A MAGYAR AKROBATIKUS ROCK AND ROLL SZÖVETSÉG

BOOGIE-WOOGIE SZAKÁGÁNAK SZABÁLYZATA V3.0

Készült a MARRSZ BW Szakágának szabályzata (V2.0) és a WRRC aktuális BW szabályzata alapján.
A szerzö címe: Nagy Károly, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 97/2. 3/1. Tel./fax: (22) 333-652.

E-mail: nkaresz@elender.hu

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés
2. A verseny levezetésének általános rendelkezései

2.1. Versenyfajták, versenyformák
2.2. Indulási kategóriák
2.2.1. Junior kategória
2.2.2. Fõ kategória
2.2.3. Senior kategória
2.2.4. Átfedések
2.3. Formaságok
2.3.1. Nevezés verseny rendezésére
2.3.2. A versenypályázat tartalma
2.3.3. A versenyrendezési szándék bejelentésének határideje
2.3.4. A verseny bejelentésének tartalma, engedélyek, kiadványok
2.3.5. Versenymeghívások

2.4. Egyéni versenyek levezetése
2.4.1. A táncok idõtartama és gyorsasága
2.4.2. Zeneválasztás
2.4.3. Kategóriák szerinti körbeosztás
2.4.4. Párkorlátozás
2.4.5. Indulási sorrend / szünet
2.4.6. Megszakítás
2.4.7. A verseny kezdete
2.4.8. Az indulási jog elvesztése
2.4.9. Holtverseny széttáncoltatása
2.4.10. Versenytalaj
2.4.11. Versenyiratok
2.5. Csapatversenyek
2.5.1. Ifjúsági, fõ és senior csapatok versenyei
2.5.2. Klubcsapatok versenyei
2.5.3. Rendelkezések
2.5.4. A táncok idõtartama és gyorsasága
2.5.5. Kategóriák szerinti körbeosztás

2.6. Formációs versenyek
2.6.1. Versenykönyv
2.6.2. Létszám
2.6.3. Zene, tempó, idõtartam, hanghordozó
2.6.4. Versenytalaj
2.6.5. Próba
2.6.6. Rendelkezések
3. Utasítások a versenyfelügyelô számára
3.1. A versenyfelügyelõ feladatai

3.2. Egy verseny létrejötte
3.3. A zsûri
3.3.1. A zsûri összetétele
3.3.2. Jogosítások
3.3.3. A zsûritagok feladatai
3.3.4. Elutasítás
3.3.5. Csere
3.3.6. Vétségek

3.4. Ruházat

4. Utasítások a párok számára
4.1. Az amatõr és profi kategóriák definiálása:
4.2. Versenykönyv
4.2.1. Kérelmek; partnerkötöttség
4.2.2. Klubkötöttség
4.2.3. Átigazolás

4.2.4. A versenykönyv kiállítása
4.2.5. Kérelmezés
4.2.6. Érvényesség
4.3. Rajtjogosultság
4.3.1. Magyar bajnokságok
4.3.2. Ranglistaversenyek
4.3.3. Nyilvános verseny
4.3.4. Meghívásos verseny

4.3.5. Nemzetközi bajnokságok és versenyek
4.4. Külföldi párok rajtjogosultsága
4.5. Nevezések
4.6. Ruházat
4.7. Eredményhirdetés
4.8. Ranglista
4.8.1. Ranglistaversenyek
4.8.2. Összpontszám
4.8.3. A ranglista megadásának határideje
4.8.4. A ranglista megadása
4.8.5. Rajtjogosultság nemzetközi versenyeknél
4.9. Cím

4.10. Felfüggesztés

5. A BW Szabályzat megsértése
6. Gazdasági mûködés

7. BW Szakág Vezetõsége

7.1. Összetétel
7.2. Hatáskör
7.3. Boogie-Woogie gyûlés

8. Értékelési irányelvek az egyéni- és csapatversenyeken
8.1. Általános alapszabályok
8.2. Értékelési rendszer
8.2.1. A rendszer alapelvei
8.2.1.1. Pontértékelés
8.2.1.2. Ponteloszlás
8.2.1.3. Keresztpontozás
8.2.1.4. Helyrepontozás
8.2.1.5. Egyéni

8.2.1.6. Csapat összeredmény
8.2.1.7. Pontozás

8.2.2. Skating system (többségi rendszer )

8.2.3. Értékelési lap (pontozólap)
8.2.3.1. Formaságok
8.2.3.2. Rajtszám
8.2.3.3. Összpontszám

8.2.4. Jelek és pontok
8.2.4.1. Elõ- és középdöntõk
8.2.4.2. Döntõ

8.3. Értékelési szempontok
8.3.1. Interpretáció
8.3.2. Táncos elõadásmód
8.3.2.1. Elõzetes megjegyzés
8.3.2.2. Definíció
8.3.2.3. Kisugárzás
8.3.2.4. Harmónia, párhatás
8.3.2.5. Figuragazdagság

8.3.3. Figurakivitelezés
8.3.3.1. A figurák nehézsége
8.3.3.2. Kivitelezés

8.3.4. Értékelés
8.3.5. A férfi és a nõ lépése
8.3.5.1. Definíció
8.3.5.2. Lépés
8.3.5.3. Testmozgás
8.3.5.4. Kartartás
8.3.5.5. Összkivitelezés
8.3.5.6. Értékelés

8.3.6. Levonások
8.3.6.1. Ütem / Ritmus
8.3.6.1.1. Az ütem általános definíciója
8.3.6.1.2. Boogie-woogie - zene
8.3.6.1.3.Boogie-woogie-tánc
8.3.6.1.4.Ütemre táncolás
8.3.6.1.5.Ütemtévesztés értékelése
8.3.6.1.6.Kiegészítés

8.3.6.2. A tánc megszakítása
8.3.6.3. Technikai hibák
8.3.6.4. Figurakorlátozás

9. Értékelési szempontok formációs versenyeken
9.1. Általános alapszabályok
9.2. Értékelési rendszer
9.2.1. A rendszer alapelvei
9.2.1.1. A pontszámok megoszlása
9.2.1.2. Keresztpontozás (lásd 8.2.1.3)
9.2.1.3. Helyrepontozás (lásd 8.2.1.4)
9.2.1.4. A verseny végeredménye a "Skating System" alapján dõl el.
9.2.1.5. Értékelés
9.3. Értékelési szempontok
9.3.1. Szinkronitás
9.3.1.1. Szinkronitás
9.3.1.2. Egyes párok tánctechnikája
9.3.1.3. A formáció kivitelezése
9.3.1.4. Vonalvezetés
9.3.1.5. Képváltás
9.3.1.6. A formáció harmóniája
9.3.1.7. Átmenetek

9.3.2. Táncfigurák
9.3.2.1. A figurák nehézsége
9.3.2.2. Kivitelezés
9.3.2.3. Értékelés

9.3.3. Koreográfia
9.3.3.1. Definíció
9.3.3.2. Az egyes kritériumok
9.3.3.2.1. Az elõadás összehangolása a zenével
9.3.3.2.2. Összfelépítés és kialakítás
9.3.3.2.3. A képek fajtája és megjelenítése
9.3.3.2.4. A tánctér kihasználása

9.3.4. Táncos elõadás
9.3.4.1. Elõzetes megjegyzés
9.3.4.2. Definíció
9.3.4.3. Kisugárzás
9.3.4.4. Ruházat, elegancia
9.3.4.5. Be- és kivonulás

9.3.5. Levonások
9.3.5.1. A formációszabta sajátosságok
9.3.5.1.1. Az egyéni hibák értékelése
9.3.5.1.2. Ponteloszlás
9.3.5.1.3. A kivitelezés megszakítása vagy megtagadása
9.3.5.1.4. Technikai hiba

10. Záró rendelkezés

Segítség az értékelési szempontokhoz
1. Interpretáció

2. Táncos elõadásmód Kisugárzás Harmónia, párhatás Figuragazdagság Figurakivitelezés
3. A férfi és a nõ lépése Lépés
Testmozgás Kartartás
4. Levonások Ütemhiba A tánc megszakítása Technikai hiba


Pontozólap

1. A Boogie-Woogie Szakág (a továbbiakban Szakág) versenyszabályzata (a továbbiakban BWSZ) kötelezõen

szabályozza a bejegyzett Magyar Akrobatikus Rock And Roll Szövetség (a továbbiakban MARRSZ)

Boogie-Woogie (a továbbiakban BW) sportéletét.

A Szakág tagjai alávetik magukat a BWSZ rendelkezéseinek és a sportszerûség általános szabályainak.A BWSZ alkalmazása és értelmezése nem ütközhet a MARRSZ érdekeivel.

