Make your own free website on Tripod.com

JEGYZÕKÕNYV

A Magyar Táncsport Szövetség Elnökségének ill. Etikai és Fegyelmi Bizottságának közös, Versenyszabály módosító

1998, szeptember 20-i ülésérõl

Felvéve: 1998. szeptember 20-án 10:00 órai kezdettel, a Magyar Táncsport Szövetség hivatalos helyiségében (1146 Budapest, Dózsa György út 1-3. fszt. 24.).

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint.

A napirendi pontok tárgyalás elõtt megállapításra került, hogy az értekezlet határozatképes. Az eredetileg megjelölt 13 fõ helyett csak 11 fõ számít kiindulási pontnak tekintettel arra, hogy mind Várhegyi István, mind pedig Dalotti Tibor korábban lemondott az elnökségi tagságáról, ezzel automatikusan a Versenyszabályzat módosító grémium létszáma is csökkent.

Az érvényben levõ Versenyszabályzat áttekintése után az eddig tárgyalt fejezetek elõírásaiban eszközölt változásokat az alábbiak szerint rögzítjük.

A II: Fejezetben a következõket változtatta a Bizottság:

A 3.§. (4) bekezdése az alábbi d.) alponttal egészül ki:

d.) A verseny Basic verseny, melyet a kiírás szerint bonyolítanak le.

A 3.§. (5) bekezdésének c.) alpontja az alábbiak szerint módosul: c.) Területi Bajnokságok

1./ Egy adott terület bajnoksága. A versenyt megrendezhetik csak az adott terület versenyzõi számára, de megrendezhetik egyes korcsoportok és egyes versenyosztályok versenyzõ párosai részére nyitottan is.

2./ A versenyzõ párok a versenyben elért eredményeik alapján továbbjutó pontokat kapnak.

3./ A legkisebb területi egység, mely Területi Bajnokságot írhat ki a megye, illetve megyei jogú város szövetsége (ha van ilyen) lehet.

A 3.§. (5) bekezdése az alábbiak szerint változik d.) Régió Bajnokságok

1./ Egy adott régió bajnoksága.

2./ A Magyar Táncsport Szövetség tagszervezeti három régióra oszlanak. a) Nyugat-Magyarország,

b) Budapest és Pest Megye, c) Kelet-Magyarország.

3./ Egy régió bajnokságát az MTÁSZ írja ki. A kiírásban fel kell tüntetni azokat a klubokat, amelyek az adott régió területére esnek.

4./ A versenyzõ párok elért eredményük alapján továbbjutó pontokat kapnak.

A 3.§. (5) bekezdésének alpontjai a beszúrt újabb alpont (régió bajnokságok) miatt átszámozásra kerülnek.

A 3.§. (5) bekezdésének e.) alpontja az alábbiak szerint módosul:

e.) Országos Ranglista Verseny- Magyar Köztársasági Kupa

1./ A verseny a "B", az "A" és az "S" versenyosztály versenyzõi részére kerül megrendezésre.

2./ A versenyt a versenyzõ párok részére standard táncokból, latin-amerikai táncokból

és tíztáncból kell, a formációs csoportok részére pedig standard mix illetve latin-

amerikai mix táncokból lehet megrendezni.

3./ A standard, a latin-amerikai és a tíztánc ranglistaversenyen csak az ifjúsági és a

felnõtt korcsoport versenyzõ párjai állhatnak rajthoz.

4./ A standard, a latin-amerikai és a tíztánc ranglistaversenyen a két korcsoport (felnõtt

és ifjúsági) és a három versenyosztály (B, A, S) versenyzõi együtt -összevontan" -

versenyezhetnek.

5./ Egy versenyévadban valamennyi megrendezett standard, latin ill. tíztánc ranglista-

verseny külön-külön összesített pontszám szerinti legjobb párosa az azévi Köztársasági Kupa védõje standard táncokból, latin-amerikai táncokból ill. tíztáncból.

a) A gyõztes páros egy kisebb serleget kap.

b) A Magyar Köztársasági Kupa vándordíj egy nagyméretû serleg, melyre minden évben felírják a nyertes nevét.

c) A Magyar Köztársasági Kupát az évad utolsó versenyén kell átadni a gyõztes

párosnak.

