Make your own free website on Tripod.com

Internet Táncklub: t@nc

Tánc-szervezetek Magyarországon

Magyar Tánc Szövetség (MTÁSz) egyéb fontos dokumentumai (mtasz@mail.kerszov.hu)

Pásztor Ferenc küldött a t@ncnak néhány fontos dokumentumot. Ezek: az érvényes MTÁSZ alapszabály, MTÁSZ fegyelmi szabályzata, Struktúra átalakító bizottság jelentése az elvégzett munkáról, és az ehhez tartozó melléklet. Valamennyi word dokumentum formátumban, a következõ magyarázat tartozik hozzájuk.


Alapszabályzat, word dokumentum zip csomagként az alapszabályzat html lapként (javított változat, érvenyes 2000 február 21-tõl).


Az MTÁSZ alapszabálya Hát ez már érdekes. Ugyanis a vita és a szavazás során az a tervezet volt a tagok elõtt, amit a struktúra bizottság, az eredeti struktúra tervekhez készített el, és amit az ISM is elfogadott. Mivel Karcsit igazán csak a saját megválasztása érdekelte, a vita hevében senki nem figyelt arra hogy most milyen visszásságok vannak benne. pl. az elnökségi ülések csak teljes létszámban megjelentek esetén határozatképes. Ez az eredeti 3 fo" esetében teljesen logikus, de 5 fo" esetében esetleg lehetetlenné teszi a munkát. Szerencsére az is simán ment át, hogy az elnöknek nincs egyedül aláírási joga. Mostantól, csak az elnökhelyettes ellenjegyzésével juthat ki bármilyen írásos anyag a szövetségbo"l, ami azért érdekes, mert így legalább két ember tud a dolgokról és Karcsi nem tudja elnyelni az információkat. Itt emelném ki, hogy az elnökségi ülések nyilvánosak, azokra bárki elmehet, még táncosnak sem kell lennie. Sajnos azt nem tudom megmondani, hogyan lehet megtudni a pontos ido"pontokat. A szövetségi iroda telefonon történo" rendszeres kérdezgetése nélkül nincs leheto"ség hivatalosan megtudni az ido"pontot. Lám milyen jó lenne egy WEB-lap! Több ellentmondás is van a szabályzatban, de ezeket mindenki próbálja egyedül megtalálni, így legalább mások is megismerhetik azt. Mindenkit biztatnék arra hogy ezeket nyomtassa ki és TERJESSZE! A versenyszabályt mindenkinek - versenyzo"nek, versenyezteto"nek, versenyrendezo"nek - kívülro"l kéne tudnia!

Fegyelmi szabályzat, word dokumentum zip csomagként

Szervezeti felépítés(struktura), word dokumentum zip csomagként
Szervezeti felépítés diagram melléklet, word dokumentum zip csomagként (sajnos nem menthetõ át HTML-be)
Az MTÁSZ struktúra átalakító bizottságának jelentése és elemzése. 1999. április 12.-ei közgyu"lésen kapott megbízást öt fo", hogy a következo" ütem szerint készítsen el egy anyagot, amelyben vázolja egy teljesen új felépítésu" MTÁSZ mu"ködését. Az ütemezés a következo" volt: Szeptember 30.-ig kapja meg minden tagszervezet a leírt anyagot. (a határido"t betartottuk) Október 30.-ig a tagszervezetek tegyenek észrevételeket és javaslatokat. (a határido"ig, a bizottsághoz nem jutott el anyag) November hónapban összeül a közgyu"lés, amikor megvitatja a terveket, módosítja az alapszabályt, és megválasztja az új tisztségviselo"ket. (ezt az MTÁSZ elnöksége nem írta ki, csak decemberre, amikor nem módosítottuk az alapszabályt és nem is választottunk), tehát az áprilisi határozatot nem hajtotta végre. December 12.-én a közgyu"lés hosszas vita után elfogadta a teljes koncepciót! 2000. február 20.-ára összehívott közgyu"lés megváltoztatta az elõzõ döntését, és újratárgyalta az elo"zo" közgyu"lésen született határozatokat és azok közül többet megváltoztatott. Ismét nem volt gazdasági beszámoló, senki nem tudja mennyi pénze, adóssága van a szövetségnek. Viszont megválasztotta a Közgyûlés Balikót elnöknek. Március 31.-ére ismét összehívtak egy közgyu"lést, teljesen figyelmen kívül hagyva az alapszabály több paragrafusát, ami miatt a közgyu"lésen bejelentettem, hogy az ISM-nél fogom kezdeményezni a közgyûlésen született határozatok megsemmisítését. Ezt meg is tettem, folyamatban van, várom az ISM válaszát. Szerintem mások számára is érdekes lehet az, amit a struktúra bizottság összeállított, ajánlom minden táncos figyelmébe. Természetesen lehet róla vitatkozni is.

Pásztor Ferenc

Az, hogy az anyagokat és Feri kommentárjait itt közzéteszem semmiképpen nem jelenti azt, hogy állást foglaltam valamelyik vitatkozó partner elõnyére, gyõzzenek az érvek! Bárki más is küldhet hivatalos dokumentumokat, füzhet hozzájuk
kommentárokat, azokat is szivesen publikálom.

Hajdu Lajos


Örömmel vesszük ha az  általad találté és nálunk még nem szereplô dokumentumra felhívod figyelmünket, hogy bôvíthessük a fenti listát. Ha fontos anyagok hiányoznak a lapról az csupán azért van, mert ezek az anyagok nem jutnak el hozzánk, a szervezetek nem tartjak fontosnak a weben valo információközlést. Amint megkapjuk az anyagot, akkor valamelyikünk megszerkeszti és közkinccsé teszi. Részt akarsz venni a munkában? Kérünk, írj a webmesternek.