2. A verseny levezetésének általános rendelkezései
2.1. Versenyfajták:

- egyéni versenyek - csapatversenyek - formációs versenyek
Versenyformák: Nemzeti versenyek: - magyar bajnokság - magyar kupa - országos bajnokságok - városi bajnokságok - nyílt versenyek - meghívásos versenyek Nemzetközi versenyek (4 vagy több nemzet): - világbajnokság - európabajnokság - világkupa - nyílt versenyek - meghívásos versenyek
2.2. Indulási kategóriák
2.2.1. Junior kategória
Maximális életkor valamelyik partner 17. betöltött életéve. A 17. év betöltésének napjától a folyó versenyév végéig megõrzi a pár az ifjúsági kategóriában való indulási jogát, mindaddig, míg a fõ kategória egy versenyén sem vett részt.
2.2.2. Fõ kategória:  Feltétel a mindkét partner betöltött 14. életéve.
2.2.3. Senior kategória Feltétel a mindkét partner betöltött 35. életéve.
2.2.4. Átfedések
A 14-17 év közöttiek és a 35 év fölöttiek választhatnak, hogy melyik kategóriában versenyeznek, de azután csak indokolt esetben és a Szakág engedélyével változtathatnak.
2.3. Formaságok
2.3.1. Nevezés verseny rendezésére A MARRSZ vonatkozó rendelkezései érvényesek. Illetékes szerv a Szakág-vezetés.
2.3.2. A versenypályázat tartalma a. A verseny megnevezése, fajtája b. Hely, dátum, a verseny kezdete és elõrelátható vége c. Engedélyezett indulási kategóriák d. Az esetleges résztvevõkorlátozás megadása e. A szervezõ neve és címe f. A terem fajtája és mérete g. A táncfelület minõsége és mérete h. Ha lehetséges, a verseny vezetõségének és a pontozóbíróknak a neve
2.3.3. A versenyrendezési szándék bejelentésének határideje
-az elsõ félévre: január 31-ig,

-a második félévre: augusztus 31-ig, de a verseny idõpontja elõtt min. 8 héttel.
Pontszerzõ csak az a verseny lehet, amely szerepel a féléves versenynaptárban.
A versenykiírást a Szakág küldi ki a verseny elõtt minimum 6 héttel.
2.3.4. A verseny bejelentésének tartalma, engedélyek, kiadványok
A MARRSZ vonatkozó rendelkezései érvényesek
2.3.5. Versenymeghívások A versenyfelügyelõt meghívja:
- A Szakág , a szervezõvel megegyezve - minden bajnokságra és ranglistaversenyre - A szervezõ - minden egyéb versenyre

A zsûrit meghívja: - A Szakág - minden magyar bajnokságra és ranglistaversenyre - A szervezõ - minden egyéb versenyre Külföldi pontozót csak a Szakág engedélyével szabad hívni. A MARRSZ párjait a klubokon keresztül meghívja: - A Szakág - minden nemzetközi bajnokságra és versenyre - A szervezõ - minden egyéb versenyre.
Nemzetközi bajnokságra való meghívások csak szövetségek között folyhatnak.
2.4. Egyéni versenyek levezetése
A verseny körülményeinek lehetõleg a tánc hangulatához kell igazodnia. Kedvezõtlen pl. egy tornacsarnokban vagy színpadon és délelõtt megrendezett verseny. Egy délutáni, esti idõpontban egy szórakozóhelyen lebonyolított verseny mind a résztvevõknek, mind a közönségnek nagyobb élményt nyujt. A szükséges táncterület megtartásával, a zsûri és a verseny lebonyolításának zavarása nélkül a szurkolók a táncterületet körbeülhetik.
2.4.1. A táncok idõtartama és gyorsasága
lassú döntõ: fõkategória 1:30 perc 30-32 ütem/perc senior 1:30 perc 30-32 ütem/perc elõdöntõ, középdöntõ, gyors döntõ: junior, senior 1:30 perc 48-50 ütem/perc fõkategória 1:30 perc 50-52 ütem/perc
2.4.2. Zeneválasztás Az esélyegyenlõség szigorú figyelembevételével az elõ- és középdöntõkben kategóriánként legalább 3 zene váltakozzon. A döntõben a párok legalább 3 zene közül választhassanak. Minden versenyre kiválasztott zenének táncra alkalmasnak kell lennie (tempó- és ütemváltás nélkül). A zenéket jól hallhatóan kell lehalkítani.

A versenyzenéket a Szakág által elfogadott, minden klub számára hozzáférhetõ CD lemezekrõl a versenyfelügyelõ a verseny kezdete elõtt jelöli ki.
2.4.3. Kategóriák szerinti körbeosztás A versenyeket általában elõ-, középdöntõvel és döntõvel rendezik. A fõkategória és a senior kategória ranglistaversenyeit és bajnokságait két részre osztott (lassú és gyors) döntõvel rendezik. - 7 résztvevõ: csak döntõ - 8-15 résztvevõ: elõdöntõbõl egyenes ágon 3-4 pár, reményágon plusz 2-3 pár, de összesen 6-7 pár jut a döntõbe - 16-40 résztvevõ: elõdöntõbõl egyenes ágon 7-8 pár, reményágon plusz 5-6 pár, azaz összesen 12-14 pár jut a középdöntõbe - 40 fölötti résztvevõ: elõdöntõbõl egyenes ágon 20 pár, reményágon plusz 5-8 pár, azaz összesen 25-28 pár jut az elsõ középdöntõbe A Magyar Bajnokságon a senior- és fõkategória elõdöntõit mindig délután rendezik.
2.4.4. Párkorlátozás Az elõ- és középdöntõben 2 (max. 3) pár táncol egyidejûleg a táncparketten, ha ezt a táncfelület mérete megengedi. A döntõben minden kategória valamennyi párja egyénileg táncol. A verseny ideje alatt párosok bemutatásánál csak a nevet, várost, klubnevet lehet közölni, korábbi helyezéseket, címeket tilos.
2.4.5. Indulási sorrend / szünet A két táncforduló között min. 20 és lehetõleg max. 30 perc szünetnek kell lennie. A következõ kör kezdete elõtt 10 perccel ki kell függeszteni a továbbjutott párok listáját. Ezenkívül a továbbjutott párokat mikrofonon keresztül is ismertetni kell. Az indulási sorrendet a versenyfelügyelõ sorsolja ki.
2.4.6. Megszakítás Minden fordulót megszakítás nélkül kell lebonyolítani.
2.4.7. A verseny kezdete Az egyes kategóriáknak a versenykiírásban meghírdetett idõpontját csak akkor lehet elõrehozni, ha valamennyi nevezett pár indulásra kész.
2.4.8. Az indulási jog elvesztése Ha egy páros a versenyfelügyelõ második felszólítására sem jelenik meg a táncparketten, akkor ezen a versenyen elvesztette indulási jogát.
2.4.9. Holtverseny széttáncoltatása Széttáncoltatásra akkor kerül sor, ha két pár azonos helyezést ér el az elsõ helyen ill. olyan helyeken, amelyek a bajnokságokon való részvételre jogosítanak fel (minõsítõ versenyek). Ha a döntõbe holtverseny következtében több, mint 7 páros jutna be, akkor az azonos helyezést elért pároknak széttáncoltatást kell rendezni. Ha a minõsítõ versenyen alakul ki holtverseny széttáncoltatás után, sorsolással döntenek, amennyiben nincs lehetõség tartalékos jelölésére. Sorsolásos döntés esetén a széttáncoltatás elõtti megosztott helyezés is elnyertnek számít.
2.4.10. Versenytalaj Minden bajnokságon, ranglista- és minõsítõversenyen egy olyan, legalább 40 m2 nagyságú versenytalaj kell hogy rendelkezésre álljon, amelynek oldalhosszúsága nem kisebb 5 méternél. Minden egyéb versenyen 20 m2 szükséges, minimum 4 m-es oldalhosszal. Talajborításként parketta vagy hasonló borítás ajánlott, bajnokságokon pedig kötelezõ.
2.4.11. Versenyiratok A párok csak a verseny után tekinthetnek be a kiértékelési táblázatokba. A szervezõnek a versenyt követõ 7 napon belül el kell küldeni az iratokat a Szakág hivatalába.
A versenyiratok tartalmazzák: - a versenybeszámolót - a formációk párfelállását (formációs versenyeken) - a végleges programot a startlistával - a kiértékelési táblázatokat - a pontozólapokat
A Szakágnak további 7 napon belül el kell küldeni a versenyjegyzõkönyvet a kluboknak.
2.5. Csapatversenyek
2.5.1. Ifjúsági, fõ és senior csapatok versenyei Egy csapatban három pár indul ugyanazon kategóriából. 2.5.2. Klubcsapatok versenyei Minden csapatnak 3, egy klubhoz tartozó fõkategóriás párost kell tartalmaznia.
2.5.3. Rendelkezések Az egyéni versenyek levezetésérõl szóló rendelkezések a csapatversenyeknél is értelemszerûen megmaradnak, amennyiben alkalmazhatók. Csapatbajnokságokat nem szabad egyéni bajnokságokkal kombinálni.
2.5.4. A táncok idõtartama és gyorsasága Az elõ- és középdöntõk az egyéni versenyekhez hasonlóan zajlanak. Lassú döntõ: fõkategória: 1.30 perc 30-32 ütem/perc senior: 1.30 perc 30-32 ütem/perc Közepes döntõ: fõkategória: 1.30 perc 48-50 ütem/perc senior: 1.30 perc 46-48 ütem/perc Gyors döntõ: junior kat.: 1.30 perc 48-50 ütem/perc fõkategória: 1.30 perc 50-52 ütem/perc senior: 1.30 perc 48-50 ütem/perc
2.5.5. Kategóriák szerinti körbeosztás A versenyeket általában elõ-, középdöntõvel és döntõvel rendezik. A fõkategória és a senior kategória ranglistaversenyeit és bajnokságait három részre osztott (lassú, közepes és gyors) döntõvel kell rendezni. A fõkategória és a senior kategória minden egyéb versenyenyét három részre osztott (lassú, közepes és gyors) döntõvel lehet rendezni, ha ezt a versenykiírás tartalmazza. A körönkénti továbbjutás aránya az egyéni versenyeknek megfelelõen. 2.6. Formációs versenyek 2.6.1. Versenykönyv A formációknál nincs kategóriák szerinti megkülönböztetés. Minden formáció rendelkezik egy versenykönyvvel, amelybe a táncosokat bejegyzik.

