenség:
   1. A pontozás során tisztességesen és pártatlanul kell eljárni. A pontozásból ki van zárva az a pontozóbíró, akinek hozzátartozója az adott versenyre benevezett, az adott versenykategóriában az adott versenykörben szerepel. Hozzátartozók adott versenyen együtt, egyidejüleg nem pontozhatnak ugyanazon bírói testületben.
   2. Az 1./ bekezdés alkalmazásában hozzátartozó: az egyenes ági rokon és annak házastársa, örökbefogadó és a nevelőszülő, az örökbefogadott és a nevelt gyermek, a testvér, a házastárs, az élettárs és a jegyes, a házastárs egyenes ági rokona és testvére, valamint a testvér házastársa.
   3. Az a pontozóbíró, versenyszervező, döntnök, szövetségi ellenőr MTÁSZ tisztségviselő aki az 1./ és 2./ bekezdésben foglaltakat megsérti, fegyelmi vétséget követ el, ellen fegyelmi eljárást kell indítani.
 7. Amennyiben egy pontozóbíró egy adott versenyre való kijelölést elfogad vagy felkérést elvállal, úgy a versenyen köteles pontosan megjelenni.
 8. Külföldi versenybíró meghívásának szabályai:
  1. hazai, nem kiemelt pontszerző verseny esetén a rendező a versenyrendezési kérelemben javaslatot tesz a pontozóbíró személyére vagy nemzetiségére. A meghívást ez alapján csak a Magyar Táncsport Szövetség szakági illetékese végezheti
  2. egy adott kiemelt pontszerző versenyre a Magyar Táncsport Szövetség Elnöksége maximum 5 fő külföldi versenybírót hívhat meg. Amennyiben a verseny költségviselője valamelyik tagszervezet, úgy a meghívás várható költségeiről a rendező felet kellő időben informálni kell.
 9. A Magyar Táncsport Szövetség hivatalos versenyeire számlálóbírónak olyan személy kérhető fel vagy jelölhető ki, aki
  1. számlálóbírói vizsgával rendelkezik
  2. a Magyar Táncsport Szövetség által kiadott hivatalos és érvényes versenybírói könyvvel rendelkezik
  3. az adott versenyévadra érvényes versenybírói bélyeggel rendelkezik
  4. a kötelezően előírt továbbképzéseken részt vett, és az adott versenyévadra érvényes minősítő vizsgát tett
 10. A Magyar Táncsport Szövetség hivatalos versenyein az eredmény kiszámítást csak hivatalos számlálóbíró végezheti. Kiemelt versenyeken a számlálást minimum 2 fő számlálóbírónak kell végezni.
 11. A Magyar Táncsport Szövetség versenyein az eredmény számításához számítógép illetve számítógépes program használható illetve alkalmazható ha
  1. az adott program működését, számításainak helyességét a Magyar Táncsport Szövetség erre kijelölt (akár ad hoc) bizottsága vagy felkért szakértője megvizsgálta, annak kifogástalan működéséről meggyőződött
  2. a szakértői alkalmassági vizsgálat után a program engedélyezési törzsszámot és alkalmazhatósági engedélyt kapott a Magyar Táncsport Szövetség Elnökségétől
  3. ha egy adott versenyen az alkalmazott programot és számítógépet megfelelő képesítésű személy kezeli
  4. a számítógéptől függetlenül - esetleges üzemzavar esetére - legalább egy fő számlálóbíró van a helyszínen
IV. FEJEZET
A verseny lefolytatása
8. §.
A versenyrendezési kérelem
 1. A Magyar Táncsport Szövetség, a Magyar Táncsport Szövetség bármely tagszervezete vagy más jogi vagy magánszemély táncversenyt szervezhet, rendezhet ha
  1. a Magyar Táncsport Szövetség szakági illetékesétől a rendezésre vagy szervezésre engedélyt kapott
  2. a Magyar Táncsport Szövetség által kiírt verseny(ek) rendezésére vagy szervezésére a Magyar Táncsport Szövetség szakági illetékesétől felkérést kapott
  3. a Magyar Táncsport Szövetség által pályázatra kiírt rendezési vagy szervezési jogot elnyerte
 2. A Magyar Táncsport Szövetség Elnöksége egyes - elsősorban kiemelt fontosságú - verseny szervezési és rendezési jogát magánál tarthatja
 3. A Magyar Táncsport Szövetség koordinálása, felügyelete alá eső versenyfajtákra és versenytáncokra kiírt versenyek az alábbiak szerint szervezhetők, rendezhetők illetve bonyolíthatók le:
  1. a Magyar Táncsport Szövetség tagszervezetei versenyt rendezhetnek, szervezhetnek hazai vagy hazai és külföldi amatőr versenyzőpárok részvételével standard táncokból (angol keringő, tangó, bécsi keringő, slowfox, quickstep), latin-amerikai táncokból (samba, cha-cha, rumba, paso doble, jive) tíztáncból (standard és latin-amerikai táncok együtt összesítve értékelve), formációs csoportok standard és latin-amerikai mix táncaiból ha a Magyar Táncsport Szövetség szakági illetékese erre az engedélyt megadja. Az engedélyt az erre rendszeresített űrlapon kell kérni.
  2. a versenyrendezési kérelem űrlapját értelemszerűen, írógéppel vagy nyomtatott betűkkel jól olvashatóan kitöltve levélben, telefaxon vagy személyesen kell a Magyar Táncsport Szövetség szakági illetékesének benyújtani a versenyt tervezett időpontját megelőzően legalább 3 hónappal.
