Make your own free website on Tripod.com

 

 

A

MAGYAR TÁNCSPORT SZÖVETSÉG

 

VERSENYSZABÀLYZATA  

I. fejezet *

Általános rész *

II. Fejezet. *

A táncverseny *

Általános meghatározások. *

Versenyformák, versenyfajták. *

Korcsoportok, versenyosztályok *

Versenyruházat *

III. Fejezet *

A táncverseny résztvevõi *

Az amatõr versenyzõpáros *

A versenybírói testület *

IV. FEJEZET *

A verseny lefolytatása *

A versenyrendezési kérelem *

Versenyrendezés megbízás vagy pályázat alapján *

Benevezés, parkettpróba *

A rajtszám *

A verseny zenéje *

A tánctér *

Tánckörök beosztása, fordulók *

Kiválasztás a következõ fordulóba, pontozás *

Magasabb versenyosztályba jutás, ranglista *

Külföldi delegálások *

Átigazolási szabályok *

Partnercsere *

A versenykönyv *

A versenyek idõtartama *

Díjak, költségtérítések *

Formációs versenyek *

Dopping *

Záró rendelkezések *

Végrehajtási utasítás *

 

I. fejezet

 

1. §.

Általános rész

 1. A Versenyszabályzat a Magyar Táncsport Szövetség sporttevékenységének hivatalos játékszabálya.
 2. A Versenyszabályzat hatályba lépésének napjától vonatkozik
  1. a Magyar Táncsport Szövetség valamennyi tagszervezetére (táncsport egyesületek, más jogi személyek által fenntartott táncklubok stb.) és azok tagjaira,
  2. a Magyar Táncsport Szövetség valamennyi szervezetére, bizottságára (Elnökség, Felügyelõ Bizottság, Etikai és Fegyelmi Bizottság stb.) és azok tagjaira
  3. a Magyar Táncsport Szövetség minden hivatalos versenyén közremûködõ versenyvezetõi testület (versenyvezetõ, döntõbíró, pontozóbíró, számlálóbíró, szövetségi ellenõr, zenei szerkesztõ) tagjaira - függetlenül attól, hogy ezen személyek esetleg nem (csak) a Magyar Táncsport Szövetség, hanem más (pld. professzionista) szervezet tagjai, valamint a verseny lebonyolításában bármilyen szerepet vállaló személyre (pl. nevezési hely, verseny adminisztráció, ügyelõ stb.)
  4. a Magyar Táncsport Szövetség hivatalos versenyein résztvevõ amatõr versenyzõ párosokra
  5. minden olyan magán vagy jogi személyre, szervezetre, amely a Magyar Táncsport Szövetség keretein belül táncversenyt szervez, rendez, vagy a lebonyolításban közremûködik.
 3. A mindenkori hatályban lévõ Versenyszabályzat az Alapszabály melléklete.
 4. A Versenyszabályzatban nem tárgyalt témakörökre az Alapszabály elõírásai a mérvadóak.

II. Fejezet.

A táncverseny

2. §.

Általános meghatározások.

 1. Táncversenynek minõsül minden olyan verseny, rendezvény
  1. melyet a Magyar Táncsport Szövetség vagy annak egyik tagszervezete rendez, vagy ha nem a Magyar Táncsport Szövetség vagy valamelyik tagszervezete a rendezõ, akkor a rendezéshez a Magyar Táncsport Szövetség vagy valamelyik tagszervezete szakmai támogatást és felügyeletet biztosít.
  2. melynek megrendezését az Magyar Táncsport Szövetség szakági illetékese a versenykiírás alapján engedélyezi.
  3. melyen érvényes versenybírói engedéllyel rendelkezõ személyek látják el a pontozóbírói, a számlálóbírói, a döntnöki és a szövetségi ellenõri feladatokat.
  4. melyen érvényes versenykönyvvel rendelkezõ amatõr versenyzõpárok állnak rajthoz.
  5. mely esemény szerepel a Magyar Táncsport Szövetség hivatalos versenynaptárában, vagy a rendezvényrõl a Magyar Táncsport Szövetség valamennyi tagszervezete a versenyt megelõzõ elõírt idõpontban versenykiírást kapott.
  6. melynek megtekintése bárki számára nyitott (függetlenül attól, hogy a belépés díjtalan-e vagy sem)
 2. A 2.§. (1) bekezdésében felsorolt valamennyi feltétel teljesülése esetén a táncverseny hivatalos és csak a Magyar Táncsport Szövetség mindenkori érvényben levõ Versenyszabályzata szerint bonyolítható le.
 3. Nem minõsül hivatalos táncversenynek illetve táncversenynek az olyan rendezvény
  1. ahol a 2.§. (1) bekezdésében foglaltak együttesen nem teljesülnek
  2. amit nem a verseny, hanem más egyéb cél érdekében (pld. táncbemutató, bál, mûsoros est stb.) szerveznek, rendeznek.

3. §.

Versenyformák, versenyfajták.

 1. Táncverseny megrendezésre kerül
  1. standard táncokból (angol keringõ, tangó, bécsi keringõ, slowfox, quickstep)
  2. latin-amerikai táncokból (cha-cha, samba, rumba, paso doble, jive)
  3. tíztáncból (standard és latin-amerikai táncok együtt értékelve)
  4. formációs csoportok standard mix táncaiból
  5. formációs csoportok latin-amerikai mix táncaiból.
 2. A táncversenyeket minõsítésük szempontjából két fõ csoportba kell sorolni:
  1. pontszerzõ versenyek
  2. nem pontszerzõ versenyek
 3. Pontszerzõ verseny az, ahol a versenyzõ párok a versenyen elért eredményeik alapján úgynevezett „továbbjutó” pontokat kapnak. Csak az a verseny lehet pontszerzõ,
  1. amelyet a versenykiírásban elõzetesen pontszerzõ versenynek hirdettek meg, illetve azt a Magyar Táncsport Szövetség szakági illetékese pontszerzõ versenynek engedélyezte
  2. amely valamennyi adott, a versenykiírásban szereplõ versenyosztályú és korcsoportú, érvényes versenykönyvvel rendelkezõ hazai amatõr versenyzõ páros részére nyitott (kivétel a Területi Bajnokságok!)
  3. amelyen egy adott korcsoportban és versenyosztályban legalább 2 versenyzõ páros rajthoz áll (függetlenül attól, hogy a rajthoz álló párosok hány táncklub képviseletében versenyeznek)
  4. amelyen a versenyt minimum 5 fõ pontozóbíró közremûködésével rendezik meg
  5. amelyik verseny szerepel a Magyar Táncsport Szövetség hivatalos versenynaptárában, vagy a rendezvényrõl a Magyar Táncsport Szövetség valamennyi tagszervezete a versenyt megelõzõ elõírt idõpontban versenykiírást kapott.
 4. Nem minõsül pontszerzõnek a táncverseny - és nem kaphatnak „továbbjutó” pontokat a versenyzõ párok - ha
  1. a 3.§. (3) bekezdésének bármely alpontja szerinti elõírás nem valósul meg.
  2. a verseny meghívásos, vagyis csak a név szerint meghívott klubok versenyzõi vagy név szerint meghívott versenyzõ párok állhatnak rajthoz
  3. a verseny csapatverseny, vagyis csak a versenykiírásban elõzetesen meghatározott összetételû csapatok nevezhetnek
  4. a verseny basic verseny, melyet a kiírás szerint bonyolítanak le
 5. A pontszerzõ versenyek felsorolása, elnevezése:
  1. Klubközi táncverseny hazai versenyzõ párokkal
   1. az ilyen versenyen csak hazai versenyzõ párok és a „kishatár” szerzõdést aláíró országok versenyzõ párosai állnak rajthoz
   2. a hazai versenyzõ párok a versenyben elért eredményeik alapján továbbjutó pontokat kapnak
   3. a külföldi versenyzõ párok részére csak az elért helyezést kell versenykönyvükbe bejegyezni.
  2. Klubközi táncverseny hazai és külföldi versenyzõ párokkal
   1. a verseny a hazai versenyzõ párok részére nyitott, de külföldi versenyzõk (azonos korcsoportú és versenyosztályú) is rajthoz állnak
   2. a hazai versenyzõ párok a versenyben elért eredményeik alapján továbbjutó pontokat kapnak
   3. a külföldi versenyzõ párok részére csak az elért helyezést kell versenykönyvükbe bejegyezni
  3. Területi Bajnokságok
   1. egy adott terület, bajnoksága. A versenyt megrendezhetik csak az adott terület versenyzõi számára, de megrendezhetik egyes korcsoportok és egyes versenyosztályok versenyzõ párosai részére nyitottan is.
   2. a versenyzõ párok a versenyben elért eredményeik alapján továbbjutó pontokat kapnak
   3. a legkisebb területi egység mely Területi Bajnokságot írhat ki a megye, illetve megyei jogú város szövetsége (ha van ilyen) lehet
  4. Régió Bajnokságok
   1. Egy adott régió bajnoksága
   2. A Magyar Táncsport Szövetség tagszervezetei három régióra oszlanak.
   1. Nyugat-Magyarország
   2. Budapest és Pest megye
   3. Kelet-Magyarország
   1. Egy régió bajnokságát az MTÁSZ írja ki. A kiírásban fel kell tüntetni azokat a klubokat, amelyek az adott régió területére esnek.
   2. A versenyzõ párok elért eredményük alapján továbbjutó pontokat kapnak.
  1. Országos Ranglista Verseny – Magyar Köztársaság kupa
   1. a verseny a „B” az „A” és az „S” versenyosztály versenyzõi részére kerül megrendezésre
   2. a versenyt a versenyzõ párok részére standard táncokból. latin-amerikai táncokból, tíztáncból kell, a formációs csoportok részére pedig standard mix illetve latin-amerikai mix lehet megrendezni.
   3. a standard, a latin-amerikai és a tíztánc ranglistaversenyen csak az ifjúsági és a felnõtt korcsoport versenyzõ párjai állhatnak rajthoz.
   4. a standard, a latin-amerikai és a tíztánc ranglistaversenyen a két korcsoport (felnõtt és ifjúsági) és a három versenyosztály (B, A, S) versenyzõi együtt - „összevontan” - versenyeznek.
   5. Egy versenyévadban valamennyi megrendezett standard, latin illetve tíztánc ranglista-verseny külön-külön összesített pontszám szerinti legjobb párosa az azévi Köztársasági Kupa védõje standard táncokból, latin-amerikai táncokból illetve tíztáncból.
   1. A gyõztes páros egy kisebb serleget kap
   2. A Magyar Köztársasági Kupa vándordíj egy nagyméretû serleg, melyre minden évben felírják a nyertes nevét.
   3. A Köztársaság Kupát az évad utolsó versenyén kell átadni a gyõztes párosnak.
   1. országos ranglistaversenyt standard táncokból, latin-amerikai táncokból és tíztáncból évente minimum 3-3 alkalommal kell rendezni.
   2. a versenyzõ párok a versenyben elért eredményeik alapján úgynevezett „ranglista” pontokat kapnak
   3. a versenyzõ párok a versenyben elért eredményeik alapján továbbjutó pontokat kapnak
   4. csak hazai versenyzõpárosok állhatnak rajthoz
  1. Versenyosztályok Országos Bajnoksága
   1. valamennyi versenyosztály (kivéve: „E” ill. „S”) valamennyi korcsoportjának (kivéve: senior) versenyzõi részére minden versenyévadban csak egyszer kerül megrendezésre
   2. csak hazai versenyzõ párok állhatnak rajthoz
   3. egy adott versenyosztály országos bajnokságára csak az adott versenyosztályban szereplõ versenyzõpáros nevezhetõ be.
   4. az adott versenyosztályon belül valamennyi korcsoport bajnokságát meg kell rendezni (kivétel: gyermek I. és gyermek II. és a junior I. korcsoport)
   5. a gyermek I. és gyermek II. és a Junior I. korcsoport részére Országos Gyermek és Junior Bajnokságot kell rendezni standard és latin amerikai táncokból
   6. a versenyzõ párok a versenyben elért eredményeik alapján továbbjutó pontokat kapnak
   7. A régió Bajnokságok elsõ három helyezettje az egyes versenyosztályok országos bajnokságán az elsõ fordulóban erõnyerõ, ha ezt az országos bajnokságon induló párosok létszáma lehetõvé teszi.
   8. (Ez a rész 2000. január 1.-én lép hatályba!) A versenyosztályok országos bajnokságán minden korosztályban, minden korcsoportban, minden táncban a maximált induló létszám 36-36 pár. A startjogosult 36 páros tekintetében az esetleges lemondások miatt megüresedõ helyekre más párosokat „pótlásként" meghívni illetve rajthoz állásukat engedélyezni nem lehet.
   9. (Ez a rész 2000. január 1.-én lép hatályba!) A régió bajnokságok döntõsei automatikusan kvalifikálják magukat a versenyosztályok országos bajnokságára, a további párosokat az egyes régió bajnokságon induló párok létszámának függvényében az MTÁSZ határozza meg. A startjogosult párosok nevét és létszámát az MTÁSZ elnöksége határozza meg.
  2. Nemzeti Bajnokság
   1. megrendezésre kerül minden versenyévadban egy-egy alkalommal külön a felnõtt és külön az ifjúsági és külön a junior II korcsoportú versenyzõ párok részére standard táncok, latin-amerikai táncok és tíztánc versenyformákban; senior korcsoportban standard és latin-amerikai táncokban (amennyiben van kellõ számú senior versenyzõ), továbbá a formációs csoportok standard mix és latin-amerikai mix táncaiban. A felnõtt korcsoport standard, latin-amerikai és tíztánc nemzeti bajnokságán az ifjúsági korcsoport versenyzõi is rajthoz állhatnak.
   2. csak hazai versenyzõ párok állhatnak rajthoz
   3. a versenyzõ párok a versenyben elért eredményeik alapján úgynevezett „ranglista" pontokat kapnak (kivéve a junior II és az ifjúsági bajnokságok)
   4. a versenyzõ párok a versenyben elért eredményeik alapján továbbjutó pontokat kapnak

4. §.