6./ Országos ranglistaversenyt standard táncokból, latin-amerikai táncokból és

tíztáncból évente minimum 3-3 alkalommal kell rendezni.

7./ A versenyzõ párok a versenyben elért eredményeik alapján úgynevezett ranglista"

pontokat kapnak.

8./ A versenyzõ párok a versenyben elért eredményeik alapján továbbjutó pontokat

kapnak.

9./ Csak hazai versenyzõpárosok állhatnak rajthoz.

A 3.§. (5) bekezdésének f.) alpontja az alábbiak szerint módosul: f.) Versenyosztályok Országos Bajnoksága

1./ Valamennyi versenyosztály (kivéve: „E" ill. "S'~ valamennyi korcsoportjának (kivéve: senior) versenyzõi részére minden versenyévadban csak egyszer kerül megrendezésre.

2./ Csak hazai versenyzõ párok állhatnak rajthoz.

3./ Egy adott versenyosztály országos bajnokságára csak az adott versenyosztályban szereplõ versenyzõpáros nevezhetõ be.

4./ Az adott versenyosztályon bellii valamennyi korcsoport bajnokságát meg kell rendezni (kivétel: gyermek L, a gyermek II. és a junior i. korcsoport).

5./ A gyermek L, gyermek II. és a junior I. korcsoport részére Országos Gyermek és Junior Bajnokságot kell rendezni standard és latin amerikai táncokból.

6./ A versenyzõ párok a versenyben elért eredményeik alapján továbbjutó pontokat kapnak.

A 3.§. (5~ bekezdésének g.) alpontja az alábbiak szerint módosul: g.) Nemzeti Bajnokság

1./ Megrendezésre kerül minden versenyévadban egy-egy alkalommal külön a felnõtt, külön az ifjúsági és külön a junior II. korcsoportú versenyzõ párok részére standard táncok, latin-amerikai táncok és tíztánc versenyformákban; senior korcsoportban standard és latin-amerikai táncokban (amennyiben van kellõ számú senior versenyzõ), továbbá a formációs csoportok standard mix és latin-amerikai mix táncaiban. A felnõtt korcsoport standard, latin-amerikai és tíztánc nemzeti bajnokságán az ifjúsági korcsoport versenyzõi is rajthoz állhatnak.

2./ Csak hazai versenyzõ párok állhatnak rajthoz.

3./ A versenyzõ párok a versenyben elért eredményeik alapján úgynevezett "ranglista" pontokat kapnak (kivéve a junior II. és az ifjúsági bajnokságok).

4./ A versenyzõ párok a versenyben elért eredményeik alapján továbbjutó pontokat kapnak.

MTÁSZ Versenyszabályzat értekezletjegyzõkõnyv 1998.09.20.

A 3.§. (5) bekezdésének f.) alpontja az alábbiak szerint módosul.

h.) Versenyosztályok Országos Bajnoksága

1./ Valamennyi versenyosztály (kivéve: "E" ill. "S'~ valamennyi korcsoportjának (kivéve:

senior) versenyzõi részére minden versenyévadban csak egyszer kerül megrendezésre.

2./ Csak hazai versenyzõ párok állhatnak rajthoz.

3./ Egy adott versenyosztály országos bajnokságára csak az adott versenyosztályban

szereplõ versenyzõpáros nevezhetõ be.

4./ Az adott versenyosztályon belül valamennyi korcsoport bajnokságát meg kell rendezni (kivétel: gyermek L, a gyermek II. és a junior I. korcsoport).

5./ A gyermek L, gyermek II. és a junior I. korcsoport részére Országos Gyermek és

Junior Bajnokságot kell rendezni standard és latin amerikai táncokból.

6./ A versenyzõ párok a versenyben elért eredményeik alapján továbbjutó pontokat

kapnak.

7./ A régió bajnokságok elsõ három helyezettje az egyes versenyosztályok országos

bajnokságán az elsõ fordulóban erõnyerõ, ha ezt az országos bajnokságon induló

párosok száma lehetõvé teszi.