  3. a versenyrendezési kérelmet a Magyar Táncsport Szövetség szakági illetékese köteles 8 napon belül elbírálni és döntéséről a kérelmezőt haladéktalanul értesíteni. A verseny engedélyezését vagy letiltását is írásban kell visszaküldeni a versenyrendezési kérelem benyújtójának
  4. ha a verseny megrendezést a Magyar Táncsport Szövetség szakági illetékese engedélyezi, akkor versenykiírást kell készíteni. A versenykiírásnak tartalmaznia kell mindazon adatokat, melyet a versenyrendezési kérelem is tartalmaz
   1. a verseny időpontja, helyszíne, rendezője, elnevezése
   2. a verseny korcsoportja, versenyosztálya, versenyformája
   3. a meghívott versenybírók névsora
   4. a tánctér mérete, burkolata, a szolgáltatandó zene módja
   5. a nevezési határidő és a nevezési cím
   6. a verseny díjazása, egyéb információk
  5. az aktuális versenynaptárt a Magyar Táncsport Szövetség valamennyi tagszervezetének havonta meg kell küldeni
  6. ha a versenyre külföldi versenyzőket is várnak, akkor a részükre szóló versenykiírást csak a Magyar Táncsport Szövetség küldheti el a külföldi táncszövetségnek (kivéve kishatár menti versenyek)
 4. A Magyar Táncsport Szövetség szakági illetékese elutasítja a versenyrendezési kérelmet ha
  1. a verseny tervezett időpontját megelőző három hónapon belül nyújtják be a rendezési kérelmet
  2. a verseny tervezett időpontjában és helyszínének közvetlen körzetében több - előzetesen már engedélyezett hasonló kategóriájú verseny kerül megrendezésre
  3. a verseny tervezett időpontja és versenyosztálya egybeesik az adott versenyosztály országos bajnokságával
  4. a verseny tervezett időpontja egybeesik a Magyar Bajnokság időpontjával (kivéve ha azzal együtt történne a rendezés pld. előverseny)
  5. A verseny tervezett időpontja egybeesik a Magyar Táncsport Szövetség közgyűlésének időpontjával
  6. A szakági illetékes a fentiektől bármiben eltérő probléma esetén a verseny rendezési kérelmet elbírálás céljából az Elnökség elé terjesztheti
 5. A verseny rendezőjének minden esetben biztosítania kell
  1. kellő számú jól olvasható rajtszámot
  2. megfelelő mennyiségű és minőségű pontozólapot
  3. nyílt pontozáshoz felmutató táblákat
  4. megfelelő mennyiségű és nagyságú kulturált öltözőt és mellékhelyiséget
  5. megfelelő nagyságú és versenyzésre alkalmas burkolatú táncteret (lásd 13.§)
  6. szabályos tempójú korrekt zenét
  7. kifogástalan hangosítást
  8. kellő létszámú és felkészült rendezői gárdát
  9. kiemelt versenyekre versenyorvost
  10. formációs versenyek esetén a versenyzők által hozott zene lejátszására alkalmas hangtechnikai készüléket
  11. a verseny helyezettjeinek a versenykiírás szerinti díjazását.
 6. A verseny vezető testület tiszteletdíja és útiköltsége a rendező felet terheli.
 7. Amennyiben a verseny az előzetes tervek alapján több napig tart, úgy a más helységekből vagy külföldről érkező versenyzők szállási lehetőségeinek szervezéséről a rendező köteles gondoskodni. A szállási lehetőségekről és annak várható költségéről a versenyzőket kellő időben értesíteni kell.
9. §.
Versenyrendezés megbízás vagy pályázat alapján
 1. A Magyar Táncsport Szövetség által kiírt versenyre a Magyar Táncsport Szövetség megbízhatja bármelyik tagszervezetét a rendezés lebonyolításával
  1. a megbízást kellő időben, a verseny tervezett időpontja előtt 4 - 6 hónappal írásban, a szükséges adatok közlésével kell eszközölni
 2. a megbízott tagszervezet a felkérést annak kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles megválaszolni, függetlenül attól, hogy a felkérést elfogadta-e vagy sem
 3. A Magyar Táncsport Szövetség egyes kiemelt hazai vagy nemzetközi verseny rendezésére, szervezésére pályázatot ír ki az előző naptári év október 31-ig
  1. a pályázati kiírásnak tartalmazni kell
   1. valamennyi szükséges adatot és információt ami a rendezéshez vagy szervezéshez szükséges
   2. a Magyar Táncsport Szövetség rendezéssel kapcsolatos elvárásait
  2. a pályázati felhívást a Magyar Táncsport Szövetség valamennyi tagszervezetének egyszerre egyidőben meg kell küldeni
  3. a pályázatokat az előírt határidőig írásban kell benyújtani
  4. a pályázatok értékelését valamennyi pályázónak meg kell küldeni
10. §.
Benevezés, parkettpróba
 1. Egy adott táncversenyre a versenynaptárban konkrét dátummal van megjelölve a nevezési határidő. Ez az az időpont, ameddig az adott versenyre szóló nevezéseknek meg kell érkeznie a rendezőhöz.
  1. a versenyre a nevezést a kiírásnak megfelelően kell megtenni. A nevezésnek tartalmaznia kell a táncos és a táncosnő nevét, korcsoportját, versenyosztályát az adott táncból, és a nevező klub / egyesület nevét.
  2. a nevezés csak írásban történhet, melyet a klub / egyesület szakmai vezetője vagy vezetője aláírásával lát el.
 2. A nevezési határidő, ha a versenykiírásban vagy a versenynaptárban nincs külön feltüntetve - klubközi versenyen a verseny előtti naptári egy hét, kiemelt verseny esetén a verseny előtti két hét ezt követően méltányossági alapon a rendező bírálja el.
 3. Ha a rendező lehetővé teszi, hogy ne csak előzetesen írásban, hanem a helyszínen is nevezhessenek a versenyzőpárok, a nevezni szándékozóknak akkor is rendelkezniük kell klubjuk írásbeli nevezésével, amit a helyszínen a nevezéskor át kell adni a rendezőnek.
