Make your own free website on Tripod.com

Internet Táncklub: t@nc

9.

I. SZÁMÚ MELLÉKLET

FREE STYLE HOBBY ROCK AND ROLL

Versenykategória bemutatása

Táncolhatja: FÉRFI - NÕ páros

Öltözet: Korhú, vagy a rock and roll tánchoz illõ ruházat

Korhatár: Minimum 14 év, maximum 35 év

Zene: Fordulókban 48 - 50 - 52 bpm ( hossza: 1 perc 45 mp )

Döntõben: 48 -50 - 52 bpm ( hossza: 1 perc 45 mp )

Rendezõség, vagy a felügyeleti szerv által biztosított, kizárólag a rock and roll

mûfajt bemutató tánczene.

Táncolható stílusok: SZABAD STÍLUS ( a vegyes mûfajú elõadásmódot kerüljük )
- Boogie - Woogie/ 6-os és 9 - es mozdulatú alaplépéssel /
- Rocky/ 6-os ütésû alaplépéssel /
- Rock and Roll változatok/ 4-es és 8-as ütésû változatai /
- Jive/ Nem kötelezõ a versenytánc formátuma /
- Be bop
- Shake
- Egyéb, stb.


Kivételt képez:

Boogie - Woogie magasabb fokozatú változata, Black Star Swing, LINDY HOP

Akrobatikus Rock and Roll versenyváltozatai

Engedélyezett akrobatika: Az akrobatikus Rock and Roll " C " kategóriáknál

alkalmazott FÉLAKROBATIKA

Számított ranglista pont: WRRC táblázataival egyezõen10.

I. A versenyek lebonyolítása

1.1. Sorsolás és újrasorsolás, a fordulók beosztása:

A nevezés lezárása után, a benevezett versenyzõk rajtszámait külön, a célra kijelölt papírlapokon kell feltûntetni / egyenként / és azt egy sorsolásra kijelölt helyen lezárva tartani a sorsolás megkezdéséig. A sorsolási bizottság min. három fõbõl, max. öt tagból állhat. A szakmai felügyelõnek, vagy versenyfelügyelõnek kötelezõ megjelennie, aláírásszerûen hitelesítenie a körbeosztást. A sorsolási jegyzõ által felvezetett körbeosztást, mely két példányban készül, a számlálóbizottságnak és a versenyvezetõségnek kell eljuttatni.

Páratlan számú induló esetén, az utolsónak maradt páros, autómatikusan, elõnyerõként jut tovább. Az elõírás értelmében neki is, igaz egyedül,. le kell táncolnia a kört, melyet természetesen nem értékelnek a pontozók. A sorsolásos módszernél megtörténhet, hogy két kimagasló tudású páros kerül össze. Ennek elõnye, hogy színes és élvezetes fordulókat láthatunk, viszont a döntõbe gyengébb tudású, akár kezdõ párosok is bekerülhetnek.

1.2. A fordulók:

Minden verseny létszámellenõrzéssel kezdõdik, melyen a benevezett párosok tagjainak jelen kell lennie. A mûsorvezetõ által sorolt rajtszámok hallatára a páros legalább egy tagjának jeleznie kell az indulási szándékot. Ha harmadik felszólításra sincs visszajelzés, a páros kiesett a versenybõl, a furduló utáni reményfutamba kerül. Minden forduló elõtt ismertetni kell a körbeosztást, melyen a versenyzõ párosoknak nem kötelezõ megjelennie, de az aktuális kör elõtt, a tánctérre szólításkor, a három felszólításos szabály ismét életbe lép. A fordulók kialakítása az induló, vagy továbbjutott párok arányától függ! A döntõben maximum 8 pár táncolhat. Ezen felül már elõdöntõt kell rendezni: ( pl. 9 páros esetén 4 pár K. O. alapján, 1 páros a sorsolási szerencse alapján jut a döntõbe. Ebben az esetben 5-ös döntõ lesz, de ha a rendezõ alkalmazza a reményfutam rendszerét, akkor kialakíthat több párost felvonultató finálét is )

Értelemszerûen, minden forduló akkor fejezõdik be, ha az utolsó kör továbbjutója is meg van. A számlálónál vezetett értékelõ táblázat alapján, a továbbjutottak rajtszámait újra papírozzák, majd ha reményfutam új sorsolóbízottság jelenlétében, kisorsolják a következõ forduló beosztását.

1.3. A fordulók megnevezése:

- Elõselejtezõ

- Selejtezõ

- Elõdöntõ

- Középdöntõ

- Döntõ


11.