8./ (Ez a rész 2000. január 1-én lép hatályba!) A versenyosztályok országos bajnokságán minden versenyosztályban, minden korcsoportban, minden táncban a

maximált indulói létszám 36-36 pár.

9./ (Ez a rész 2000. január 1-én lép hatályba!) A régió bajnokságok döntõsei automatikusan kvalifikálják magukat a versenyosztályok országos bajnokságára, a további párosokat az egyes régió bajnokságon induló párok létszámának függvényében az MTÁSZ határozza meg.

A 4.§. (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(3) A gyermek I., gyermek II. és junior I. korcsoportban nincsenek versenyosztályok!

a.) Mindhárom korcsoportban, standard táncokban mind az öt standard táncot, illetve latin-amerikai táncokban mind az öt latin-amerikai táncot el kell táncolni a versenyeken.

b.) Mindhárom korcsoportban, standard táncokban és latin-amerikai táncokban csak kötött; elõírt (a Versenyszabályzat mellékletében felsorolt) figurákból álló koreográfia táncolható, c.) Amennyiben a versenyzõpáros - életkor alapján - magasabb korcsoporti besorolásba kerül

(junior IL) úgy az új korcsoportban a versenyzést az eddig szerzett pontjai alapján "E", "D" vagy "C" versenyosztályba sorolva folytathatja.

Az 5.§. a következõképpen változik:

(1) A Magyar Táncsport Szövetség versenyein a különbözõ versenyosztályokba és korcsoportba tartozó versenyzõ párok csak az alábbi elõírások szerinti versenyruházatban versenyezhetnek: a.) gyermek I. és gyermek II. korcsoportban táncos és táncosnõ csak a nemzetközi elõírásoknak megfelelõ ruhában versenyezhet.

1./ fiú versenyruházata: standard és latin amerikai táncokban egyaránt fekete hosszúnadrág normál vagy magasított derékkal, fehér hosszú ujjú ing végig begombolva, nem feltûrt ingujj, fekete nyakkendõ, fekete bõr vagy lakk alacsony sarkú cipõ, fekete zokni, a nadrágon fekete öv fémcsattal engedélyezett, nyakkendõ csipesz engedélyezett, a rövid haj ajánlatos, a hosszú hajat összefogva kell viselni, semmiféle smink és ékszer viselése nem engedélyezett (lásd melléklet!),

2./ lány versenyruházata: standard és latin-amerikai táncokban egyaránt zárt egyrészes, egyszínû, díszítés nélküli ruha, vagy fekete szoknya és fehér blúz. A szoknya lehet 2 vagy 3 félkör, egy egyszerû félkör alsószoknya engedélyezett. A szoknya alja közvetlenül a térd felett legyen. A szoknya színével azonos színû fehérnemût kell viselni, tanga nem engedélyezett. A ruha anyaga nem lehet fémszálas és csipke, nem lehet testszínû, nem lehet semmiféle díszítés (strassz, flitter, toll, csipke, rojt, virágok stb.) alacsony, blokksarkú cipõ vagy szandál engedélyezett (3,5 cm magas sarok), fehér bokazokni kötelezõ. Egyszerû frizura engedélyezett, nem lehet magas konty, a hajban szalag vagy kisebb virágdísz lehet, nem használható színes vagy flitteres hajlakk, smink nem engedélyezett (lásd melléklet!).

b.) junior I. korcsoport versenyruházata

1./ táncos versenyruházata: standard táncokban fekete vagy sötétkék hosszú nadrág, fehér hosszú ujjú ing (nem feltûrt ujjú), nyakkendõ; latin-amerikai táncokban fekete vagy sötétkék hosszúnadrág, fehér hosszú ujjú ing (nem feltûrt ujjú) és nyakkendõ (semmiféle díszítés nem engedélyezett, garbó, póló viselése nem engedélyezett),

MTÁSZ Versenyszabályzat értekezlet jegyzõkönyv 1998.09.20.