 4. A rendező megtagadja a versenyzőpáros versenyjegyzőkönyvbe történő regisztrálását, illetve nem ad rajtszámot és nem engedi rajthoz állni a párost, ha
  1. a versenyre a nevezési határidőig nem lett szabályosan benevezve
  2. helyszíni nevezés esetén nem rendelkezik klubja írásos nevezésével
  3. a versenyzőpáros vagy annak valamelyik tagja nem hozta el a versenyre a versenykönyvét
  4. a verseny korcsoportja vagy versenyosztálya nem egyezik meg a versenyzőpáros korcsoportjával vagy versenyosztályával
  5. a versenykönyv hiányosan van kitöltve, abból nem állapítható meg a versenyző klubja, életkora, versenyosztálya, partnere, vagy nincs benne fénykép
  6. a versenykönyv nincs a Magyar Táncsport Szövetség illetékese által hitelesítve
  7. a versenyző nem rendelkezik az adott versenyévadra szóló startbélyeggel
 5. Amennyiben a 10.§. (4) bekezdésének bármelyik alpontjára való hivatkozással a rendező a versenyzőpáros rajthoz állását nem engedélyezi, akkor erről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely jegyzőkönyv egy példányát a versenyzőpár klubjának, egy példányát pedig a versenyjegyzőkönyvhöz csatolva a Magyar Táncsport Szövetség szakági illetékesének meg kell küldeni
 6. A versenykiírásban meghatározott időpontban a versenyzőpáros köteles a verseny színhelyén megjelenni.
 7. Az előzetesen írásban leadott nevezést a versenyzőpáros köteles a helyszínen megerősíteni.
  1. a versenyzőpáros a versenykiírás szerinti időben a nevezési helyen jelentkezik a táncos és táncosnő versenykönyvével, itt egyeztetik illetve ellenőrzik a páros nevét, korcsoportját, versenyosztályát, klubját, startjogosultságát
  2. a versenyzőpáros a versenyjegyzőkönyvbe történt regisztrálás után rajtszámot kap
  3. a versenyzőpáros köteles kifizetni a versenykiírásban feltűntetett nevezési díjat. A nevezési díjon felül semmiféle céllal vagy címen pénz a versenyzőktől nem szedhető.
 8. A versenyre benevezett versenyzőpárok részére a versenykiírás szerinti időpontban bemelegítési, parkettpróba lehetőséget kell biztosítani
  1. bemelegítésen, parkettpróbán csak az adott versenyre benevezett és a rajtszámát már átvett és láthatóan viselő páros vehet részt
  2. a bemelegítés időtartamára a rendező zenét szolgáltathat. Ebben az esetben a bemelegítés kezdetekor ismertetni kell a versenyzőkkel, hogy melyik versenyfajta zenéjére mikor lehet bemelegíteni.
  3. amennyiben későbbi időpontba (pld. a szünetben) is adódik bemelegítési lehetőség, akkor erről a versenyzőpárokat tájékoztatni kell.
  4. A bemelegítési idő végén - a verseny pontos kezdése érdekében - valamennyi páros köteles a táncteret haladéktalanul elhagyni.
11. §.
A rajtszám
 1. Minden versenyzőpáros az adott versenyen köteles végig azt a rajtszámot viselni, amit a nevezéskor a rendezőtől kapott
  1. amennyiben ez a rajtszám a verseny közben oly mértékben rongálódott, hogy nem lehet a páros rajtszámát egyértelműen felismerni, a rendező köteles a rajtszámot kicserélni.
  2. a megrongálódott rajtszám kicserélése után a cserébe kapott rajtszámot köteles a versenyzőpáros viselni
  3. a rajtszámot a táncos hordja, versenyruháján a hátán rögzítve
 2. A rajtszám lehet fehér alapon fekete szám vagy fekete alapon fehér szám, anyaga lehet papír, textil vagy ezekhez hasonló tulajdonságokkal bíró könnyű anyag
 3. a rajtszámnak olyannak kell lennie, hogy a számot a tánctér minden pontjáról jól és egyértelműen lehessen olvasni
 4. A rajtszám rögzítéséhez szükséges eszközt (biztosító tű) a táncos kellő számban köteles magánál hordani, a rendező nem köteles azt a rajtszámhoz adni
 5. A rendező a rajtszámot a verseny végén visszakérheti, ezt köteles a versenyzőpárossal a rajtszám átvételekor közölni.
 6. A rajtszámon reklám, hirdetés elhelyezése lehetséges. Ennek nagysága a rajtszám teljes felületének maximum 20 %-a.
12. §.
A verseny zenéje
 1. A verseny folyamán a zeneszolgáltatásról a rendező köteles. gondoskodni A zeneszolgáltatás lehet zenekar által játszott zene (élő) vagy gépzene (magnetofon, lemezjátszó, CD, MD, DAT)
  1. a verseny rendezője szabadon dönt, hogy a versenyen gépzene vagy élő zeneszolgáltatás lesz, de ezt mind a versenyrendezési kérelemben mind pedig a versenykiírásban fel kell tűntetni
  2. zeneszolgáltatásra csak olyan zenekar kérhető fel amely rendelkezik megfelelő repertoárral és az egyes versenytáncok zenéinek tempó és időtartam előírásait ismeri és azokat képes betartani
  3. gépzene szolgáltatásra, zenei szerkesztésre olyan személy kérhető fel, aki kifogástalan minőségű, színvonalas, megfelelő tempójú hangfelvételek széles választékával rendelkezik. A gépzene szolgáltatója köteles betartani az egyes versenytáncok tempó és időtartam előírásait
  4. a versenyen játszott zenének a táncok karakterét kell visszaadnia, nem lehet diszkó zenét játszani a latin-amerikai táncokhoz.
  5. Az egyes tánckörökben nem kell mindig ugyanazt a zenét játszani, de tempójának, időtartamának és jellegének azonosnak kell lenni
  6. az egyes táncok tempó és minimum - maximum időtartam előírásai
 
13. §.
A tánctér
 1. A versenyzőpárok a versenyen táncaikat a tánctéren mutatják be.
 2. A tánctéren a verseny alatt csak a versenyzőpárok és a pontozóbírók tartózkodhatnak, a közönséget a tánctértől el kell választani.