Korcsoportok, versenyosztályok

 

 1. A Magyar Táncsport Szövetség versenyein a versenyzõ párok az alábbi korcsoportokban versenyeznek:
  1. gyermek I. korcsoport
  2. Az adott naptári évben töltik be legfeljebb 9. életévüket

  3. gyermek II. korcsoport
  4. Az adott naptári évben töltik be legfeljebb 10 vagy 11. életévüket

  5. junior I. korcsoport
  6. Az adott naptári évben töltik be legfeljebb 12 vagy 13. életévüket

  7. junior II. korcsoport
  8. Az adott naptári évben töltik be legfeljebb 14 vagy 15. életévüket

  9. ifjúsági korcsoport
  10. Az adott naptári évben töltik be legfeljebb 16, 17 vagy 18. életévüket

  11. felnõtt korcsoport
  12. Az adott naptári évben töltik be legalább 19. életévüket

  13. senior korcsoport
  14. Az adott naptári évben töltik be legalább 35. életévüket

  15. a gyermek II, a junior I és II, az ifjúsági és a felnõtt korcsoportban versenyzõ párosok egyik tagja lehet az adott korcsoportnál fiatalabb.
 2. A Magyar Táncsport Szövetség versenyein a versenyzõ párok az alábbi versenyosztályokban versenyeznek:
  1. „E" versenyosztály
   1. standard táncok: angol keringõ, tangó, quickstep
   2. latin-amerikai táncok: cha-cha, rumba, jive
   3. ebben a versenyosztályban standard és latin-amerikai táncokban csak a Versenyszabályzat mellékletében (figurakatalógus) felsorolt és erre a versenyosztályra engedélyezett figurák táncolhatók
  2. „D" versenyosztály
   1. standard táncok: angol keringõ, tangó, slowfox, quickstep
   2. latin-amerikai táncok: cha-cha, samba, rumba, jive
   3. ebben a versenyosztályban standard és latin-amerikai táncokban csak a Versenyszabályzat mellékletében (figurakatalógus) felsorolt és erre a versenyosztályra engedélyezett figurák táncolhatók
  3. „C" versenyosztály
   1. standard táncok: angol keringõ, tangó, bécsi keringõ, slowfox, quickstep
   2. latin-amerikai táncok: cha-cha, samba, rumba, paso doble, jive
   3. ebben a versenyosztályban standard és latin-amerikai táncokban csak a Versenyszabályzat mellékletében (figurakatalógus) felsorolt és erre a versenyosztályra engedélyezett figurák táncolhatók
  4. „B" versenyosztály
   1. standard táncok: angol keringõ, tangó, bécsi keringõ, slowfox, quickstep
   2. latin-amerikai táncok: cha-cha, samba, rumba, paso doble, jive
   3. tíztánc (a junior II., az ifjúsági és felnõtt korcsoport részére)
  5. „A" versenyosztály
   1. standard táncok: angol keringõ, tangó, bécsi keringõ, slowfox, quickstep
   2. latin-amerikai táncok: cha-cha, samba, rumba, paso doble, jive
   3. tíztánc (a junior, az ifjúsági és felnõtt korcsoport részére)
  6. „S" versenyosztály
   1. standard táncok: angol keringõ, tangó, bécsi keringõ, slowfox, quickstep
   2. latin-amerikai táncok: cha-cha, samba, rumba, paso doble, jive
   3. tíztánc (az ifjúsági és felnõtt korcsoport részére)
 3. A gyermek I. és gyermek II. és Junior I. korcsoportban nincsenek versenyosztályok!
  1. mindhárom korcsoportban, standard táncokban mind az öt standard táncot, illetve latin-amerikai táncokban mind az öt latin-amerikai táncot el kell táncolni a versenyeken.
  2. mindhárom korcsoportban, standard táncokban és latin-amerikai táncokban csak kötött, elõírt (a Versenyszabályzat mellékletében felsorolt) figurákból álló koreográfia táncolható
  3. amennyiben a versenyzõpáros - életkor alapján - magasabb korcsoporti besorolásba kerül (junior I.) úgy az új korcsoportban a versenyzést az eddig szerzett pontjai alapján „E", „D" vagy „C" versenyosztályba sorolva folytathatja.
 4. A 4.§. (3) bekezdés c.) alpontjában leírt eset kivételével valamennyi versenyzõpáros valamennyi korcsoportban a versenyzést „E” versenyosztályban kezdi.

5. §.

Versenyruházat

 

 1. A Magyar Táncsport Szövetség versenyein a különbözõ versenyosztályokba és korcsoportba tartozó versenyzõ párok csak az alábbi elõírások szerinti versenyruházatban versenyezhetnek:
  1. gyermek I. és gyermek II. korcsoportban táncos és táncosnõ csak a nemzetközi elõírásoknak megfelelõ ruhában versenyezhet.
   1. fiú versenyruházata: standard és latin amerikai táncokban egyaránt fekete hosszúnadrág normál vagy magasított derékkal, fehér hosszú ujjú ing végig begombolva, nem feltûrt ingujj, fekete nyakkendõ, fekete bõr vagy lakk alacsony sarkú cipõ, fekete zokni, a nadrágon fekete öv fémcsattal engedélyezett, nyakkendõ csipesz engedélyezett, a rövid haj ajánlatos, a hosszú hajat össze fogva kell viselni, semmiféle smink és ékszer viselése nem engedélyezett.
   2. lány versenyruházata: standard és latin-amerikai táncokban egyaránt zárt egyrészes, egyszínû, díszítés nélküli ruha, vagy fekete szoknya és fehér blúz. A ruha és a blúz nem lehet ujjatlan. A szoknya lehet 2 vagy 3 félkör, egy egyszerû félkör alsószoknya engedélyezett. A szoknya alja közvetlenül a térd felett legyen. A szoknya színével azonos színû fehérnemût kell viselni, tanga nem engedélyezett. A ruha anyaga nem lehet fémszálas és csipke, nem lehet testszínû, nem lehet semmiféle díszítés (strassz, flitter, toll, csipke, rojt, virágok stb.) alacsony, blokksarkú cipõ vagy szandál engedélyezett (3,5 cm magas sarok), fehér bokazokni kötelezõ. Egyszerû frizura engedélyezett, nem lehet magas konty, a hajban szalag vagy kisebb virágdísz lehet, nem használható színes vagy flitteres hajlakk, smink nem engedélyezett.
  2. Junior I. korcsoport versenyruházata
   1. táncos versenyruházata: standard táncokban fekete vagy sötétkék hosszúnadrág normál vagy magasított derékkal, fehér hosszú ujjú ing végig begombolva, nem feltûrt ingujj, fekete nyakkendõ, fekete vagy sötétkék hosszúnadrág normál vagy magasított derékkal, fehér hosszú ujjú ing végig begombolva, nem feltûrt ingujj, fekete nyakkendõ (semmiféle díszítés nem engedélyezett, garbó, póló viselése nem engedélyezett)
   2. táncosnõ versenyruházata: standard és latin-amerikai táncokban egyaránt egyszerû egyrészes versenyruha, vagy szoknya és blúz (nadrág nem engedélyezett!); a ruhák anyaga nem lehet fémszálas, nem lehet testszínû, nem lehet flitteranyag, nem lehet csak csipkeanyag, nem lehetséges strassz, flitter és tolldíszítés. A ruhák alá tanga viselése nem engedélyezett. A nõi cipõ sarka maximum 5 cm magas lehet.
  3. „E" versenyosztályban standard és latin-amerikai táncokban egyaránt
   1. fiú versenyruházata: standard és latin amerikai táncokban egyaránt fekete hosszúnadrág normál vagy magasított derékkal, fehér hosszú ujjú ing végig begombolva, nem feltûrt ingujj, fekete nyakkendõ, fekete bõr vagy lakkcipõ, fekete zokni, a nadrágon fekete öv fémcsattal engedélyezett, nyakkendõ csipesz engedélyezett. A rövid haj ajánlatos, a hosszú hajat össze fogva kell viselni. Ékszer (gyûrû, fülbevaló) viselése nem engedélyezett
   2. lány versenyruházata: standard és latin-amerikai táncokban egyaránt zárt egyrészes, egyszínû, díszítés nélküli ruha vagy fekete szoknya és fehér blúz. A ruha és a blúz nem lehet ujjatlan. A szoknya lehet 2 vagy 3 félkör, egy egyszerû félkör alsószoknya engedélyezett. A szoknya alja közvetlenül a térd felett legyen (Ifjúsági és felnõtt korcsoportban standard táncokban lehet ennél hosszabb is), a szoknya színével azonos színû fehérnemût kell viselni, tanga nem engedélyezett. A ruha anyaga nem lehet fémszálas és csipke, nem lehet testszínû, nem lehet semmiféle díszítés (strassz, flitter, toll, csipke, rojt, virágok stb.). Egyszerû frizura engedélyezett, nem lehet magas konty, a hajban szalag vagy kisebb virágdísz lehet, nem használható színes vagy flitteres hajlakk, smink nem engedélyezett.(lásd melléklet!)
   3. junior I. korosztályban a nõi cipõ sarka maximum 5 cm lehet
   4. ifjúsági és felnõtt korcsoportban lányoknak szolid smink engedélyezett
  4. „D" versenyosztályban
   1. táncos versenyruházata: standard táncokban fekete vagy sötétkék hosszú nadrág, fehér hosszú ujjú ing (nem feltûrt ujjú), nyakkendõ; latin-amerikai táncokban fekete vagy sötétkék hosszúnadrág, fehér hosszú ujjú ing (nem feltûrt ujjú) és nyakkendõ. (Semmiféle díszítés nem engedélyezett, garbó, póló viselése nem engedélyezett)
   2. táncosnõ versenyruházata: standard és latin-amerikai táncokban egyaránt egyszerû egyrészes versenyruha vagy szoknya és blúz (nadrág nem engedélyezett!); A ruhák anyaga nem lehet fémszálas, nem lehet testszínû, nem lehet flitteranyag, nem lehet csak csipkeanyag, nem lehetséges strassz, flitter, gyöngy és tolldíszítés. A ruhák alá tanga viselése nem engedélyezett.
  5. „C" versenyosztályban
   1. junior I. – II. korcsoportban férfi versenyruházata: standard és latin-amerikai táncokban egyaránt fekete vagy sötétkék hosszú nadrág, fehér hosszú ujjú ( nem feltûrt ujjú!) ing, standard táncokban csokornyakkendõ, latin-amerikai táncokban nyakkendõ. A ruhán semmiféle díszítés nem engedélyezett.
   2. junior I. – II. korcsoport táncosnõnõ versenyruházata: standard és latin-amerikai táncokban egyaránt egyszerû egyrészes versenyruha vagy szoknya és blúz (nadrág nem engedélyezett!); A ruhák anyaga nem lehet fémszálas, nem lehet testszínû, nem lehet flitteranyag, nem lehet csak csipkeanyag, nem lehetséges strassz, flitter, gyöngy és tolldíszítés. A ruhák alá tanga viselése nem engedélyezett.
   3. Ifjúsági, felnõtt és senior korcsoportban a férfiak versenyruházata standard táncokban megegyezik a junior korcsoportnál leírtakkal, de mellény viselése lehetséges, latin-amerikai táncokban díszített versenyruha engedélyezett
   4. Ifjúsági, felnõtt és senior korcsoportban táncosnõ versenyruházata: standard és latin-amerikai táncokban versenyruha. (díszítés engedélyezett)
  6. „B" versenyosztályban
   1. táncos versenyruházata: standard táncokban fekete vagy éjszinkék frakk, latin-amerikai táncokban versenyruha
   2. táncosnõ versenyruházata: standard és latin-amerikai táncokban versenyruha
  7. „A" versenyosztályban
   1. táncos versenyruházata: standard táncokban fekete vagy éjszinkék frakk, latin-amerikai táncokban versenyruha
   2. táncosnõ versenyruházata: standard és latin-amerikai táncokban versenyruha
  8. „S" versenyosztályban
   1. táncos versenyruházata: standard táncokban fekete vagy éjszinkék frakk, latin-amerikai táncokban versenyruha
   2. táncosnõ versenyruházata: standard és latin-amerikai táncokban versenyruha
 2. Tanga viselése hölgyeknek egyetlen versenyosztályban sem megengedett. Olyan alsónemût (bugyit) kell felvenni, ami tánc közben is takarja a feneket.
 3. Az IDSF hivatalos versenyeire (világ és Európa-bajnokságok, világ és Európa kupák, szubkontinens bajnokságok, IDSF ranglistaversenyek) csak olyan magyar versenyzõpáros delegálható, amelyik rendelkezik az elõírásoknak megfelelõ versenyruházattal
  1. táncos versenyruházata:
   1. standard táncok: fekete vagy éjszinkék frakk
   2. Latin-amerikai táncok: felnõtt és ifjúsági korcsoportban fekete vagy éjszínkék hosszúnadrág fekete vagy éjszinkék felsõrésszel. Díszítés csak a ruha színével megegyezõ színû lehet. Fehér ing viselése engedélyezett, ha a nadrág színével azonos színû hosszú ujjú felsõrész ezt takarja. Junior II korcsoportban: fekete vagy éjszínkék hosszúnadrág, fehér ing, nyakkendõ.
  2. táncosnõ versenyruházata:
   1. standard táncok: versenyruha
   2. latin-amerikai táncok: versenyruha (tanga viselése nem engedélyezett!)
 4. A Magyar Táncsport Szövetség kiemelt versenyein (Magyar Bajnokság, Országos Ranglista versenyek) Csak az IDSF elõírásai szerinti versenyruházat (lásd a (3) bekezdést) viselhetõ.
 5. Reklám a versenyruhán:
  1. a Magyar Táncsport Szövetség hivatalos versenyén egy szponzor maximum 40 cm2 felületû hirdetése helyezhetõ el a férfi táncos versenyruháján, a ball mellrészen vagy a bal karon, a reklámfelirat nem lehet 5 cm-nél magasabb vagy 21 cm-nél szélesebb.
 6. Versenybírók ruházata
  1. kiemelt versenyeken a férfiaknál szmoking, ing, csokornyakkendõ, - hölgyeknél estélyi ruha
  2. egyéb pontszerzõ versenyeken férfiaknál öltöny, ing nyakkendõ, - a hölgyeknél alkalmi ruha

III. Fejezet

A táncverseny résztvevõi

6. §.