2./ táncosnõ versenyruházata: standard és latin-amerikai táncokban egyaránt egyszerû egyrészes versenyruha vagy szoknya és blúz (nadrág nem engedélyezett!); A ruhák anyaga nem lehet fémszálas, nem lehet testszínû, nem lehet flitteranyag, nem lehet csak csipkeanyag, nem lehetséges strassz, flitter, gyöngy és tolldíszítés. A ruhák alá tanga viselése nem engedélyezett.

c.) "E" versenyosztályban standard és latin-amerikai táncokban egyaránt

1./ fiú versenyruházata: standard és latin amerikai táncokban egyaránt fekete hosszúnadrág normál vagy magasított derékkal, fehér hosszú ujjú ing végig begombolva, nem feltûrt ingujj, fekete nyakkendõ, fekete bõr vagy lakkcipõ, fekete zokni, a nadrágon fekete öv fémcsattal engedélyezett, nyakkendõ csipesz engedélyezett. A rövid haj ajánlatos, a hosszú hajat összefogva kell viselni. Ékszer (gyûrû, fülbevaló) viselése nem engedélyezett;

2./ lány versenyruházata: standard és latin-amerikai táncokban egyaránt zárt egyrészes, egyszínû, díszítés nélküli ruha vagy fekete szoknya és fehér blúz. A szoknya lehet 2 vagy 3 félkör, egy egyszerû félkör alsószoknya engedélyezett. A szoknya alja közvetlenül a térd felett legyen (Ifjúsági és felnõtt korcsoportban standard táncokban lehet ennél hosszabb is), a szoknya színével azonos színû fehérnemût kell viselni, tanga nem engedélyezett. A ruha anyaga nem lehet fémszálas és csipke, nem lehet testszínû, nem lehet semmiféle díszítés (strassz, flitter, toll, csipke, rojt, virágok stb.). Egyszerû frizura engedélyezett, nem lehet magas konty, a hajban szalag vagy kisebb virágdísz lehet, nem használható színes vagy flitteres hajlakk, smink nem engedélyezett (lásd melléklet!),

3./ junior I. korosztályban a nõi cipõ sarka maximum 5 cm lehet,

4./ ifjúsági és felnõtt korcsoportban lányoknak szolid smink engedélyezett.

d.) „D" versenyosztályban

1./ táncos versenyruházata: standard táncokban fekete vagy sötétkék hosszú nadrág, fehér hosszú ujjú ing (nem feltûrt ujjú), nyakkendõ; latin-amerikai táncokban fekete vagy sötétkék hosszúnadrág, fehér hosszú ujjú ing (nem feltûrt ujjú) és nyakkendõ (semmiféle díszítés nem engedélyezett, garbó, póló viselése nem engedélyezett),

2./ táncosnõ versenyruházata: standard és latin-amerikai táncokban egyaránt egyszerû egyrészes versenyruha vagy szoknya és blúz (nadrág nem engedélyezett!); A ruhák anyaga nem lehet fémszálas, nem lehet testszínû, nem lehet flitteranyag, nem

lehet csak csipkeanyag, nem lehetséges strassz, flitter, gyöngy és tolldíszítés. A ruhák alá tanga viselése nem engedélyezett.

e.) "C" versenyosztályban

1./ Junior II. korcsoportban férfi versenyruházata: standard és latin-amerikai táncokban egyaránt fekete vagy sötétkék hosszú nadrág, fehér hosszú ujjú (nem feltûrt ujjú!) ing, standard táncokban csokornyakkendõ, latin-amerikai táncokban nyakkendõ. A ruhán semmiféle díszítés nem engedélyezett.

2./ Junior II. korcsoport táncosnõ versenyruházata: standard és latin-amerikai táncokban egyaránt egyszerû egyrészes versenyruha vagy szoknya és blúz (nadrág nem engedélyezett!); A ruhák anyaga nem lehet fémszálas, nem lehet testszínû, nem lehet flitteranyag, nem lehet csak csipkeanyag, nem lehetséges strassz, flitter, gyöngy- és tolldíszítés. A ruhák alá tanga viselése nem engedélyezett.