A formáció tagjai is rendelkeznek egyéni formációs versenykönyvvel. 2.6.2. Létszám Egy formáció min. 4, max. 8 párból áll. 2.6.3. Zene, tempó, idõtartam, hanghordozó Tempó: 48-54 ütem/perc Idõtartam: bevonulás és kivonulás nélkül min. 2.30, max. 3.00 perc Bevonulás: max. 1 perc Kivonulás: max. 30 mp. Összesen: max. 4 perc 30 mp. A zene különbözõ számokból állhat. Ezeknek boogie-woogie zenéknek kell lennie, kivéve a be- és kivonulást. 2.6.4. Versenytalaj A verseny talajának minimális mérete 120 m2, és egyik oldala sem lehet 10 m-nél rövidebb. 2.6.5. Próba A verseny kezdete elõtt minden formációnak meg kell adni a lehetõséget, hogy megtekintse a tánctalajt, és egy min. 15 perces próbát tartson. 2.6.6. Rendelkezések Az egyéni versenyek levezetésérõl szóló rendelkezések egyéb alkalmazható pontjai értelemszerûen megmaradnak.

3. UTASÍTÁSOK A VERSENYFELÜGYELÕ SZÁMÁRA 3.1. A versenyfelügyelõ feladatai A versenyfelügyelõ a versenyen: - ügyel a BWSZ betartására; - ellenõrzi a párok indulási jogosultságát; - ellenõrzi a pontozóbírók engedélyeinek érvényességét. A versenyfelügyelõ abban az esetben, ha nem szabályos összetételû a zsûri, kinevezhet más jelenlévõ pontozóbírót. A versenyfelügyelõ kényszerítõ okokból vagy sportszerûtlen magatartásért kizárhat a versenybõl párokat és pontozóbírókat is. A versenyfelügyelõ felhívhatja a pontozóbíró figyelmét egy számítási hibára, de nem szólíthatja fel a pontozása megváltoztatására. A versenyfelügyelõ ügyel a zene idõtartamára és gyorsaságára. A zsûrinek is figyelnie kell a megfelelõ versenyzenére: képesnek kell lennie arra, hogy a versenyfelügyelõ felhívására meg tudja ítélni a zene gyorsaságát. A versenyfelügyelõ a verseny után minden eseményt és döntést egy versenybeszámolóban foglal össze, amelyhez minden pontozólapot, rajtlistát és eredménylistát csatol. Ezt a beszámolót elküldi a Szakág irodájába. 3.2. Egy verseny létrejötte: A ranglistaversenyeket és bajnokságokat a Szakág írja ki, és a pályázati határidõ lejárta után kiadja azokat. A rendezõ egyesület ezután meghirdeti a versenyt. A pontozóbírókat és a versenyfelügyelõt a Szakág hívja meg. Egyéb versenyekre a pontozóbírókat és a versenyfelügyelõt az egyesület hívja meg. Minden versenyt be kell jelenteni és engedélyeztetni a MARRSZ BW Szakágánál.

3.3. A zsûri 3.3.1. A zsûri összetétele A magyar bajnokságokon és ranglistaversenyeken legalább 5 zsûritagnak; egyéb versenyeken legalább 3 zsûritagnak kell jelen lennie. A zsûritagok száma mindíg páratlan. Legalább 5 zsûritag kinevezése esetén legfeljebb 2 zsûritag lehet azonos klub képviselõje, feltéve, hogy egyetlen pár sem indul ezen klub tagjaként a versenyen. A versenyzõk családtagjai, fel- és lemenõ ági rokonai nem lehetnek a zsûri tagjai. Aktív tánc-sportolók saját országuk ranglistaversenyein és bajnokságain csak versenykönyvük leadása után fél évvel lehetnek zsûritagok. Egyéb versenyeken aktív pályafutásuk alatt is lehetnek zsûritagok. A pontozóbíróknak nem tilos a szövetségtõl idegen BW-versenyen pontozni. Érvényes engedéllyel rendelkezõ pontozóbírót a versenyzõ nem utasíthat el. A pontozóbírók a rendezõ egyesülettõl tiszteletdíjat (kategóriánként) és költségtérítést kapnak

a Szakág vonatkozó utasításának megfelelõen. 3.3.2. Jogosítások A Szakág a Boogie-Woogie versenyek azon pontozóit ismeri csak el,

akik a Szakág érvényes Boogie-Woogie pontozóbírói diplomájával rendelkeznek. Ha nincs elegendõ jogosítással rendelkezõ zsûritag, átmenetileg jogosítás nélküli zsûritagokat is ki lehet nevezni. A Szakág állapítja meg azon személyek listáját, akik ideiglenesen pontozóbírói diploma nélkül is lehetnek zsûritagok.

Dupla pontértékû versenyen (kupa, bajnokság) csak diplomás pontozó,

más ranglistaversenyen maximum egy ideiglenes engedéllyel rendelkezõ pontozó pontozhat.

3.3.3. A zsûritagok feladatai A zsûritagok kötelesek objektíven és tárgyilagosan pontozni. Az értékelésnél a ranglistát, a korábbi helyezéseket nem szabad figyelembe venni. Az értékelési irányelveknek megfelelõen, a többi zsûritagtól függetlenül kell pontozniuk. Felelõsek a pontozólapok szabályszerû kitöltéséért. 3.3.4. Elutasítás A rendezõség nem utasíthat el egyetlen kijelölt zsûritagot sem. 3.3.5. Csere A zsûritagok a verseny alatt egy kategórián belül nem cserélhetöek. A zsûritagoknak 2 óránként 15 perc szünetet kell biztosítani. 3.3.6. Vétségek Ha a zsûri tagjainak egyike egy vagy több párost elõnyben vagy hátrányban részesít, illetve a Szakág írásos felszólítása ellenére sem tartja magát az elõírt szabályokhoz és értékelési irányelvekhez, akkor a szövetség javaslata, vagy határozata alapján pontozói jogosítása a vétségtõl függõen rövidebb-hosszabb idõre bevonható. A verseny folyamán a zsûritagok nem adhatnak ki adatokat a párokról illetve értékelésükrõl. Értékelésüket a verseny vezetõségének kérésére sem változtathatják meg. 3.4. Ruházat A zsûritagok és a verseny vezetõsége számára bajnokságokon és ranglistaversenyeken követelmény az ünnepélyes ruházat; egyéb versenyeken a sportosan elegáns ruházat.