 3. A tánctér téglalap alakú, vízszintes és sík felületű, táncra alkalmas burkolattal ellátott kell hogy legyen
  1. a tánctér jellemző adatait a versenyrendezési kérelemben fel kell tüntetni
  2. a Magyar Táncsport Szövetség szakági illetékese megtagadhatja a tervezett tánctéren való hivatalos verseny rendezésének engedélyezését, ha annak burkolata balesetveszélyes, mérete nem megfelelő, nem sík és vízszintes a kialakítása
 4. Táncversenyt csak parketta vagy azzal egyenértékű burkolatú (linóleum, egyéb műanyag, táncpadló stb.) és minimum 120 m2 nagyságú tánctéren lehet rendezni
 5. A verseny folyamán a táncteret meg kell tisztítani a felhordott szennyeződéstől (por) és a ruhákról lehullott díszítésektől (strassz, flitter, gyöngy, stb.)
 6. A tisztítást a parkettpróba után is, és a verseny szüneteiben is el kell végezni. Ha verseny közben valamilyen ok miatt a tánctér balesetveszélyessé válik, akkor a versenyt félbe kell szakítani és a táncteret versenyzésre alkalmas állapotba kell hozni.
14 §.
Tánckörök beosztása, fordulók
 1. A versenyt az indulók létszámától függően több fordulóban kell lebonyolítani
 2. A rendező a verseny menetét, az első forduló táncköreinek beosztását a verseny kezdete előtt köteles kihirdetni és mindenki által jól látható, hozzáférhető és olvasható helyen kifüggeszteni
 3. Az Országos Ranglistaversenyeken és a Magyar Bajnokságon az egyes versenykörök beosztását az aktuális ranglista figyelembe vételével kell elkészíteni úgy, hogy a ranglista alapján egyenlő erősségű tánckör beosztást kell készíteni. A további fordulókban a körbeosztás az előző forduló eredményeinek figyelembe vételével készül.
 4. A verseny folyamán az egyes fordulókból továbbjutott versenyzőpárok rajtszámát a következő forduló előtt nyilvánosan ki kell hirdetni
 5. Az egyes fordulókból a versenyzőpárok legalább 50 %-át, de maximum 2/3-át tovább kell juttatni a következő fordulóba, feltéve ha az nem a döntő.
 6. A döntőbe jutó párok létszámát és a tartandó fordulókat az alábbiak szerint kell meghatározni:
 7. Induló párok száma
  Döntőben táncol
  Forduló
  2 pár
  2 pár
  Előtánc + döntő
  3 pár
  3 pár
  Előtánc + döntő
  4 pár
  4 pár
  Előtánc + döntő
  5 pár
  5 pár
  Előtánc + döntő
  6 pár
  6 pár
  Előtánc + döntő
  7 pár
  4 pár
  Elődöntő + döntő
  8 pár
  5 pár
  Elődöntő + döntő
  9 pár
  6 pár
  Elődöntő + döntő
  10-12 pár
  6 pár
  Elődöntő + döntő
  13- 24 pár
  6 pár
  Elődöntő + középdöntő + döntő
  25-48 pár
  6 pár
  Selejtező + elődöntő + középdöntő + döntő
  48 pár felett
  6 pár
  Előselejtező + selejtező + elődöntő + középdöntő + döntő
 8. Amennyiben egy versenyen az induló párok létszáma azonnali döntő rendezését írja elő, akkor előtáncot kell tartani. Előtánc során az egyes táncok időtartama minden táncból 1 perc .
 9. A rendező 13 vagy annál több induló páros esetén egy fordulóval többet is rendezhet, vagyis eggyel több lépcsőben is lebonyolíthatja a versenyt.
 10. Újratáncolási rendszer alkalmazható (Redance) kiemelt versenyeken 13 pár fölötti induló létszám esetén, egyéb versenyeken 24 pár feletti induló létszám esetén. Az újratáncolási rendszer első selejtező fordulójából az induló párok legfeljebb 50 %-át kell továbbjuttatni, a második selejtező kört a megmaradt párokkal kell megtartani, kiválogatva közülük azokat, akik az első körből már kiválasztottakkal együtt jutnak a következő fordulóba.
 11. A verseny megrendezhetőségének érdekében - ha a létszám ezt indokolja - egyes korcsoportok összevonhatók:
  1. gyermek I. és gyermek II. korcsoport
  2. junior I. és junior II. korcsoport
  3. kiemelt versenyek esetében az ifjúsági és felnőtt korcsoport
  4. a fentieken kívül más korcsoporti összevonás nem engedélyezett
 12. Az egyes tánckörökben táncolók létszáma az indulók létszámának és a tánctér nagyságának függvénye
  1. gyermek I., gyermek II., junior I. és junior II. korcsoportokban az egy versenyzőpárra eső tánctér nagysága minimum 10 m2, az egyes tánckörökben táncolók létszáma maximum a tánctér nagysága/10 m2 lehet
  2. ifjúsági, felnőtt és senior korcsoportokban az egy versenyzőpárra eső tánctér nagysága minimum 20 m2, az egyes tánckörökben táncolók létszáma maximum a tánctér nagysága/20 m2 lehet
15. §.
Kiválasztás a következő fordulóba, pontozás
 1. A Magyar Táncsport Szövetség hivatalos versenyein a pontozóbírók
  1. selejtező(k)ben, elődöntőben , középdöntőben a verseny hivatalos pontozólapján értékelik a versenyzőpárok teljesítményét. Az értékelés célja, hogy kiválasztásra kerüljön a következő fordulóba jutó, előre meghatározott és nyilvánosan kihirdetett számú versenyzőpáros. A kiválasztás a pontozólapon vagy a páros rajtszáma alá (mellé, fölé stb.) írt “X” jellel, vagy a versenyzőpáros rajtszámának bekarikázásával, vagy a rajtszám felírásával történik. A következő fordulóba jutásra kiválasztott páros rajtszámát egyértelműen kell megjelölni. Ha valamilyen jelölésen a pontozóbíró javít, akkor a javítást szignálnia kell. A nem egyértelmű, javítást nem szignált pontozólapot a számlálóbizottság nem fogadhatja el. A pontozóbírónak ekkor korrigálnia kell, még akkor is, ha ezért a versenyt meg kell állítani
  2. selejtezőben, elődöntőben és középdöntőben a pontozás “titkos”, nyilvánosan nem hirdetik ki hogy az adott fordulóban melyik páros melyik pontozó-bírótól hány “X” jelet kapott. Miután az összes versenyben levő páros egy táncot már bemutatott, a pontozólapokat össze kell szedni és a számlálóbizottságnak át kell adni. A pontozólapokat valamennyi bemutatott tánc után ugyanígy össze kell szedni és a számlálóbizottságnak át kell adni.