3./ Ifjúsági, felnõtt és senior korcsoportban a férfiak versenyruházata standard táncokban megegyezik a junior korcsoportnál leírtakkal, de mellény viselése lehetséges, latin-amerikai táncokban díszített versenyruha engedélyezett.

4./ Ifjúsági, felnõtt és senior korcsoportban táncosnõ versenyruházata: standard és latin-amerikai táncokban versenyruha. (Díszítés engedélyezett.)

f.) "B" versenyosztályban

1./ táncos versenyruházata: standard táncokban fekete vagy éjszinkék frakk, latin-amerikai táncokban versenyruha,

2./ táncosnõ versenyruházata: standard és latin-amerikai táncokban versenyruha. g.) "A" versenyosztályban

1./ táncos versenyruházata: standard táncokban fekete vagy éjszinkék frakk, latinamerikai táncokban versenyruha,

2./ táncosnõ versenyruházata: standard és latin-amerikai táncokban versenyruha. h.) "S" versenyosztályban

1./ táncos versenyruházata: standard táncokban fekete vagy éjszinkék frakk, latinamerikai táncokban versenyruha,

2./ táncosnõ versenyruházata: standard és latin-amerikai táncokban versenyruha.

MTÁSZ Versenyszabályzat értekezlet jegyzõkönyv 1998.09.20.

(2) Tanga viselése hölgyeknek egyetlen versenyosztályban sem megengedett. Olyan alsónemût (bugyit) kell felvenni, ami tánc közben is takarja a feneket:

(3) Az IDSF hivatalos versenyeire (Világ és Európa-bajnokságok, Világ és Európa kupák, szubkontinens bajnokságok, IDSF ranglistaversenyek) csak olyan magyar versenyzõpáros delegálható, amelyik rendelkezik az elõírásoknak megfelelõ versenyruházattal.

a.) Táncos versenyruházata:

1./ standard táncok: fekete vagy éjszinkék frakk,

2./ latig-amerikai táncok: felnõtt és ifjúsági korcsoportban fekete vagy éjszinkék hosszúnadrág fekete vagy éjszinkék felsõrésszel. Díszítés csak a ruha színével megegyezõ színû lehet. Fehér ing viselése engedélyezett, ha a nadrág színével azonos színû hosszú ujjú felsõrész ezt takarja. Junior II korcsoportban: fekete vagy éjszínkék hosszúnadrág, fehér ing, nyakkendõ.

b.) Táncosnõ versenyruházata:

1./ standard táncok: versenyruha,

2./ latin-amerikai táncok: versenyruha. (Tanga viselése nem engedélyezett!)

(4) A Magyar Táncsport Szövetség kiemelt versenyein (Magyar Bajnokságok és Országos Ranglistaversenyek) csak az IDSF elõírásai szerinti versenyruházat (lásd a (3) bekezdést) viselhetõ.

(5) Reklám a versenyruhán

a.) A Magyar Táncsport Szövetség hivatalos versenyén egy szponzor maximum 40 cm2 felületû hirdetése helyezhetõ el a fért táncos versenyruháján, a ball mellrészen vagy a bal karon, a reklámfelirat nem lehet 5 cm-nél magasabb vagy 21 cm-nél szélesebb.

A III: Fejezetben a következõ változásokat eszközölte a Bizottság.

A 6.§. (2) bekezdés d.) és e.) alpontja elmarad.

A 6.§. (5) bekezdés az alábbiak szerint módosul:

(5) Az amatõr státusz visszaállítását kérheti az a versenyzõ, aki

a.) korábban lemondott amatõr státuszáról és professzionistaként versenyzett, de már nem kíván tovább professzionistaként versenyezni,

b.) súlyos fegyelmi vétsége miatt az amatõr versenyzéstõl meghatározatlan idõre el lett tiltva és az eltiltás óta egy év már eltelt.

c.) A "reamatõrizációt", azaz az amatõr státusz visszaállítását csak a Magyar Táncsport Szövetség Elnöksége engedélyezheti, egy táncosnak csak egyszeri alkalommal.