4. Utasítások a párok számára 4.1. Az amatõr és profi kategóriák definiálása: A MARRSZ szabályzatának elõírásai szerint 4.2. Versenykönyv A MARRSZ versenyein, bajnokságain való részvétel feltétele a MARRSZ-tagság. A tagságot érvényes versenykönyv igazolja. A versenykönyveket minden versenyen le kell adni a verseny vezetõségénél a verseny megkezdése elõtt. 4.2.1. Kérelmek; partnerkötöttség Versenykönyvet MARRSZ-kluboktól lehet kérelmezni. A versenykönyvet a szövetség adja ki. Mindenkinek csak egy versenykönyve lehet. Partnerkötöttség alapvetõen nincs. Ameddig azonban egy pár ranglistaversenyeken vagy bajnokságokon indul, a megszerzett pontokat ill. minõsítéseket csak párosan vehetik igénybe. 4.2.2. Klubkötöttség Klubkötöttség nincs, egy páros két klub színeiben is indulhat. 4.2.3. Átigazolás

A Szakág átigazolásra vonatkozó elõírásai szerint 4.2.4. A versenykönyv kiállítása A versenykönyveket kizárólag a Szakág állíthatja ki. A változásokat, bejegyzéseket ugyanez a hivatal teheti meg; ellenkezõ esetben a versenykönyv elveszíti érvényességét. 4.2.5. Kérelmezés Versenykönyv csak abban az esetben állítható ki, ha az illeték befizetése megtörténik, és a kérelem a mellékelt igazolványképen kívül tartalmazza az alábbi adatokat: - a táncos vezeték- és keresztneve - születés ideje - teljes cím - kategória 4.2.6. Érvényesség A versenyköny érvényességének feltételei: - teljesen ki van töltve - tartalmazza a fényképet is - sajátkezûleg alá van írva - tartalmazza a szövetség aláírását és pecsétjét - nincs a versenybõl kizáró egyéb ok A csapatversenyeken is érvényesek az egyéni versenykönyvek. A formációs versenyekhez a szövetség hivatalából kell versenykönyvet igényelni. 4.3. Rajtjogosultság 4.3.1. Magyar bajnokságok Csak MARRSZ-tagok vehetnek részt magyar bajnokságokon. 4.3.2. Ranglistaversenyek A résztvevõk csak MARRSZ-tagok lehetnek. 4.3.3. Nyilvános verseny Bárki részt vehet, aki a nevezési határidõ lejártáig jelentkezik a versenyre (a postai bélyegzõ dátuma a mérvadó). 4.3.4. Meghívásos verseny

A meghívott párok vehetnek részt. 4.3.5. Nemzetközi bajnokságok és versenyek A versenykiírás és a ranglistahelyek szerint történik a MARRSZ-párok részvétele.

4.4. Külföldi párok rajtjogosultsága Külföldi párok MARRSZ-versenyen akkor indulhatnak, ha a versenykiírás ezt lehetõvé teszi. 4.5. Nevezések A versenyzõk klubjukon keresztül nevezhetnek. A jelentkezési lapnak tartalmaznia kell a kategóriát, a klub nevét és a páros(ok) nevét. A verseny rendezõje a zsûritagok beleegyezésével késedelmes nevezést is elfogadhat. Ha a szabályszerû nevezés ellenére egy páros vagy klub nem jelenik meg a versenyen, és távolmaradását nem igazolja, az vétségnek számít és büntetendõ.

Minden indokolatlanul távolmaradt páros kétszeres nevezési díjat köteles fizetni,

melynek fele a Szakágat illeti. Három indokolatlan távolmaradás illetve a bírság meg nem fizetése

fél éves eltiltást eredményez. 4.6. Ruházat A tánc jellegének megfelelõ, stílszerû ruházat ajánlatos. 4.7. Eredményhirdetés A döntõ résztvevõinek az eredményhirdetésen és a gyõztestáncon a táncos ruhájában kell résztvennie.

A pároknak el kell fogadniuk a zsûri döntését, nem szabad kimutatniuk elégedetlenségüket

a verseny folyamán - és különösen nem a gyõztes tiszteletére szóló gyõztestánc idején.4.8. Ranglista A ranglista a ranglistaversenyeken kapott pontok alapján áll össze. A ranglista határozza meg, hogy mely párokat jelölik indulóként és tartalékként a nemzetközi versenyekre. 4.8.1. Ranglistaversenyek Magyar bajnokság, Budapest bajnokság, egyéb bajnokságok. Ranglistaversenyen nemzetközi párok részvétele esetén a ranglistapontok kiosztása a külföldi páros(ok) kihagyásával történik. Megosztott helyezés esetén a jobbik helyezés pontszámát kapják a párosok. 4.8.2. Összpontszám A ranglista összeállítása folyamatosan történik. A számításánál az utolsó 4 ranglistaversenyen kiadott pontokat veszik figyelembe. Ha egy páros ezen versenyek valamelyikén nem vett részt, úgy arra a versenyre kapott pontszáma 0. A pontot mindig a páros kapja, partnercserénél a meglévõ pontok elvesznek. 4.8.3. A ranglista megadásának határideje Az aktuális ranglista megadásának határideje legkésõbb a verseny után két héttel,

a versenyjegyzõkönyvekkel együtt történik. 4.8.4. A ranglista megadása Értelemszerûen a legmagasabb pontszámú páros áll a ranglista élén, és a többi helyezést az összpontszámok csökkenõ sorrendje szerint kapjuk. 4.8.5. Rajtjogosultság nemzetközi versenyeknél A nemzetközi versenyek rajtjogosultságáról (bajnokságok és kupák),

azaz a válogatott kijelölésérõl a Szakág dönt a ranglista alapján.

A ranglista zárása a nemzetközi verseny nevezési határideje elõtt 7 nappal történik.

A rajtjogosultságot a nevezési határidõvel egyidejûleg ki kell hirdetni.4.9. Cím A Bajnok címet a fõkategória mindenkori gyõztese viseli. A junior ill. senior kategóriák gyõztesei a Junior/Senior bajnok címet viselik.4.10. Felfüggesztés Személy vagy csoport klubváltoztatásánál a régi klubtól írásban történõ kijelentkezés napjától 3 hónapos felfüggesztés lép életbe. Nincs felfüggesztés, ha arról a régi klub írásban lemond. Esetleges tartozások kiegyenlítésére a klubnak 1 hónapon belül van lehetõsége írásban felszólítást tenni. Ez esetben a felfüggesztés ideje a kiegyenlítésig meghosszabbodik. Kivétel: Ha a klubváltoztatás oka 25 km-nél nagyobb távolságra történõ lakóhelyváltoztatás, a felfüggesztés indokolatlan. Eltérõ idõtartamú felfüggesztést a MARRSZ Etikai Bizottsága mondhat ki.

5. A BW SZABÁLYZAT MEGSÉRTÉSEA BWSZ határozatai érvényesek és illetékes szervnek a Szakágvezetést kell tekinteni.

6. Gazdasági mûködés

A Szakág a gazdasági tevékenységét a MARRSZ vonatkozó szabályainak megfelelõen végzi.

7. BW Szakág Vezetõsége 7.1. Összetétel: - Szakágvezetõ - Szakágvezetõ helyettes

- Szakmai vezetõ

- Titkár

- Zenei referens A szakágvezetés tagjai tisztségükben maradnak, amíg arról le nem mondanak vagy a BW-gyûlés a bizottságot vagy annak tagját vissza nem rendeli. Ha egy szakágvezetõségi tagot a hivatalos idõ lejárta elõtt leváltják, a vezetõség

választás útján egészül ki. Ezt a következõ BW-gyûlésnek jóvá kell hagynia.

7.2. Hatáskör A szakágvezetésnek kötelessége a BWSZ egységes értelmezése, szükséges módosítása. A szakágvezetés határoz a BWSZ változásairól a MRRSZ alapszabályzatának figyelembevételével. A szakágvezetés határozatai, amelyek kizárólag a BW-szakágat érintik, nem igénylik a MRRSZ elnökségének jóváhagyását. A változások legkorábban a nyilvánosságra hozatal (írásban megküldve a MARRSZ elnöksége

és klubjai részére) után egy hónappal léphetnek érvénybe. 7.3. Boogie-Woogie gyûlés A Boogie-Woogie-gyûlés a magyar BW-táncsport legfõbb szerve. BW-gyûlést minden évben rendezni kell. A gyûlést a BW-bizottság elnökének legkésõbb a gyûlésnap elõtt 4 héttel írásban kell összehívnia. A napirendi pontokat legkésõbb 2 héttel a gyûlés elõtt kell megküldeni. Egy szabályszerûen összehívott BW-gyûlés tekintet nélkül a megjelent képviselõk számára, határozatképes. A gyûlés vezetése a szakágvezetés feladata. A szavazások alapvetõen nyíltan, kézjelzéssel, a választások írásban, titkosan történnek. Lehet a választás nyílt, ha a gyûlés szótöbbséggel eldönti. Megválasztva csak jelenlévõ lehet. A javaslatokról a BW-gyûlés a megjelent képviselõk egyszerû szótöbbségével dönt. Szavazategyenlõség esetén a javaslatot elvetik. Minden gyûlésrõl jegyzõkönyvet kell készíteni, amit a gyûlés vezetõjének alá kell írni és 1 héten belül a szövetség tagjainak (klubjainak) meg kell küldeni, melyek saját tagjaikat informálják.

