Make your own free website on Tripod.com

Magyar Akrobatikus Rock'n'Roll Szövetség

Hungarian Acrobatic Rock'n'Roll Federation

Member of WRRC (IDSF, AGFIS) and recognized by Hungarian Ministry of Sports

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HUNGARY 1164 BUDAPEST, Vidámvásár u. 37/a. Tel./fax.: 36-14000342 Mobil: 36-20-9360554

E-mail: atidance@matavnet.hu .

Az akrobatikus rocky és szövetsége Magyarországon

Rövid tájékoztató az érdeklõdõknek

Az elõzmények

A nyugaton már évtizedekkel korábban világhódító útjára induló tánc, a rock-and-roll népszerûsége a folyamatos fejlõdéssel egyre nõtt hazánkban is a 60-as és 70-es években. Bár már korábban is voltak versenyjellegû kezdeményezések, Magyarországon a ma akrobatikus rockíníroll néven ismert sportjellegû táncversenyek 1981-tõl kezdõdtek, amikor is szombathelyi központtal, László Attila és felesége irányításával gyökeret vert és egyre nagyobb tábort szerzett ez a technikai tudást, precizitást és a lendületes zene szeretetét egyaránt kívánó táncfajta.

A szövetség

A Magyar Akrobatikus RockíníRoll Szövetség (MARRSZ) Ė az egyre nagyobb érdeklõdés és a sportjellegû versenyek igénye kielégítésére Ė 1989-ben alakult meg, hogy Magyarországon is megkezdõdhessen az a rendszeres versenyélet a rocky területén, amely a nyugateurópai országokban megfigyelhetõ. László Attila nem csak az akrobatikus rocky hazai bevezetésében, de a szövetség életrehívásában és vezetésében játszott és játszik azóta is meghatározó szerepet. Munkája eredményeként alakult ki a MARRSZ jelenlegi szervezete, amelyben a területhez kötõdõ, versenyigényû, egyre újabb, vagy régebbre visszanyúló irányzatok kapták meg a sportszerû versenyzés lehetõségét. A MARRSZ 1999 óta Magyar Táncsport Szövetség, mint sportági szakszövetség szakági szakszövetsége, mint ilyen, kiemelten közhasznú szervezetként mûködik az akrobatikus rockíníroll, a boogie-woogie, a lindy hop, a hobby rockíníroll, a rock-show és legújabban a látványtáncok területén. Ezeket a táncterületeken a sportjellegû felkészülést és edzésmunkát, a versenyeken való rendszeres részvételt jelenleg 36 egyesület és klub vállalja Ė a MARRSZ taglétszáma a folyamatos fluktuáció mellett egyre bõvül. A MARRSZ a World RockíníRoll Confederation tagja (amely az egyetlen, NOB által is elismert táncsportszervezet, az IDSF tagja) az alap (main) szakterületen, és több nemzetközi szervezettel is kap-csolatban áll más szakterületei nemzetközi kapcsolatainak biztosítására. A hazai eredmények alapján nemzetközi versenyekre delegált tagjai rendszeresen szép sikereket érnek el.

Mi a teendõ érdeklõdés esetén?

A MARRSZ örömmel veszi, ha szakmailag megalapozott táncszervezetek ezen a területen is ténykednek. Az ifjúság körében egyre népszerûbb új táncirányzatokat is felölelõ MARRSZ szabályzatairól, a belépés feltételeirõl készséggel adunk tájékoztatást a fenti elérhetõségeken, és részletes információkat tartalmaz a magyar nyelvû t@nc honlap (http://net-tanc.tripod.com/tanc.htm/) is.

Köszönjük figyelmét és érdeklõdését!

Magyar Akrobatikus RockíníRoll Szövetség

Elnöksége

László Attila, elnök

2001 január 20

atidance@matavnet.hu