A 6.§. (6) bekezdés a.) alpontja elmarad, illetõleg átkerül a 20.§-ba, mely a versenykönyvre vonatkozó szabályzatokat tartalmazza.

A 7.§. a következõképpen módosul számozás és tagolás tekintetében.

(1) A Magyar Táncsport Szövetség hivatalos versenyein a versenybírói testület tagjai: a versenyvezetõ, a döntõbíró vagy döntnök, a pontozóbíró(k), a számlálóbírók) ill. a szövetségi ellenõr.

(2) A versenyvezetõ.

a.) A versenyvezetõ feladatai:

1./ kapcsolatot tart fenn a versenyzõ párokkal, a rendezõkkel a versenybírókkal és a közönséggel,

2./ bemutatja a versenyen résztvevõ versenyzõ párokat (csak név szerint), versenybírókat, közremûködõket,

3./ a tánctérre szólítja az egyes tánckörökben versenyzõ párosokat, ellenõrzi a tánckörök létszámát,

4./ rajtszám szerint ismerteti a következõ fordulóba jutottakat, név szerint bemutatja a döntõbejutottakat,

5./ a döntõben felkéri a pontozóbírókat minden egyes táncban minden egyes versenyzõ páros helyezési számainak felmutatására, és ezeket a helyezési számokat hangosan, jól érthetõen, meghatározott sorrendben felolvassa a számlálóbírók) részére,

6./ ismerteti a verseny eredményét, a versenyzõ párok elért helyezését,

7./ aláírja a versenykönyveket, a versenybírói könyveket és a helyezett versenyzõk részére az okleveleket.

b.) A versenyvezetõvel szemben támasztott legfõbb követelmények

MTÁSZ Versenyszabályzat értekezlet jegyzõkönyv 1998.09.20.

1./ nem tehet semmiféle megjegyzést a versenyzõ párok teljesítményére

2./ a Versenyszabályzat és a Magyar Táncsport Szövetség egyéb szabályainak megfelelõ ismerete. Amennyiben a versenyvezetõ nem szakmabeli, úgy mellé segítõként egy szakmai vezetõt kell kijelölni.

3./ nemzetközi versenyen (3.§. 5Ib.) angol és/vagy német nyelv ismerete legalább társalgási szinten.

4./ Nem lehet versenyvezetõ a Magyar Táncsport Szövetség versenyein az a személy, aki külföldi pontozóbíróval vagy versenyzõpárral - nyelvtudás hiánya miatt - nem tud kommunikálni!

(3) A döntõbíró.

A döntõbíróval kapcsolatos meghatározásokat illetve változásokat az Elnökség nevében Jánosi László szakfelügyelõ 1998. október 26-án terjeszti a Bizottság elé.

A 7.§. a továbbiakban változatlan marad.

A következõ témakörökben határozott még a Bizottság, mely témákat a tárgyalt fejezetekhez be kell illeszteni.

· a versenyvezetõi testület ruházata: kiemelt versenyeken férfiaknak szmoking, hölgyeknek estélyi öltözet,

· a verseny lefolytatása címû fejezethez: versenyjelentési kötelezettség egységes versenyjegyzõkönyv nyomtatványon, továbbá más egységes nyomtatványok használata,

· útiköltség térítéséhez: versenybírók útiköltsége csak akkor lehet a gyorsvonat elsõ osztálynak megfelelõ összeg, ha a vasúti közlekedés menetrendje ezt lehetõvé teszi. Ha ez nem lehetséges, akkor vagy a vasúti jegy térítés mellé szállodát kell biztosítani, vagy pedig gépkocsi költséget kell fizetni,

· vegyespáros kérdése: ez lehetséges, de az Elnökségtõl kell rá engedélyt kérni.

Az ülést ekkor Balikó Károly határozatlanképtelenné válás miatt berekesztette. A Bizottság ülésének következõ idõpontjáról az érintetteket Balikó Károly levélben fogja kiértesíteni.

kmf

Balikó Károly elnök

MTÁSZ Versenyszabályzat értekezlet jegyzõkönyv 1998.09.20.