8. Értékelési irányelvek az egyéni- és csapatversenyeken 8.1. Általános alapszabályok A pontozóbíró feladata a párok bemutatott teljesítményének értékelése. Nem feladata a hibák okának magyarázata, csak azok észrevétele és figyelembevétele az értékelésnél. Sem a táncospár be- és kivonulása, sem a kezdés elõtti póz nem befolyásolhatja az értékelést. Egy páros értékelése az elsõ táncmozdulatával kezdõdik és a végpózig tart, az elõírt táncidõn belül. Ha egy páros taktikai okokból kíméli magát a döntõre, és az elõ- és középdöntõk alatt rosszabb teljesítményt mutat, mint a konkurencia, akkor tekintet nélkül a nevére, a mutatott teljesítményének megfelelõ értékelést kell kapnia. Ha egy páros a táncát ok nélkül, idõ elõtt megszakítja, az elõadására 0 pontot kell kapnia. A tánc egyértelmû befejezése a zene vége elõtt ugyanolyan vétség, mint a tánc megszakítása. Ha egy párosnak önhibáján kívül kell táncát megszakítania (pl. egy hibás hanglejátszó, vagy vétlen ütközés egy másik párral), a tánckör végén újra táncolhat. A félbeszakadt elõadásnak az új elõadás értékelését nem szabad befolyásolnia !

8.2. Értékelési rendszer 8.2.1. A rendszer alapelvei 8.2.1.1. Pontértékelés A táncpárok értékelése minden kategóriában és fordulóban pontok alapján történik. 8.2.1.2. Ponteloszlás Alapvetõen a következõ ponteloszlás érvényes, félpontonkénti felbontással (ez érvényes mind az elõdöntõre, középdöntõre és a döntõre): Zeneinterpretáció max. 10 pont Táncos elõadásmód, figura kivitelezés max. 10 pont Alaplépés (férfi + nõ) max. 10 pont (5+5 pont) 8.2.1.3. Keresztpontozás Az elõ- és középdöntõben a pontozóbíró annyi keresztet (x) oszt ki, ahány párnak tovább kell jutnia a következõ körbe. A kersztek számát a számlálóbíró számolja ki és adja meg. 8.2.1.4. Helyrepontozás A döntõben helyrepontozás történik. A párnak adott helyezést a döntõben elért pontszáma határozza meg. Minden hely csak egyszer adható ki! Ha a párok ugyanazt a pontszámot érik el, a pontozónak kell dönteni. A helyezéseket a döntõ után nyíltan felmutatják. A pontozó által kiadott helyezési sorrend a két külön pontozás (lassú, gyors) összegébõl ill. különbségébõl adódik (lásd 8.2.2. pont). 8.2.1.5. Egyéni összeredmény Azokon a versenyeken, ahol egy döntõ van, a végsõ helyezéseket a helyrepontozás alapján "Skating System"-mel (többségi rendszer) döntik el. A két döntõs (lassú és gyors) versenyeken - ranglistaversenyek és bajnokságok - a végeredmény a következõképp adódik: - Mindkét döntõ nyílt helyrepontozása külön-külön megtörténik. - A két döntõben kiadott helyezések összege és különbsége alapján minden pontozóbíró meghatározza a párok helyezési sorrendjét: Példa: A páros B páros C páros D páros lassú döntõ 2 4 3 1 gyors döntõ 3 2 4 1 összeg 5 6 7 2 A párok sorrendjét a helyezések összege dönti el: D, A, B, C. Összegegyenlõség esetén az a páros kap jobb helyezést, amelyik a gyors döntõben jobb helyezést ért el: Példa: A páros B páros lassú döntõ 2 4 gyors döntõ 4 2 összeg 6 6 A sorrend: B, A. Ha több párosnál (különbözõ helyezésekbõl) ugyanaz az összeg adódik, akkor az a páros jobb, amelynél a helyezések különbsége kisebb (azaz a rosszabbik helyezése jobb a többiekénél): Példa: A páros B páros C páros lassú döntõ 2 5 3 gyors döntõ 4 1 3 összeg 6 6 6 különbség 2 4 0 A sorrend: C, A, B. - A végsõ sorrend a pontozóbírók ezen összesített helyezései alapján, a "Skating System"-et alkalmazva dõl el. 8.2.1.6. Csapat összeredmény Mindhárom (lassú, közepes, gyors) döntõ értékelése úgy történik, mint egy egydöntõs versenyen. A pontozók helyezéseibõl "Skating System"-mel adódik a három döntõn belüli sorrend. A végsõ sorrend ezen három helyezések összegébõl adódik. Pontegyenlõség esetén az a jobb csapat, amelynek jobb a legrosszabb helyezése. Ha a helyezések is egyformák, a gyors döntõ helyezése a mérvadó. Példa: A csapat B csapat C csapat D csapat E csapat lassú döntõ 1 3 4 2 5 közepes döntõ 2 1 5 4 3 gyors döntõ 4 3 2 1 5 összeg 7 7 11 7 13 helyezés III. I. IV. II. V. 8.2.1.7. Pontozás Az elõ- és középdöntõktõl eltérõen a döntõben közvetlenül az utolsó páros tánca után nyílt helyrepontozás történik. Az eredményeket a számlálóbizottság számolja ki és hozza nyilvánosságra. 8.2.2. Skating system (többségi rendszer): 1. Egy helyezést az azonos és jobb értékek abszolut többsége dönti el. 2. Ha egy pár egy helyezésnél abszolut többséget ér el, akkor azt kapja. Más párok azonos helyezései a következõ alacsonyabb helyezésre érvényesek. 3. Ha két vagy több pár éri el egy helyezésnél az abszolut többséget, akkor ezt a helyezést a nagyobb többséggel rendelkezõ pár kapja meg. 4.1 Ha két vagy több pár éri el egy helyezésnél ugyanazt az abszolut többséget, akkor azoknak a pontozóbíróknak a helyezéseit, amelyek ezt a többséget alkotják, összeadják. 4.2 Ha ez az összeg is egyforma, akkor az értékelést az érintett pároknál a következõ alacsonyabb helyezésnél folytatják. 4.3 Ha az érintett párok minden kapott értékelését figyelembevették és minden többség és összeg egyforma, a helyezést meg kell osztani. 4.4 Megosztott helyezésnél a magasabb helyezést adják ki. 5. Ha egy helyezésnél egy pár sem éri el az abszolut többséget, akkor az a pár a jobb, amelyik a következõ alacsonyabb helyezésen abszolut többséget ér el. 6. Mielõtt elkezdõdik a helyezések kiszámolása, feltétlenül meg kell várni és fel kell jegyezni minden pár pontjait. 7. A helyezések kiszámításakor mindig elõször az elsõ helyezést majd a második helyezést kell megállapítani. Csak így lehet elkerülni a számítási hibákat. Például 3 pontozó esetén: pontozók A B C 1 1-2 1-3 1-4 1-5 Helyezés 1. pár 1 2 1 2-------------------------------------------- I. 2. pár 2 3 3 - 1 3----------------------- II. 3. pár 3 1 4 1 1 2----------------------- III. 4. pár 4 4 5 - - - 2------------ IV. 5. pár 5 5 2 - 1 1 1 3 V. 8.2.3. Értékelési lap (pontozólap) Minden kategóriában és tánckörben a mellékletben szereplõ pontozólapot kell használni. 8.2.3.1. Formaságok A mindenkori forduló elõtt a versenyirodának a következõ adatokat kell beírnia a megfelelõ helyre: - a verseny idõpontja és helyszíne - a kategória - a forduló - az egyes pontozók betûjele és neve 8.2.3.2. Rajtszám A pontozóbíró minden forduló elõtt lejegyzi az értékelendõ párok rajtszámát. 8.2.3.3. Összpontszám Az összpontszám a három értékelési szempont pontjainak össszegébõl adódik, figyelembe véve a hibák pontcsökkentõ hatását is. 8.2.4. Jelek és pontok 8.2.4.1. Elõ- és középdöntõk Az elõ- és középdöntõben elegendõ a megítélt összpontszámokat bejegyezni és azok alapján a kereszteket (x) kiosztani. 8.2.4.2. Döntõ A döntõben a pontszámoknak részletezve kell szerepelnie a pontozólapon: - Zeneinterpretáció max. 10 pont - Táncos elõadásmód, figura kivitelezés max. 10 pont - Alaplépés (férfi + nõ) max. 10 pont (5+5 pont) (mindhárom félpontos felbontással értékelhetõ) - Az fenti három pontszám összege - Az adott pontozónál elért helyezés