  3. Minden fordulóban minden táncnál annyi “X” jelet kell kiadni, amennyit a versenyvezető a forduló kezdetekor nyilvánosan kihirdetett.
  4. Amennyiben a pontozóbíró egy adott párnál zenei hibát lát, úgy azt “Z” betű kiadásával a pontozólapon fel kell tüntetni. Amennyiben a pontozóbírók többsége egy párosnak egy adott táncban zenei hibát jelez, úgy abban a fordulóban és abban a táncban a páros részére esetleg kiadott összes többi “X” jelet törölni kell.
  5. A lépéshatár szabályok ellen vétőket a pontozólapon meglehet jelölni, a szankcionálás a döntnök hatáskörébe tartozik. (kizárás)
  6. döntőben minden bemutatott táncot és minden döntőben táncoló versenyzőpárost “nyíltan” kell pontozni, a páros helyezési számát - az adott táncra vonatkozólag - fel kell mutatni. A nyílt felmutatás kétféleképpen lehetséges:
   1. a döntőben minden tánc után felmutatásra kerül minden egyes versenyzőpáros helyezési száma
   2. a döntőben bemutatott valamennyi tánc után kerül sor a helyezési számok nyílt felmutatására tánconként és versenyzőpáronként. Ebben az esetben a pontozóbíróknak a pontozólapra minden bemutatott tánc után fel kell írni az egyes pároknak adott helyezési számot, és ez alapján kell majd a végén nyíltan felmutatni az értékelést jelentő számokat.
   3. Zenei hibát csak az előfordulókban lehet jelezni. A döntőben a zenei hibát külön jelezni nem szabad, azt a páros helyezési értékelésében kell figyelembe venni és beszámítani.
 2. A számláló bíró vagy a számláló bizottság
  1. selejtezőben, elődöntőben, középdöntőben a pontozóbírók által a pontozó-lapokra írt értékeléseket felvezeti az erre a célra készült összesítőre, az adatok összesítése után megjelöli a következő fordulóba jutott párosok rajtszámát
  2. a döntőben a pontozóbírók által nyíltan felmutatott helyezési számokat az erre a célra rendszeresített lapra felvezeti és a “skating system” szerint a végső eredményt kiszámítja
  3. a verseny eredményét és a kapott pontszámokat a versenyjegyzőkönyvbe és a versenyzők versenykönyvébe bevezeti.
 3. Döntőbe jutásnál, esetleges holtverseny esetén az alábbiak szerint kell eljárni:
  1. a hatodik helyen azonos eredménnyel rendelkező két pár (kettős holtverseny) esetén
   1. kiemelt versenyen és tíztánc versenyen a döntőben 7 páros fog táncolni
   2. nem kiemelt de pontszerző versenyen mind a két páros automatikusan a VI. helyet és az ezért járó pontszámot kapja, a döntőben már nem kell táncolniuk
  2. ha két párnál több pár végez azonos eredménnyel a döntő előtti a fordulóban, és a döntőbe jutásért így minimum hármas holtverseny van, akkor a holtversenyben lévő párokkal az ún. “széttáncolást” kell alkalmazni
   1. a holtversenyben levő párok valamennyi táncot eltáncolják
   2. a pontozóbírók valamennyi tánc után nyíltan helyre pontoznak
   3. a számlálóbíró a “skating system” szerint kiszámítja a széttáncolás eredményét
   4. a széttáncolás eredménye alapján egészül ki a döntő mezőnye a kellő számú párral (egy vagy több pár a holtverseny függvényében)
   5. a széttáncolásnál a zene hossza 1 perc minden táncnál
 4. Az adott verseny után az összesítőket ki kell függeszteni mindenki által látható helyre. Minden táncpedagógusnak, versenyzőnek joga van az összesítőbe betekinteni. Az ezzel kapcsolatos esetleges észrevételeket a verseny döntnöke felé kell megtenni.
16. §.
Magasabb versenyosztályba jutás, ranglista
 1. A Magyar Táncsport Szövetség hivatalos, pontszerzőnek számító versenyein minden versenyzőpáros annyi továbbjutó pontot kap, ahány párost megelőz.
 2. Az azonos helyen végzett párosoknak a páros számára kedvezőbb (magasabb) pontszámot kell adni.
 3. A tíztánc versenyen kapott pontokat fele-fele arányban kell a standard és a latin pontokhoz írni. Esetleges páratlan pontszám esetén a fennmaradó plusz pontot a páros döntése alapján kell a standard vagy a latin-amerikai táncok pontszámához adni.
 4. A gyermek I. és a gyermek II. korcsoportban versenyző párosok pontokat kapnak elért eredményeik alapján, de nem tartoznak versenyosztályba és így nem is juthatnak fel magasabb versenyosztályba. Amikor életkoruk alapján junior I. korcsoportban versenyezhetnek, akkor az addig szerzett pontjaik alapján “E”, “D”, vagy “C” versenyosztályba nyernek besorolást.
 5. A junior I. korcsoportba sorolt versenyzőpárok maximum a “B” versenyosztályban versenyezhetnek, a “A” versenyosztályba csak akkor kerülhetnek fel, ha életkoruk alapján a junior II. versenyosztályba nyernek besorolást. Ha a feljutás egyéb feltételeit már az előző korcsoportban teljesítették és csak az életkor miatt nem kerülhettek magasabb versenyosztályba, akkor a korcsoporti átsoroláskor automatikusan a magasabb versenyosztályba kerülnek.