Az amatõr versenyzõpáros

 1. Egy versenyzõ pár egy táncosból és egy táncosnõbõl áll. Egy adott versenyen egy táncos vagy táncosnõ csak egy partnerrel állhat rajthoz.
 2. A Magyar Táncsport Szövetség versenyein amatõr minõsítésû versenyzõ párok állhatnak rajthoz. Amatõr minõsítésû az a versenyzõpáros,
  1. mely tagja a Magyar Táncsport Szövetség valamelyik tagszervezetének
  2. mely nem tagja professzionista versenytáncos szervezetnek
  3. nem versenyez professzionistaként
  4. nem versenyez pénzjuttatásért. Nem számít pénzjuttatásnak az engedélyezett asszisztensi tevékenységbõl származó bevétel, a szponzoroktól szerzõdés alapján tanulásra, ruhavásárlásra, utazásra, edzõtáborozásra kapott pénz, és nem számít pénzjuttatásnak az útiköltség térítése valamint a versenyek pénzdíjazása sem.
 3. Amatõr minõsítésû versenyzõpáros vagy annak egy tagja asszisztensi tevékenységet folytathat, ha
  1. a Magyar Táncsport Szövetség asszisztensi tanfolyamán sikeres vizsgát tesz
  2. erre a sikeres asszisztensi vizsga után a tagszervezet képviselõjétõl írásbeli megbízást kap, és ennek egy példányát a Magyar Táncsport Szövetség Elnökségének megküldi
  3. részt vesz évente minimum két továbbképzésen, hazai vagy nemzetközi szervezésben.
 4. Amennyiben errõl a két érintett klub vezetõje megállapodik, akkor asszisztensi tevékenységet folytathat amatõr táncos egy másik klubban is. Errõl a megállapodásról egy példányt a Magyar Táncsport Szövetség Elnökségének meg kell küldeni.
 5. Az amatõr státusz visszaállítását kérheti az a versenyzõ, aki
  1. korábban lemondott amatõr státuszáról és professzionistaként versenyzett, de már nem kíván tovább professzionistaként versenyezni
  2. súlyos fegyelmi vétsége miatt az amatõr versenyzéstõl meghatározatlan idõre el lett tiltva és az eltiltás óta egy év már eltelt.
  3. A „reamatõrizáció” csak az IDSF mindenkori vonatkozó elõírásai alapján lehetséges. Az amatõr státusz visszaállítását a Magyar Táncsport Szövetségen keresztül az IDSF Elnöksége engedélyezheti, egy táncosnak csak egyszeri alkalommal.
 6. A Magyar Táncsport Szövetség amatõr versenyzõ párjai rendelkeznek a Magyar Táncsport Szövetség által kibocsátott és hitelesített versenykönyvvel

7. §.

A versenybírói testület

 1. A Magyar Táncsport Szövetség hivatalos versenyein a versenybírói testület tagjai: a versenyvezetõ, a döntõbíró vagy döntnök, a pontozóbíró(k), a számlálóbíró(k) illetve a szövetségi ellenõr.
  1. A versenyvezetõ. A versenyvezetõ feladatai:
   1. kapcsolatot tart fenn a versenyzõ párokkal, a rendezõkkel a versenybírókkal és a közönséggel.
   2. bemutatja a versenyen résztvevõ versenyzõ párokat (csak név szerint), versenybírókat, közremûködõket
   3. a tánctérre szólítja az egyes tánckörökben versenyzõ párosokat, ellenõrzi a tánckörök létszámát
   4. rajtszám szerint ismerteti a következõ fordulóba jutottakat, név szerint bemutatja a döntõbe jutottakat
   5. a döntõben felkéri a pontozóbírókat minden egyes táncban minden egyes versenyzõ páros helyezési számainak felmutatására, és ezeket a helyezési számokat hangosan, jól érthetõen, meghatározott sorrendben felolvassa a számlálóbíró(k) részére
   6. ismerteti a verseny eredményét, a versenyzõ párok elért helyezését
   7. aláírja a versenykönyveket, a versenybírói könyveket és a helyezett versenyzõk részére az okleveleket.
  2. a versenyvezetõvel szemben támasztott legfõbb követelmények
   1. nem tehet semmiféle megjegyzést a versenyzõ párok teljesítményére
   2. a Versenyszabályzat és a Magyar Táncsport Szövetség egyéb szabályainak megfelelõ ismerete. Amennyiben a versenyvezetõ nem szakmabeli, úgy mellé segítõként egy szakmai vezetõt kell kijelölni.
   3. nemzetközi versenyen (3.§. 5/b.) angol és/vagy német nyelv ismerete legalább társalgási szinten.

  Nem lehet versenyvezetõ a Magyar Táncsport Szövetség versenyein az a személy, aki külföldi pontozóbíróval vagy versenyzõpárral - nyelvtudás hiánya miatt - nem tud kommunikálni!

 2. A döntõbíró vagy döntnök
  1. a döntõbíró vagy döntnök feladata
   1. az adott versenyen a mindenkor érvényben levõ Versenyszabályzat hiánytalan betartása és betartatása a versenyzõkkel, a versenybírókkal és versenyrendezõvel egyaránt
   2. a versenykönyvek és a versenybírói könyvek ellenõrzése (érvényesség, fénykép, startbélyeg stb.)
   3. a tudomására jutott legapróbb szabálytalanság esetén is haladéktalanul köteles intézkedni a szabálytalanság megszüntetésérõl
   4. a szabálytalanság mértékétõl függõen a verseny megkezdését elhalasztani vagy a megkezdett versenyt félbeszakítani - a tapasztalt szabálytalanság megszûntetéséig. Amennyiben ez bármely okból nem megoldható úgy a versenyt végleg lezárni
   5. megtagadni a rajthoz állását vagy kizárni a versenyzésbõl azt a versenyzõpárost, amelyik a Versenyszabályzat azon pontját sérti meg és olyan mértékben, amelyik a versenybõl történõ kizárást vonja maga után.
  2. a döntõbíróval szemben támasztott legfõbb követelmények
   1. a Versenyszabályzat és a Magyar Táncsport Szövetség egyéb szabályainak magas fokú ismerete
   2. nemzetközi versenyen idegen nyelv (angol és/vagy német) ismerete
   3. a gyermek I., a gyermek II. és a junior I. korcsoport versenyein valamint az „E"-„D"-„C" versenyosztály versenyein a figurakatalógus és az egyes versenyosztályokban táncolható figurák naprakész ismerete
   4. amennyiben ez az MTÁSZ által megszervezésre kerül, akkor döntõbírói vizsga sikeres abszolválása.
  3. A döntnököt vagy döntõbírót minden hivatalos versenyre ki kell jelölni.
   1. A kiemelt versenyekre a döntnököt vagy döntõbírót az MTÁSZ elnöksége jelöli ki
   2. Egyéb hivatalos versenyeken a döntnök vagy döntõbíró személye az MTÁSZ szakági illetékese és a rendezõ fél között történt egyeztetés alapján jelöli ki az MTÁSZ.
 3. A pontozóbíró.
  1. a pontozóbíró feladata
   1. valamennyi fordulóban a verseny hivatalos pontozólapján értékelni a versenyzõpárok teljesítményét.
   2. a döntõben felmutatni minden egyes versenyzõpáros helyezési számát minden bemutatott táncra vonatkozólag.
   3. A versenybírói szempontok szerint kell pontozni
  2. a pontozóbíróval szemben támasztott legfõbb követelmények
   1. a versenyzõpárok teljesítményének a Versenyszabályzatok szerinti értékelése
   2. a figurakatalógus és az egyes versenyosztályokban táncolható figurák naprakész ismerete
   3. A pontozóbíró a verseny közben nem tehet megjegyzést vagy értékelést a versenyen táncoló párosokkal kapcsolatban
   4. amatõr táncos, aki táncpedagógusi és versenybírói képesítést szerzett, amatõr pályafutását befejezve csak az utolsó amatõr versenye utáni egy naptári év elteltével pontozhat.
   5. kiemelt versenyeken a férfiaknál szmoking, ing, csokornyakkendõ, hölgyeknél estélyi ruha viselése kötelezõ
 4. a számlálóbíró(k).
  1. a számlálóbíró(k) feladata
   1. a pontozóbírók által kitöltött pontozólapok feldolgozása, összesítése
   2. a verseny eredményének a versenyzõpárok helyezésének kiszámítása
   3. a verseny eredményének és a párok helyezésének valamint a helyezés után kapott továbbjutó pontok bejegyzése a versenyjegyzõkönyvbe és a versenykönyvekbe
  2. a számlálóbíróval szemben támasztott legfõbb követelmények
   1. a Magyar Táncsport Szövetség hivatalos eredményszámítási módszerének (skating system) kitûnõ ismerete
   2. jó számolási készség, gyors és precíz munka
 5. A szövetségi ellenõr.
  1. A szövetségi ellenõrt az Etikai és Fegyelmi Bizottság határozattal bíz meg egyszeri speciális feladat ellátására.
  2. A versenyre kijelölt szövetségi ellenõr útiköltségét és tiszteletdíját a Magyar Táncsport Szövetség fizeti, de a felmerült költségeket leszámlázza a rendezõnek.
 6. A Magyar Táncsport Szövetség hivatalos versenyein pontozóbírói feladat ellátására csak olyan személy jelölhetõ ki vagy kérhetõ fel, aki
  1. pontozóbírói vizsgával rendelkezik
  2. a Magyar Táncsport Szövetség által kiadott hivatalos és érvényes versenybírói könyvvel rendelkezik
  3. az adott versenyévadra érvényes versenybírói bélyeggel rendelkezik
  4. a kötelezõen elõírt továbbképzéseken részt vett, és az adott versenyévadra érvényes minõsítõ vizsgát tett
  5. külföldi versenybíró esetén az, akit hazájának táncszövetsége írásban delegált
 7. A Magyar Táncsport Szövetség hivatalos versenyein a közremûködõ versenybírók kötelezõ létszáma
  1. klubközi versenyen minimum 5 fõ. Ha 5 fõnél kevesebb pontozóbíró mûködik közre egy adott versenyen, akkor az a verseny nem lehet pontszerzõ.
  2. kiemelt versenyen minimum 7 fõ. Ha 7 fõnél kevesebb de minimum 5 fõ pontozóbíró mûködik közre egy kiemelt versenyen, úgy az kiemelt minõsítését elveszíti, a versenyzõpárok által elért eredmények csak egy pontszerzõ verseny eredményeinek számítanak. Az ilyen versenyen ranglista pont nem adható, bajnok nem hirdethetõ.
  3. A Magyar Táncsport Szövetség hivatalos versenyein ajánlott max. pontozóbírói létszám 9 fõ.
  4. A Magyar Táncsport Szövetség Elnöksége a Magyar Táncpedagógusok Egyesületének vezetõségével együttmûködve minden versenyévadot megelõzõen minimum 30 naptári nappal elkészíti és nyilvánosságra hozza azoknak a pontozóbíróknak a listáját, akik az elkövetkezendõ versenyévadban hazai hivatalos versenyeken pontozhatnak, illetve akik külföldi versenyre delegálhatók.
 8. A Magyar Táncsport Szövetség hivatalos versenyeire a pontozóbírók kijelölése az alábbiak szerint történik:
  1. kiemelt versenyekre a versenyévadot megelõzõ 30 nappal, a versenyévadra kiadott versenybírói lista alapján a Magyar Táncsport Szövetség Elnöksége jelöli ki a pontozóbírókat a számlálóbírókat és a döntnököt.
  2. az egyéb pontszerzõ versenyekre a nyilvánosan közzétett pontozóbírói listáról a verseny rendezõje hívhat meg pontozóbírókat a Magyar Táncsport Szövetség szakági illetékesének (érintettség esetén legalább 2 fõ elnökségi tag) egyetértésével illetve engedélyével, de mindhárom régióból kell pontozóbírót felkérni, azonban a rendezõ klub régiójából csak kisebbségben lehetnek pontozóbírók. (pl. 5 bíróból csak 2, vagy 7 bíróból csak 3)
  3. (Ez a pont 2000. január 01.-tõl lép hatályba!) Pontszerzõ versenyre csak olyan pontozóbírót lehet felkérni illetve kijelölni, aki az MTÁSZ által szervezett pontozóbírói vizsgát sikeresen abszolválta.
  4. Pontozóbírói összeférhetetlenség:
   1. A pontozás során tisztességesen és pártatlanul kell eljárni. A pontozásból ki van zárva az a pontozóbíró, akinek hozzátartozója az adott versenyre benevezett, az adott versenykategóriában az adott versenykörben szerepel. Hozzátartozók adott versenyen együtt, egyidejûleg nem pontozhatnak ugyanazon bírói testületben.
   2. Az 1./ bekezdés alkalmazásában hozzátartozó: az egyenes ági rokon és annak házastársa, örökbefogadó és a nevelõszülõ, az örökbefogadott és a nevelt gyermek, a testvér, a házastárs, az élettárs és a jegyes, a házastárs egyenes ági rokona és testvére, valamint a testvér házastársa.
   3. Az a pontozóbíró, versenyszervezõ, döntnök, szövetségi ellenõr MTÁSZ tisztségviselõ, aki az 1./ és 2./ bekezdésben foglaltakat megsérti, fegyelmi vétséget követ el, ellene fegyelmi eljárást kell indítani.
 9. Amennyiben egy pontozóbíró egy adott versenyre való kijelölést elfogad vagy felkérést elvállal, úgy a versenyen köteles pontosan megjelenni.
  1. Amennyiben egy versenyre a kijelölt versenybíró nem viszi magával a versenybírói könyvét, úgy részére csak a felmerült útiköltség fizethetõ, tiszteletdíj nem!
 10. Külföldi versenybíró meghívásának szabályai:
  1. hazai, nem kiemelt pontszerzõ verseny esetén a rendezõ a versenyrendezési kérelemben javaslatot tesz a pontozóbíró személyére vagy nemzetiségére. A meghívást ez alapján csak a Magyar Táncsport Szövetség szakági illetékese végezheti
  2. egy adott kiemelt pontszerzõ versenyre a Magyar Táncsport Szövetség Elnöksége maximum 5 fõ külföldi versenybírót hívhat meg. Amennyiben a verseny költségviselõje valamelyik tagszervezet, úgy a meghívás várható költségeirõl a rendezõ felet kellõ idõben informálni kell.
 11. A Magyar Táncsport Szövetség hivatalos versenyeire számlálóbírónak olyan személy kérhetõ fel vagy jelölhetõ ki, aki
  1. számlálóbírói vizsgával rendelkezik
  2. a Magyar Táncsport Szövetség által kiadott hivatalos és érvényes versenybírói könyvvel rendelkezik
  3. az adott versenyévadra érvényes versenybírói bélyeggel rendelkezik
  4. a kötelezõen elõírt továbbképzéseken részt vett, és az adott versenyévadra érvényes minõsítõ vizsgát tett
 12. A Magyar Táncsport Szövetség hivatalos versenyein az eredmény kiszámítást csak hivatalos számlálóbíró végezheti. Kiemelt versenyeken a számlálást minimum 2 fõ számlálóbírónak kell végezni.
 13. A Magyar Táncsport Szövetség versenyein az eredmény számításához számítógép illetve számítógépes program használható illetve alkalmazható ha
  1. az adott program mûködését, számításainak helyességét a Magyar Táncsport Szövetség erre kijelölt (akár ad hoc) bizottsága vagy felkért szakértõje megvizsgálta, annak kifogástalan mûködésérõl meggyõzõdött
  2. a szakértõi alkalmassági vizsgálat után a program engedélyezési törzsszámot és alkalmazhatósági engedélyt kapott a Magyar Táncsport Szövetség Elnökségétõl
  3. ha egy adott versenyen az alkalmazott programot és számítógépet megfelelõ képesítésû személy kezeli
  4. a számítógéptõl függetlenül - esetleges üzemzavar esetére - legalább egy fõ számlálóbíró van a helyszínen