1.4. Egyenes kiesés

K.O.: Egy körben csak két páros táncolhat, osztott táncterületen. A zsûri tagjai vezetik az aktuális forduló, náluk lévõ értékelõlapját. Minden szám végén nyiltan, a táncterület számának felmutatásával, a versenyvezetõ és a párosok tudomására hozzák döntésüket. A fordulókból K.O alapján kiesõ párosok, a reményfutamba kerülnek.

1.5. Egyenes továbbjuás

Azon párok szerzik, akik a fordulókból a zsûri értékelésével K.O. szisztéma szerint továbbjutottak.

1.6. Elõnyerõ páros:

A sorsolás alapján, szerencsét élvezõ, utolónak maradó páros,mely szintén továbbjutó

1.7. Végleges kieseés

A reményfutamból nem továbbjutó párokra vonatkozik. Számukra véget ér a verseny.

1.8. A zsûri elhelyezése:

A pontozóbíróknak mindig és minden versenyfordulóban a táncterületen kell tartózkodnia. Különbséget teszünk:

- mozgó / a pontozók nincsenek helyhez kötve, szabadon mozoghatnak a tánctéren

- helyhezkötött / a pontozók asztaloknál foglalnak helyet, melyeket a táncterület

" közönség oldalánál " , egyenlõ elosztásban helyeznek el.

2. A fordulók és reményfutamok kapcsolata

A fordulókból kiesõ párosok az adott fordulóhoz tartozó reményfutamba kerülnek. A reményfutamot mindig a számláló osztja be, mely felvezetést eljuttat a versenyfelügyelõhöz és a versenyvezetõ, mûsorvezetõ személyének. A versenyfelügyelõ ellenõrzi, hogy a párok vállalják e a reményfutam küzdelmét, amelyik páros visszakozik, az kiesett. A reményfutamoknál is a háromszori felszólitás érvényes, aki nem jelenik meg idõben a tánctéren, az szintén kiesett.

A reményfutamba történõ pontozás, a szabályzat értelmében, külön erre a célra készített pontozólapon történik. Gyakorlatilag a pontozók titkosan, a reményfutamba kerülõ párosok közül kiválasztanak adott számú továbbjutót, melyeket X megadásával értékelnek. A reményfutamok továbbjutó párosait, az egyeneságon már továbbjutott párosok közé helyezik, majd megkezdõdik az újabb forduló kisorsolása.

A reményfutam is több körbõl áll, melyben kettõ, három, esetleg négy páros táncol egyszerre.
12.

Példa a fordulók és reményfutamaik kapcsolatára, melyeket a számláló összesítõlapján követünk nyomon:

I. FORDULÓ párosítása
TÁNCTERÜLET
PONTOZÓK
KÖR
1.
2.
A
B
C
D
E
TJ eredménye
TJ rajtszáma
1.
8.
12.
1
1
2
2
1
3 - 2
8.
2.
13.
15.
2
2
2
2
2
0 - 5
15.
3.
2.
3.
2
2
1
2
2
1 - 4
3.
4.
24.
25.
2
2
2
2
2
0 - 5
25.Az egyeneságú továbbjutóink a 8., 15., 3., 25., rajtszámú párosok.

A reményfutamba a kiesõ:12., 13., 2., 24., rajtszámú párok kerülnek.

A reményfutamba került négy páros, két körben táncol. A négy kiesõ közül kettõt juttathat tovább a zsûri, tehát a kiadható X-ek száma kettõ. Nézzük az értékelést a számláló összesítõlapján:
sor

szám
rajtszám
A
B
C
D
E
összes
1.
12.
x
x
x
3
2.
13.
x
x
x
3
3.
2.
x
x
2
4.
24.
x
x
2


2.1. A reményfutamban kiadható továbbjutási helyek / X-ek értékelésének szabályai:

A számláló, a begyûjtött, a reményfutamoknál alkalmazott pontozólapokat a példában is látható összesítõtáblára vezeti fel.13.

Elsõ számú megfigyelési szempont: Nem adott-e valamelyik pontozó több vagy kevesebb X-et a kiadhatónáll?

- Ha a pontozó több párost juttatott tovább, mint az megengedett, vagyis több X-et osztott ki,

akkor a számláló köteles ezt a felyügyelõnek jelenteni, vagy a pontozóhoz a lapot, felülbírálás

végett visszaküldeni. A több X értékelése, szabálytalan!