 6. A junior II. korcsoportba sorolt versenyzőpárok maximum a “A” versenyosztályban versenyezhetnek, az “S” versenyosztályba csak akkor kerülhetnek fel, ha életkoruk alapján az ifjúsági. versenyosztályba nyernek besorolást. Ha a feljutás egyéb feltételeit már az előző korcsoportban teljesítették és csak az életkor miatt nem kerülhettek magasabb versenyosztályba, akkor a korcsoporti átsoroláskor automatikusan a magasabb versenyosztályba kerülnek.
 7. Az egyes versenyosztályokból a magasabb versenyosztályba jutás feltételei a következők:
 
versenyosztály
pontszám
Versenyek száma
OB-n való indulás
E osztályból D osztályba
150 pont
Minimum 8 verseny
 
D osztályból C osztályba
200 pont
Minimum 8 verseny
igen
C osztályból B osztályba
120 pont
Minimum 8 verseny
Igen
B osztályból A osztályba
100 pont
Minimum 8 verseny
Igen
A osztályból S osztályba
80 pont
Minimum 8 verseny
igen
 
 1. A magasabb versenyosztályba jutás csak az adott pontszám elérése, az adott versenyosztályban előírt számú versenyen való indulás és az adott versenyosztály Országos Bajnokságán való részvétele után lehetséges.
  1. ha egy páros a magasabb osztályba való jutáshoz szükséges pontszámot elérte, teljesítette az előírt számú versenyen való indulást, akkor még tovább versenyezhet eddigi versenyosztályában a versenyosztály Országos Bajnokságáig. Az Országos Bajnokságon való versenyzés után már a magasabb versenyosztályba jut.
  2. ha a páros versenyosztálya Országos Bajnokságán indult és csak egy ezutáni versenyen éri el a kellő pontszámot vagy az előírt versenyszámot - az az összes feltétel teljesülésének napján jut fel a magasabb versenyosztályba.
 2. A Magyar Táncsport Szövetség kiemelt versenyei közül az Országos Ranglistaversenyeken és a Magyar Bajnokságokon (kivétel: a Junior és az Ifjúsági Magyar Bajnokság) a versenyzőpárok elért eredményeik alapján ranglistapontokat kapnak az alábbiak szerint:
 
 
Pontszám
Pontszám
Helyezés
Bajnokság
Ranglista
Helyezés
Bajnokság
Ranglista
I
240
200
XIV
55
46
II
216
180
XV
53
44
III
192
160
XVI
50
42
IV
168
140
XVII
48
40
V
144
120
XVIII
46
38
VI
120
100
XIX
43
36
VII
108
90
XX
41
34
VIII
96
80
XXI
39
32
IX
84
70
XXII
36
30
X
72
60
XXIII
36
30
XI
66
55
XXIV
36
30
XII
60
50
XXV-XLVIII
24
20
XIII
58
48
 
 1. A ranglistán elfoglalt pozíció kiszámítása:
  1. egy adott versenyévadban egy adott versenyzőpáros valamennyi Országos Ranglistaversenyen elért helyezése és a Magyar Bajnokságon elért helyezése alapján ranglista pontokat kap. Ezeken a versenyeken kapott ranglista pontokat össze kell adni, az összegből kialakul a ranglista sorrend.
  2. külön ranglistát kell vezetni standard táncokból, latin-amerikai táncokból és tíztáncból.
  3. az adott versenyévadot követő versenyévad első ranglistaversenyén szerzett ranglista pontokat hozzá kell adni a páros eddigi ranglista pontjaihoz, de az előző versenyévad első ranglistaversenyének pontszámait (ha a páros indult azon a versenyen!) le kell vonni az eredményből. Ugyanígy kell eljárni a Nemzeti Bajnokságok esetében is. (Az új Bajnokság után az előző évi Bajnokság ranglista pontszámait törölni kell)
  4. A külföldi versenyekre való nevezés alapja a nevezés előtti 5 nappal aktuális ranglista.
  5. Az országos ranglista párokra vonatkozik. Új párosoknál a pontszerzést újra kell kezdeni.
  6. Ranglista pontazonosság esetén az a páros kerül a ranglistán előrébb, amelyik a Magyar Bajnokságon jobb helyezést ér el.
17.§.
Külföldi delegálások
 1. Meghívás külföldi versenyre
  1. Csak az MTÁSZ címére érkezett, vagy oda eljuttatott külföldi meghívás hivatalos.
  2. A magán címre, vagy tagszervezethez érkezett meghívásokat is úgy kell lebonyolítani, hogy bejelentik az MTÁSZ elnökségének
  3. Az MTÁSZ-hoz érkezett külföldi meghívásokat nyilvánosan kell kezelni - még akkor is, ha az névre szólóan érkezik.
 2. Nevezés külföldi versenyre:
  1. Hivatalos nevezést csak az MTÁSZ nemzetközi kapcsolatokért felelős illetékese intézhet. Külföldre delegálási joga csak az MTÁSZ elnökségének van.
  2. A delegálás az érvényes Országos Rangsor alapján történik.
  3. Az írásos nevezést a kiírásnak megfelelően kell megküldeni a külföldi versenyrendezőknek (kiíróknak).
  4. Az IDSF versenyekre való delegálás:
   1. Bajnokságokra (Világbajnokság és Európa Bajnokság) első helyen a bajnok nevezendő. Ha a bajnok a versenyen akadályoztatása miatt nem tud részt venni, akkor a Magyar Bajnokság második helyezettje delegálandó első helyen, második helyen a bajnokon kívüli legjobb rangsor helyezett delegálandó.
   2. Kupákra (Világkupa és Európa Kupa) ha Magyarországon rendezik, akkor a rangsor vezetőt kell delegálni, ha külföldön rendezik, akkor a bajnokon kívüli legjobb rangsor helyezettet kell delegálni.