 

IV. FEJEZET

A verseny lefolytatása

8.§.

A versenyrendezési kérelem

 

 1. A Magyar Táncsport Szövetség, a Magyar Táncsport Szövetség bármely tagszervezete vagy más jogi vagy magánszemély táncversenyt szervezhet, rendezhet, ha
  1. a Magyar Táncsport Szövetség szakági illetékesétõl a rendezésre vagy szervezésre engedélyt kapott.
  2. a Magyar Táncsport Szövetség által kiírt verseny(ek) rendezésére vagy szervezésére a Magyar Táncsport Szövetség szakági illetékesétõl felkérést kapott.
  3. a Magyar Táncsport Szövetség által pályázatra kiírt rendezési vagy szervezési jogot elnyerte
 2. A Magyar Táncsport Szövetség Elnöksége egyes - elsõsorban kiemelt fontosságú - verseny szervezési és rendezési jogát magánál tarthatja
 3. A Magyar Táncsport Szövetség koordinálása, felügyelete alá esõ versenyfajtákra és versenytáncokra kiírt versenyek az alábbiak szerint szervezhetõk, rendezhetõk illetve bonyolíthatók le:
  1. a Magyar Táncsport Szövetség tagszervezetei versenyt rendezhetnek, szervezhetnek hazai vagy hazai és külföldi amatõr versenyzõpárok részvételével standard táncokból (angol keringõ, tangó, bécsi keringõ, slowfox, quickstep), latin-amerikai táncokból (samba, cha-cha, rumba, paso doble, jive) tíztáncból (standard és latin-amerikai táncok együtt összesítve értékelve), formációs csoportok standard és latin-amerikai mix táncaiból ha a Magyar Táncsport Szövetség szakági illetékese erre az engedélyt megadja. Az engedélyt az erre rendszeresített ûrlapon kell kérni.
  2. a versenyrendezési kérelem ûrlapját értelemszerûen, írógéppel vagy nyomtatott betûkkel jól olvashatóan kitöltve levélben, telefaxon vagy személyesen kell a Magyar Táncsport Szövetség szakági illetékesének benyújtani a versenyt tervezett idõpontját megelõzõen legalább 3 hónappal.
  3. a versenyrendezési kérelmet a Magyar Táncsport Szövetség szakági illetékese köteles 8 napon belül elbírálni és döntésérõl a kérelmezõt haladéktalanul értesíteni. A verseny engedélyezését vagy letiltását is írásban kell visszaküldeni a versenyrendezési kérelem benyújtójának
  4. ha a verseny megrendezést a Magyar Táncsport Szövetség szakági illetékese engedélyezi, akkor versenykiírást kell készíteni. A versenykiírásnak tartalmaznia kell mindazon adatokat, melyet a versenyrendezési kérelem is tartalmaz
   1. a verseny idõpontja, helyszíne, rendezõje, elnevezése
   2. a verseny korcsoportja, versenyosztálya, versenyformája
   3. a meghívott versenybírók névsora
   4. a tánctér mérete, burkolata, a szolgáltatandó zene módja
   5. a nevezési határidõ és a nevezési cím
   6. a helyszíni regisztráció lezárásának idõpontja
   7. a verseny díjazása, egyéb információk
  5. amennyiben a verseny rendezõje a verseny engedélyezését követõ nyolc napon túl sem tudja megnevezni a közremûködõ versenybírók névsorát, akkor az adott versenyre a versenybírókat az MTÁSZ elnöksége jelöli ki.
  6. az aktuális versenynaptárt a Magyar Táncsport Szövetség valamennyi tagszervezetének havonta meg kell küldeni.
  7. ha a versenyre külföldi versenyzõket is várnak, akkor a részükre szóló versenykiírást csak a Magyar Táncsport Szövetség küldheti el a külföldi táncszövetségnek (kivéve kishatár menti versenyek)
 4. A Magyar Táncsport Szövetség szakági illetékese elutasítja a versenyrendezési kérelmet, ha
  1. a verseny tervezett idõpontját megelõzõ három hónapon belül nyújtják be a rendezési kérelmet
  2. a verseny tervezett idõpontjában és helyszínének közvetlen körzetében több - elõzetesen már engedélyezett hasonló kategóriájú verseny kerül megrendezésre
  3. a verseny tervezett idõpontja és versenyosztálya egybeesik az adott versenyosztály országos bajnokságával
  4. a verseny tervezett idõpontja egybeesik a Magyar Bajnokság idõpontjával (kivéve ha azzal együtt történne a rendezés pld. elõverseny)
  5. A verseny tervezett idõpontja egybeesik a Magyar Táncsport Szövetség közgyûlésének idõpontjával
  6. A szakági illetékes a fentiektõl bármiben eltérõ probléma esetén a verseny rendezési kérelmet elbírálás céljából az Elnökség elé terjesztheti
 5. A verseny rendezõjének minden esetben biztosítania kell
  1. kellõ számú jól olvasható rajtszámot
  2. megfelelõ mennyiségû és minõségû pontozólapot
  3. nyílt pontozáshoz felmutató táblákat
  4. megfelelõ mennyiségû és nagyságú kulturált öltözõt és mellékhelyiséget
  5. megfelelõ nagyságú és versenyzésre alkalmas burkolatú táncteret (lásd 13.§)
  6. szabályos tempójú korrekt zenét
  7. kifogástalan hangosítást
  8. kellõ létszámú és felkészült rendezõi gárdát
  9. kiemelt versenyekre versenyorvost
  10. formációs versenyek esetén a versenyzõk által hozott zene lejátszására alkalmas hangtechnikai készüléket
  11. a verseny helyezettjeinek a versenykiírás szerinti díjazását.
 6. A verseny vezetõ testület tiszteletdíja és útiköltsége a rendezõ felet terheli.
 7. Amennyiben a verseny az elõzetes tervek alapján több napig tart, úgy a más helységekbõl vagy külföldrõl érkezõ versenyzõk szállási lehetõségeinek szervezésérõl a rendezõ köteles gondoskodni. A szállási lehetõségekrõl és annak várható költségérõl a versenyzõket kellõ idõben értesíteni kell.

9. §.

Versenyrendezés megbízás vagy pályázat alapján

 1. A Magyar Táncsport Szövetség által kiírt versenyre a Magyar Táncsport Szövetség megbízhatja bármelyik tagszervezetét a rendezés lebonyolításával
  1. a megbízást kellõ idõben, a verseny tervezett idõpontja elõtt 4 - 6 hónappal írásban, a szükséges adatok közlésével kell eszközölni
 2. a megbízott tagszervezet a felkérést annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül köteles megválaszolni, függetlenül attól, hogy a felkérést elfogadta-e vagy sem
 3. A Magyar Táncsport Szövetség egyes kiemelt hazai vagy nemzetközi verseny rendezésére, szervezésére pályázatot ír ki az elõzõ naptári év október 31-ig
  1. a pályázati kiírásnak tartalmazni kell
   1. valamennyi szükséges adatot és információt ami a rendezéshez vagy szervezéshez szükséges
   2. a Magyar Táncsport Szövetségnek a rendezéssel kapcsolatos elvárásait
  2. a pályázati felhívást a Magyar Táncsport Szövetség valamennyi tagszervezetének egyszerre egyidõben meg kell küldeni
  3. a pályázatokat az elõírt határidõig írásban kell benyújtani
  4. a pályázatok értékelését valamennyi pályázónak meg kell küldeni

10. §.

Benevezés, parkettpróba

 1. Egy adott táncversenyre a versenynaptárban konkrét dátummal van megjelölve a nevezési határidõ. Ez az az idõpont, ameddig az adott versenyre szóló nevezéseknek meg kell érkeznie a rendezõhöz, illetve a nevezési címre
  1. a versenyre a nevezést a kiírásnak megfelelõen kell megtenni. A nevezésnek tartalmaznia kell a táncos és a táncosnõ nevét, korcsoportját, versenyosztályát az adott táncból, és a nevezõ klub / egyesület nevét. A gyermek, a junior és az ifjúsági korcsoportú versenyzõk neve mellett fel kell tüntetni a születési évszámot is.
  2. a nevezés csak írásban történhet, melyet a klub / egyesület szakmai vezetõje vagy vezetõje aláírásával lát el.
 2. A nevezési határidõ, ha a versenykiírásban vagy a versenynaptárban nincs külön feltüntetve - klubközi versenyen a verseny elõtti naptári egy hét, kiemelt verseny esetén a verseny elõtti két hét. Ezt követõen méltányossági alapon a rendezõ bírálja el.
 3. Ha a rendezõ lehetõvé teszi, hogy ne csak elõzetesen írásban, hanem a helyszínen is nevezhessenek a versenyzõpárok, a nevezni szándékozóknak akkor is rendelkezniük kell klubjuk írásbeli nevezésével, amit a helyszínen a nevezéskor át kell adni a rendezõnek.
 4. A helyszíni regisztráció során az egyes adott versenyekre jelentkezett párosok nevét és klubját felvezetik az MTÁSZ által erre a célra rendszeresített versenyjegyzõkönyv ûrlapra. Ezt a versenyjegyzõkönyvet a nevezés lezárása után a számlálóbírónak kell átadni, aki az elért eredményeket és a megszerzett pontokat vezetik be a versenyjegyzõkönyvbe. A versenyjegyzõkönyvet – mint versenyjelentést – a versenyt követõ nyolc naptári napon belül a rendezõ köteles a Magyar Táncsport Szövetség irodájának megküldeni.
 5. A rendezõ megtagadja a versenyzõpáros versenyjegyzõkönyvbe történõ regisztrálását, illetve nem ad rajtszámot és nem engedi rajthoz állni a párost, ha
  1. a versenyre a nevezési határidõig nem lett szabályosan benevezve
  2. helyszíni nevezés esetén nem rendelkezik klubja írásos nevezésével
  3. a versenyzõpáros vagy annak valamelyik tagja nem hozta el a versenyre a versenykönyvét
  4. a verseny korcsoportja vagy versenyosztálya nem egyezik meg a versenyzõpáros korcsoportjával vagy versenyosztályával
  5. a versenykönyv hiányosan van kitöltve, abból nem állapítható meg a versenyzõ klubja, életkora, versenyosztálya, partnere, vagy nincs benne fénykép
  6. a versenykönyv nincs a Magyar Táncsport Szövetség illetékese által hitelesítve
  7. a versenyzõ nem rendelkezik az adott versenyévadra szóló startbélyeggel
 6. Amennyiben a 10.§. (5) bekezdésének bármelyik alpontjára való hivatkozással a rendezõ a versenyzõpáros rajthoz állását nem engedélyezi, akkor errõl jegyzõkönyvet kell felvenni, mely jegyzõkönyv egy példányát a versenyzõpár klubjának, egy példányát pedig a versenyjegyzõkönyvhöz csatolva a Magyar Táncsport Szövetség szakági illetékesének meg kell küldeni
 7. A versenykiírásban meghatározott idõpontban a versenyzõpáros köteles a verseny színhelyén megjelenni.
 8. Az elõzetesen írásban leadott nevezést a versenyzõpáros köteles a helyszínen megerõsíteni. (helyszíni regisztráció)
  1. a versenyzõpáros a versenykiírás szerinti idõben a nevezési helyen jelentkezik a táncos és táncosnõ versenykönyvével, itt egyeztetik illetve ellenõrzik a páros nevét, korcsoportját, versenyosztályát, klubját, startjogosultságát
  2. a versenyzõpáros a versenyjegyzõkönyvbe történt regisztrálás után rajtszámot kap
  3. a versenyzõpáros köteles kifizetni a versenykiírásban feltûntetett nevezési díjat. A nevezési díjon felül semmiféle céllal vagy címen pénz a versenyzõktõl nem szedhetõ.
 9. A versenyre benevezett versenyzõpárok részére a versenykiírás szerinti idõpontban bemelegítési, parkettpróba lehetõséget kell biztosítani
  1. bemelegítésen, parkettpróbán csak az adott versenyre benevezett és a rajtszámát már átvett és láthatóan viselõ páros vehet részt
  2. a bemelegítés idõtartamára a rendezõ zenét szolgáltathat. Ebben az esetben a bemelegítés kezdetekor ismertetni kell a versenyzõkkel, hogy melyik versenyfajta zenéjére mikor lehet bemelegíteni.
  3. amennyiben késõbbi idõpontba (pld. a szünetben) is adódik bemelegítési lehetõség, akkor errõl a versenyzõpárokat tájékoztatni kell.
  4. A bemelegítési idõ végén - a verseny pontos kezdése érdekében - valamennyi páros köteles a táncteret haladéktalanul elhagyni.