8.3. Értékelési szempontok Az értékelési szempontok az értékelési rendszernek megfelelõen négy részbõl plusz a levonásokból állnak: - Zeneinterpretáció max. 10 pont - Táncos elõadásmód, figura kivitelezés max. 10 pont - Alaplépés (férfi + nõ) max. 10 pont (5+5 pont) 8.3.1. Interpretáció Egy pár táncos elõadásmódjának olyannak kell lennie, hogy táncát a zenével összhangba hozza és a zenét interpretálja. A zene interpretálása különösen a lassú döntõben fontos értékelési szempont. 8.3.2. Táncos elõadásmód 8.3.2.1. Elõzetes megjegyzés A táncos elõadásmód jóságára nem lehet részletes kritériumokat megszabni; a pontozóbírónak csak olyan - általánosan elfogadott - irányelvek állnak rendelkezésére, melyek szubjektív megítélését helyes irányba terelik. 8.3.2.2. Definíció A táncos elõadásmód fogalmának összetevõi a partnerek egyéni kisugárzása, a párhatás, az interpretáció, a figurák harmóniája, és a koreográfia egészének jósága. 8.3.2.3. Kisugárzás A mozgásnak a nehéz figurák közepette is könnyednek és lazának, ugyanakkor kontrolláltnak kell lennie, anélkül, hogy bármi erõlködés látszana. A táncnak szabadnak és oldottnak kell hatnia. 8.3.2.4. Harmónia, párhatás A harmónia a táncosok mozgása közötti összehangoltságot illetve egymás kiegészítését jelenti. A férfinak és a nõnek egy egységként, vagyis párként kell hatnia, anélkül, hogy ezáltal bármelyikük egyénisége elveszne. 8.3.2.5. Figuragazdagság Törekedni kell a figuragazdagságra, de ez nem elsõdleges értékelési szempont, és nem mehet a harmónia és a kivitelezés rovására. 8.3.3. Figurakivitelezés A táncos pár figurái megválasztásával meg kell õrizze a boogie-woogie-tánc eredeti karakterét. Ha újonnan kreált vagy más táncból átvett figurát épít be a táncba, mindig figyelembe kell vegye a tánc eredeti jellegét. 8.3.3.1. A figurák nehézsége A táncos párnak elõadásába való nehéz figurák beépítésével kell bizonyítania táncos tudását. A kiegyensúlyozottabb elõadás érdekében nem szabad lemondani a technikailag nehezebb figurákról. 8.3.3.2. Kivitelezés Egy figura kivitelezéséhez tarozik a technikai végrehajtás, valamint a következõ figurába való átvezetés. Egy táncos pár bármiféle figura nélkül is - egyéni interpretációval - egy különleges, összetéveszt- hetetetlen karaktert adhat a táncnak. Az interpretációtól függetlenül a figura kivitelezésének könnyednek és játékosnak, ugyanakkor pontosnak és dinamikusnak kell lennie. Az összkivitelezés értékelésénél az alapfigurák (pl. helycsere, vállfogás) kivitelezését is figyelembe kell venni. 8.3.4. Értékelés A táncos elõadásmód értékelésénél döntõ az elõadás kisugárzásának, harmóniájának, párhatásának és figuragazdagságának összbenyomása. A figurakivitelezés értékelését, pontszámát az elõadás alatt bemutatott táncfigurák összbenyomása határozza meg, ahol a figurák nehézségét és kivitelezését kell alapul venni. 8.3.5. A férfi és a nõ lépése 8.3.5.1. Definíció A férfi és a nõ lépésének fogalma alatt azokat a kritériumokat értjük, melyek együttesen adják a tánc kivitelezését. A legfõbb kritériumok: - Lépés - Testmozgás - Kartartás - Összkivitelezés A kritériumok a férfi és a nõ számára egyaránt érvényesek. 8.3.5.2. Lépés Minden lépésvariáció (4-es, 6-os, 8-as stb.) engedélyezett, kivéve az akrobatikus rock & roll 9-es alaplépését. A kivitelezésnek könnyednek és játékosnak, ugyanakkor dinamikusnak kell lennie. A táncosnak a lépésvariáció megfelelõ kiválasztásával kell a zene változó ritmikáját követni és hangsúlyozni (zeneinterpretáció). 8.3.5.3. Testmozgás A lépés lábmozgását a csípõ megfelelõ ellenmozgásával úgy kell kiegyenlíteni, hogy a felsõtest fel-le mozgását elkerüljük. A testmozgással erõsíteni kell a zene és a figurák karakterét. 8.3.5.4. Kartartás A kartartással a tánc és a táncfigurák kifejezését kell segíteni. A karok mindig kontrolláltak, vagyis nem lógnak, himbálóznak a test mozgásától függetlenül. 8.3.5.5. Összkivitelezés Ezen kritériumok összessége, gyüjtõfogalma a lépés. A különbözõ felfogások illetve kivitelezések engedélyezettek - sõt, kívánatosak - , feltéve ha ezen kritériumoknak megfelelnek. Az egyes kritériumokat a lehetõ legelõnyösebb összképnek megfelelõen kell teljesíteni. 8.3.5.6. Értékelés Ez az összkép is meghatározó a lépés értékelésében. Azon kritériumok megsértése, melyek az összbenyomást érzékenyen befolyásolják, súlyosabb vétség, mint pl. egy kisebb szinkronhiba. 8.3.6. Levonások Bár a levonások nem külön értékelési terület, a páros elõadásközbeni hibáit a pontozónak fel kell ismernie és az értékelési szempontokra adott pontszámait a hibák figyelembevételével kell megállapítania. Hibatipusok: - Ütemhiba - A tánc megszakítása - Könnyû és súlyos technikai hiba

8.3.6.1. Ütem / Ritmus 8.3.6.1.1. Az ütem általános definíciója Ütem alatt egy zenedarab egyenlõ részekre (ütemekre) való felosztását értjük, mely az ütemvonalakkal történik. Az ütem fajtáját az egy ütemen belüli egyenlõ idõközök- ben történõ ütések száma valamint azok egy ütemen belüli idõtartama és hangsúlyozása határozza meg. Megkülönböztetünk egyenletes (pl. 4/4-es) és egyenetlen (pl. 3/4-es) ütemfajtákat. Az ütem különbözõen hangsúlyos ütemrészeket (leütéseket) tartalmaz. 8.3.6.1.2. Boogie-woogie - zene Boogie-woogie-zene a tánc szempontjából több hasonló zenei irányzat együttese. Zenetörténetileg egy a 20-as, 30-as évekbõl származó zenei irányzat, mely a bluesból ered. Jellemzõje a sétáló basszus, melyben a zongorista bal keze különleges szerephez jut. Másik fõ irányzat a 50-es, korai 60-as évek rock & roll zenéje. A rock & roll a boogie-woogie-ból és a rhythm and bluesból származik, mely eleinte - mint az összes többi - a fekete zenészek mozgalma volt. A rock & roll ritmusa - elsõsorban az ütõsök ill. a szaxofon révén - a boogie-woogie-hoz képest hangsúlyosabb. Ezek a basszus-futamok közösek és jelentõsek mindegyik irányzatnál, és ezek képezik a boogie-woogie gördülékeny és dinamikus mozdulatainak alapját. A modern irányzatokban a basszus-futamok szerepét többnyire a gitár vagy az ütõs hangszerek veszik át, illetve teljesen hiányoznak. A zene felépítése A zene jellemzõje az úgynevezett " ütem melletti (off-beat) szabad hangsúlyozás, mely sok afro-amerikai zenei stílusban fellelhetõ. A boogie-woogie 4/4-es zene, melyben a 2. és 4. leütést ritmushangszerek hangsúlyozzák, ugyanakkor a dallam- vezetés az 1. és a 3. leütést hangsúlyozza.