   3. IDSF Open versenyekre csak B, A és S osztályos párok nevezhetők.
  5. Egyéb nemzetközi versenyek:
   1. Open versenyekre csak B, A és S osztályos, illetve a kiírás szerinti párok nevezhetőek.
   2. Névre szóló meghívás esetén a meghívott pár delegálandó. Lemondása esetén a helyette delegálandó párt az elnökség jelöli ki.
   3. Csapatversenyekre a meghívott klub/egyesület, illetve a meghívott szakmai vezető és a meghívó fél közötti egyetértés szerint történik a delegálás.
 3. A nevezés lebonyolítása
  1. A nemzetközi versenyre kijelölt táncosok a kijelölésről szóló értesítés kézhezvételétől számított hét napon belül kötelesek választ adni, hogy vállalják-e a kiküldetést.
  2. Nemleges válasz esetén a kijelölés joga visszakerül az MTÁSZ elnökségéhez.
 4. Pozitív válasz esetén az MTÁSZ nemzetközi kapcsolatokért felelős illetékese intézi a benevezést, melyről értesítést küld a párnak.
  1. A további ügyintézést a delegált páros köteles végezni.
  2. A delegáltság a pár által át nem ruházható.
  3. A nevezett pár(ok) köteles(ek) hazánkat sportszerű viselkedéssel és részvétellel képviselni.
   1. Ha a delegált pár a versenyen nem tud részt venni és erről két héttel a verseny kezdete előtt nem ad tájékoztatást az MTÁSZ nemzetközi kapcsolatokért felelős illetékesének, akkor a pár ellen fegyelmi eljárás kezdeményezhető. (kivétel orvos által igazolt betegég.)
   2. Azon országok versenyeire, amelyekkel az MTÁSZ-nak érvényes együttműködési szerződése van, a hazai versenyekre vonatkozó nevezési szabályok az érvényesek.
 5. Jelentés a külföldi versenyről:
  1. A külföldre delegált pár(ok)nak a versenyről hazaérkezve, két héten belül jelentést kell az MTÁSZ elnökségének küldeni.
   1. A versenyjelentés elmaradása esetén a pár addig nem delegálható, amíg legutóbbi versenyről szóló jelentése az MTÁSZ elnökségéhez nem érkezik meg.
   2. A jelentésben minden, a versennyel kapcsolatos eseményre ki kell térni.
18. §.
Átigazolási szabályok
 1. A Magyar Táncsport Szövetség hivatalos versenyein csak olyan amatőr versenyzőpárok állatnak rajthoz, amelyek a Magyar Táncsport Szövetség valamelyik tagszervezetének tagjai - igazolt versenyzői.
 2. A versenyzők különböző okok miatt klubot cserélhetnek, vagyis az egyik tagszervezet tagjai közül kilépnek és egy másik tagszervezetbe belépve annak tagjai lesznek.
 3. Klubot cserélni - átigazolni - az átigazolási időszakban lehet. Az átigazolási időszak minden évben január 01-től január 31-ig tart. Ebben az időszakban minden klub és a Magyar Táncsport Szövetség irodája köteles munkanapokon a bejelentett átigazolásokat haladéktalanul intézni.
 4. Az átigazolás lebonyolítási szabályai a következők:
  1. az átigazolni szándékozó versenyzőpáros, táncos vagy táncosnő kitölti az erre a célra rendszeresített átigazolási űrlapot. Ilyen űrlapot minden klub köteles a Magyar Táncsport Szövetség irodájától beszerezni és tartani, a versenyző kérésére azt a versenyzőnek átadni.
  2. a versenyzőpáros, táncos vagy táncosnő régi klubja rávezeti az átigazolási lap megfelelő rovataira a startjogosultságra vonatkozó vagy egyéb megjegyzéseit
  3. az átigazolási lapot el kell juttatni a Magyar Táncsport Szövetség irodájába, ahol a szakági illetékes az átigazolási lapot záradékolja, külön feltűnteti a startjogosultság időpontját és regisztrálja az átigazolást a nyilvántartásban, majd a záradékolt átigazolási lapot a megjelölt új klubnak megküldi.
  4. a versenyzőpáros, táncos vagy táncosnő versenykönyvébe a klubhoz való tartozásra vonatkozó bejegyzéseket az érintett két klub értelemszerűen azonnal elvégzi
  5. az átigazolás minden versenyzőpárosnak, táncosnak vagy táncosnőnek természetes joga. Átigazolási szándék miatt büntetni, retorziót alkalmazni nem szabad.
  6. Vitás kérdésekben az Etikai és Fegyelmi Bizottsághoz kell fordulni. A bizottság egyes esetekben méltányossági okokból engedélyezhet átigazolást az átigazolási időn kívül is.
  7. Ha a táncost bármilyen szerződés vagy írásos kötelezettség köti klubjához / egyesületéhez, akkor az abban foglaltak az irányadóak. Az ebből fakadó vitás ügyek eldöntését egyik fél sem kérheti az Etikai és Fegyelmi Bizottságtól.
 5. Átigazolás lehetséges különleges esetekben az átigazolási időszakon kívüli időben is ha
  1. a versenyzőpáros, táncos vagy táncosnő lakhelye megváltozik, másik településre költözik
  2. egyéb, állandó lakhelyváltozásnak nem minősülő esetben ideiglenes lakcímváltozásnál (pld. tanulmányi vagy katonai szolgálat esetében)
  3. közös megegyezéssel a régi, az új klub és a versenyző között, ha felek ezt kellő indokkal alátámasztják
19. §.
Partnercsere
 1. Ha egy versenyzőpáros tagjai különböző okok miatt nem kívánnak a továbbiakban együtt táncolni, versenyezni, akkor partnercserére kerül sor.
  1. a partnercserét minden esetben a Magyar Táncsport Szövetség Elnöksége jegyzi be a versenykönyvekbe.
  2. a partnercsere után létrejövő új páros tagjainak versenyosztálya lehet azonos és lehet egymástól eltérő
   1. azonos versenyosztály esetén az új páros marad eddigi versenyosztályában, de “0” ponttal.