- Ha valamelyik pontozóbíró nem adott ki megfelelõ X-et, az eljárás szintén a fentivel megegyezõ,

csupán a pontozót nem kell kérdõre vonni. Feledékénységén felül, ugyanis szándékosan is megtörténhet, hogy nem ad ki X-et, mivel a Sporttáncok szabálya nem tiltja, hogy valaki a továbbjutás eldöntésénél tartózkodjon. Ha az adott pontozó ezt szóban is megerõsíti, és aláírta a pontozó lapot, akkor ezt az értékelést kell elfogadni.

Második számú szempont: A továbbjutási arányok elbírálása

A számláló mindig a legtöbb X-et kapott párost juttatja tovább. Nyilván azok a párok kerülnek a következõ fordulóba, akiket a legtöbb pontozó is továbbjutásra javasolt. Az alábbi szabályok a számláló legfontosabb, döntési feltételei:

Továbbjutási jog: a pontozók többségétõl, továbbjutásra javasolt párosok kapják. Vagyis azok a párok, akik az öt pontozótól, legalább 3 X-et szereztek.

A továbbjutásra jogosult párok közül is a legtöbb X-et kapott párosok kerülnek szóba elõszõr, vagyis a maximális 5 db-hoz közelállók. Elsõ lépcsõben tehát az 5 db X-et, második lépcsõben a 4 db X-et, marmadik lépcsõben a 3 db X-et megszerzõ párok jutnak tovább.

A kiosztható X-ek számát, a Reményfutamrendszerre vonatkozó táblázat alapján kell kiadni. Fontos, hogy mindig a fordulókból kiesett párosok maximum felével egyezõ számot adjon meg a versenyvezetõség. Vagyis páros számú kiesõ esetén, mindig a reményfutam mezõnyének fele juthat tovább, páratlan számú páros esetén, mindig a reményfutam mezõnyének egy számmal kevesebb, mint fele értékelendõ.

2.2. Mi történik, ha a továbbjutási helyekre több páros is jogot szerez?

A szabályzat értelmében, mindenkit tovább kell juttatni, akinek továbbjutási jogosultsága van. Ebben az esetben, a számláló a versenyfelügyelõ tudomására hozza, hogy hány párról van szó, mennyivel többen kerülnek tovább, mint az a kiadott X-ek számával eredetileg elõírásként szerepelt. A versenyfelügyelõ intézkedik, hogy a következõ fordulóknál, majd kevesebb továbbjuttatást javasoljanak, hiszen az optilmás, fordulókra vonatkozó létszámot, a verseny eredeti forgatókönyve szerint, követni kell.

Elõfordulhat az is, hogy egy esetleges továbbjutással az eredetileg tervezett létszámon felül, annyi páros jut egyeneságon és reményfutamon keresztül tovább, hogy plussz fordulót kell rendezni, ami csúszáshoz vezethet. Természetesen ehhez a rendezõ hozzájárulása szükséges, a versenyfelügyelõ csak a forgatókönyvben eredetileg kialakított versenyidõvel rendelkezhet.

14.

2.3. A reményfutamok eredményei:

A reményfutam többi párosa, melyek nem nyertek továbbjutási jogosultágot, befejezik a versenyt. A végsõ helyezé megállapításához felhasználandó a számukra kiadott X-ek száma, mely 1, 2 vagy 0 db lehet. Azok a párok akik nem kaptak X-et, végeznek leghátrább, utána követleznek az 1 X-es párosok, majd a 2 X-et begyûjtõ párok. Az azonos számú X-et begyûjtött párok között, holtverseny van az adott helyeken. Az itt kiadott ranglistapont megoszlik!

3. Összefoglalva a fordulókra és reményfutamokra vonatkozó fõbb szabályokat, tevékenységeket az alábbi fõbb fogalmakkal találkozunk:

SorsolásFordulók köreinek beosztása
Egyeneságú továbbjutás K.O. alapján továbbjutó párosok
ElõnyerésA Sorsolás alapján, utoljára maradt párosra vonatkozó továbbjutás
Kiadható X-ek számaA reményfutamból továbbjutásra javasolt párok értékelésének eszköze
Továbbjutási jogA pontozók értékelése alapján kiadott összesítésnél jelentkezik
Reményfutam értékelése A továbbjutási jogosultság figyelembevétele, a kiesõk rangsorolása


4. Döntõ elõtti széttáncolás

Minden verseny célja a döntõ kialakítása. E kategóriában, a legnagyobb számú párost felvonultató döntõ létszáma a nyolc. Nyolc pár felett már fordulót kell megrendezni. Elõfordulhat, hogy a döntõ elõtti reményfutamban, a kiadható továbbjutási helyekre több páros is jogosultságot szerez / egyenlõ számú X-et kaptak / és az így összesített, döntõbe jutó párok száma meghaladja a nyolcat, az alábbi szabályzat lép életbe:

A versenyfelügyelõ összehívja a döntõbe már bejutott és a reményfutamból továbbjutásra jogosult párosokat. Szavazás, vagy döntés alapján három szisztéma közül választhatnak:

- Nem jutnak be a párosok a döntõbe, mert nem kívánnak egy újabb megmérettetést

- A szabályokkal ellentétben újabb, döntõ elõtti fordulót kell rendezni, melyben minden páros részt vesz

- A továbbjutási helyen osztozó párokat széttáncoltatják

A zsûri helyrepontozhat, melyet táblákkal értékelnek nyiltan, vagy titkosan a reményfutam szisztémája szerint. A széttáncolás idõtartama azonos mármelyik rményfutam körének idejével.

5. A döntõ

A döntõben a párosok egyesével táncolnak, rajtszámszerinti vagy más szakmai megfontolás alapján létrehozott sorrend szerint. pl: ha a döntõ elõtt széttáncolás történt, általában a széttáncolásból bekerülõ párost utoljára helyezik.

A döntõ bemelegítéssel mely, maximum 1 perc, vagy csak a zeneválasztással kezdõdilk. A zeneválasztás során, a hangtechnikus bejátsza egyenként 20 másodpercig, azt a három zenét, melyet elõzõleg már a verseny kezdetekor erre kijelöltek. A párosok meghallgatják és úgymond betáncolják a zenéket, majd egyenként bemutatják produkciójukat.

15.

A pontozók a döntõ pontozólapjain értékelik a látottakat, majd az általuk kialakított rangsort helyrepontozzák. A helyrepontozást a versenyvezetõ hangosan, a számlálónak és a résztvevõknek jól érthetõen közvetíti. Abban az esetben, ha a helyrepontozás során egy pontozó adott helyre két párost is javasol, vagyis tábláját kétszer emeli fel, a számláló köteles újrapontozást kérni. Minden páros, a sporttánc szabályaival megegyezõen, csak egy helyre javasolható. A döntõ helyrepontozását, a skatting szisztéma szerint kell értékelni. Amennyiben a számláló nem rendelkezik e szisztéma ismeretével, a versenyfelügyelönek kell a végeredményt kiszámolnia. Az összesítés alapján megszületõ eredmény, a döntõ és a verseny végeredménye. Az eredményhírdetés során a gyõztes páros felkérhetõ tisztelettánc bemutatására, vagy a döntõ párjaitól össztánc kérhetõ.

II. A Free Style

Hobby Rock and Roll pontozása

6. Pontozás a fordulókban és a döntõben

A Free Style azaz szabadstílus alapvetõen a nevébõl hivatottan, a rock and roll szabad, önfelett, vidám és ugyanakkor agresszív természetét mutatja be. Leírásához nem elegendõ e szabályzat, hiszen oldalakat is elfoglalhatna bemutatása. A rock and roll mai arculata eltér az 50-es és 60-as évek világörûletétõl, ezért elsõsorban a hangulat és eredetiség értékelése a legfontosabb. Természetesen, ezen szempontok nem elegendõek, hogy megítéljük egy versenyen induló táncosok között a különbséget. Míg a fordulóknál a teljesen szubjektív megitélésû kívitel, a döntõben a teljesítmény értékelése a legfõbb szempont. A szempontok az alábbi három csoportba oszthatóak:

1. A LÁBTECHNIKA, kiadható maximum 10 pont

- Mindenki lábtechnikáját értékelni kell, még azét is, aki csak egyszerûen lépeget

- Lehetséges, hogy a párost együtt, vagy a fiút és a lányt külön értékeljük. A végeredmény ugyanaz!

- Nincs erõsebb anyagû stílus, a rocky, jive vagy boogie, shake, swing alaplépések egyaránt értékelendõk, és a hasonló stílusok lépéstechnikái is számítanak. Függetlenül, hogy azok mozdulatra 6-os, 9-es, 4-es, vagy ütésre 6 negyedes, esetleg 8 negyedes lépések.