Versenyzene Versenyzene kiválasztásánál figyelni kell arra, hogy az a boogie-woogie zene karakterének megfelelõ legyen. Egy modern (neo-)rock and roll zene interpretációs lehetõségek nélkül boogie-woogie versenyre alkalmatlan. 8.3.6.1.3.Boogie-woogie-tánc A táncos feladata, hogy lépését és testmozgását a zene ritmusával és hangsúlyozásával összhangba hozza. 8.3.6.1.4.Ütemre táncolás A lépést - a zene ritmusának megfelelõen - a testsúlynak legalább a 2. és 4. leütésre való áthelyezésével hangsúlyozni kell. Pl. 6-os lépésnél testsúlyáthelyezés a 2., 4., 5. és 6. leütésre. 8.3.6.1.5.Ütemtévesztés értékelése Ütemhiba a zene ritmuseloszlásától eltérõ táncolás. Ez egyértelmûen különbözik a technikai lépéshibától. Az ütemhiba értékelésénél mértékadó a zenén kívül táncolt lépések idõtartama. Minden 6 ütemen kívül táncolt leütés (általában 1 alaplépés) 5 pont levonását jelentheti. 8.3.6.1.6.Kiegészítés Mivel egy táncosnál legnagyobb hiba az ütemhiba, magas pontlevonásokkal büntetik. De éppen a magas pontlevonás miatt a pontozóbíró nem kételkedhet abban, hogy tényleg ütemhibáról és nem technikai lépéshibáról van szó. 8.3.6.2. A tánc megszakítása A tánc megszakítása egy egyértelmû, hosszabb megállás, mely pl. a megértés hiánya vagy technikai hiba miatt következhet be. Ehhez elegendõ az egyik partner megállása. A tánc megszakítása 5 pont levonásával jár. 8.3.6.3. Technikai hibák A táncfigurától való minden jelentõs eltérés technikai hibának számít. Példák: - akaratlan kézvesztés - a partner jelentõs akadályozása - testkontroll elvesztése - a figura megtörése megértés hiányában (ha a partnerek egyike eközben megáll, az idõtartam függvényében még a megszakítás hibája is felróható) A technikai hiba súlyosságától függõen 0.5 - 2 pont levonásával büntethetõ. 8.3.6.4. Figurakorlátozás Figurakorlátozás nincs. A páros táncolhat akrobatikát. Az akrobatika ugyanolyan értékû, mint egy táncfigura. Az akrobatikának mind technikailag, mind stílusában harmónikusan illeszkednie kell a tánchoz és nem mehet a könnyedség rovására. Amennyiben a be- és kijövetel, illetve az akrobatika lefolyása nem illeszkedik a zene üteméhez, technikai hiba. A figurák kiválasztásánál minden táncosnak figyelembe kell vennie, hogy a boogie-woogie-t csupán szórakozásból és a tánc öröméért táncolják több, mint 50 éve. A táncosok kreativitása nincs korlátozva, viszont annak érdekében, hogy a boogie-woogie ne veszítse el táncos jellegét és ne váljon teljesítmény-sporttá, óvnunk kell a túlzott akrobatikától és a tánctudást kell az elõtérbe helyeznünk.

9. Értékelési szempontok formációs versenyeken Ezen fejezetben több helyen az egyéni- és csapatversenyek értékelési irányelveire lesz utalás. Ilyenkor a "páros" kifejezés értelemszerûen a "formáció" kifejezéssel helyettesítendõ. 9.1. Általános alapszabályok Alapszabály az általános értékelési szempontok értelemszerû alkalmazása. 9.2. Értékelési rendszer 9.2.1. A rendszer alapelvei 9.2.1.1. A pontszámok megoszlása Szinkronitás 0-30 pont Táncfigurák 0-30 pont Koreográfia 0-30 pont Táncos elõadás 0-10 pont Pontlevonások -1 pont hibánként Ezek az adható részpontszámok, függetlenül a fordulóktól. A pontszámok fél pontonként emelkednek. 9.2.1.2. Keresztpontozás (lásd 8.2.1.3) 9.2.1.3. Helyrepontozás (lásd 8.2.1.4) 9.2.1.4. A verseny végeredménye a "Skating System" alapján dõl el. 9.2.1.5. Értékelés A fordulók pontozását a döntõ kivételével a zsûri nem nyilvánosan végzi. A végeredményt a versenyiroda számolja és hirdeti ki. 9.3. Értékelési szempontok Az értékelési szempontok az értékelési rendszernek megfelelõen a 4 részterület (és a pontlevonások) alapján oszlanak meg: - Szinkronitás 0-30 pont - Táncfigurák 0-30 pont - Koreográfia 0-30 pont - Táncos elõadás 0-10 pont - Pontlevonások -1 pont hibánként 9.3.1. Szinkronitás 9.3.1.1. Szinkronitás A formáció célja több, szinkronban mozgó pár ábrázolása. Ennélfogva a következõ dolgoknak kell szinkronban lenni: - lépések - a karok és a test mozdulatai - a forgások területe 9.3.1.2. Egyes párok tánctechnikája Az egyéni versenyekhez hasonlóan a következõ kritériumokat kell figyelembe venni: - lépés - test- és kartartás - a mozgás egésze Az egyes párok technikájának értékelése helyett a formációs versenyeken a párok összességének tánctechnikáját kell értékelni. A fõ szempont a lehetõ legegységesebb kivitelezés. Csökkenti a formáció értékét, ha valamelyik páros egyéni technikája (bármely irányba is) kitünik a többi páros közül. 9.3.1.3. A formáció kivitelezése A formáció kivitelezése alatt a következõ kritériumokat kell érteni: - vonalvezetés - képváltás - a formáció harmóniája - átmenetek 9.3.1.4. Vonalvezetés Vonalvezetés alatt a formáció elõadásában elõforduló összes vonalat értjük. Az egyes pároknak pontosan kell igazodniuk minden vonalhoz. 9.3.1.5. Képváltás A formációt a tiszta szinkrontánctól az egyes párok által kialakított összkép állandó változása különbözteti meg. Az irányváltoztatásoknak illetve a képek közötti átmeneteknek minden párnál szinkronban kell lennie, és ezeknek folyamatosnak kell lenniük. 9.3.1.6. A formáció harmóniája A formáció harmóniája alatt a több párból álló csoport egy egységként, egészként történõ ábrázolása értendõ. A formáció harmóniája alapvetõen a párok egymás közötti harmóniájából ered. Ennélfogva: - egyetlen pár sem domináljon;

- az egyéni technikai formák, - a különbözõ stílusformák - és a tekintetek vezetése összehangolt legyen. 9.3.1.7. Átmenetek A táncfigurák és a belõlük alkotott kép közötti átmeneteknek lehetõleg: - folyamatosnak kell lenniük, - és nem szabad azokat állandóan ugyanazzal a táncfigurával illetve mozdulattal végrehajtani. Ha az átmenetnél még partnercsere is történik, vagy egyéb formációfüggõ nehezítésekkel kötik össze, akkor ezt a pontozásnál pozitívan kell figyelembe venni. 9.3.2. Táncfigurák A figurák kiválasztásánál a Boogie-Woogie eredeti jellegét, karakterét meg kell õrízni. Ha újonnan kitalált, vagy más táncfajtákból átvett figurákat építenek be a koreográfiába, akkor ennek mindenképp a tánc eredetiségének figyelembevételével kell történnie. A túl sok figura semmiképp sem tartozik a Boogie-Woogie karakteréhez. 9.3.2.1. A figurák nehézsége A nehéz figurákból felépített formáció a formációs csoport tánctudását bizonyítja. A nehézség túlzott fokozása viszont nem mehet az elõadás egyensúlyának rovására. A továbbiakban a formációfüggõ nehézségeket tekintjük át. Nehézség pl.: - ha a tekintetek iránya ill. a felállás olyan, hogy a párok nem látják egymást; - a figurákat idegen partnerral táncolják; - a kivitelezés nem párokhoz, hanem pl. két fiúhoz és egy lányhoz, vagy pl. az egész csoporthoz kötõdik. 9.3.2.2. Kivitelezés A figurák kivitelezéséhez tartozik a technikai végrehajtás, a következõ figurába való átmenet, valamint a figura összehangolt, formációnak megfelelõ végrehajtása (pl. ha az összes pár egy irányban táncol, vagy egy figurát mindíg két páros táncol egyidejûleg stb.). A figurák kivitelezésének lazának, könnyednek és játékosnak, ugyanakkor pontosnak és dinamikusnak is kell lennie. 9.3.2.3. Értékelés A figurák kivitelezésének értékelése csak egy a formáció elõadása alatt bemutatott figurák összbenyomáson alapuló értékelésének részterületei közül. Itt mind a nehézséget, mind a kivitelezést pontozni kell. 9.3.3. Koreográfia 9.3.3.1. Definíció Koreográfia alatt az elõadás teljes felépítését értjük. A táncfigurákat ennélfogva össze kell hangolni a zenével, valamint a különbözõ felállásokkal. A különbözõ képeket megfelelõ átmenettel kell összekötni. 9.3.3.2. Az egyes kritériumok A formációs elõadás felépítésének értékelésénél a következõ kritériumokat kell figyelembe venni: 9.3.3.2.1. Az elõadás összehangolása a zenével A formáció feladata, hogy a kiválasztott zene karakterének lényegét megragadja, és azt a táncon keresztül ábrázolja. Mivel a koreográfia alapjául szolgáló zenét minden formációs páros elõre ismeri, a zene és az elõadás összehangolása jelentõs értékelési szempont. 9.3.3.2.2. Összfelépítés és kialakítás A formáció egyes alkotórészeinek harmónikus és kiegyensúlyozott egésszé kell összeállnia. A felállás túl gyakori váltogatása, a túl sok bonyolult kép éppúgy az ideális kép rovására megy, mint a túl egyhangú elõadás. A koreográfia értékelésénél a következõ szempontokat kell figyelembe venni: - a koreográfia igényessége; - a koreográfia összességének dinamikája; - a koreográfia táncszerûsége (nem csak show-elemeket tartalmaz!). A párosok száma nem befolyásolhatja az értékelést. 9.3.3.2.3. A képek fajtája és megjelenítése A "kép" kifejezés alatt az egyes párok egymáshoz képesti helyzete értendõ. Az értékelést befolyásolja továbbá, hogy egy kép helyhez kötött-e vagy sem (pl. egy X alakú felállást tánc közben 90 fokkal elforgatnak), és hogy az összes pár egyidejûleg alkotja, vagy pl. ütemenként alakítják ki. 9.3.3.2.4. A tánctér kihasználása A rendelkezésre álló teret a formációnak a lehetõ legnagyobb mértékben ki kell töltenie. 9.3.4. Táncos elõadás 9.3.4.1. Elõzetes megjegyzés A táncos elõadásmód jóságára nem lehet részletes kritériumokat megszabni; a pontozóbírónak csak olyan - általánosan elfogadott - irányelvek állnak rendelkezésére, melyek szubjektív megítélését helyes irányba terelik. 9.3.4.2. Definíció A táncos elõadás fogalmának összetevõi pl. a partnerek egyéni kisugárzása, a párhatás, a figurák harmóniája.