11. §.

A rajtszám

 1. Minden versenyzõpáros az adott versenyen köteles végig azt a rajtszámot viselni, amit a nevezéskor a rendezõtõl kapott
  1. amennyiben ez a rajtszám a verseny közben oly mértékben rongálódott, hogy nem lehet a páros rajtszámát egyértelmûen felismerni, a rendezõ köteles a rajtszámot kicserélni.
  2. a megrongálódott rajtszám kicserélése után a cserébe kapott rajtszámot köteles a versenyzõpáros viselni
  3. a rajtszámot a táncos hordja, versenyruháján, a hátán rögzítve
 2. A rajtszám lehet fehér alapon fekete szám vagy fekete alapon fehér szám, anyaga lehet papír, textil vagy ezekhez hasonló tulajdonságokkal bíró könnyû anyag
 3. a rajtszámnak olyannak kell lennie, hogy a számot a tánctér minden pontjáról jól és egyértelmûen lehessen olvasni
 4. A rajtszám rögzítéséhez szükséges eszközt (biztosítótû) a táncos kellõ számban köteles magánál hordani, a rendezõ azt nem köteles a rajtszámhoz adni
 5. A rendezõ a rajtszámot a verseny végén visszakérheti, ezt azonban köteles a versenyzõpárossal a rajtszám átvételekor közölni.
 6. A rajtszámon reklám, hirdetés elhelyezése lehetséges. Ennek nagysága a rajtszám teljes felületének maximum 20 %-a.

12. §.

A verseny zenéje

 1. A verseny folyamán a zeneszolgáltatásról a rendezõ köteles. gondoskodni A zeneszolgáltatás lehet zenekar által játszott zene (élõ) vagy gépzene (magnetofon, lemezjátszó, CD, MD, DAT)
  1. a verseny rendezõje szabadon dönt, hogy a versenyen gépzene vagy élõ zeneszolgáltatás lesz, de ezt mind a versenyrendezési kérelemben mind pedig a versenykiírásban fel kell tûntetni
  2. zeneszolgáltatásra csak olyan zenekar kérhetõ fel amely rendelkezik megfelelõ repertoárral és az egyes versenytáncok zenéinek tempó és idõtartam elõírásait ismeri és azokat képes betartani
  3. gépzene szolgáltatásra, zenei szerkesztésre olyan személy kérhetõ fel, aki kifogástalan minõségû, színvonalas, megfelelõ tempójú hangfelvételek széles választékával rendelkezik. A gépzene szolgáltatója köteles betartani az egyes versenytáncok tempó és idõtartam elõírásait
  4. a versenyen játszott zenének a táncok karakterét kell visszaadnia, nem lehet diszkó zenét játszani a latin-amerikai táncokhoz.
  5. Az egyes tánckörökben nem kell mindig ugyanazt a zenét játszani, de tempójának, idõtartamának és jellegének azonosnak kell lenni
  6. az egyes táncok tempó és minimum - maximum idõtartam elõírásai

 

 

13. §.

A tánctér

 

 1. A versenyzõpárok a versenyen táncaikat a tánctéren mutatják be.
 2. A tánctéren a verseny alatt csak a versenyzõpárok és a pontozóbírók tartózkodhatnak, a közönséget a tánctértõl el kell választani.
 3. A tánctér téglalap alakú, vízszintes és sík felületû, táncra alkalmas burkolattal ellátott kell hogy legyen
  1. a tánctér jellemzõ adatait a versenyrendezési kérelemben fel kell tüntetni
  2. a Magyar Táncsport Szövetség szakági illetékese megtagadhatja a tervezett tánctéren való hivatalos verseny rendezésének engedélyezését, ha annak burkolata balesetveszélyes, mérete nem megfelelõ, nem sík és vízszintes a kialakítása
 4. Táncversenyt csak parketta vagy azzal egyenértékû burkolatú (linóleum, egyéb mûanyag, táncpadló stb.) és minimum 120 m2 nagyságú tánctéren lehet rendezni
 5. A verseny folyamán a táncteret meg kell tisztítani a felhordott szennyezõdéstõl (por) és a ruhákról lehullott díszítésektõl (strassz, flitter, gyöngy, stb.)
 6. A tisztítást a parkettpróba után is, és a verseny szüneteiben is el kell végezni. Ha verseny közben valamilyen ok miatt a tánctér balesetveszélyessé válik, akkor a versenyt félbe kell szakítani és a táncteret versenyzésre alkalmas állapotba kell hozni.

14 §.

Tánckörök beosztása, fordulók

 

 1. A versenyt az indulók létszámától függõen több fordulóban kell lebonyolítani
 2. A rendezõ a verseny menetét, az elsõ forduló táncköreinek beosztását a verseny kezdete elõtt köteles kihirdetni és mindenki által jól látható, hozzáférhetõ és olvasható helyen kifüggeszteni
 3. Az Országos Ranglistaversenyeken és a Magyar Bajnokságon az egyes versenykörök beosztását az aktuális ranglista figyelembe vételével kell elkészíteni úgy, hogy a ranglista alapján egyenlõ erõsségû tánckör beosztást kell készíteni. A további fordulókban a körbeosztás az elõzõ forduló eredményeinek figyelembe vételével készül.
 4. A verseny folyamán az egyes fordulókból továbbjutott versenyzõpárok rajtszámát a következõ forduló elõtt nyilvánosan ki kell hirdetni
 5. Az egyes fordulókból a versenyzõpárok legalább 50 %-át, de maximum 2/3-át tovább kell juttatni a következõ fordulóba, feltéve ha az nem a döntõ.
 6. A döntõbe jutó párok létszámát és a tartandó fordulókat az alábbiak szerint kell meghatározni:
 7. Induló párok száma

  Döntõben táncol

  Forduló

  2 pár

  2 pár

  Elõtánc + döntõ

  3 pár

  3 pár

  Elõtánc + döntõ

  4 pár

  4 pár

  Elõtánc + döntõ

  5 pár

  5 pár

  Elõtánc + döntõ

  6 pár

  6 pár

  Elõtánc + döntõ

  7 pár

  4 pár

  Elõdöntõ + döntõ

  8 pár

  5 pár

  Elõdöntõ + döntõ

  9 pár

  6 pár

  Elõdöntõ + döntõ

  10-12 pár

  6 pár

  Elõdöntõ + döntõ

  13- 24 pár

  6 pár

  Elõdöntõ + középdöntõ + döntõ

  25-48 pár

  6 pár

  Selejtezõ + elõdöntõ + középdöntõ + döntõ

  48 pár felett

  6 pár

  Elõselejtezõ + selejtezõ + elõdöntõ + középdöntõ + döntõ
 8. Amennyiben egy versenyen az induló párok létszáma azonnali döntõ rendezését írja elõ, akkor elõtáncot kell tartani. Az elõtáncot – az adott versenyosztálynak megfelelõen valamennyi táncban – közvetlenül a döntõ elõtt kell megrendezni, mely során az egyes táncok idõtartama minden táncból 1 perc.
 9. A rendezõ 13 vagy annál több induló páros esetén egy fordulóval többet is rendezhet, vagyis eggyel több lépcsõben is lebonyolíthatja a versenyt.
 10. Újratáncolási rendszer (redance) alkalmazható kiemelt versenyeken 13 pár fölötti induló létszám esetén, egyéb versenyeken 24 pár feletti induló létszám esetén. Az újratáncolási rendszer elsõ selejtezõ fordulójából az induló párok legfeljebb 50 %-át kell továbbjuttatni, a második selejtezõ kört a megmaradt párokkal kell megtartani, kiválogatva közülük azokat, akik az elsõ körbõl már kiválasztottakkal együtt jutnak a következõ fordulóba.
 11. A verseny megrendezhetõségének érdekében - ha a létszám ezt indokolja - egyes korcsoportok összevonhatók:
  1. gyermek I. és gyermek II. korcsoport
  2. junior I. és junior II. korcsoport
  3. kiemelt versenyek esetében a Magyar Bajnokság kivételével az ifjúsági és felnõtt korcsoport
  4. a fentieken kívül más korcsoporti összevonás nem engedélyezett
 12. Az egyes tánckörökben táncolók létszáma az indulók létszámának és a tánctér nagyságának függvénye
  1. gyermek I., gyermek II., valamint a junior I. és junior II. korcsoportokban az egy versenyzõpárra esõ tánctér nagysága minimum 10 m2, az egyes tánckörökben táncolók létszáma maximum a tánctér teljes nagysága/10 m2 lehet
  2. ifjúsági, felnõtt és senior korcsoportokban az egy versenyzõpárra esõ tánctér nagysága minimum 20 m2, az egyes tánckörökben táncolók létszáma maximum a tánctér nagysága/20 m2 lehet.

15. §.

Kiválasztás a következõ fordulóba, pontozás

 