2. ZENE ÉS ELÕADÁSMÓD, kiadható maximum 10 pont

- Ha valaki háromszor kimegy a zenébõl úgy, hogy 6 negyed alatt képtelen visszaállni az ütembe, akkor az a zene és elõadásmódjára 0 pontszámot kap

- Ha valaki leáll, 16 negyed alatt képtelen táncát folytatni, szintén 0 pontot érdemel

- Ha valaki figurát rontott és ennek következtében elment zenébõl, de táncát tudja folytatni 6 negyed alatt, csak 1 pont levonást kap

- Ha valaki leáll, mert partnere elesik egy elrontott figura közben, de táncukat folytatni tudják 16 negyed alatt, az 2 max. 5 pont levonást kap

3. FIGURA ÉS AKROBATIKA

Minden inprovízatív elem és akrobatika táncfigurakánt értékelendõ, értékelésük 1 - 1 pont. Az akrobatika a C kategória elemeire támaszkodik, de szabad elõadásmódban is lepontozható. Ha valaki nehezebb, vagy B és A kategóriás összetett elemeket alkalmazna, attól 5 pontot kell levonni

16.


PONTOZÓLAP


FORDULÓK KÖRBEOSZTÁSÁHOZ ÉS ÉRTÉKELÉSÉHEZ

FREE STYLE HOBBY ROCK AND ROLL................................................FORDULÓ


A pontozó
TÁNCTERÜLET
PONTOZÓK
KÖR
1.
2.
A
B
C
D
E
TJ rajtszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.


................................................

pontozó aláírása

17.


FREE STYLE HOBBY ROCK AND ROLL

RENÉNYFUTAMÁNAK PONTOZÓLAPJA

TOVÁBBJUTTATÁS JELZÉSE AZ X.

..................................

pontozó

.......................................fordulóból .......................................fordulóba kerüléshez
KÖRrajtszám
X
rajtszám
X
rajtszám
X
rajtszám
X
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.


...........................................................

PONTOZÓ ALÁÍRÁSA


18.


DÖNTÕ PONTOZÓLAPFREE STYLE HOBBY ROCK AND ROLL ................. PONTOZÓBÍRÓJA RÉSZÉRE


........................................

pontozó aláírása
páros rajtszáma:
PONTOZÁSI SZEMPONTOK
Lábtechnika
Zene és elõadás
Figura és akrobatika
Értékelés max.10 pont:
Levonás:
összesen: szum:
A PÁROS HELYEZÉSE:

páros rajtszáma:
PONTOZÁSI SZEMPONTOK
Lábtechnika
Zene és elõadás
Figura és akrobatika
Értékelés max.10 pont:
Levonás:
összesen: szum:
A PÁROS HELYEZÉSE:

páros rajtszáma:
PONTOZÁSI SZEMPONTOK
Lábtechnika
Zene és elõadás
Figura és akrobatika
Értékelés max.10 pont:
Levonás:
összesen: szum:
A PÁROS HELYEZÉSE:

páros rajtszáma:
PONTOZÁSI SZEMPONTOK
Lábtechnika
Zene és elõadás
Figura és akrobatika
Értékelés max.10 pont:
Levonás:
összesen: szum:
A PÁROS HELYEZÉSE:

19.

.

FREE STYLE HOBBY ROCK AND ROLL

.................................

forduló

VERSENYFORDULÓK

párosító és eredményfelvezetõ lapja

számlálók részére

TÁNCTERÜLET
PONTOZÓK
KÖR
1.
2.
A
B
C
D
E
TJ eredménye
TJ rajtszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

.............................................

20.


FREE STYLE HOBBY ROCK AND ROLL

RENÉNYFUTAMÁNAK ÖSSZESÍTÕLAPJA

TOVÁBBJUTTATÁS JELZÉSE AZ X.

..................................

pontozó

.......................................fordulóból .......................................fordulóba kerüléshez
sor

szám
rajtszám
A
B
C
D
E
összes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.


A reményfutamból a ...................................................................................rajtszámú

párosok jutottak tövább.

.............................................

számláló aláírása

22.


SORSOLÁSI JEGYZÕKÖNYV

TÁRGYA: Az ...............................................................................................................verseny

a ...................................... fordulójába résztvevõ párosok körbeosztása, sorsolás

alapján

SORSOLÁSI BÍZOTTSÁG TAGJAI:.

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................


Alulírottak ezúton kijelentik, hogy a helyszínen tartozkodnak .

A ...................................forduló körbeosztása az általuk kihúzott rajtszámok alapján megtörtént. A sorsolás megfelelt a szabályokban foglalt elõírásoknak, a körbeosztás felvezetése a valósággal megegyezõ.

A fenti tényeket aláírásukkal igazolják:.......................................
........................................
sorsoló
sorsoló.......................................
........................................
sorsoló
sorsoló

.............................................

versenyfelügyelõ

Kelt:...........................................................................................


WEBre vitte: Tabi

webmester.