9.3.4.3. Kisugárzás A mozgásnak a nehéz figurák közepette is könnyednek és lazának, ugyanakkor kontrolláltnak kell lennie, anélkül, hogy bármi erõlködés látszana. A táncnak szabadnak és oldottnak kell hatnia. 9.3.4.4. Ruházat, elegancia 9.3.4.5. Be- és kivonulás 9.3.5. Levonások Az elõadásban elõforduló hibákat, melyeket az értékelés ezen részterületén bírálni kell, az egyéni- és csapatbajnokságok értékelési irányelvei tartalmazzák. 9.3.5.1. A formációszabta sajátosságok 9.3.5.1.1. Az egyéni hibák értékelése Egy hibát akkor is büntetni kell, ha csak egy páros követte el. 9.3.5.1.2. Ponteloszlás A tánc félbeszakításáért és az ütemhibáért 1 pontot vonnak le. 9.3.5.1.3. A kivitelezés megszakítása vagy megtagadása Ha egy pár idõ elõtt abbahagy egy figurát, vagy azt teljesen kihagyja, 1 pontot kell levonni. Ehhez jönnek még adott esetben a további hibák, mint pl. az ütemhiba vagy megszakítás.

9.3.5.1.4. Technikai hiba A táncfigurától való mindennemû eltérés hibának számít. Például: - akaratlan kézvesztés; - a partner egyértelmû akadályozása; - a testkontroll elvesztése. A technikai hibákat szintén 1 hibaponttal "értékelik".10. Záró rendelkezés Ez a BW-szabályzat 1998. hó -n lép érvénybe.

Segítség az értékelési szempontokhoz 1. Interpretáció: - beleélés a zenébe? - zeneinterpretálás lépés- és figuraválasztással? Segítség az értékeléshez: - koreográfia (program) zeneinterpretálás nélkül? - áttáncolják a zene stoppjait és lassításait? - a figuraválasztás illik pl. a lassú döntõhöz? - a zenét egy figura vagy figurasor alatt is interpretálják? - megszakítható hiba nélkül a figura zeneinterpretálás miatt? 2. Táncos elõadásmód Kisugárzás: - kontrolált, könnyed és laza mozgás nagy sebességnél és nehézségi foknál is? - szabad és oldott tánc erõlködés nélkül? Segítség az értékeléshez: - láthatóan túl gyors a zene a párnak? - a figurákat összecsapják (hanyagul táncolják)? - mosolygás nehéz figuráknál is? - észrevehetõ bizonytalanság a páron? - a hibákat jól leplezik? - a tekintetet figura közben a földre vagy a közönségre szegezik? - a taktusok látható számolása induláskor vagy tánc közben? Harmónia, párhatás - kordinált a pár mozgása? - a pár egysége az egyén individualitásának elvesztése nélkül Segítség az értékeléshez: - tánc a partnerrel? - tánc a közönségnek? - a partner letáncolása; az egyik partner dominál? - rángatja a férfi a nõt a vezetésnél és a vezetési jelzéseknél? - megértés a figurák elõkészítésénél? Figuragazdagság - a figuragazdagság nem megy a harmónia és a párhatás rovására? Segítség az értékeléshez: - sok könnyû figura, de jó a zeneinterpretáció? - sok nehéz figura - figuragazdagság, de nincs zeneinterpretáció Figurakivitelezés A figurák nehézsége: - nehéz figurákat tartalmaz - a nehéz figurák az elõadás rovására mennek? Segítség az értékeléshez: - csupa hasonló figura, pl. fekvõfigurák? - figuraismétlés? - zeneinterpretálás nehéz figurák közben? Végrehajtás: - helyes technikai kivitelezés? - helyes átvezetés a következõ figurába? - a figurák könnyedek, játékosak, ugyanakkor pontosak és dinamikusak? - az alapfigurák helyes táncolása? Segítség az értékeléshez: - bizonytalanságok a végrehajtásban? - hiba a továbbtáncolásnál? - lendületes és dinamikus továbbtáncolás egy nehéz figura után? - megáll a férfi pl. egy tartópóznál, vagy továbbtáncolja a lépést? - a férfi a "nõ elé megy" a figuráknál, vagy csak a nõ szalad? 3. A férfi és a nõ lépése Lépés: - több lépésvariáció? (2-es, 4-es, 6-os, 8-as lépés) - kivitelezés játékos és dinamikus? - megvan a helyes ritmushangsúlyozás (2, 4, 6) Segítség az értékeléshez: - egyenletes-e a térdmozgás illetve a lépésmód az alaplépés közben? - észrevehetõ-e a lábemelés a talajról? - tánc egésztalpon vagy lábujjhegyen? - lépés kitáncolása forgásnál és nehéz figuráknál? - a lépés minõsége és magassága nem csökken a lassú döntõben? - a lépés minõsége és magassága megmarad-e a tánc végéig? - szinkronitás és harmónia a lépéskivitelezésnél Testmozgás: - kiegyenlíti a csípõ a lábmozgást? - a test fel-le mozgását kerüli? - hangsúlyozza a zenét és a figurákat a testmozgás? Segítség az értékeléshez: - bizonytalanságok? - elcsalt lépések? Kartartás: - kontrolált vagy kontrolálatlan kézmozgások? - a táncfigurákat erõsíti és alátámasztja? Segítség az értékeléshez: - karok lóbálása? - R&R karmozgások? - az egyik kar lóg? - van vezetõkéz-váltás és kétkaros vezetés? 4. Levonások Hibák: Ütemhiba: pontlevonás 5 pontig. - a zene ritmusa mellett táncolnak? - a zene ütemén kívül táncolt lépések idõtartama Segítség az értékeléshez: - a dal kezdetén, csak egy ütemen keresztül? - nehéz figurák után? - stop után? A tánc megszakítása: pontlevonás 5 pontig. - hosszabb megállás hiba miatt? - hosszabb megállás félreértés miatt? Segítség az értékeléshez: - megcsúszás? - vezetési hiba? - félreértés? Technikai hiba: pontlevonás 2 pontig. - eltérés a táncfigurától? - véletlen kézvesztés? - a partner jelentõs akadályoztatása? - az egyensúly elveszítése? - a figura megszakítása? Segítség az értékeléshez: - kézfogás elvesztése; a partnerek túl messze kerülnek egymástól? - a partner meglökése