   2. eltérő versenyosztály esetén az Elnökség állapíthatja meg az új versenyosztályt figyelembe véve a versenyzőpáros és oktatója javaslatát. Ebben az esetben is a megállapított versenyosztályban az új páros “0” ponttal kezdi a versenyzést.
  3. partnercserekor a szétvált páros tagjai eddigi közösen szerzett ranglista pontjaikat elvesztik
  4. partnercsere egy versenyévadban csak egyszer lehetséges. Rendkívüli esetben a Magyar Táncsport Szövetség Elnöksége még egyszer engedélyezheti a partnercserét
 2. Partnercserekor az újonnan létrejött páros tagjai csak egyazon táncklub tagjai lehetnek. Amennyiben az új páros - más más klub versenyzőiből alakult, úgy az egyikük számára az átigazolást az átigazolási időn túl is engedélyezni kell.
 3. Vitás kérdésekben az Etikai és Fegyelmi Bizottsághoz kell fordulni. Egyes indokolt esetekben a Bizottság méltányossági okokból engedélyezheti az átigazolást az átigazolási időn túl is.
 4. Amennyiben a táncost írásos szerződés köti a klubjához, akkor az abban foglaltak az irányadók. Polgárjogi szerződések feletti vitában egyik fél sem kérheti az Etikai és Fegyelmi Bizottság döntését.
21. §.
A versenykönyv
 1. A versenykönyv a Magyar Táncsport Szövetség hivatalos okmánya
 2. A versenykönyv - függetlenül attól hogy ki vásárolja meg - kitöltés után a versenyző tulajdona
 3. A versenykönyvbe valótlan adatokat bevezetni vagy az abban levő adatokat meghamisítani közokirat hamisításnak minősül.
 4. A versenykönyve bármit bejegyezni a Magyar Táncsport Szövetség illetékesének, a versenyző klubvezetőjének vagy a versenyeken a versenyvezetői testület arra illetékes tagjának lehet.
 5. A versenykönyvet a versenyzőtől adategyeztetés felvételének idejére vagy versenyen történő nevezés illetve a verseny idejére lehet csak elvenni
22. §.
A versenyek időtartama
 1. A Magyar Táncsport Szövetség hivatalos versenyeit úgy kell rendezni, hogy azok általában 4 óra időtartamnál hosszabb időt ne vegyenek igénybe. Ez alól kivétel az egyes kiemelt versenyek, ahol az indulók magas létszáma miatt a verseny idejében el húzódhat. (egy verseny alatt egy korcsoport egy versenyosztályának egy táncnemből való versenyét kell érteni az első fordulótól az eredményhirdetéssel bezárólag)
 2. A versenyeket úgy kell szervezni, illetve lebonyolítani, hogy
  1. a gyermek korcsoportok versenyei legkésőbb délután 15 órára befejeződjenek
  2. a junior korcsoport versenyei legkésőbb délután 17 órára befejeződjenek
  3. az ifjúsági korcsoport versenyei (ha nincs összevonva a felnőtt korcsoport versenyével) legkésőbb 20 órára befejeződjenek
23. §.
Díjak, költségtérítések
 1. A Magyar Táncsport Szövetség hivatalos versenyein a versenyvezetőség tagjait írásban, a fizetendő tiszteletdíj és útiköltség térítés megjelölésével kell felkérni.
 2. A Magyar Táncsport Szövetség hivatalos versenyein a versenybíróknak útiköltség térítésként gyorsvonat I. osztály díjtétele szerinti összeget, ha ez nem lehetséges akkor személygépkocsi üzemanyagköltség összeget kell téríteni.
 3. Külföldi versenybírók tiszteletdíja és útiköltsége a nemzetközi szabályok szerint kerül kifizetésre
 4. A Magyar Táncsport Szövetség versenyein nevezési díj 1997. január 01-től 100,- Ft/pár/kategória. A Magyarországon megrendezésre kerülő IDSF versenyeken a nevezési díj összegének megállapítása a nemzetközi szabályok útmutatása alapján történik
 5. A Magyar Táncsport Szövetség hivatalos versenyein a döntőbe jutottaknak minimum oklevelet, a dobogósoknak minimum érmet; kiemelt versenyeken a győztes páros mindkét tagjának érmet és serleget, a dobogósoknak minimum érmet kell adni.
 6. Pénzdíjas verseny esetén az összdíjazás összegét a versenykiírásban előre ismertetni kell. A pénzdíjat az eredményhirdetés után a nyerteseknek az előzetesen ismertetett megosztás szerint át kell adni.
24. §.
Formációs versenyek
(Marad a régi változatlanul)
25. §.
Dopping

Doppingolni szigorúan tilos. A dopping definíciója: a NOB szabályzat szerint tiltott anyagok használata a táncos által, illetve ezen anyagok továbbítása a táncosnak Minden táncos köteles magát alávetni dopping vizsgálatnak, amennyiben az amatőrök doppingellenőrzését végző szervezet erre felszólítja. A vizsgálat megtagadása úgy kezelendő mintha az "pozitív" eredménnyel zárult volna, az ilyenkor szokásos eljárást vonva maga után. Minden "pozitív" vizsgálati eredményt jelenteni kell az IDSF Elnökségének, aki ezután dönt a nemzeti szervezet által kirovandó büntetésről. Bárki aki a dopping szabályok ellen bújt vagy segít azok megsértésében úgy kezelendő, mint szabálysértő és fegyelmi eljárás indítandó ellene.

26. §.
Záró rendelkezések
 1. A Versenyszabályzat hatályba lépésének ideje: 1998. január 01.
 2. A Versenyszabályzat hatályba lépésének napjától minden korábbi Versenyszabályzat, illetve a versenyszabállyal kapcsolatos rendelkezés hatályát veszti
 3. A hatályba lépést megelőzően a Magyar Táncsport Szövetség Elnöksége a szükséges intézkedéseket a “Végrehajtási utasításban” teszi meg