Make your own free website on Tripod.com

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: 2000. szept. 9-én.

Helyszín: Sportági Szövetségi Székház ( MTSZ ) tárgyalójában,

Bp., XIV. Dózsa György út 1-3.

Jelen vannak: László Attila

Dr. Szelei István

Cseppely Béla

Papp Viktor

Szarvas Ferenc

Szalma István

Tárgy: A Magyar Akrobatikus Rock and Roll Szövetség elnökségi gyűlése.

László Attila üdvözli a megjelenteket a II. félév első elnökségi gyűlésén és kéri az elnökséget, hogy az alábbi témákban hozzon határozatot.

1. Alapszabályzat: az elmúlt közgyűlés, a szakágvezetők és az elnökség egybehangzó véleménye, hogy a Szövetség Működését egyszerűbbé, hatékonyabbá kell tenni, és ebből adódóan az alapszabályzatát is át kell alakítani.

A versenykategóriák, a rockíníroll vállfajok száma évről, évre változik, ezért a szakterületek számát fölösleges az alapszabályzatban kikötni, pontosan meghatározni. A versenykategóriák alapjában két nagy csoportba sorolható :

Javaslatok a közgyűlés felé:

and roll technikai vezető és alternatív technikai vezető )

megjelölése : Akr. rockíníroll szakterületen ( akr.rínír középfokú edző )

Alternatív szakterületen ( min. alapfokú táncpedagógus )

Azon tagjai a Szövetségnek, melyek eddig csak klub vagy Műv. Ház keretein belül működtek, kötelesek 2000. dec. 20-ig átalakulni Egyesületté és a cégbejegyzést 2000. jan.30-ig a MARRSZ részére megküldeni.

Határozat: a fenti javaslatok alapján a jelenlegi alapszabályzatot át kell dolgozni és

jóváhagyás előtt a következő közgyűlés meghívójához mellékelni, hogy a tagok

áttanulmányozzák és további észrevételüket írásban megtegyék. Felelősök :

Dr. Szelei István, Szalma István, László Attila. Határidő: 2000. szept.30.

2. Működési Szabályzat :

Határozat: A fent javasolt két fő szakterület működési szabályzatát ki kell dolgozni :

- akrobatikus rock and roll ( felelős: Szarvas Ferenc ) Hi: szept.30

- alternatív ( felelős: Cseppely Béla ) Hi: szept.30.

 

3. Oktatók, edzők képzése

Jelenleg több társadalmi szervezet egymástól függetlenül, párhuzamosan hirdet rock and roll oktató képzést anélkül, hogy a Magyar Akrobatikus Rock and Roll Szövetséggel egyeztetné.

A szakmai felépítést, fokozatokat már az 1999. jún. 16-i elnökségi jkv. is rögzítette :

- alapfokú oktató képzés ( MARRSZ )

- középfokú edző képzés ( MTE Továbbképző Intézet )

- szakedző képzés ( MTE Ė MARRSZ )

Határozat: a.) Az alapfokú RíNíR oktatókat a MARRSZ saját hatáskörben képzi.

Egy éves tanfolyam. Alsó korhatár 16 év. Tanfolyam felelős : Szalma István

    1. Középfokú RíNíR edző képzésre csak a MARRSZ keretein belül végzett

alapfokú oktatói végzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek. További

követelmény 2 éves szakmai gyakorlat igazolása és érettségi.

4. Versenyszabályzat:

A versenyszabályzatot az elnökség a mai napon jóváhagyta, mely 2000.okt. 1-től lép életbe. A versenykategóriák szabályzatát valamennyi klub a jelen jegyzőkönyvvel együtt kézhez kapja ez év szept. 24-ig. Felelős : Szalma István.

  1. WRRC szakmai konferencia
  2. Az Elnökség megbízza Szarvas Ferencet, hogy a 2000. szept. 23-án esedékes WRRC technikai értekezleten képviselje Magyarországot és az új szabályzatokat, kiadványokat a Szövetség részére vegye át.

  3. Pontozóbíró képzés, továbbképzés

Az Elnökség által kijelölt időpont 2000. szept. 30. és okt.1. Felelős Szarvas Ferenc.

Szalma István bejelenti, hogy a számlálóbírói program és dokumentáció elkészült.

7. Aktuális ranglista

Határozat : Tekintettel, hogy az aktuális ranglistát a klubok a versenyek után nem kapták kézhez, ezért Szakál Attila helyett az Elnökség megbízza Papp Viktort, hogy az aktuális ranglistát készítse el és a versenyjelentéssel együtt postázza ki a kluboknak. További probléma az eddig készült ranglistákkal kapcsolatban, hogy a Ąkiöregedett" párosokat is tartalmazták, így teljesen torz eredményt, rangsort mutattak. Ennek kiküszöbölése érdekében a párosok neve mellett a születési évüket is regisztrálni kell és a kiöregedett párosokat törölni kell a ranglistából.

  1. Utalványozás, aláírási jog
  2. Jelenleg utalványozásra, aláírási jogra csak László Attila van bejelentve a Banknál. Bármilyen akadályoztatás esetén ( pl. külföldi tartózkodás, betegség ) a Szövetség működése, pénz mozgása lebénul, ezért az Elnökség felkéri az Elnök urat, hogy az Alapszabályzatnak megfelelően Szalma Istvánt is jelentse be, aláírási joggal felruházva, a banknál.

  3. Iroda helység

Határozat: Az Elnökség hozzájárul, hogy a MATÁSZ iroda helységét titkársággal együtt a MARRSZ igénybe vegye 2000.okt. 1-től havi 25.000 Ft összegig. Bp. XIV. Dózsa Gy. u. 1-3.

10.

2000. II. félévi jóváhagyott versenynaptár

október 7. Pápa Nemzetközi p

október 21. Debrecen Nemzetközi p

november 11. Szeged Csapat B. és Form. MB.

november 18. Eger Junior Világkupa

november 25. Pécs Magyar Bajnokság p

december 2. Tiszaújváros p

p = pontszerző verseny

A korrekt nyilvántartás és ranglista érdekében az első versenyen ( okt. 7. ) minden versenyző köteles a születési évét igazolni ( személyi vagy diák igazolvánnyal )

  1. Tagfelvételi kérelem

A nyár folyamán a mai napig az alábbi kérelmek futottak be a MARRSZ elnökségéhez:

Szalma István : Érdemben csak azon klubok felvételét tárgyalhatjuk, melyek csatolják a cégbejegyzést és a táncpedagógusi vagy edzői diploma másolatát.

Határozat: A tagfelvételhez hozzájárulunk a Sz.I. által említett kritériumok teljesülése mellett. Azon klubok, melyek a cégbejegyzési kérelmüket és az oktatói bizonyítvány másolatát csatolják ideiglenes jelleggel tagfelvételt nyernek.

12. Ausztria , nemzetközi verseny

Ez év okt. 14-re a MARRSZ egy buszt biztosít a magyar csapatnak a jkv-hez mellékelt nemz. versenyre. További információ, nevezés László Attila v. Szalma István.

 

Budapest, 2000. szept. 9.

jegyzőkönyv Ė hitelesítő

László Attila

 

Jegyzőkönyv-vezető jegyzőkönyv - hitelesítő

( Szalma István ) Cseppely Béla