 1. A Magyar Táncsport Szövetség hivatalos versenyein a pontozóbírók
  1. selejtezõ(k)ben, elõdöntõben , középdöntõben a verseny hivatalos pontozólapján értékelik a versenyzõpárok teljesítményét. Az értékelés célja, hogy kiválasztásra kerüljön a következõ fordulóba jutó, elõre meghatározott és nyilvánosan kihirdetett számú versenyzõpáros. A kiválasztás a pontozólapon vagy a páros rajtszáma alá (mellé, fölé stb.) írt „X” jellel, vagy a versenyzõpáros rajtszámának bekarikázásával, vagy a rajtszám felírásával történik. A következõ fordulóba jutásra kiválasztott páros rajtszámát egyértelmûen kell megjelölni. Ha valamilyen jelölésen a pontozóbíró javít, akkor a javítást szignálnia kell. A nem egyértelmû, javítást nem szignált pontozólapot a számlálóbizottság nem fogadhatja el. A pontozóbírónak ekkor korrigálnia kell, még akkor is, ha ezért a versenyt meg kell állítani.
  2. selejtezõben, elõdöntõben és középdöntõben a pontozás „titkos”, nyilvánosan nem hirdetik ki hogy az adott fordulóban melyik páros melyik pontozóbírótól hány „X” jelet kapott. Miután az összes versenyben levõ páros egy táncot már bemutatott, a pontozólapokat össze kell szedni és a számlálóbizottságnak át kell adni. A pontozólapokat valamennyi bemutatott tánc után ugyanígy össze kell szedni és a számlálóbizottságnak át kell adni.
  3. Minden fordulóban minden táncnál annyi „X” jelet kell kiadni, amennyit a versenyvezetõ a forduló kezdetekor nyilvánosan kihirdetett.
  4. Amennyiben a pontozóbíró egy adott párnál zenei hibát lát, úgy azt „Z” betû kiadásával a pontozólapon fel kell tüntetni. Amennyiben a pontozóbírók többsége egy párosnak egy adott táncban zenei hibát jelez, úgy abban a fordulóban és abban a táncban a páros részére esetleg kiadott összes többi „X" jelet törölni kell.
  5. A lépéshatár szabályok ellen vétõket a pontozólapon meg lehet jelölni, a szankcionálás a döntnök hatáskörébe tartozik. (kizárás)
  6. döntõben minden bemutatott táncot és minden döntõben táncoló versenyzõpárost „nyíltan” kell pontozni, a páros helyezési számát - az adott táncra vonatkozólag - fel kell mutatni. A nyílt felmutatás kétféleképpen lehetséges:
   1. a döntõben minden tánc után felmutatásra kerül minden egyes versenyzõpáros helyezési száma
   2. a döntõben bemutatott valamennyi tánc után kerül sor a helyezési számok nyílt felmutatására tánconként és versenyzõpáronként. Ebben az esetben a pontozóbíróknak a pontozólapra minden bemutatott tánc után fel kell írni az egyes pároknak adott helyezési számot, és ez alapján kell majd a végén nyíltan felmutatni az értékelést jelentõ számokat.
   3. Zenei hibát csak az elõfordulókban lehet jelezni. A döntõben a zenei hibát külön jelezni nem szabad, azt a páros helyezési értékelésében kell figyelembe venni és beszámítani.
 2. A számláló bíró vagy a számláló bizottság
  1. selejtezõben, elõdöntõben, középdöntõben a pontozóbírók által a pontozólapokra írt értékeléseket felvezeti az erre a célra készült összesítõre, az adatok összesítése után megjelöli a következõ fordulóba jutott párosok rajtszámát
  2. a döntõben a pontozóbírók által nyíltan felmutatott helyezési számokat az erre a célra rendszeresített lapra felvezeti és a „skating system” szerint a végsõ eredményt kiszámítja
  3. a verseny eredményét és a kapott pontszámokat a versenyjegyzõkönyvbe és a versenyzõk versenykönyvébe bevezeti.
 3. Döntõbe jutásnál, esetleges holtverseny esetén az alábbiak szerint kell eljárni:
  1. a hatodik helyen azonos eredménnyel rendelkezõ két pár (kettõs holtverseny) esetén
   1. kiemelt versenyen és tíztánc versenyen a döntõben 7 páros fog táncolni
   2. nem kiemelt de pontszerzõ versenyen mind a két páros automatikusan a VI. helyet és az ezért járó pontszámot kapja, a döntõben már nem kell táncolniuk
  2. ha két párnál több pár végez azonos eredménnyel a döntõ elõtti a fordulóban, és a döntõbe jutásért így minimum hármas holtverseny van, akkor a holtversenyben lévõ párokkal az ún. „széttáncolást” kell alkalmazni
   1. a holtversenyben levõ párok valamennyi táncot eltáncolják
   2. a pontozóbírók valamennyi tánc után nyíltan helyre pontoznak
   3. a számlálóbíró a „skating system" szerint kiszámítja a széttáncolás eredményét
   4. a széttáncolás eredménye alapján egészül ki a döntõ mezõnye a kellõ számú párral (egy vagy több pár a holtverseny függvényében)
   5. a széttáncolásnál a zene hossza 1 perc minden táncnál
 4. Az adott verseny után az összesítõket ki kell függeszteni mindenki által látható helyre. Minden táncpedagógusnak, versenyzõnek joga van az összesítõbe betekinteni. Az ezzel kapcsolatos esetleges észrevételeket a verseny döntnöke felé kell megtenni.

 

16. §.

Magasabb versenyosztályba jutás, ranglista

 

 1. A Magyar Táncsport Szövetség hivatalos, pontszerzõnek számító versenyein minden versenyzõpáros annyi továbbjutó pontot kap, ahány párost megelõz.
 2. Az azonos helyen végzett párosoknak a páros számára kedvezõbb (magasabb) pontszámot kell adni.
 3. A tíztánc versenyen kapott pontokat fele-fele arányban kell a standard és a latin pontokhoz írni. Esetleges páratlan pontszám esetén a fennmaradó plusz pontot a páros döntése alapján kell a standard vagy a latin-amerikai táncok pontszámához adni.
 4. A gyermek I. gyermek II. és a junior I. korcsoportban versenyzõ párosok pontokat kapnak elért eredményeik alapján, de nem tartoznak versenyosztályba és így nem is juthatnak fel magasabb versenyosztályba. Amikor életkoruk alapján junior II. korcsoportban versenyezhetnek, akkor az addig szerzett pontjaik alapján „E", „D", „C" vagy „B" versenyosztályba nyernek besorolást.
 5. A junior II. korcsoportba sorolt versenyzõpárok maximum a „B” versenyosztályban versenyezhetnek, a „A” versenyosztályba csak akkor kerülhetnek fel, ha életkoruk alapján a junior II. versenyosztályba nyernek besorolást. Ha a feljutás egyéb feltételeit már az elõzõ korcsoportban teljesítették és csak az életkor miatt nem kerülhettek magasabb versenyosztályba, akkor a korcsoporti átsoroláskor automatikusan a magasabb versenyosztályba kerülnek.
 6. Az egyes versenyosztályokból a magasabb versenyosztályba jutás feltételei a következõk:
 7. versenyosztály

  pontszám

  Versenyek száma

  OB-n való indulás

     

  E osztályból D osztályba

  100 pont

  Minimum 8 verseny

     

  *

  D osztályból C osztályba

  100 pont

  Minimum 8 verseny

  igen

   

  *

  C osztályból B osztályba

  80 pont

  Minimum 8 verseny

  Igen

   

  *

  B osztályból A osztályba

  100 pont

  Minimum 8 verseny

  Igen

   

  **

  A osztályból S osztályba

  80 pont

  Minimum 8 verseny

  igen

  OB-n döntõ

  **

   

  * 2000. január 1.-tõl Régió Bajnokságon való indulás

  ** a Magyar Bajnokság és a Ranglista versenyek nem számítanak bele a 8 versenybe.

   

 8. A magasabb versenyosztályba jutás csak az adott pontszám elérése, az adott versenyosztályban elõírt számú versenyen való indulás és az adott versenyosztály Országos Bajnokságán való részvétele után lehetséges.
 9. ha egy páros a magasabb osztályba való jutáshoz szükséges pontszámot elérte, teljesítette az elõírt számú versenyen való indulást, akkor még tovább versenyezhet eddigi versenyosztályában a versenyosztály Országos Bajnokságáig. Az Országos Bajnokságon való versenyzés után már a magasabb versenyosztályba jut.
 10. ha a páros versenyosztálya Országos Bajnokságán indult és csak egy ezutáni versenyen éri el a kellõ pontszámot vagy az elõírt versenyszámot - az az összes feltétel teljesülésének napján jut fel a magasabb versenyosztályba.
 11. A Magyar Táncsport Szövetség kiemelt versenyei közül az Országos Ranglistaversenyeken és a Magyar Bajnokságokon (kivétel: a Junior és az Ifjúsági Magyar Bajnokság) a versenyzõpárok elért eredményeik alapján ranglistapontokat kapnak az alábbiak szerint:
 12. Pontszám

  Pontszám

  Helyezés

  Bajnokság

  Ranglista

  Helyezés

  Bajnokság

  Ranglista

  I

  240

  200

  XIV

  55

  46

  II

  216

  180

  XV

  53

  44

  III

  192

  160

  XVI

  50

  42

  IV

  168

  140

  XVII

  48

  40

  V

  144

  120

  XVIII

  46

  38

  VI

  120

  100

  XIX

  43

  36

  VII

  108

  90

  XX

  41

  34

  VIII

  96

  80

  XXI

  39

  32

  IX

  84

  70

  XXII

  36

  30

  X

  72

  60

  XXIII

  36

  30

  XI

  66

  55

  XXIV

  36

  30

  XII

  60

  50

  XXV-XLVIII

  24

  20

  XIII

  58

  48

 13. A ranglistán elfoglalt pozíció kiszámítása:
 14. a) egy adott versenyévadban egy adott versenyzõpáros valamennyi Országos Ranglistaversenyen elért helyezése és a Magyar Bajnokságon elért helyezése alapján ranglista pontokat kap. Ezeken a versenyeken kapott ranglista pontokat össze kell adni, az összegbõl kialakul a ranglista sorrend.

  b) külön ranglistát kell vezetni standard táncokból, latin-amerikai táncokból és tíztáncból.

  c) az adott versenyévadot követõ versenyévad elsõ ranglistaversenyén szerzett ranglista pontokat hozzá kell adni a páros eddigi ranglista pontjaihoz, de az elõzõ versenyévad elsõ ranglistaversenyének pontszámait (ha a páros indult azon a versenyen!) le kell vonni az eredménybõl. Ugyanígy kell eljárni a Nemzeti Bajnokságok esetében is. (Az új Bajnokság után az elõzõ évi Bajnokság ranglista pontszámait törölni kell)

 15. A külföldi versenyekre való nevezés alapja a nevezés elõtti 5 nappal aktuális ranglista.
 16. Az országos ranglista párokra vonatkozik. Új párosoknál a pontszerzést újra kell kezdeni.
 17. Ranglista pontazonosság esetén az a páros kerül a ranglistán elõrébb, amelyik a Magyar Bajnokságon jobb helyezést ér el.

17.§.

Külföldi delegálások

 1. Meghívás külföldi versenyre
  1. Csak az MTÁSZ címére érkezett, vagy oda eljuttatott külföldi meghívás hivatalos.
  2. A magán címre, vagy tagszervezethez érkezett meghívásokat is úgy kell lebonyolítani, hogy bejelentik az MTÁSZ elnökségének
  3. Az MTÁSZ-hoz érkezett külföldi meghívásokat nyilvánosan kell kezelni - még akkor is, ha az névre szólóan érkezik.
 2. Nevezés külföldi versenyre:
  1. Hivatalos nevezést csak az MTÁSZ nemzetközi kapcsolatokért felelõs illetékese intézhet. Külföldre delegálási joga csak az MTÁSZ elnökségének van.
  2. A delegálás az érvényes Országos Rangsor alapján történik.
  3. Az írásos nevezést a kiírásnak megfelelõen kell megküldeni a külföldi versenyrendezõknek (kiíróknak).
  4. Az IDSF versenyekre való delegálás:
   1. Bajnokságokra (Világbajnokság és Európa Bajnokság) elsõ helyen a bajnok nevezendõ. Ha a bajnok a versenyen akadályoztatása miatt nem tud részt venni, akkor a Magyar Bajnokság második helyezettje delegálandó elsõ helyen, második helyen a bajnokon kívüli legjobb rangsor helyezett delegálandó.
   2. Kupákra (Világkupa és Európa Kupa) ha Magyarországon rendezik, akkor a rangsor vezetõt kell delegálni, ha külföldön rendezik, akkor a bajnokon kívüli legjobb rangsor helyezettet kell delegálni.
   3. IDSF „Open” versenyekre csak B, A és S osztályos párok nevezhetõk.
  5. Egyéb nemzetközi versenyek:
   1. „Open” versenyekre csak B, A és S osztályos, illetve a kiírás szerinti párok nevezhetõek.
   2. Névre szóló meghívás esetén a meghívott pár delegálandó. Lemondása esetén a helyette delegálandó párt az elnökség jelöli ki.
   3. Csapatversenyekre a meghívott klub/egyesület, illetve a meghívott szakmai vezetõ és a meghívó fél közötti egyetértés szerint történik a delegálás.
 3. A nevezés lebonyolítása
  1. A nemzetközi versenyre kijelölt táncosok a kijelölésrõl szóló értesítés kézhezvételétõl számított hét napon belül kötelesek választ adni, hogy vállalják-e a kiküldetést.
  2. Nemleges válasz esetén a kijelölés joga visszakerül az MTÁSZ elnökségéhez.
 4. Pozitív válasz esetén az MTÁSZ nemzetközi kapcsolatokért felelõs illetékese intézi a benevezést, melyrõl értesítést küld a párnak.
  1. A további ügyintézést a delegált páros köteles végezni.
  2. A delegáltság a pár által át nem ruházható.
  3. A nevezett pár(ok) köteles(ek) hazánkat sportszerû viselkedéssel és részvétellel képviselni.
   1. Ha a delegált pár a versenyen nem tud részt venni és errõl két héttel a verseny kezdete elõtt nem ad tájékoztatást az MTÁSZ nemzetközi kapcsolatokért felelõs illetékesének, akkor a pár ellen fegyelmi eljárás kezdeményezhetõ. (kivétel orvos által igazolt betegég.)
   2. Azon országok versenyeire, amelyekkel az MTÁSZ-nak érvényes együttmûködési szerzõdése van, a hazai versenyekre vonatkozó nevezési szabályok az érvényesek.
 5. Jelentés a külföldi versenyrõl:
  1. A külföldre delegált pár(ok)nak a versenyrõl hazaérkezve, két héten belül jelentést kell az MTÁSZ elnökségének küldeni.
   1. A versenyjelentés elmaradása esetén a pár addig nem delegálható, amíg legutóbbi versenyrõl szóló jelentése az MTÁSZ elnökségéhez nem érkezik meg.
   2. A jelentésben minden, a versennyel kapcsolatos eseményre ki kell térni.

18. §.

Átigazolási szabályok

 

 1. A Magyar Táncsport Szövetség hivatalos versenyein csak olyan amatõr versenyzõpárok állatnak rajthoz, amelyek a Magyar Táncsport Szövetség valamelyik tagszervezetének tagjai - igazolt versenyzõi.
 2. A versenyzõk különbözõ okok miatt klubot cserélhetnek, vagyis az egyik tagszervezet tagjai közül kilépnek és egy másik tagszervezetbe belépve annak tagjai lesznek.
 3. Klubot cserélni - átigazolni - az átigazolási idõszakban lehet. Az átigazolási idõszak minden évben január 01-tõl január 31-ig tart. Ebben az idõszakban minden klub és a Magyar Táncsport Szövetség irodája köteles munkanapokon a bejelentett átigazolásokat haladéktalanul intézni.
 4. Az átigazolás lebonyolítási szabályai a következõk:
  1. az átigazolni szándékozó versenyzõpáros, táncos vagy táncosnõ kitölti az erre a célra rendszeresített átigazolási ûrlapot. Ilyen ûrlapot minden klub köteles a Magyar Táncsport Szövetség irodájától beszerezni és tartani, a versenyzõ kérésére azt a versenyzõnek átadni.
  2. a versenyzõpáros, táncos vagy táncosnõ régi klubja rávezeti az átigazolási lap megfelelõ rovataira a startjogosultságra vonatkozó vagy egyéb megjegyzéseit
  3. az átigazolási lapot el kell juttatni a Magyar Táncsport Szövetség irodájába, ahol a szakági illetékes az átigazolási lapot záradékolja, külön feltûnteti a startjogosultság idõpontját és regisztrálja az átigazolást a nyilvántartásban, majd a záradékolt átigazolási lapot a megjelölt új klubnak megküldi.
  4. a versenyzõpáros, táncos vagy táncosnõ versenykönyvébe a klubhoz való tartozásra vonatkozó bejegyzéseket az érintett két klub értelemszerûen azonnal elvégzi
  5. az átigazolás minden versenyzõpárosnak, táncosnak vagy táncosnõnek természetes joga. Átigazolási szándék miatt büntetni, retorziót alkalmazni nem szabad.
  6. Vitás kérdésekben az Etikai és Fegyelmi Bizottsághoz kell fordulni. A bizottság egyes esetekben méltányossági okokból engedélyezhet átigazolást az átigazolási idõn kívül is.
  7. Ha a táncost bármilyen szerzõdés vagy írásos kötelezettség köti klubjához / egyesületéhez, akkor az abban foglaltak az irányadóak. Az ebbõl fakadó vitás ügyek eldöntését egyik fél sem kérheti az Etikai és Fegyelmi Bizottságtól.
 5. Átigazolás lehetséges különleges esetekben az átigazolási idõszakon kívüli idõben is ha
  1. a versenyzõpáros, táncos vagy táncosnõ lakhelye megváltozik, másik településre költözik
  2. egyéb, állandó lakhelyváltozásnak nem minõsülõ esetben ideiglenes lakcímváltozásnál (pld. Tanulmányi vagy katonai szolgálat esetében)
  3. közös megegyezéssel a régi, az új klub és a versenyzõ között, ha felek ezt kellõ indokkal alátámasztják

19. §.

Partnercsere

 

 1. Ha egy versenyzõpáros tagjai különbözõ okok miatt nem kívánnak a továbbiakban együtt táncolni, versenyezni, akkor partnercserére kerül sor.
  1. a partnercserét minden esetben a Magyar Táncsport Szövetség Elnöksége jegyzi be a versenykönyvekbe.
  2. a partnercsere után létrejövõ új páros tagjainak versenyosztálya lehet azonos és lehet egymástól eltérõ
   1. azonos versenyosztály esetén az új páros marad az eddigi versenyosztályában, pontszámuk az eddig külön-külön megszerzett pontok számtani közepe.
   2. Eltérõ versenyosztály esetén – amennyiben egy versenyosztálynál nagyobb a különbség az újonnan létrejövõ páros eddigi versenyosztályai között – az Elnökség állapíthatja meg az új versenyosztályt figyelembe véve a versenyzõpáros és oktatója javaslatát. Ebben az esetben is a megállapított versenyosztályban az új páros „0” ponttal kezdi a versenyzést.
   3. Eltérõ versenyosztályok esetén – amennyiben szomszédos versenyosztályokról van szó – csak a magasabb versenyosztály választható és az ebben az osztályban szerzett pontok kerülnek bejegyzésre.
   4. Gyermek és junior I. korcsoportokban partnercserekor az eddig megszerzett pontok számtani közepe a bejegyzendõ
   5. Számtani közép kiszámításánál a kerekítés szabályai szerint kell eljárni, vagyis a „félpont” felfelé kerekítendõ.
  3. partnercserekor a szétvált páros tagjai eddigi közösen szerzett ranglista pontjaikat elvesztik
  4. partnercsere egy versenyévadban csak egyszer lehetséges. Rendkívüli esetben a Magyar Táncsport Szövetség Elnöksége még egyszer engedélyezheti a partnercserét
 2. Amennyiben az új páros más-más klub versenyzõibõl alakult, úgy a „vegyes-páros” létrejöttét csak az Elnökség engedélyezheti, de csak mindkét klub hozzájárulása alapján. Az MTÁSZ elnöksége minden esetben tiszteletben tartja, illetve minden klub belügyének tekinti azt, hogy az adott klub engedélyezi bármely versenyzõje részére a „vegyes-páros" létrejöttét vagy sem.
 3. Engedélyezett „vegyes-párosnak" – amennyiben két külön régió klubjainak táncosaiból alakult – nyilatkoznia kell arról, hogy melyik régió bajnokságán szeretnének indulni.
 4. Vitás kérdésekben az Etikai és Fegyelmi Bizottsághoz kell fordulni. Egyes indokolt esetekben a Bizottság méltányossági okokból engedélyezheti az átigazolást az átigazolási idõn túl is.
 5. Amennyiben a táncost írásos szerzõdés köti a klubjához, akkor az abban foglaltak az irányadók. Polgárjogi szerzõdések feletti vitában egyik fél sem kérheti az Etikai és Fegyelmi Bizottság döntését.

 

20. §.

A versenykönyv

 

 1. A versenykönyv a Magyar Táncsport Szövetség hivatalos okmánya
 2. A versenykönyv - függetlenül attól hogy ki vásárolja meg - kitöltés után a versenyzõ tulajdona
 3. A versenykönyvbe valótlan adatokat bevezetni vagy az abban levõ adatokat meghamisítani közokirat hamisításnak minõsül.
 4. A versenykönyve bármit bejegyezni a Magyar Táncsport Szövetség illetékesének, a versenyzõ klubvezetõjének vagy a versenyeken a versenyvezetõi testület arra illetékes tagjának lehet.
 5. A versenykönyvet a versenyzõtõl adategyeztetés felvételének idejére vagy versenyen történõ nevezés illetve a verseny idejére lehet csak elvenni
 6. csak olyan versenykönyvvel lehet versenyre nevezni illetve versenyen rajthoz állni
   1. amely szabályosan és jól olvashatóan van kitöltve
   2. amelyikben benne van a versenyzõ fényképe
   3. amelyikbõl kitûnik, hogy a versenyzõ a Magyar Táncsport Szövetség melyik tagszervezetének a tagja
   4. amelyikben az adott versenyévadra érvényes startbélyeg van
   5. amelybõl egyértelmûen megállapítható a versenyzõ korcsoportja, versenyosztálya és partnere (partnernõje) neve

 

21. §.

A versenyek idõtartama

 

 1. A Magyar Táncsport Szövetség hivatalos versenyeit úgy kell rendezni, hogy azok általában 4 óra idõtartamnál hosszabb idõt ne vegyenek igénybe. Ez alól kivétel az egyes kiemelt versenyek, ahol az indulók magas létszáma miatt a verseny idejében elhúzódhat. (egy verseny alatt egy korcsoport egy versenyosztályának egy táncnembõl való versenyét kell érteni az elsõ fordulótól az eredményhirdetéssel bezárólag)
 2. A versenyeket úgy kell szervezni, illetve lebonyolítani, hogy
  1. a gyermek korcsoportok versenyei legkésõbb délután 15 órára befejezõdjenek
  2. a junior korcsoport versenyei legkésõbb délután 17 órára befejezõdjenek
  3. az ifjúsági korcsoport versenyei (ha nincs összevonva a felnõtt korcsoport versenyével) legkésõbb 20 órára befejezõdjenek
  4. a klubközi pontszerzõ versenyeket 20 óráig befejezõdjenek.

 

22. §.

Díjak, költségtérítések

 

 1. A Magyar Táncsport Szövetség hivatalos versenyein a versenyvezetõség tagjait írásban, a fizetendõ tiszteletdíj és útiköltség térítés megjelölésével kell felkérni.
 2. A Magyar Táncsport Szövetség hivatalos versenyein a versenybíróknak útiköltség térítésként gyorsvonat I. osztály díjtétele szerinti összeget, illetve személygépkocsi üzemanyagköltség összeget kell téríteni. Az esetleges autópálya használati díjat - számla ellenében - a rendezõ fél köteles megfizetni.
 3. Külföldi versenybírók tiszteletdíja és útiköltsége a nemzetközi szabályok szerint kerül kifizetésre
 4. A Magyar Táncsport Szövetség versenyein nevezési díj 1997. január 01-tõl 100,- Ft/pár/kategória. A Magyarországon megrendezésre kerülõ IDSF versenyeken a nevezési díj összegének megállapítása a nemzetközi szabályok útmutatása alapján történik.
 5. Formációs versenyekre a nevezési díj 1.000,- Ft./koreográfia.
 6. A Magyar Táncsport Szövetség hivatalos versenyein a döntõbe jutottaknak minimum oklevelet, a dobogósoknak minimum érmet; kiemelt versenyeken a gyõztes páros mindkét tagjának érmet és serleget, a dobogósoknak minimum érmet kell adni.
 7. Pénzdíjas verseny esetén az összdíjazás összegét a versenykiírásban elõre ismertetni kell. A pénzdíjat az eredményhirdetés után a nyerteseknek az elõzetesen ismertetett megosztás szerint át kell adni.
 8. Az „E”-„D”-„C” versenyosztályok valamennyi versenyéért a versenyrendezési kérelem pozitív elbírálása után – számla alapján, 500,- Ft./verseny rendezési díjat kell fizetni a rendezõ félnek a Magyar Táncsport Szövetség pénztárába.

 

23. §.

Formációs versenyek

 

 1. A Versenyszabályzat formációs csapatokra vonatkozó érvényessége:
 2. a) A Versenyszabályzat alábbi pontjai nem alkalmazhatók a formációs versenyeken:

   1. A 3.§. (2), (3), (4), (5) bekezdés a) b) pontjai, (5) d) 3./ 4./ 7./ alpontjai, (5) e) pontja, (5) f) 3./ 4./ 6./ alpontjai, a 4.§, az 5.§., a 6.§. (1) bekezdése, a 11.§., a 12.§., a 13.§. (4) bekezdése, a 14.§., a 15.§., és a 16.§.
  1. A Versenyszabályzat többi pontja érvényes a formációs versenyeken is
 3. Formációs tánckategóriák
  1. Standard táncok: A koreográfiának tartalmaznia kell mind az öt standard táncot (angol keringõ, tangó, bécsi keringõ, slowfox, quickstep) és ezen kívül max. 16 ütemnyi bármilyen más táncot tartalmazhat.

  b) Latin-amerikai táncok: A koreográfiának tartalmaznia kell mind az öt latin-amerikai táncot (cha-cha, samba, rumba, paso doble, jive) és ezen kívül max. 16 ütemnyi bármilyen más táncot tartalmazhat.

  c) Társasági táncok: Olyan páros társastáncokra (történelmi- és modern-) épülõ koreográfiák, melyben max. 4 különbözõ tánc szerepelhet, beleértve a standard és latin-amerikai táncokat is.

 4. Tánctechnikai megkötések:
  1. Szóló táncmotívum (nem páros motívum) a standard táncokban tánconként 8 ütemig engedélyezett, de mindösszesen 24 ütem lehet az egész koreográfián belül. Ez természetesen nem érvényes a latin-amerikai táncokra és azokra a társastáncokra, amelyekben a szóló tánc / táncmotívum a tánc természetes része.
  2. Emelések nem megengedettek. Emelésnek számít, ha egy táncos a partnere segítségével egyszerre mindkét lábával, több, mint egy idõtartamra eltávolodik a talajtól.
 5. Koreográfiai idõtartamok:
  1. Minden kategóriában (standard, latin-amerikai, társastánc) egy koreográfia össz ideje max. 6 perc lehet a be- és kivonuló részekkel együtt. Ezen belül az értékelhetõ rész max. 4 és fél perc lehet, melynek határozottan el kell válnia a bevezetõ és kivonuló részektõl.
 6. Formációs csapatok tagjai:
  1. A standard és a latin-amerikai formáció min. 6 és max. 8 táncospárból állhat.
  2. A társastánc formációban max. 12 pár táncolhat, de itt is ajánlott a 6 vagy 8 pár.
  3. Egy táncos ugyanazon a versenyen csak egy csapat tagjaként versenyezhet. (kivétel: egyazon klub / egyesület több csapata)
  4. A versenyzõk névsorát és a versenykönyvét a verseny kezdetet elõtt le kell adni a versenyvezetõnek.
  5. A verseny menetében a csapattagok bármelyik fordulóban tartalék tagokkal helyettesíthetõk, de ezt az adott forduló elõtt be kell jelenteni a versenyvezetõségnek a versenykönyv egyidejû leadásával.
  6. A táncosok startjogosultságát lásd a 6.§. (2) és 6.§. (6) bekezdéseiben leírtakban.
 7. Versenyruházat
  1. Standard kategória: a férfiak fekete vagy éjszínkék öltözékben
  2. Latin-amerikai kategória: a férfiak öltözéke lehet színes, de minden csapattagnak csak azonos színû. Kellékek használata tilos.
  3. Társasági táncok kategóriájában a bemutatott táncok stílusának megfelelõ öltözet. Kellékek megengedettek, de nem ajánlottak.
  4. A verseny folyamán a versenyruházat nem változtatható.
 8. Zene használat:
  1. Bármilyen Hi-Fi minõségû hanghordozó használható, melynek sebessége minden helyszínen azonosan garantálható. Ajánlottak a digitális hanghordozók (CD, DAT, MD) vagy a 19 cm/sec sebességû kétsávos orsós magnószalag. A versenyek kiírásában elõre kell tájékoztatni a csapatokat a technikai lehetõségekrõl.
  2. Más formációktól származó formációs zenét a szerzõ beleegyezése nélkül vagy hasznosítási jog nélkül még kivonatosan sem szabad használni. Kivételt képeznek ez alól az általánosan ismert zeneszámok.
 9. A táncterület nagysága
  1. Bajnokságokon min 240 m2-nek kell lennie a tánctér nagyságának, melynek egyetlen oldalhossza sem lehet rövidebb mint 14 méter.
  2. Egyéb versenyeken egyik oldal hossza sem lehet rövidebb mint 12 méter.
 10. Próba lehetõségek:
  1. A versenyek helyszínén a versenyteremben minden formációnak azonos idõtartamú, de min. 15 perc zenés próbalehetõséget kell biztosítani.
 11. A versenyek lebonyolítása:
  1. A versenyt az induló csapatok létszámától függõen több fordulóban kell lebonyolítani.
  2. A verseny folyamán az egyes fordulókból továbbjutott csapatok rajtszámát a következõ forduló elõtt nyilvánosan ki kell hirdetni.
  3. Az egyes fordulókból a csapatok legalább 50%-át, de maximum 2/3-át tovább kell juttatni a következõ fordulóba, feltéve ha az nem a döntõ.
  4.  

  5. A döntõbe jutó csapatok létszámát és a tartandó fordulókat az alábbiak szerint kell meghatározni:
  6. Induló csapatok száma

   Döntõben táncol

   Forduló

   2 csapat

   2 csapat

   Elõtánc + döntõ

   3 csapat

   3 csapat

   Elõtánc + döntõ

   4 csapat

   4 csapat

   Elõtánc + döntõ

   5 csapat

   5 csapat

   Elõtánc + döntõ

   6 csapat

   6 csapat

   Elõtánc + döntõ

   7 csapat

   4 csapat

   Elõdöntõ + döntõ

   8 csapat

   5 csapat

   Elõdöntõ + döntõ

   9 csapat

   6 csapat

   Elõdöntõ + döntõ

   10-12 csapat

   6 csapat

   Elõdöntõ + döntõ

   13- 24 csapat

   6 csapat

   Elõdöntõ + középdöntõ + döntõ

  7. Sorsolás: minden forduló elõtt a versenyvezetõ felügyelete mellett sorsolással kell eldönteni a koreográfiák bemutatási sorrendjét.
  8. A próbák és a verseny folyamán csak ugyanaz a koreográfia táncolható és ugyanaz a zene használható
  9. A Magyar Bajnokság megrendezéséhez min. 2 csapat részvétele szükséges. Egy csapat indulása esetén a versenyvezetõség arról dönt, hogy a csapat képviselheti-e Magyarországot a nemzetközi versenyeken.
  10. A Magyar Bajnokságon, ha egy kategóriában 24 csapatnál több indul, akkor e kategória versenyét a többi kategóriától külön napon kell megrendezni. E bajnokságot követõ évtõl kezdõdõen területi bajnokságokat kell tartani, ahonnan az egyes területeken induló csapatok helyezése alapján és számarányában, max 24 csapat indulhat a Magyar Bajnokságon. A területi Bajnokságokat az MTÁSZ írja ki.
 12. Versenyvezetõség:
  1. Lásd: a Versenyszabályzat 7.§. -ban leírtakat.
  2. A 7.§. (2)fejezetben leírtakon kívül a döntnök feladatai közé tartoznak továbbá a következõk:
   1. A próbák alatt figyelemmel kíséri, hogy a csapatok betartják-e a formációs szabályokat
   2. Ha bárhol szabálytalanságot észlel a próbák vagy a verseny folyamán, akkor a versenyvezetõség összehívása után diszkvalifikálhatja a csapatot.
 13. Startjogosultság:
  1. Lásd a 6.§. (2) és (6) bekezdését
 14. Minõsítési kritériumok a formációs versenyeknél:
  1. Ütem és ritmus: annak mértékét minõsíti hogy
   1. Egy formáció valamennyi párosa ütemben táncol-e.
   2. Egy formációs csapat valamennyi párosa a koreográfia és a táncok által elõre megadott ritmussal megegyezõen táncol-e.
   3. Egy formációs csapat valamennyi párosa testmozgásának megfelelõen a tánc tipikus ritmikáját mutatja-e be.
  2. A koreográfia kivitelezése:
   1. A vonalvezetés precizitása képekben: egyenes vonalak és sorok, körök formái, az átlók térbeli helyzete, a szimmetrikus képek tükörazonossága, a nem szimmetrikus képek szemléletessége és olvashatósága.
   2. A vonalvezetés precizitása az átmenetekben: a képek közötti átmenetek szemléletessége és olvashatósága
   3. A párosok illetve a táncosok közötti távolságok
   4. A terület felosztás illetve terület hasznosítás
   5. A formáció elméletileg kigondolt középpontjának stabilitása a táncfelületen.
  3. A táncos teljesítmény:
   1. A táncok stílusának megfelelõ bemutatása
   2. A tánc specifikus mozgások minõsége
   3. Az egyéni táncképességek mutatott átlaga.
  4. A táncos mozgás folyamatossága:
   1. A táncos zártság: a táncszámot folyamatosan át kell táncolni.
   2. A különbözõ táncok közötti átmenetek: az elsõ ütemtõl kezdve az új mozgásnak felismerhetõnek kell lennie.
   3. A táncos mozdulatokat nem szabad menéssel vagy futással megszakítani
   4. A zene és a koreográfia harmóniája.
 15. Pontozási technika a formációs táncoknál:
  1. A négy minõsítési szakterület mindegyikében a versenybíró minden fordulóban max. 10 pontot ad. Ezek összege dönti el azt, hogy a következõ fordulóhoz melyik formáció kapja az „X” jelet. A döntõben a minõsítés nyílt, és a helyezéseket is közlik. Itt, úgy mint a páros táncoknál, a többségi rendszer az érvényes (skating system).

 

24. §.

Dopping

 

Doppingolni szigorúan tilos. A dopping definíciója: a NOB szabályzat szerint tiltott anyagok használata a táncos által, illetve ezen anyagok továbbítása a táncosnak Minden táncos köteles magát alávetni dopping vizsgálatnak, amennyiben az amatõrök doppingellenõrzését végzõ szervezet erre felszólítja. A vizsgálat megtagadása úgy kezelendõ mintha az "pozitív" eredménnyel zárult volna, az ilyenkor szokásos eljárást vonva maga után. Minden "pozitív" vizsgálati eredményt jelenteni kell az IDSF Elnökségének, aki ezután dönt a nemzeti szervezet által kirovandó büntetésrõl. Bárki aki a dopping szabályok ellen bújt vagy segít azok megsértésében úgy kezelendõ, mint szabálysértõ és fegyelmi eljárás indítandó ellene.

 

25. §.

Záró rendelkezések

 

 1. A Versenyszabályzat hatályba lépésének ideje: 1999. március 20.
 2. Ezen Versenyszabályzat hatályba lépésének napjától minden korábbi Versenyszabályzat, illetve a versenyszabállyal kapcsolatos rendelkezés hatályát veszti
 3. A Versenyszabályzat hatályba lépésével egyidejûleg a Magyar Táncsport Szövetség Elnöksége a szükséges intézkedéseket a „Végrehajtási utasításban” teszi meg.

Budapest, 1999. március 20.

Balikó Károly

A Magyar Táncsport Szövetség elnöke

 

Végrehajtási utasítás

A Magyar Táncsport Szövetség Versenyszabályzatához

 1. Hazai versenyzõpárosnak minõsül az a páros, melynek egyik tagja magyar állampolgár, vagy Magyarországi letelepedési engedéllyel rendelkezik. Az olyan páros, melynek tagjai nem magyar állampolgárok és Magyarországi letelepedési engedéllyel nem rendelkeznek, csak olyan versenyeken állhatnak rajthoz, amely versenyek nem kizárólag „hazai versenyzõpárok" részére lett kiírva.
 2. Az olyan páros, melynek egyik tagja nem magyar állampolgár vagy nem rendelkezik Magyarországi letelepedési engedéllyel, egy adott versenyosztály Országos Bajnokságán vagy a Nemzeti Bajnokságon csak akkor állhat rajthoz, ha azt megelõzõen egy éve már a klubközi versenyeken rendszeresen rajthoz állt és versenyzett.
 3. Startjogosultság a Nemzeti Bajnokságokon:
 1. Az eddigi gyakorlattól eltérõen az egyes versenyosztályok Országos Bajnokságának döntõseit az eggyel magasabb versenyosztály Országos Bajnokságára csak akkor lehet benevezni, ha addigra már feljutottak az eggyel magasabb versenyosztályba, tehát pld. a „B" Országos Bajnokság döntõsei csak akkor indulhatnak az „A" Országos Bajnokságon, ha idõközben valamennyi feljutási követelménynek eleget téve, az „A" Országos Bajnokság napján már „A" osztályos minõsítéssel rendelkeznek.
 2. Versenyruházat a Magyar Bajnokságokon (standard, latin, tíztánc):
  1. Ifjúsági és felnõtt korcsoportban
 3. A junior II. korcsoport versenyruházata:
 • A kiemelt versenyeken a továbbjutó pontok „felszorzása" a következõ:
  1. bajnokságokon: a kapott pontok × 1,5
  2. ranglista versenyeken: a kapott pontok × 1,3
  3. területi bajnokságokon: a kapott pontok × 1,2
 • (Törtszám esetén a pontszámot a kerekítési szabályoknak megfelelõen 0,5 alatt lefelé, 0,5 felett felfelé kell kerekíteni!)
 • A versenyzõ versenykönyvében a klubhoz való tartozás csak akkor érvényes, ha az adott rovat jól olvashatóan és egyértelmûen van kitöltve; továbbá azt a klub vezetõje vagy oktatója saját kezûleg aláírta. Nem lehet elfogadni az aláírás helyett csak a klub bélyegzõjét.
 • A táncversenyen csak a versenyvezetõ által nyilvánosan kihirdetettek számítanak hivatalos közlésnek. Nem nyilváníthat hivatalos közlést egy versenyen az ott közremûködõ pontozóbíró, számlálóbíró, a rajthoz álló versenyzõ vagy a versenyen jelen levõ oktatója. A nem konkrétan a versenyhez tartozó információkat vagy felhívásokat (pl. rosszul parkoló gépkocsi stb.) a verseny rendezõségének bármely tagja tehet.
 • A minõsítõ vizsgával kapcsolatos elõírás (7.§.(6)pont d./ bekezdés) csak akkor lép hatályba, ha ez már megszervezésre és lebonyolításra került
 • A tánctéren nem lehet a közönség részére szolgáló asztalt, széket elhelyezni. A verseny során figyelmeztetni kell a közönséget akkor, ha úgy foglalnak helyet, hogy ezzel a tánctér területét csökkentik. A verseny alatt a közönség a tánctéren nem közlekedhet.
 • Valamennyi tagszervezet valamennyi klubvezetõjének a tagszervezet valamennyi versenyzõje versenykönyvét záradékolni kell minden év elején az adott év január 01-i állapotnak megfelelõen a tánconként addig megszerzett pontok, és a versenyosztály tekintetében. A versenyosztály mellett zárójelben fel kell tüntetni, hogy a versenyzõ az aktuális partnerével az adott versenyosztályban eddig mennyi versenyen állt rajthoz külön-külön standard és latin-amerikai táncokban. (tíztáncban nem!)
 • Az Országos Bajnokságokon színes címkét (az adott évi startbélyeg színével azonos színû) kell a versenykönyvekbe beragasztani - ezt a Szövetség készíti el - más versenyeken ezzel megegyezõ színû címke használata tilos.
 • Junior I. junior II korcsoportokban, valamint „E" és „D" versenyosztályban ékszer viselése nem engedélyezett. Ez alól kivétel a jegygyûrû, vagy egyszerû, nem balesetveszélyes fülbevaló, ami egyszerûen nem vehetõ ki a fülbõl. Arra kell törekedni – és elsõsorban ez az oktatók feladata – hogy a versenyzõk figyelmét hívják fel arra, hogy az öltözõben hagyott ékszerek és egyéb értékek õrzése nem minden esetben kellõen megoldott, egyes ékszerek viselése tánc közben nem kívánt baleseteket okozhat, de maga az ékszer is megrongálódhat; mindezt megelõzendõ egyszerûbb az ékszert otthon hagyni.
 • A Magyar Táncsport Szövetség eddigi Versenyszabályzataiban az egyes versenyosztályok közötti ponthatár módosítása mindig pontszámemelkedéssel járt. Ez akkor egyszerû helyzetet teremtett, mert akár „felszorzással", akár felszorzás nélkül a magasabb pontérték elérésével lehetett eggyel magasabb osztályba jutni. A jelen hatályos versenyszabályzat a ponthatárokat egyes osztályok tekintetében jelentõsen csökkentette és ez merõben más helyzetet teremtett. A rendelkezésünkre álló adatok alapján az egyes versenyosztályokon belül az egyes korcsoportokban szinte elérhetetlennek tûnt a szükséges ponthatár megszerzése a versenyosztály korcsoportjában aktívan versenyzõk alacsony létszáma miatt. Tekintettel arra, hogy az teljesen abszurd lenne, hogy pl. „C" versenyosztályban más-más ponthatár legyen ifjúsági és felnõtt korcsoportban, ezért egy elfogadható mértékû ponthatár csökkentést vezettünk be a szabályzatba. Ezzel azonban egyes párok olyan helyzetbe juthattak, hogy az Országos Bajnokságuk elõtt már automatikusan magasabb versenyosztályba kerülhettek, és ezzel kizáródhatnak abból a lehetõségükbõl, hogy Országos Bajnokságon (amire minden bizonnyal alaposan készültek) rajthoz állhassanak. Ezen helyzet feloldására az alábbi utasítást adja a versenyszabály bizottság: